Et profilbilde

Associate Professor
Arvid Lone { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Arvid Lone", "tel": "Telephone: +47 51834199", "email": "arvid.lone@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-231

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Lone, Arvid; Halvorsen, Terje Jostein (2019). Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget. ISBN 9788215033501. 200 p.
 • Bjørknes, Linda Elisabeth; Delås, Grethe Marit; Gradovski, Mikhail; Haaland, Joakim Jiri; Lone, Arvid; Paulsen, Erik; Søndenå, Kari (2018). Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. 171 p.
 • Lone, Arvid (2004). Artikkel: "Det nytter. Resultater og effekter av ReDok". I "De(t) umulige. Historien om Hiimsmoenkollektivet", Brandal, T. (red).
 • Lone, Arvid (2004). Artikkel: "Fra ideologi til refleksjon; Om utviklingen avHiimsmoenpedagogikken". I "De(t) umulige. Historien om Hiimsmoenkollektivet", Brandal, T. (red). Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet.
 • Lone, Arvid (2003). En resultatkartlegging fra Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet. Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet. ISBN 8299666716. 60 p.
 • Lone, Arvid (2015). Leder.
 • Lone, Arvid (2014). Leder.
 • Lone, Arvid (2013). Leder.
 • Lone, Arvid; Lange-Nielsen, Fredrik (2013). Negativ ungdomskultur i institusjoner. Hvordan den fremtrer og hvordan kan møtes.
 • Lone, Arvid (2012). Can practice in educating students in social pedagogy at a bachelor level be counterproductive?. FESET Association Européenne des Centres de Formation au Tra; 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Lone, Arvid (2011). Anmeldelse Allianser.
 • Lone, Arvid (2011). EMM-A Tidsskrift for miljøarbeid.
 • Lone, Arvid (2011). Leder.
 • Lone, Arvid (2011). Samarbeidsforum for norske kollektiv.