Et profilbilde

Professor
Magnus Roald Martinussen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Magnus Roald Martinussen", "tel": "Telephone: +47 51831563", "email": "roald.martinussen@uis.no" }

Faculty UiS Business School
Department Department of Accounting and Law
Room EOJ SV-245

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Martinussen, Roald (2003). Anm. av Jan Ramberg og Johnny Herre: Internationella köplagen (CISG). En kommentar. Stockholm 2001. Tidsskrift for rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. Booklet 2. p. 314-320.
 • Martinussen, Roald (2000). Preben Espersen: Kirkeret. Almindelig del. 2. udgave. Bokanmeldelse. Tidsskrift for rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. Booklet 5. p. 1083-1094.
 • Martinussen, Roald (1999). Den norske kirke som trossamfunn. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. ISSN 0024-6980. Booklet 10. p. 595-599.
 • Martinussen, Roald (1999). Kirkerett - Utvalgte emner. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8245607460. 164 p.
 • Martinussen, Roald (1997). For vantros domstol: Noen rettskildernotater i kirkerett. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN 0802-0167. Booklet 2.
 • Martinussen, Roald (1992). Johnny Herre: Den nya konsumentköplagen. Andra upplagen, Norstedts Juridik, Stockholm 1991. 123 s. Tidsskrift for rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 267-271.
 • Martinussen, Roald (1985). Retten til juridisk bistand ved innbringelser og pågripelser. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. ISSN 0024-6980. p. 578-581.
 • Martinussen, Roald (1981). To spørsmål i forbindelse med politiets innbringelsesmyndighet. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. ISSN 0024-6980. p. 139-145.
 • Martinussen, Magnus Roald (2016). Forbrukerkjøp 3. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-38271-1. 237 p.
 • Martinussen, Magnus Roald (2012). Kjøpsrett. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-34506-8. 277 p.
 • Martinussen, Roald (2010). Forbrukerkjøp. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202327361. 260 p.
 • Martinussen, Roald (2007). Avhendingsrett Innføring i eiendomskjøpsrett. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202269708. 250 p.
 • Martinussen, Roald (2006). Overview of International CISG Sales Law Basic Contract Law according to the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Booksurge Publishing, LLC. ISBN 1419644483. 147 p.
 • Martinussen, Roald (2004). Kjøpsrett. Cappelen Damm Akademisk.
 • Martinussen, Roald (2002). Forbrukerkjøp. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8202218411. 265 p.
 • Martinussen, Roald (1996). Kjøpsrett. Cappelen Damm Akademisk.
 • Martinussen, Magnus Roald (2019). Åpent seminar om direktekrav i kontraktsretten. 2019-02-18.
 • Martinussen, Magnus Roald (2018). Prisavslag i kontraktsretten. Universitetet i Agder;
 • Martinussen, Magnus Roald (2017). Erstatning ved kontraktsbrudd. Universitetet i Agder; 2017-09-20.
 • Martinussen, Magnus Roald (2017). Mangler som oppstår mellom kontrakt og overtagelse, jf. HR-2017-345 og forholdet mellom prisavslag og erstatning, jf. HR-2017-515.. Advokatfirmaet Riisa & Co og Norwegian Claims Link AS; 2017-09-18.
 • Martinussen, Magnus Roald (2015). Erstatning i kontraktsforhold. Universitetet i Agder;
 • Martinussen, Magnus Roald (2015). Flere rettssaker.
 • Martinussen, Magnus Roald (2015). Juridisk metode. Universitetet i Stavanger, NITO; 2015-08-28 - 2015-08-29.
 • Martinussen, Magnus Roald (2015). Kontraktsrett - hovedpunkter. Universitetet i Stavanger, NITO; 2015-03-13 - 2015-03-14.
 • Martinussen, Magnus Roald (2014). Forhandlingsutvalget og offentlighet. NrK Rogaland, Stavanger. [Radio]; 2014-03-14.
