Et profilbilde

Research Fellow
Linda Horne Mæland { "honorific-suffix": "Research Fellow", "fn": "Linda Horne Mæland", "tel": "Telephone: +47 51832727", "email": "linda.h.meland@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics
Room KA A-112

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Mæland, Linda Horne (2018). Å realisere sin selvforståelse. Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker; 2018-10-25.
  • Mæland, Linda Horne; Aas, Randi Wågø (2017). Relasjonene som satte dype spor. Narrativ analyse av historier fra oppveksten til ungdom som har avbrutt videregående skole. LaH NSF; 2017-09-19 - 2017-09-21.