Et profilbilde

Assistant Professor
Kjersti Melhus { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Kjersti Melhus", "tel": "Telephone: +47 51833522", "email": "kjersti.melhus@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG O-205

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Melhus, Kjersti; Winje, Geir; Winje, Geir (2009). Å regne i RLE. In: Å regne i alle fag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014364. p. 173-185.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Melhus, Kjersti (2009). Translating test items into Norwegian - without getting lost in translation?. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volume 14. Booklet 4. p. 101-123.
 • Aslanov, Martiros; Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2018). Matematikk. Grunnbok 5A. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-79-6. 236 p.
 • Aslanov, Martiros; Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2018). Matematikk. Grunnbok 5B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-80-2. 280 p.
 • Melhus, Kjersti; Aslanov, Martiros; Blank, Natalia; Tveit, Cato (2018). Matematikk. Lærerveiledning 5. trinn. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-83-3. 199 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2017). Matematikk 4. klasse. Regn og tegn. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-65-9. 46 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2017). Matematikk. Grunnbok 4A. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-61-1. 137 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2017). Matematikk. Grunnbok 4B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-62-8. 120 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2017). Matematikk. Oppgavehefte 4A. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-63-5. 89 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2017). Matematikk. Oppgavehefte 4B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-64-2. 102 p.
 • Melhus, Kjersti; Tveit, Cato; Blank, Natalia (2017). Matematikk. Lærerveiledning 4A. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-66-6. 173 p.
 • Melhus, Kjersti; Tveit, Cato; Blank, Natalia (2017). Matematikk. Lærerveiledning 4B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-67-3. 137 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2016). Matematikk 3. klasse. Regn og tegn. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-49-9. 47 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2016). Matematikk. Oppgavehefte 3A. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-47-5. 77 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2016). Matematikk. Oppgavehefte 3B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-48-2. 77 p.
 • Blank, Natalia; Tveit, Cato; Melhus, Kjersti (2016). Matematikk. Grunnbok 3A. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-45-1. 108 p.
 • Blank, Natalia; Tveit, Cato; Melhus, Kjersti (2016). Matematikk. Grunnbok 3B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-46-8. 143 p.
 • Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2016). Matematikk. Lærerveiledning 3A. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-50-5. 128 p.
 • Melhus, Kjersti; Tveit, Cato (2016). Matematikk. Lærerveiledning 3B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-51-2. 189 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti (2015). Matematikk 2. klasse. Regn og tegn. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-35-2. 51 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti (2015). Matematikk. Grunnbok 2A. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-31-4. 135 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti (2015). Matematikk. Grunnbok 2B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-32-1. 136 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti (2015). Matematikk. Oppgavehefte 2A. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-33-8. 92 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti (2015). Matematikk. Oppgavehefte 2B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-34-5. 76 p.
 • Melhus, Kjersti (2015). Matematikk. Lærerveiledning 2A. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-36-9. 139 p.
 • Melhus, Kjersti (2015). Matematikk. Lærerveiledning 2B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-37-6. 141 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti (2014). Matematikk 1. Oppgavehefte 4. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-28-4. 63 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti (2014). Matematikk 1. klasse. Oppgavehefte 1. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-25-3. 55 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti (2014). Matematikk 1. klasse. Oppgavehefte 2. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-26-0. 51 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti (2014). Matematikk 1. klasse. Oppgavehefte 3. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-27-7. 63 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Moe, Gerd Inger (2014). Matematikk. Grunnbok 1A. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-23-9. 114 p.
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Moe, Gerd Inger (2014). Matematikk. Grunnbok 1B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-24-6. 129 p.
 • Melhus, Kjersti (2014). Matematikk. Lærerveiledning 1A og 1B. Barentsforlag. ISBN 978-82-92562-29-1. 203 p.
 • Melhus, Kjersti (2015). Klasseromsdiskusjoner. Hoderegning og algoritmer.. Sandnes kommune;
 • Melhus, Kjersti (2015). Utviklende opplæring i matematikk. Godeset skole;
 • Melhus, Kjersti (2015). Utviklende opplæring i matematikk. «Russisk matematikk» i norsk skole. LAMIS Rogaland (Landslaget for matematikk i skolen);
 • Melhus, Kjersti (2015). Å stimulere barns evne til å tenke.