 • Martinussen, Magnus Roald (2014). Kontraktsrett i hovedtrekk. NITO takst;
 • Martinussen, Magnus Roald (2013). Hadley v Baxendale og Code Civil. Om adekvans i kontraktsretten. Universitetet i Agder;
 • Martinussen, Magnus Roald (2013). Høyesteretts forarbeidsbruk. Trekk av den juridiske metode. Særlig om Støvlett-dommen og Mobiltelefon-dommen. NITO;
 • Martinussen, Magnus Roald (2013). Kontraktsbinding - særlig om Gate Gourmet - PEAB-dommen. NITO;
 • Martinussen, Magnus Roald (2013). Panterett for ingeniører. NITO-takst;
 • Martinussen, Magnus Roald (2013). Tid og sted for betaling. Pengekravsrett for bygningsingeniører. NITO-takst;
 • Martinussen, Magnus Roald (2012). Morsom lov uten straff. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-07-20.
 • Martinussen, Magnus Roald (2012). Samlet storting vil endre svartebørsloven. VG-Nett. [Internet]; 2012-08-04.
 • Martinussen, Roald Magnus (2011). Urimelige kontraktsvilkår. Deltakerkontraktene i TV-reality-serien Paradise Hotel. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2011-03-05.
 • Martinussen, Roald (2010). Biologiske menneskerettigheter. Debattinnlegg.
 • Martinussen, Roald (2010). Liturgi og kirkens "bedriftskultur". Debattinnlegg.
 • Martinussen, Roald (2010). Retten og Evolusjonen. Litt om samfunnsskapte regler og regler som ligger i genene. Åpent filosofisk forum; 2010-09-27.
 • Martinussen, Roald (2009). Dåp: Eksamen i kirkerett.
 • Martinussen, Roald (2008). Hvor fleksibel er kirkeretten?. 2008-02-11.
 • Martinussen, Roald (2008). Respons: Roma imot Kirkerett i liturgisaker.
 • Martinussen, Roald (2008). Skilsmisse Ekteskap eller samboerskap?.
 • Martinussen, Roald (2008). Ugyldige ekteskap? Blir likekjønnede ekteskap inngått i kirken ugyldige?.
 • Martinussen, Roald (2007). Hva må du opplyse kjøperen om når du selger din bolig? Kom med eksempler, så ser vi på avhendingslova. 2007-11-28.
 • Martinussen, Roald (2007). Kirkeretten i utvikling.
 • Martinussen, Roald (2006). Kan forbrukere forhandle kontrakter. 2006-11-29.
 • Martinussen, Roald (2006). Menneskerettigheter ivaretatt.
 • Martinussen, Roald (2006). Taushetsplikt om konfirmantlister.
 • Martinussen, Roald (2005). Kirkerettslig løsning på kjønnsnøytrale ekteskap.
 • Martinussen, Roald (2005). Respons: Skaperordning, statskirke og lovgivningsmyndighet.
 • Martinussen, Roald (2003). Ny forbrukerkjøpslov. 2003-12-10.
 • Martinussen, Roald (2001). Dåpssynet og kirkeretten.
 • Martinussen, Roald (2000). Erling Selvig: Kjøpsrett til studiebruk. Bokanmeldelse.
 • Martinussen, Roald (1999). Biskop og teologiprofessor.
 • Martinussen, Roald (1999). Det kirkerettslige etterslep.
 • Martinussen, Roald (1999). Girkocoahkkin ja bismmat.
 • Martinussen, Roald (1999). Kirkemøtet og biskopene.
 • Martinussen, Roald (1999). Kirkeretten og Kirkens læregrunnlag.
 • Martinussen, Roald (1999). Skoleskyssen i videregående.
 • Martinussen, Roald (1998). Fotballjussens virkninger på spillet.
 • Martinussen, Roald (1998). Kirkemøtet og Staten.
 • Martinussen, Roald (1998). Lovstridig forskrift om lærenemndas mandat.
 • Martinussen, Roald (1998). Lærenemnd og rettsvirkning. Kronikk.
 • Martinussen, Roald (1998). Nye presterettssaker?.
 • Martinussen, Roald (1998). Når jusen truer politikken.
 • Martinussen, Roald (1998). Om nødrett og menneskeliv.
 • Martinussen, Roald (1998). Presters juridiske stilling i utestengningssaker.
 • Martinussen, Roald (1997). Avtalerett og salg.
 • Martinussen, Roald (1997). Om kirkemøtet og lærenemnda.
 • Martinussen, Roald (2004). Sensorveiledning: Drøft i hvilken grad Stortinget kan instruere Regjeringen om utøvelse av forvaltningsvirksomhet a) generelt (jf. Grl. §3) b) Innenfor området for de ”kongelige prerogativene” (jf. Særlig grl. §§ 16, 19, 20 og 26).