Et profilbilde

Professor
Anne Mangen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Anne Mangen", "tel": "Telephone: +47 51833264", "email": "anne.mangen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Room OD B-24153

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne (2014). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Torrance, Mark; Alamargot, Denis; Castillo, Montserrat; Ganier, Franck; Mangen, Anne; Kruse, Otto; Tolchinsky, Liliana; van Waes, Luuk (2012). Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78052-928-8. 425 p.
 • Mangen, Anne; Torrance, Mark; Alamargot, Denis; Castelló Badia, M.; Garnier, F.; Kruse, Otto; Tolchinsky, Liliana; van Waes, Luuk (2011). Current Trends in European Writing Research. Elsevier.
 • Mangen, Anne (2009). Lesing på skjerm. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 9788276490633. 49 p.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Mangen, Anne (2006). New narrative pleasures? A cognitive-phenomenological study of the experience of reading digital narrative fictions. NTNU. ISBN 8247182130. 312 p.
 • Mangen, Anne; Sørenssen, Bjørn (veileder) (2006). New narrative pleasures? A cognitive-phenomenological study of the experience of reading digital narrative fictions. NTNU. ISBN 82-471-8213-0. 312 p.
 • Mangen, Anne; Gaasland, Rolf (2002). Blissful Bewilderment: Studies in the Fictions of Thomas Pynchon. Novus. 284 p.
 • Mangen, Anne; Gaasland, Rolf (2002). Blissful Bewilderment : Studies in the Fiction of Thomas Pynchon. Novus Forlag. ISBN 8270993522. 228 p.
 • Mangen, Anne (2000). Rettleiing i oppgaveskriving for studenter ved AMF. Høgskulen i Volda. 15 p.
 • Mangen, Anne (2000). Rettleiing i oppgaveskriving for studenter i mediefag ved HVO. Høgskulen i Volda. 7 p.
 • Mangen, Anne (1997). "Follow the tracks - head for all the noise." Entropi som tekstbilde i Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow. Universitetet i Tromsø. 148 p.
 • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe (2019). VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups. 2019-02-04.
 • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2019). Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene.
 • Hoel, Trude; Mangen, Anne (2018). Veier til empirisk basert kunnskap om teknologier og læring i forskning, utdanning og offentlig sektor. Universitetet i Stavanger; 2018-08-29.
 • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude (2018). Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten. European Early Childhood Education Research Association; 2018-07-28 - 2018-08-31.
 • Mangen, Anne (2018). Børn i 8. klasse har svært ved at læse i dybden. Kristeligt dagblad. [Newspaper]; 2018-01-23.
 • Mangen, Anne (2018). Der Kontakt zu unserer Kultur steht auf dem Spiel. Frankfurter Allgemeine Zeitung. [Newspaper]; 2018-10-12.
 • Mangen, Anne (2018). Grensesnitt og affordanser: hvilken rolle spiller mediets materialitet i lesing og skriving?. Nationalt Videnscenter for Læsning; 2018-09-06.
 • Mangen, Anne (2018). Hvordan søke om og få forskningsmidler.. NOLES; 2018-02-01 - 2018-02-02.
 • Mangen, Anne (2018). Intervju om leseforståelse på skjerm og papir. NRK. [Radio]; 2018-10-03.
 • Mangen, Anne (2018). Literature & empathy: experiences from an experimental study.. Stockholm University; 2018-11-08 - 2018-11-09.
 • Mangen, Anne (2018). Læsning på skærm og papir: Hvad siger forskningen?. Landsforeningen for Læsepedagoger; 2018-11-16.
 • Mangen, Anne (2018). Medium materiality and reading: some findings from empirical research.. Aarhus University; 2018-05-14 - 2018-05-15.
 • Mangen, Anne (2018). Reading and writing on paper and screens: materiality and manual engagement.. Luleå Technical University; 2018-12-10 - 2018-12-11.
 • Mangen, Anne (2018). Reading on paper and screens. Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (CASBS); 2018-01-11 - 2018-01-12.
 • Mangen, Anne (2018). Reading on paper and screens.. Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences; 2018-01-11 - 2018-01-12.
