Et profilbilde

Assistant Professor
Ingrid Veronika Midteide Løkken { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Ingrid Veronika Midteide Løkken", "tel": "Telephone: +47 51834566", "email": "ingrid.m.lokken@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Størksen, Ingunn; Stanghelle, Cecilie Evertsen; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Psykisk helse i barnehagen. I boka Livsglede og livsmestring i barnehagen (Størksen, I. red.).. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58640-9. 223 p.
 • Elvethon, Ellen; Brennås, Helene Berntsen; Løkken, Ingrid Midteide (2019). Fostering peer interactions to prevent bullying behavior in toddler groups in Norwegian ECEC.. European Early Childhood Education Research Association; 2019-08-20 - 2019-09-23.
 • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Veronika Midteide; Berntsen Svensson, Helene (2019). Personalets rolle i jevnalderrelasjoner for å forebygge mobbeatferd.. Filiorum og BarnKunne; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Løkken, Ingrid Midteide (2019). Relasjonskvalitet og sammenhengen med barns sosiale-emosjonelle kompetanse. GoBaN/OsloMet; 2019-01-14 - 2019-01-15.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Melhuish, Edward; Martine Louise, Broekhuizen (2019). Associations between interaction-quality and self-regulation skills in ECEC for toddlers. Universitetet i Stavanger; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Roland, Erling Georg (2019). Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC). 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Støen, Janne; Roland, Erling; Løkken, Ingrid Midteide (2019). Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC). 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen (2019). Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC.. 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Jahnsen, Hanne; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i barnehage og skole. region Sogn; 2018-11-07.
 • Løkken, Ingrid Midteide (2018). Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og sosial kompetanse. Fylkesmannen i Telemark mfl.; 2018-08-14.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2018). The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers. Earli Sig5; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna. Barnehagebasert kompetanseutvikling.. Skien kommune; 2018-02-26.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barnehagens læringsmiljø med vekt på forebygging av begynnende mobbeatferd i barnegruppa. Fylkesmannen i Telemark; 2018-09-25.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen.. Tønsberg kommune, fagenhet oppvekst - barnehage; 2018-01-25.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø.. Fylkesmannen i Telemark; 2018-04-04.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Implementering av utviklingsarbeid. Tønsberg kommune, fagenhet oppvekst - barnehage; 2018-04-10.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Livsglede og livsmestring. Tønsberg kommune, fagenhet oppvekst - barnehage; 2018-10-30.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth (2017). Effects of staff-child interaction-quality on children’s social skills in Norwegian ECEC–centers. University Tampere; 2017-08-27 - 2017-09-02.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth (2017). "Interactionquality and differential associations on children’s social and emotional skills in Norway". University of Tampere; 2017-08-29 - 2017-09-02.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2017). Barns trivsel er voksnes ansvar.Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen.. Tønsberg kommue; 2017-08-14.
 • Gradovski, Mikhail; Løkken, Ingrid Veronika Midteide (2016). The ethical dilemmas of video supervision in the age of social media. Association of Visual Pedagogies; 2016-06-18 - 2016-06-19.
 • Løkken, Ingrid Midteide (2016). Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling. GoBan- prosjektet; 2016-02-10.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2016). The relationship between caregiver-child interaction-quality, and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC.. Faculty of Psychology and Education, University of Porto; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2016). Measurement tools. Centre for educational measurement, CEMO; 2016-02-16.
 • Løkken, Ingrid Veronika Midteide (2016). Relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen, og sammenhengen med barns sosiale og emosjonelle utvikling.. HelseFrem; 2016-11-16.
 • Løkken, Ingrid Midteide (2015). Måling av barns sosiale og emosjonelle kompetanse.. Forskningsrådet;
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2015). Measurments tools. Blikk for barn (BfB) og Gode barnehager for barn i Norge; 2015-10-26 - 2015-10-27.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve (2015). Kindergarten leaders assessments of the staffs relational competence in Norwegian kindergartens.. Universitat Autònoma de Barcelona; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas (2015). Måling av sosiale ferdigheter. Atferdssentret; 2015-11-04.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2015). “Measuring childrens social and emotional competence in ECEC”.. Universitat Autònoma de Barcelona; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve (2014). How "Punisment and reward" is expressed in kindergarten teacher’s behavior practices.. 2014-10-07 - 2014-10-10.