Et profilbilde

Adviser
Mia Marika Lempiäinen-Avci { "honorific-suffix": "Adviser", "fn": "Mia Marika Lempiäinen-Avci", "tel": "", "email": "mia.m.lempiainen-avci@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Artefacts
Room AM A-318

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moéll; Jensen, Christin E; Lempiäinen-Avci, Mia Marika (2018). Steinalderboplasser på Kvitsøy. Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser av fire steinalderboplasser på Kvitsøy Gnr. 16, Bnr. 2/5, Kvitsøy kommune. Oppdragsrapport 2018/10. Arkeologisk Museum i Stavanger. 254 p.
  • Lindell, Satu Helena; Fyllingen, Hilde; Lempiäinen-Avci, Mia Marika; Lechterbeck, Jutta (2018). Arkeologiske undersøkelser av en sen-mesolittisk lokalitet samt bosetningsspor fra sen-neolitikum og før-romersk jernalder. Id 178709 og 178711, Tjora gnr. 10, Sola k. Rogaland. Arkeologisk Museum i Stavanger. 101 p.
  • Lempiäinen-Avci, Mia Marika (2017). Makrofossilanalyse av kokegroper og dyrkningslag fra bronse- og jernalder på Vagle.. Universitetet i Stavanger / Arkeologisk museum. 17 p.
  • Lempiäinen-Avci, Mia Marika; Tjemsland, Anne Elise (2017). Rapport fra undersøkelser av dyrkningslag fra bronsealder på Hana, id 171179. Universitetet i Stavanger / Arkeologisk museum. 26 p.
  • Lempiäinen-Avci, Mia Marika (2018). Daily life in Late Iron Age site in Tursiannotko, Pirkkala, Finland. Tampereen museot, Tammerfors museerna; 2018-04-14.
  • Lempiäinen-Avci, Mia Marika (2018). Plant Remains from the 1771 Ship Wreck Vrouw Maria in Finnish archipelago. Arkeologisk museum; 2018-02-07.
  • Lempiäinen-Avci, Mia Marika (2018). Plants and Insects in Burials - Case Studies from Finland. Arkeologisk museum, BEAM; 2018-05-04.
  • Lempiäinen-Avci, Mia Marika (2017). What did they eat? A case study from 18th century latrine at Ruotsinsalmi sea fortress in Finland.. Nordic Archaerobotany Group; 2017-09-06 - 2017-09-09.