 • Mangen, Anne (2018). Skriblet for hånd, lagret i word. Aftenposten Innsikt magasin. [Newspaper]; 2018-10-01.
 • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2018). Shared reading with books and apps: does the medium matter?. Jyväskylä University; 2018-05-07 - 2018-05-09.
 • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin (2018). Shared reading with books and apps: does the medium matter?. International Society for the Empirical Study of Literature; 2018-07-25 - 2018-07-29.
 • Mangen, Anne; Magyari, Lilla; Kuzmičová, Anežka; Lüdtke, Jana; Jacobs, Art (2018). Mental imagery in story reading: a multi-method study. The Reading Centre, University of Stavanger; 2018-07-25 - 2018-07-28.
 • Mangen, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). - Vi må ta på alvor det forskningen viser om lesing på skjerm og papir.
 • Abramo, Federica; Gambino, Renata; Pulvirenti, Grazia; Giordano, Daniela; Xue, Shuwei; Lüdtke, Jana; Papp-Zipernovszky, Orsi; Mangen, Anne; Sylvester, Teresa; Jacobs, Art (2017). Reading Shakespeare sonnets: a combined qualitative-quantitative study.. COST E-READ & SHARP; 2017-09-27 - 2017-09-29.
 • Lüdtke, Jana; Mangen, Anne; Salgaro, Massimo; Balling, Gitte; Burke, Michael; Herrmann, Berenike; Sorrentino, Pasqualina; Jacobs, Art (2017). Cognitive and emotional aspects of literary prose reading: an eye tracking study.. COST E-READ & SHARP; 2017-09-27 - 2017-09-29.
 • Mangen, Anne (2017). Die Zukunft des Lesens. Frankfurter Allgemeine. [Newspaper]; 2017-03-22.
 • Mangen, Anne (2017). Interview on the digitization of reading. Fast Company. [Internet]; 2017-10-11.
 • Mangen, Anne (2017). Intervju om digitalisering av lesing, E-READ og empirisk forskning på litterær lesing. videnomlaesning.dk. [Internet]; 2017-06-10.
 • Mangen, Anne (2017). Om skriving for hånd og på tastatur. Täcknaren. [Business/trade/industry journal]; 2017-10-01.
 • Mangen, Anne (2017). Schmökern, bitte!. Der Tagesspiegel. [Internet]; 2017-02-21.
 • Mangen, Anne (2017). Smart-reading: How to read faster and comprehend more. New Scientist International Edition. [Journal]; 2017-02-08.
 • Mangen, Anne (2017). The death of a book salesmen: Are we reading less?. Huffingtonpost.co.uk. [Internet]; 2017-02-08.
 • Mangen, Anne (2017). Was vom Lesen übrig bleibt. Frankfurter Allgemeine Woche. [Newspaper]; 2017-05-12.
 • Mangen, Anne; Magyari, Lilla; Kuzmičová, Anežka; Lüdtke, Jana; Jacobs, Art (2017). Narrative styles and mental imagery.. IGEL; 2017-10-10 - 2017-10-13.
 • Balsvik, Lillian; Mangen, Anne (2016). Skriveindlæring og forskning i skrivning i hånden og på tastatur.
 • Mangen, Anne (2016). Intervju om skriving for hånd. Dagbladet Magasinet. [Newspaper]; 2016-07-09.
 • Mangen, Anne (2016). Teknologier og lesing. Karlstads universitet; 2016-11-24 - 2016-11-25.
 • Mangen, Anne (2016). The digitization of reading and writing: what may be in it for cognitive humanities?. University of Helsinki; 2016-06-13 - 2016-06-15.
 • Mangen, Anne; Hoel, Trude (2016). Fortellinger på nettbrett og i bildebok: har teknologien noe å si for samtalen rundt fortellingen?. 2016-03-03.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Nilsson, Kersti (2016). Experiential deep-reading: a pilot study among students in teaching training programs in the Nordic countries.. IGEL (Int. Soc. for the Empirical Study of Literature); 2016-07-06 - 2016-07-09.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2015. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-25 - 2016-01-26.
