Et profilbilde

Associate Professor
Jens Petter Madsbu { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Jens Petter Madsbu", "tel": "", "email": "jens.p.madsbu@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (2018). 22. juli-rapporten: Et egnet styringsdokument for Nærpolitireformen?. In: Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202609016. p. 113-135.
 • Madsbu, Jens Petter (2011). Hvordan etablere vitenskapelig kunnskap om samfunnet. Innsamling, fortolkning og analyse av kvalitative data ved hjelp av Sensitizing Concepts. In: I verdens rikeste land. Samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-187-7. p. 13-32.
 • Madsbu, Jens Petter; Pedersen, Mona (2011). Samfunnsforskning i verdens rikeste land. In: I verdens rikeste land. Samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-187-7. p. 1-11.
 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (2018). Kultur som problem og reformobjekt i norsk polit. Innganger til forståelse av kultur i politiet. Høgskolen i Innlandet. ISBN 978-82-8380-065-4. 37 p.
 • Madsbu, Jens Petter (2016). Samordning, effektivisering og forenkling. En sosiologisk analyse av begrunnelser for digitaliseringsprosesser i moderniseringen av norsk offentlig forvaltning.. Karlstad University Press. ISBN 978-91-7063-700-1. 172 p.
 • Madsbu, Jens Petter; Pedersen, Mona (2011). I verdens rikeste land. Samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-187-7. 193 p.
 • Thomassen, Åse; Madsbu, Jens Petter (2007). Det gode spørsmål. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276716344. 37 p.
 • Madsbu, Jens Petter (2004). Realisme og relativisme innenfor sosial konstruktivisme The problem of relativism and realism in social constructivism. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276714323. 24 p.
 • Madsbu, Jens Petter (2004). Sosial konstruksjon av teknologi : konstruktivistisk perspektiv på teknologianvendelse og -utvikling, eksemplifisert ved SMS Social Construction of Technology : a constructivistic approach to the use and development of technology, exemplified with SMS. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276714358. 25 p.
 • Madsbu, Jens Petter (1995). Internet surfguide. Exlex forlag. ISBN 82-7776-009-4. 107 p.
 • Madsbu, Jens Petter; Svorstøl, Olaf (1993). Bedrede veiledningsrutiner - økt gjennomstrømning. Institutt for sosiologi. ISBN 82-570-0100-7. 71 p.
 • Madsbu, Jens Petter (1992). Involvering og forståelse: en kvalitativ undersøkelse av fedre til funksjonshemmede barn. Universitetet i Oslo. ISBN 82-570-0256-9. 93 p.
 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (2018). 22. juli-rapportens uklarheter – betingelse for dens umiddelbare suksess? Paper til NEON Konferansen 2018 Track 17: Politi og organisasjonsforandring Hans Christian Høyer, Bent Sofus tranøy, Jens Petter Madsbu HHS HINN. Neon; 2018-11-20 - 2018-11-22.
 • Høyer, Hans Christian; Madsbu, Jens Petter; Tranøy, Bent Sofus (2018). Kulturkollisjon! Evidens-doktrinen versus organisasjons-doktrinen i norsk politi.. Neon; 2018-11-20 - 2018-11-22.
 • Madsbu, Jens Petter (2017). Det digitale håpet. Digitalisering av offentlig sektor fra et sosiologisk perspektiv_del II. Geoforum, Norge; 2017-03-30.
 • Madsbu, Jens Petter; Høyer, Hans Christian; Tranøy, Bent Sofus (2017). Det institusjonelle som restkategori: Arven etter Gjørv. Universitetet i Stavanger; 2017-01-04 - 2017-01-06.
 • Madsbu, Jens Petter (2016). Det digitale håpet. Digitalisering av offentlig sektor fra et sosiologisk perspektiv. Geoforum, østlandet; 2016-12-02.
 • Madsbu, Jens Petter; Neumann, Nadja; Åberg, Magnus (2016). Forskningspodden - Karlstads universitet. Forskningspodden - Karlstads universitet. [Internet]; 2016-06-09.
 • Madsbu, Jens Petter; Søgård, Kristin (2016). Campus Rena med sin første disputas. Østlendingen, Elverum. [Newspaper]; 2016-06-10.
 • Madsbu, Jens Petter (2013). Digitalisering sett fra forskninga. NAV Hedmark; 2013-06-10.
 • Madsbu, Jens Petter (2011). Politikere og andre offentlige personer bør være mer varsomme når de legger ut innlegg på sosiale medier. NRK Hedmark og Oppland. [TV]; 2011-11-25.
 • Madsbu, Jens Petter (2009). Er teorien om det naturlige utvalg egnet for samfunnsvitenskapen?.
 • Madsbu, Jens Petter (2008). Digital kommunikasjon i tjenesteformidling - konstruksjonen av Minside. 2008-10-30 - 2008-10-31.
 • Madsbu, Jens Petter (2008). Trivsel og arbeidsmiljø. Medi3 Innlandet; 2008-10-14.
 • Madsbu, Jens Petter (2007). Trivsel og arbeidsmiljø. Elverum Legesenter; 2007-03-12.
 • Madsbu, Jens Petter (2006). Drastisk økning av databruk hos ungdom. Hamar arbeiderblad. [Newspaper]; 2006-07-17.
 • Madsbu, Jens Petter (2006). Hvorfor skal vi ha kvinnelige ledere?.
 • Madsbu, Jens Petter (2005). Sterk tro på kjærligheten Stadig flere skilsmisser. Sørnett. [Internet]; 2005-03-14.
 • Madsbu, Jens Petter (2005). Uttalelse om Kvinneuniversitetets framtid - intervju. [Radio]; 2005-01-07.
 • Madsbu, Jens Petter (2004). Pykososialt arbeidsmiljø. Elverum Legesenter/Glommen skogeierforening; 2004-01-29.
 • Madsbu, Jens Petter (2004). Språk og nyskaping i samfunnsforskningen. Teorier om sosial konstruktivisme. 2004-09-21.
 • Madsbu, Jens Petter (2003). Digital kommunikasjon i tjenesteformidling. Østlandsforskning sammen med Morgenlandet; 2003-11-07.
 • Madsbu, Jens Petter (2003). Faglig veiledning. Kvinneuniversitetet; 2003-02-15.
 • Madsbu, Jens Petter (2002). Skrive for å lære - studieteknikk. Kurs ogh oppdragsenheten, Høgskolen i Hedmark, Servicestudiet; 2002-11-19 - 2002-11-20.
 • Madsbu, Jens Petter (2001). Dette vet vi! Om fjernarbeid og telependling. Et reelt alternativ for høyt utdannede kvinner i distriktene, eller bare teoretisk organisasjonsmodell?. 2001-11-15 - 2001-11-16.
 • Madsbu, Jens Petter (1997). På ville veier: En sosiolog som leder - en leder som sosiolog.
 • Madsbu, Jens Petter (1997). På ville veier: Organisk solidaritet i praksis.
 • Madsbu, Jens Petter (1996). På ville veier: Gi ungdommen sosiologien før idretten tar dem! Lars Tore Ronglan - en dobbeltrolleinnehaver på ville veier.
 • Madsbu, Jens Petter (1996). På ville veier: Lowbrow og highbrow: Habituskonflikt i et moderne forlag.
 • Madsbu, Jens Petter (1996). På ville veier: Sånn begynte det - Penthouse Playboys’ første skritt.
 • Madsbu, Jens Petter (1986). Den seriøse og profesjonelle intervjuer. Ett eksempel fra virkeligheten.