 • Melhus, Kjersti; Blank, Natalia (2015). Utviklende opplæring i matematikk. Universitetet i Stavanger;
 • Blank, Natalia; Melhus, Kjersti; Tveit, Cato; Moe, Gerd Inger (2014). Utviklende opplæring i matematikk.
 • Melhus, Kjersti (2014). Hva kan vi lære av matematikksuksessen ved Smeaheia skole?.
 • Melhus, Kjersti (2014). Undervisning som stimulerer barns evne til matematisk tenkning - "russisk matematikk" i norsk skole.
 • Melhus, Kjersti (2014). Utviklende læring i matematikk. Undervisning etter en modell av L. Zankov..
 • Melhus, Kjersti (2014). Utviklende opplæring i matematikk. En introduksjon av undervisningsprinsippene til Zankov.
 • Melhus, Kjersti (2014). Utviklende opplæring i matematikk. Undervisning basert på en modell av Leonid Zankov.
 • Melhus, Kjersti (2014). Zankovs undervisningsmodell. Dialogbasert undervisning. Sandnes kommune;
 • Melhus, Kjersti; Moe, Gerd Inger; Bakke, Silje (2014). Utviklende læring. Alternativ matematikkundervisning for småskoletrinnet.
 • Devold, Else H.; Melhus, Kjersti (2010). Fem til åtte: Matematikk i overgangen fra barnehage til skole.
 • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti (2009). Hjelp til leksehjelperne i matematikk. Røde Kors i Stavanger; 2009-03-26.
 • Melhus, Kjersti (2009). Matematikkens dag 2009 Veiledning til lærere. 2009-01-15.
 • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti (2008). Algebra for alle grunnskolens trinn - fokus på generaliseringer. Landslaget for Matematikk i Skolen; 2008-04-07.
 • Melhus, Kjersti (2008). Et forsøk på å skape en felles kunnskapsbase gjennom "veiledning av nyutdannede lærere": Å undervise for forståelse - med fokus på matematikkfaget. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Melhus, Kjersti (2008). Matematikkens dag 2008 Veiledning til lærere. 2008-01-17.
 • Melhus, Kjersti (2008). Matematiske førjulsaktiviteter Veiledning til lærere. 2008-11-05.
 • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Melhus, Kjersti (2007). Matematikkens dag 2007 Veiledning til lærere. 2007-01-16.
 • Melhus, Kjersti (2007). Matematisk juleverksted Veiledning til lærere. 2007-11-29.
 • Melhus, Kjersti (2006). Ferdighetstrening gjennom spill. 2006-11-21.
 • Melhus, Kjersti (2006). Klassifisering av båndmønstre. 2006-11-29.
 • Melhus, Kjersti (2006). Klassifisering av båndmønstre. 2006-08-06 - 2006-08-09.
 • Melhus, Kjersti (2006). Matematikkens dag 2006 Veiledning til lærere. 2006-01-16.
 • Melhus, Kjersti (2006). Matematikk-tivoli. 2006-05-03.
 • Askildsen, Dordi; Klungland, Kurt; Haukås Lunde, Kari; Sandberg, Victoria; Melhus, Kjersti (2005). Matematikkens dag 2006.
 • Lind, Wencke Aamodt; Melhus, Alf-Tor (2005). Praksis i sosionomutdanningen. Hvordan utvikle gode arenaer for praksis sett i lys av endringer i utdanningen?. 2005-11-24 - 2005-11-25.
 • Melhus, Kjersti (2005). Matematikkens dag 2005 Veiledning til lærere. 2005-01-18.
 • Melhus, Kjersti (2005). Origamikveld. 2005-11-15.
 • Melhus, Kjersti (2005). Spillkveld. 2005-03-14.
 • Melhus, Kjersti (2005). Utematematikk. 2005-05-10.