 • Dahl, Tor Arne; Mangen, Anne (2015). Deep reading: Et kritisk lys på e-bøker i fagbibliotek. Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo;
 • Hoel, Trude; Mangen, Anne (2015). Gjennomgang og vurdering av bildebokappene og bildebøkene for bruk i dialogisk lesing. 2015-02-05.
 • Kuzmicova, Anezka; Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte (2015). Foregrounding, reading strategy, and theory of mind.. PALA (The International Poetics and Linguistics Association); 2015-07-17 - 2015-07-19.
 • Mangen, Anne (2015). COST Action E-READ: Implications for pedagogy and policy makers. University of Catalonia; 2015-06-29 - 2015-06-30.
 • Mangen, Anne (2015). Changing interfaces of reading. Bibliotheca Alexandrina; 2015-11-06 - 2015-11-07.
 • Mangen, Anne (2015). Embodied reading on paper and screens: implications of digitisation. 2015-05-14 - 2015-05-16.
 • Mangen, Anne (2015). Embodied reading on paper and screens: implications of digitization.. 2015-05-14 - 2015-05-16.
 • Mangen, Anne (2015). E-reading probed: is it effective?. Norwegian-American Weekly. [Journal]; 2015-02-14.
 • Mangen, Anne (2015). Evolution of Reading in the Age of Digitization. 2015-04-08.
 • Mangen, Anne (2015). Hva er det som er så spesielt med å lese litteratur?. Lesesenteret; 2015-03-23 - 2015-03-24.
 • Mangen, Anne (2015). Hvor mye husker du av det du leser?. A-Magasinet (Aftenposten). [Newspaper]; 2015-01-30.
 • Mangen, Anne (2015). Interview on Kindle mystery story reading study. The Nexus, San Diego (USA). [Newspaper]; 2015-04-25.
 • Mangen, Anne (2015). Interview on reading on paper and screens. Radio Österreich 1, Austria. [Radio]; 2015-02-15.
 • Mangen, Anne (2015). Intervju om COST E-READ. TV2 nyhetene. [TV]; 2015-04-20.
 • Mangen, Anne (2015). Intervju om lesing, skriving og digitale teknologier. Utbildningsradion, Sveriges Radio. [Radio]; 2015-03-01.
 • Mangen, Anne (2015). Intervju om skriving for hånd og med iPad. Dagsrevyen, NRK. [TV]; 2015-08-10.
 • Mangen, Anne (2015). Literary reading on paper and screens: empirical research. University of Göttingen; 2015-07-10 - 2015-07-12.
 • Mangen, Anne (2015). Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2014: Noen resultater. Utdanningsdirektoratet; 2015-01-27 - 2015-01-28.
 • Mangen, Anne (2015). The bodily dimensions of learning how to write. University of Illinois at Urbana-Champaign; 2015-08-19.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Steenberg, Mette; Therman, Cecilia; Nilsson, Skans Kersti (2015). IGEL North: An empirical study of literary reading in the Nordic countries. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Tveit, Åse Kristine; Mangen, Anne (2015). En Joker i klasserommet: Tenåringsleseres holdninger til, og opplevelser av lesing på ulike plattformer.
 • Mangen, Anne (2014). Being a better online reader. The New Yorker. [Journal]; 2014-07-16.
 • Mangen, Anne (2014). Ebooks vs paper. Financial Times. [Newspaper]; 2014-06-20.
 • Mangen, Anne (2014). Ikke enten-eller, men begge deler: Perspektiver på lesing, teknologier og grensesnitt. Dansklærerforeningen; 2014-05-05 - 2014-05-06.
 • Mangen, Anne (2014). Ikke enten-eller, men begge deler: perspektiver på lesing, teknologier og grensesnitt. Lesesenteret; 2014-04-07 - 2014-04-08.
 • Mangen, Anne (2014). Interview on reading on Kindle and print. CBC News. [Radio]; 2014-10-15.
 • Mangen, Anne (2014). Interview on reading on paper and screens. Zero Hora (Brasil). [Newspaper]; 2014-06-16.
 • Mangen, Anne (2014). Intervju om lesing på skjerm. TV2 Danmark. [TV]; 2014-02-08.
 • Mangen, Anne (2014). Intervju om skriving for hånd og på tastatur. Adresseavisa. [Newspaper]; 2014-01-24.
