Et profilbilde

Associate Professor
Inger Kristine Løge { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Inger Kristine Løge", "tel": "Telephone: +47 51832932", "email": "inger.k.loge@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2013). Matematikken-Indvidet-Omgivelserne. Special-pædagogisk forlag. ISBN 9788776077433. 59 p.
 • ESPENAKK, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7649-072-5. 141 p.
 • Bø, Inge; Løge, Inger Kristine (2009). Hva er bekymringsfull atferd?. SAF, UiS.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Lunde, Olav; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2009). Handledning til MIO, Matematiken Individen Omgivningen. Argument. ISBN 9789173152624.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2008). MIO-Matematikken-Individet-Omgivelsene. Håndbok. Aschehoug & Co. ISBN 9788203315985. 50 p.
 • Løge, Inger Kristine (2006). ALLE MED - Veiledningshefte. InfoVest Forlag. ISBN 8290910290. 41 p.
 • Løge, Inger Kristine (2006). ALLE MED- Observasjonsskjema. InfoVest Forlag. ISBN 8290910304.
 • Løge, Inger Kristine; Thorsen, Arlene Arstad (2005). Sammenheng mellom språk og atferd?. 15 p.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2004). TRAS - Tidig registrering av språkutveckling. Handbok och schema. Special-paedagogisk forlag. ISBN 8776070670.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger kristine; Solheim, Ragnar; Wagner, Åse kari hansen; Færevåg, Margareth K. (2003). TRAS håndbok. TRAS-gruppa. ISBN 82-7649-027-1. 140 p.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS : Tidlig registrering av språkutvikling : Håndbok og registreringsskjema. Senter for leseforsking. ISBN 8276490271. 139 p.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). TRAS: Tidlig registrering af sprogudvikling – en håndbog om sprog og sprogudvikling + TRAS – Tidlig registrering af sprogudvikling (registreringsskjema). Oversatt av Inge Post og Jan Katlev i samarbeid med Helen Nielsen. Special-pædagogisk forlag. ISBN 8773999407. 112 p.
 • Løge, Inger Kristine; Bø, Inge; Omdal, Heidi; Thorsen, Arlene Arstad (2003). Hva skjer ved overgangen barnehage-skole? "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart" - teori og evaluering. Rapport II 2003. UiS. 113 p.
 • Bø, Inge; Løge, Inger Kristine; Omdal, Heidi; Thorsen, Arlene Arstad (2002). Overgangen barnehage - skole. En arbeidsrapport basert på en studie til prosjektet "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart - Evalueringsoppdrag". Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.
 • Bø, Inge; Løge, Inger Kristine; Thorsen, Arlene Arstad; Omdal, Heidi (2002). Overgang barnehage-skole. En arbeidsrapport basert på en forstudie til prosjektet: "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart - Evalueringsoppdrag.". Senter for atferdsforskning. 60 p.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine; Joner, Maya Dybvig (2018). Språklig og sosial kompetanse hos barn med språklige utfordringer. Skolemøtet for Rogaland;
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2017). Sammenheng mellom språkvansker og sosiale vansker hos barn som er meldt til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i barnehagealder. Lesesenteret, Uis, Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-10.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2015). Barn henvist PPT i barnehagealder- Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 måneder?. Stavangerprosjektet, Universitetet i Stavanger; 2015-11-24.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2015). Barn som henvises til PPT i barnehagealder- Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 måneder?. Stavangerprosjektet, UiS/Stavanger kommune; 2015-11-04.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2014). Children at risk relaation between language difficulties and social interaction difficulties. EECERA; 2014-09-08 - 2014-09-10.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine (2014). Språklig og sosial kompetanse hos 2 ½ åringer som er henvist til PPT. Lesesenetret;
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine (2012). Metode i og erfaringer fra Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Lesesenteret, UiS;
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine (2012). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Stavanger kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine (2011). Metode for datainnsamling i Stavangerprosjektet. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Fauskanger, Janne; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Det helhetlige barnet. Stavangerprosjektet;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Stavangerprosjektet, hvor er vi nå og hvordan er veien videre?.
 • Bø, Inge; Løge, Inger Kristine (2010). Om å se bekymringsbarna - og hvilke ord vi bruker om dem.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Er kartlegging av barns språk farlig?.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Bakgrunn, teori, metode og noen resultater. 2010-12-02.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Teori, metode og resultater. 2010-10-07.
 • Løge, Inger Kristine (2010). Bruk av TRAS observasjonsmateriell. Nettverk Setesdal, etterutdanning barnehagene Evje og Hornes kommune; 2010-03-16 - 2010-03-17.
 • Løge, Inger Kristine (2010). Språksetting. Samanheng mellom språk og sosial meistring. 2010-10-18 - 2010-10-19.
 • Løge, Inger Kristine (2010). Språkutvikling og språkvansker. Nettverk Setesdal-etterutdanning barnehagene Evje og Hornes Kommune; 2010-03-17 - 2010-03-18.
