Et profilbilde

Assistant Professor
Aina Bjerkeli Lekens { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Aina Bjerkeli Lekens", "tel": "Telephone: +47 51834513", "email": "aina.lekens@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Quality and Health Technology
Room P15 222

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Lekens, Aina Bjerkeli (2018). Anestesisykepleie -en kontinuerlig reforhandling om identitet og funksjon?. Programområdet Livsfenomener og omsorg ved UiS; 2018-01-24.
  • Lekens, Aina Bjerkeli (2017). Lungerekruttering ved generell anestesi. Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF; 2017-09-03.