 • Mangen, Anne (2014). Intervju om skriving for hånd og på tastatur. Kulturhuset NRK P2. [Radio]; 2014-03-13.
 • Mangen, Anne (2014). Kindle versus papir. Morgenbladet. [Newspaper]; 2014-08-22.
 • Mangen, Anne (2014). Lesing på papir og på ulike skjermer: grensesnitt og affordanser.
 • Mangen, Anne (2014). Lesing, skriving og digitale teknologier. Læsevejlederforeningen i Danmark; 2014-11-07 - 2014-11-08.
 • Mangen, Anne (2014). Lesing, teknologier og grensesnitt. NKUL/Senter for IKT i utdanningen; 2014-05-05 - 2014-05-07.
 • Mangen, Anne (2014). Lesing, teknologier og grensesnitt.
 • Mangen, Anne (2014). Ny studie: Lättare minnas handlingen i pappersböcker. Dagens Nyheter. [Newspaper]; 2014-08-23.
 • Mangen, Anne (2014). Om håndskrift. VG. [Newspaper]; 2014-03-08.
 • Mangen, Anne (2014). Outside the square: digital vs paper based reading. ABC radio, Australia. [Radio]; 2014-11-20.
 • Mangen, Anne (2014). Readers absorb less on Kindles than on paper, study finds. The Guardian. [Newspaper]; 2014-08-29.
 • Mangen, Anne (2014). Reading as human-technology interaction: interdisciplinary perspectives. Koninklijke vereniging van het boekenvak; 2014-11-18.
 • Mangen, Anne (2014). Reading literature on screen: A price for convenience?. New York Times. [Newspaper]; 2014-08-13.
 • Mangen, Anne (2014). Reading on paper and screens: empirical research. Digital Reading Network; 2014-06-19 - 2014-06-20.
 • Mangen, Anne (2014). Stokker innhold i fortellinger når de leses på Kindle. forskning.no. [Internet]; 2014-08-25.
 • Mangen, Anne (2014). The digitisation of reading. Intergraf; 2014-06-05 - 2014-06-06.
 • Mangen, Anne (2014). What we miss when we read on screens. New Scientist. [Journal]; 2014-11-01.
 • Mangen, Anne (2014). Why the smart reading device of the future may be ... paper. Wired. [Journal]; 2014-05-01.
 • Mangen, Anne; Velay, Jean Luc; Robinet, P.; Olivier, G. (2014). Mystery reading in print pocket book and on Kindle: possible impact on chronological events memory. IGEL; 2014-07-21 - 2014-07-25.
 • Mangen, Anne (2013). Adiós a la escritura a mano [Farewell to handwriting]. Semana (Colombia). [Newspaper]; 2013-10-01.
 • Mangen, Anne (2013). Does reading on screen beat paper?. Financial Times (UK). [Newspaper]; 2013-12-15.
 • Mangen, Anne (2013). Empirisk forskning på litterær lesing - hvorfor og hvordan?. ABI, Høgskolen i Oslo og Akershus; 2013-06-17 - 2013-06-18.
 • Mangen, Anne (2013). Experiential reading on tablets and e-books. ABI, Høgskolen i Oslo & Akershus & Univ of Western Ontario,; 2013-06-10 - 2013-06-12.
 • Mangen, Anne (2013). Interview on handwriting and typewriting. Martha Stewart Living Magazine. [Journal]; 2013-09-15.
 • Mangen, Anne (2013). Intervju om lesing på skjerm og papir. NRK 1 Norgesglasset. [Radio]; 2013-03-15.
 • Mangen, Anne (2013). Intervju om lesing på skjerm og papir. TV2 Danmark. [TV]; 2013-04-26.
 • Mangen, Anne (2013). Intervju om lesing, læring og digitale læremidler. Tidsskriftet Prosa. [Journal]; 2013-12-16.
 • Mangen, Anne (2013). Larga vida al libro... [Interview on paper and screen reading]. La Tercera (Chile). [Newspaper]; 2013-10-26.
