Et profilbilde

Research Fellow
Ida Holth Mathiesen { "honorific-suffix": "Research Fellow", "fn": "Ida Holth Mathiesen", "tel": "Telephone: +47 51832801", "email": "ida.h.mathiesen@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA S-036

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth (2014). Dropout in a School for All: Individual of Systemic Solutions?. In: The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-94-007-7124-6. p. 211-230.
 • Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita (2014). Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. In: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02373-1. p. 290-308.
 • Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Buland, Trond Hallgeir (2014). En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen :. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. Volume 44. Booklet 4. p. 57-78.
 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth (2017). Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre. IRIS - International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0881-0. 84 p.
 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Solberg, Astrid (2017). Samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen om å hindre frafall fra videregående skole - Utfordringer og gode grep. IRIS. ISBN 978-82-490-0883-4. 68 p.
 • Haugum, Margrete Hembre; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Carlsson, Espen (2016). Mangfold for innovasjon - Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag. Trøndelag forskning og utvikling. ISBN 978-82–7732–242-1. 106 p.
 • Mordal, Siri; Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth (2015). Rådgiverrollen, mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. SINTEF Teknologi og Samfunn. ISBN 978-82-14-05793-5. 127 p.
 • Buland, Trond; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Tønseth, Christin; Austnes-Underhaug, Randi; Skoland, Kathrine (2014). «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - Rådgivning i skolen under lupen. International Research Institute of Stavanger. 316 p.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Billington, Mary Genevieve; Mathiesen, Ida Holth (2014). Smarte samarbeid - skole og arbeidsliv. International Research Institute of Stavanger. 42 p.
 • Lie, Terje; Mathiesen, Ida Holth (2012). Evaluering av retretten. International Research Institute of Stavanger. 60 p.
 • Lie, Terje; Mathiesen, Ida Holth (2012). Evaluering av rusomsorgen i Eigersund. International Research Institute of Stavanger. 38 p.
 • Mathiesen, Ida Holth (2012). Scenarier 2029 - Ungdom i skole og arbeidsmarked. International Research Institute of Stavanger. 55 p.
 • Mathiesen, Ida Holth; Vedøy, Gunn (2012). Spesialundervisning - drivere og dilemma. International Research Institute of Stavanger. 195 p.
 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Bungum, Brita; Mordal, Siri (2011). På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving. SINTEF Teknologi og samfunn. ISBN 978-82-14-05084-4. 267 p.
 • Finne, Håkon; Jensberg, Heidi; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri (2011). A18011 Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer. SINTEF. ISBN 978-82-14-05081-3. 156 p.
 • Mathiesen, Ida Holth (2009). Et prosjekt, fire historier. En studie av hvordan fire skoler utformet Forsøk med utvidet skoledag”. Masteroppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. 112 p.
 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri (2016). Kontaktlæreren - en ubrukt ressurs i karriereveiledningen?.
 • Billington, Mary Genevieve; Holmen, Ann Karin Tennås; Mathiesen, Ida Holth (2015). Apprentices succeeding through school industry collaboration. University of Tampere; 2015-03-25 - 2015-03-28.