 • Løge, Inger Kristine; Bø, Inge (2010). Pedagoger fanger ikke opp bekymringsatferd hos barn. [Newspaper]; 2010-01-23.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine (2010). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hvor vi er i prosjektet og litt om hva vi finner ut fra de første analysene. 2010-11-16.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Løge, Inger Kristine (2010). The relationship between language and social competence in toddlers. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Løge, Inger Kristine (2010). Multilingual children in the Stavanger project. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine; Spence, Christine (2009). Stavangerprosjektet Det lærende barnet Fakta og første data fra prosjektet. Presentasjon for kommunalutvalget for oppvekst. Stavanger kommune; 2009-12-08.
 • Løge, Inger Kristine (2009). Foreløbige resultater fra Stavangerprosjektet - dialogseminar. 2009-06-03.
 • Løge, Inger Kristine (2009). Sammenheng språk og atferd. Klepp kommune; 2009-10-22.
 • Løge, Inger Kristine (2009). Språkutvikling. 2009-04-21.
 • Løge, Inger Kristine (2009). Tidlig innsats - de yngste barna. Språk og atferd. Institutt for førskolepedagogikk, UiS; 2009-11-26.
 • Løge, Inger Kristine; Iversen, Synnøve (2009). Foreløpige resultater fra Stavangerprosjektet. 2009-06-03.
 • Løge, Inger Kristine; Spence, Christine (2009). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Fakta og første data fra prosjektet. 2009-12-17.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine (2009). Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna".
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Kaltvedt, Elsa; Larsen, Else Mari (2008). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Introduksjonskurs for assistenter i barnehagene. 2008-10-29.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Iversen, Synnøve; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Thorsen, Arlene Arstad (2007). Stavangerprosjektet. Det lærende barnet. 2007-03-08.
 • Løge, Inger Kristine (2007). Barns språk- og sosiale utvikling. 2007-09-15.
 • Løge, Inger Kristine (2007). Språk og atferd. 2007-05-09.
 • Løge, Inger Kristine (2007). Språklig utvikling. 2007-11-21.
 • Løge, Inger Kristine (2007). Språklig utvikling. 2007-11-14.
 • Løge, Inger Kristine (2007). Språklig utvikling. 2007-10-24.
 • Løge, Inger Kristine; Davidsen, Hilde Skaar (2007). Sammenheng mellom språk og matematikk. 2007-10-29.
 • Løge, Inger Kristine; Iversen, Synnøve; Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari (2007). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Introduksjonskurs for assistenter i barnehagene. 2007-11-14.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine; Bø, Inge (2007). Steget fra liten til stor. [Newspaper]; 2007-06-28.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine (2007). Med blikk for dei minste. [Newspaper]; 2007-06-28.
 • Løge, Inger Kristine (2006). -Barnehagene jevner ut. [Newspaper]; 2006-06-14.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Grunnleggjande dugleik for alle - Språk og åtferd. 2006-06-13.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Hjelp til kartlegging av barns sosiale mestring. [Newspaper]; 2006-04-04.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Hvorfor mangler noen barn venner?. [Newspaper]; 2006-03-09.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Planlegger konferanse. [Newspaper]; 2006-01-26.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Samanheng språk og åtferd. Eigersund kommune; 2006-12-18.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Skal fange opp barn som sliter. [Newspaper]; 2006-03-09.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Skal teste fireåringers ferdigheter. [Newspaper]; 2006-04-20.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Utvikling av MIO (Matematikken, Individet og Omgivelsene) Sammenheng mellom språkutvikling, matematikk-utvikling og sosial utvikling. Sørlandet kompetansesenter, Oslo kommune; 2006-09-22.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Utvikling av MIO (Matematikken, Individet og Omgivelsene) Sammenheng mellom språkutvikling, matematikk-utvikling og sosial utvikling. Sørlandet kompetansesenter, Oslo kommune; 2006-09-08.
 • Løge, Inger Kristine (2006). Utvikling av MIO (Matematikken, Individet og Omgivelsene) Sammenheng mellom språkutvikling, matematikk-utvikling og sosial utvikling. Srølandet kompetansesenter, Alta kommune; 2006-09-07.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine (2006). Les for barnet - unngå problemer. [Newspaper]; 2006-01-19.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine (2006). Språk og atferd henger sammen. [Newspaper]; 2006-01-17.
 • Løge, Inger Kristine (2005). Erfaring med bruk av TRAS (Tidlig Registrering av språkutvikling). Kompetanseheving for barnehagepersonalet. 2005-11-18 - 2005-11-20.
 • Løge, Inger Kristine (2005). Overgang barnehage-skole. Erfaringer fra evalueringsprosjektet "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart". 2005-05-03.
 • Løge, Inger Kristine (2005). Språklege føresetnader for lese- og skriveopplæringa. 2005-06-02 - 2005-06-03.
 • Løge, Inger Kristine (2005). Språkutvikling som grunnlag for læring. 2005-06-13.
 • Løge, Inger Kristine (2005). Språkutvikling som grunnlag for læring og sosial utvikling i førskolealder. 2005-10-26.
 • Bø, Inge; Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine; Omdal, Heidi (2004). Overgangen fra barnehage til skole.
 • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen (2001). TRAS - Tidlig registrering av språkutvikling. 2001-11-30.
 • Løge, Inger Kristine (2000). Språkleg medvit hos førskulebarn med språk- og talevanskar. 2000-11-17 - 2000-11-19.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2009). MIO. Observationsblad.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2008). MIO-Matematikken-Individet-Omgivelsene. Observasjonsark.