 • Mangen, Anne (2013). Lesing og forståelse på papir og skjerm. 07 media;
 • Mangen, Anne (2013). Norske elever skjønner mindre og leser dårligere på skjerm. Bergens Tidende. [Newspaper]; 2013-04-16.
 • Mangen, Anne (2013). Paper and screens, pencils and keyboards: Reading and writing as embodied human-technology relations. 2013-09-20 - 2013-09-21.
 • Mangen, Anne (2013). Skjønner mindre og leser dårligere på skjerm. forskning.no. [Internet]; 2013-03-20.
 • Mangen, Anne (2013). Svake lesere sliter mest på skjerm. lesesenteret.no. [Internet]; 2013-02-15.
 • Mangen, Anne (2013). The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus Screens. Scientific American (online). [Journal]; 2013-04-15.
 • Mangen, Anne (2013). The science of handwriting. Scientific American Mind. [Journal]; 2013-09-30.
 • Mangen, Anne (2013). Åtvarar mot blind tru på digitale læremiddel. nrk.no. [Internet]; 2013-04-11.
 • Mangen, Anne; Velay, Jean Luc (2013). The digitization of embodied writing. EHESS;
 • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Mangen, Anne (2013). Skriving for hånd eller på tastatur? Innspill til en tverrvitenskapelig forskningsagenda. Skrivesenteret, HiST og Lesesenteret, Univ i Stavanger; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Mangen, Anne; Brønnick, Kolbjørn S (2013). Lesing av sammenhengende tekster på skjerm og papir: apropos digitalisering av leseprøver. Skrivesenteret, HiST & Lesesenteret, Univ i Stavanger; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Mangen, Anne (2012). Apprender à écrire sans stylo?.
 • Mangen, Anne (2012). Escrever à mão, um hàbito em declínio. Zero Hora (Brazil). [Newspaper]; 2012-11-11.
 • Mangen, Anne (2012). Fra papir til skjerm: spiller det noen rolle?.
 • Mangen, Anne (2012). Intervju om kroppens rolle i læring, lesing og skriving. Morgenbladet. [Newspaper]; 2012-09-29.
 • Mangen, Anne (2012). Intervju om skriving for hånd og på tastatur. Romerikes Blad. [Newspaper]; 2012-06-23.
 • Mangen, Anne (2012). Intervju om skriving for hånd og på tastatur. VG. [Newspaper]; 2012-09-11.
 • Mangen, Anne (2012). Intervju om skriving for hånd og på tastatur. VG. [Newspaper]; 2012-09-07.
 • Mangen, Anne (2012). Intervju om skriving for hånd og på tastatur. Radio Norge. [Radio]; 2012-09-11.
 • Mangen, Anne (2012). Intervju om skriving for hånd og på tastatur. NRK Østlandssendingen. [Radio]; 2012-09-11.
 • Mangen, Anne (2012). Lesing på papir og skjerm: hva sier forskningen om forskjellene?. Vestfold fylkesbibliotek;
 • Mangen, Anne (2012). Literary reading on paper and screen: an experiment comparing narrative immersion on paper and iPad. IGEL; 2012-07-07 - 2012-07-10.
 • Mangen, Anne (2012). Litteratur på papir og skjerm - spiller mediet noen rolle for leseopplevelsen?. Hordaland fylkeskommune;
 • Mangen, Anne (2012). Litteratur på papir og skjerm - spiller mediet noen rolle for leseopplevelsen?. Univ i Agder, Program for skolebibliotekutvikling;
 • Mangen, Anne (2012). Læring skjer best gjennom fingrene.
 • Mangen, Anne (2012). Multisensory reading in the transition from print to screen. SLIS, University of Alberta;
 • Mangen, Anne (2012). Om skriving for hånd og på tastatur. Ekko, NRK P2. [Radio]; 2012-10-26.
 • Mangen, Anne (2012). Overview and summary of WG 4, COST Action IS0703 ERN-LWE (Learning to Write Effectively). COST & Université de Poitiers; 2012-05-05 - 2012-05-07.
 • Mangen, Anne (2011). How will E-reading change us? Questions for reading researcher Anne Mangen. Txchnologist.com. [Internet]; 2011-12-12.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on handwriting and typewriting. Metro International London, UK. [Newspaper]; 2011-06-10.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on handwriting and typewriting. SELF Magazine, USA. [Newspaper]; 2011-06-01.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on handwriting and typewriting. Better Homes and Gardens, USA. [Newspaper]; 2011-02-20.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on handwriting and typewriting. Psychologie Magazine, The Netherlands. [Newspaper]; 2011-02-10.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on print and screen reading. Public broadcast TV, Slovenia. [TV]; 2011-11-24.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on reading on paper and screen. "Women's Hour", BBC 4. [Radio]; 2011-10-07.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on reading on print and screen. Pogledi, Slovenia. [Newspaper]; 2011-11-07.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on the haptics of reading and writing. New Strait Times, Malaysia/London. [Newspaper]; 2011-11-27.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on the haptics of writing. www.snob.ru, Russia. [Internet]; 2011-01-27.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on the haptics of writing. ABC News, USA. [TV]; 2011-01-26.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on the haptics of writing. Medill News Service, Northwestern University, Chicago, USA. [Newspaper]; 2011-01-26.
 • Mangen, Anne (2011). Interview on the haptics of writing. BBC radio, UK. [Radio]; 2011-01-21.
 • Mangen, Anne (2011). Intervju om lesing på skjerm og papir. Campus (Studentmagasin, Univ i Bergen). [Newspaper]; 2011-03-01.
 • Mangen, Anne (2011). Intervju om skriving for hånd og på tastatur. Vårt Land. [Newspaper]; 2011-05-20.
 • Mangen, Anne (2011). Kroppslige aspekter ved lesing, skriving og teknologier. Skrivesenteret, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Lesesenteret, U; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Mangen, Anne (2011). Lesebrett og surfeplater, PC og papir: kritiske refleksjoner rundt lesing i ulike grensesnitt. Deichmanske bibliotek; 2011-10-14.
 • Mangen, Anne (2011). Lesebrett og surfeplater, PC og papir: kritiske refleksjoner rundt lesing i ulike grensesnitt. Norsk bibliotekforening; 2011-05-23 - 2011-05-25.
 • Mangen, Anne (2011). Lesebrett og surfeplater, PC og papir: kritiske refleksjoner rundt tekstlesing i ulike grensesnitt.
 • Mangen, Anne (2011). Leseevna og det digitale - kva veit vi, egentleg?. Bibliotekforum. [Newspaper]; 2011-10-05.
 • Mangen, Anne (2011). Overview and summary of WG 4 track, COST IS0703 workshop. COST & Universität Potsdam; 2011-04-05 - 2011-04-08.
 • Mangen, Anne (2011). Skriving for hånd og på tastatur. Schrødingers katt, NRK1. [TV]; 2011-10-20.
 • Mangen, Anne (2011). The Ascent of E-Readers. University of Amsterdam; University of Leiden; Koninklijke B; 2011-05-19 - 2011-05-21.
 • Mangen, Anne (2011). The critical voice among technology optimists. Univ of Stavanger Annual Research Report 2010. [Internet]; 2011-05-20.
 • Mangen, Anne (2011). Why bother with print?. University of Ljubljana, Slovenia; 2011-11-23 - 2011-11-24.
 • Mangen, Anne (2010). En rastløs leserevolusjon. [Newspaper]; 2010-07-28.
 • Mangen, Anne (2010). Forsker: Må ha et mer nyansert syn på bruk av pc. [Newspaper]; 2010-10-04.
 • Mangen, Anne (2010). Hva skjer når tastaturet erstatter blyanten?. [Newspaper]; 2010-09-30.
 • Mangen, Anne (2010). Intervju om lesing og e-bok. [Newspaper]; 2010-02-04.
 • Mangen, Anne (2010). Leseforståelse og digitale tekster. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Mangen, Anne (2010). Lesing - på skjerm eller papir; er det så nøye, da?.
 • Mangen, Anne (2010). Lesing og leseforståelse på skjerm: teoretiske, metodiske og pedagogiske implikasjoner. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Mangen, Anne (2010). Lesing og læring med digitale teknologier. Sørlandet kompetansesenter; 2010-09-29.
 • Mangen, Anne (2010). Lesing på papir eller på skjerm; er det så nøye, da?. 2010-03-20.
 • Mangen, Anne (2010). Losing the grip: perspectives on the increasing digitization of literacy in light of Merleau-Ponty?s phenomenology of the intangible. 2010-10-14 - 2010-10-16.
 • Mangen, Anne (2010). Lærer bedre med blyant enn tastatur. [Newspaper]; 2010-10-07.
 • Mangen, Anne (2010). Materialities of reading - why do they matter?. 2010-12-16 - 2010-12-17.
 • Mangen, Anne (2010). Når man mister grepet. [Newspaper]; 2010-10-14.
 • Mangen, Anne (2010). Rot utan bok. [Newspaper]; 2010-01-22.
 • Mangen, Anne (2010). Varsku for pedagogane. Dag og Tid. [Newspaper]; 2010-12-10.
 • Mangen, Anne (2009). From flicking through pages to clicking on links: the changing role of haptics in contemporary reading. 2009-08-25 - 2009-08-29.
 • Mangen, Anne (2009). Handling technology when reading and writing. Prof. Roger Säljö, LinCS, University of Gothenburg, Sweden; 2009-02-16.
 • Mangen, Anne (2009). Hur nya medier påverkar vår läsning. [Newspaper]; 2009-11-25.
 • Mangen, Anne (2009). "I screen, you screen, we all screen". [Newspaper]; 2009-06-19.
 • Mangen, Anne (2009). Intervju om digitale læremidler. [Newspaper]; 2009-06-05.
 • Mangen, Anne (2009). Intervju om digitale læremidler. [Newspaper]; 2009-01-14.
 • Mangen, Anne (2009). Intervju om e-bokas framtid. [Newspaper]; 2009-01-25.
 • Mangen, Anne (2009). Intervju om e-bøker og lesing på skjerm. [Newspaper]; 2009-06-15.
 • Mangen, Anne (2009). Intervju om lesing på skjerm. [Newspaper]; 2009-02-20.
 • Mangen, Anne (2009). Ja takk, begge deler Perspektiver på lesing i overgangen mellom bok til skjerm. 2009-11-17 - 2009-11-18.
 • Mangen, Anne (2009). La pantalla del ordenador no acabará con los libros. [Newspaper]; 2009-01-15.
 • Mangen, Anne (2009). Lesing og læring med digitale teknologier, 1.-4. trinn. 2009-09-17.
 • Mangen, Anne (2009). Lesing og læring med digitale teknologier, 5.-10. trinn. 2009-11-19.
 • Mangen, Anne (2009). Multisensory reading and writing A matrix for writing research. 2009-04-04 - 2009-04-07.
 • Mangen, Anne (2009). Multisensory reading and writing A matrix of sensorimotor affordances in reading and writing technologies. 2009-05-06 - 2009-05-08.
 • Mangen, Anne (2009). Nye medier - nye lesemåter. 2009-01-21.
 • Mangen, Anne (2009). Nye medier - nye lesemåter. 2009-01-19.
 • Mangen, Anne (2009). Nye medier - nye lesemåter. 2009-01-13 - 2009-01-14.
 • Mangen, Anne (2009). Reading on Paper or Screen--Which Is Better?. [Newspaper]; 2009-09-29.
 • Mangen, Anne (2009). Skjermlesing har andre kvaliteter enn lesing på papir.
 • Mangen, Anne (2009). Skjermlesing og nettbruk i RLE og samfunnsfag. 2009-04-21.
 • Mangen, Anne (2009). Skjermlesing og nettbruk i realfag. 2009-04-21.
 • Mangen, Anne; Mossige, Margunn (2009). Hva skal vi med læreboka?.
 • Mangen, Anne (2008). Hjernen blir svett av nett. [Newspaper]; 2008-12-12.
 • Mangen, Anne (2008). Hvorfor leser vi dårligere på skjerm?. [Newspaper]; 2008-01-12.
 • Mangen, Anne (2008). Koherens og sjanger på skjerm.
 • Mangen, Anne (2008). Lesing på skjerm stresser oss. [Newspaper]; 2008-12-04.
 • Mangen, Anne (2008). Nye medier - nye lesemåter; nye utfordringer for skolebibliotekene. 2008-09-26.
 • Mangen, Anne (2008). Nytt medielandskap - nytt tekstbegrep; og ny forståelse av emnet "gutter og lesing".
 • Mangen, Anne (2008). Online v. print reading: which one makes us smarter?. [Newspaper]; 2008-12-23.
 • Mangen, Anne (2004). Phenomenologically Grasping the Materiality of New Media - A Call for A Reorientation in Media and Documentation Studies. SIMS, UC Berkeley; 2004-10-22 - 2004-10-24.
 • Mangen, Anne (2002). Approach and Avoid: Essays on Gravity's Rainbow.
 • Mangen, Anne (2002). Fra historiefortelling til torghandel: nye perspektiver på nyhetsformidling.
 • Mangen, Anne (2002). Noe om V. Gyldendal Norsk Forlag;
 • Mangen, Anne; Zellweger, Polle; Newman, Paula (2002). Authoring Fluid Narrative Hypertexts. ACM; 2002-06-11 - 2002-06-15.
 • Mangen, Anne (2002). Approach and Avoid: Essays on Gravity's Rainbow.
 • Mangen, Anne (2002). Bokanmeldelse: Fra historiefortelling til torghandler - nye perspektiver på nyhetsformidling.
 • Mangen, Anne (2002). Noe om V. Gyldendal Norsk Forlag; 2002-05-07.
 • Mangen, Anne (2002). Reading and Writing Fluid Hypertext Narratives. 2002-06-11 - 2002-06-15.
 • Mangen, Anne (2001). How does hypertext change the ways we read, write, and write about literature?. ACM - Association of Computing Machinery; 2001-08-14 - 2001-08-18.
 • Mangen, Anne (2001). Hypertekst, litteratur og Silicon Valley. Høgskulen i Volda;
 • Mangen, Anne (2001). Lost in fictional space - immersion by animation and sound: experiments in dynamic fiction at Xerox PARC. Brown University; 2001-04-26 - 2001-04-28.
 • Mangen, Anne (2001). Digital Storytelling - How to Create, and Maintain, Suspense and Immersion in Hypertext?. 2001-11-04.
 • Mangen, Anne (2001). How does Hypertext Change the Ways We Write and Read Narrative Fiction? An Exploration of Entropic and Redundant Aesthetics i Hypertext Environments. 2001-08-18.
 • Mangen, Anne (2001). Hypertekst, litteratur, og Silicon Valley. Forskningsdagene 2001, Høgskulen i Volda; 2001-09-28.
 • Mangen, Anne (2001). Hypertekst-fortellinger: Hvordan påvirker hypertekst måten vi skriver narrativ fiksjon?. 2001-10-24.
 • Mangen, Anne (2001). Lost in Fictional Space - Immersion by Animation and Sound. Experiments in Dynamic Fiction at Xerox PARC. 2001-04-26 - 2001-04-28.
 • Mangen, Anne (2000). Nye medier og nye utfordringer for medieforskningen. Høgskulen i Volda;
 • Mangen, Anne (2000). Playing with (our) perception: entropic aesthetics in literature and computer games - a comparative explorative essay. Universitetet i Bergen; 2000-08-02 - 2000-08-04.
 • Mangen, Anne (2000). Litteraturen i biblioteket på øya i dataspillet : fiksjon og fortelling i "Myst".
 • Mangen, Anne (2000). Nye tekster og nye utfordringer for leseren : er framtidas roman en interaktiv hypertekst på CD-ROM?.
 • Mangen, Anne (2000). Playing with (Our) Perception: Entropic Aesthetics in Literature and Computer Games. 2000-08-04.
 • Mangen, Anne (2000). Possible approaches to the reception of digital media : the case of "Myst".
 • Mangen, Anne (2000). The media of reading in the future.
 • Sivertsen, Erling; Torbjørnson, Heidrun A.D.; Mangen, Anne (2000). Oppførsel og sjølbedrag.
 • Mangen, Anne (1997). Blant flytende fiksjoner og lesende metallhunder. Rapport fra et forskningsopphold ved Xerox PARC.
 • Mangen, Anne (2010). Lesing og læring på skjerm.