Et profilbilde

Researcher
Trond Meling { "honorific-suffix": "Researcher", "fn": "Trond Meling", "tel": "", "email": "trond.meling@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Artefacts
Room AM A-419

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Meling, Trond (2017). Hellere i Rogaland og bruken av landskapet i førromersk jernalder. Viking. ISSN 0332-608X. Volume 80. p. 7-24. DOI: 10.5617/viking.5464.
 • Meling, Trond (2016). Farm-Manor-Estate: Agricultural landscape and settlement on Hundvåg, Southwest Norway. In: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-099-6. p. 151-171.
 • Meling, Trond (2014). To graver med hest og hesteutstyr fra Tu. Maktpolitiske forhold på Sørvestlandet i yngre jernalder. In: Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7760-160-1. p. 107-115.
 • Meling, Trond (2010). Et keramikkfunn fra slutten av yngre bronsealder ved Tornesvatnet i Haugesund - en offernedleggelse i gårdsnær utmark?. Primitive tider. ISSN 1501-0430. Volume 12. p. 93-102.
 • Meling, Trond (2008). Helse Miljø Sikkerhet (HMS). In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 50-52.
 • Meling, Trond (2008). Jernalder - Middelalder 500 BC - 1536 AD. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 601-608.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 33 Selnesbukta - Bosetningsspor fra mellommesolittisk tid og yngre bronsealder - jernalder. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 177-186.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 36 Håhaugana - Aktivitets- og bosetningsspor fra senmesolittikum - yngre jernalder. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 197-215.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 49 Nordre Steghaugen - Bosetningsspor fra eldre/yngre steinalder og førromersk jernalder. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 257-266.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 55 Håhaugane - Bosetnings- og dyrkningsspor fra førromersk jernalder - yngre jernalder. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 313-321.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 56 Håsanden - Bosetnings- og dyrkningsspor fra bronsealder og førromersk jernalder. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 323-334.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 58 Håsanden - Bosetnings- og dyrkningsspor fra førromersk jernalder og eldre romertid. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 335-346.
 • Meling, Trond (2008). R2 Gilderneset - Gravrøys fra romertid. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 469-472.
 • Meling, Trond (2008). R3 Gilderneset - Gravrøys fra bronsealder/førromersk jernalder. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 473-476.
 • Meling, Trond (2008). Senneolittisk tid - Bronsealder (SN) 2300-500 BC. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 596-600.
 • Meling, Trond (2004). Bispegården i Stavanger - Gårdens utvikling i middelalderen med utgangspunkt i en trebygning fra høymiddelalderen. Viking. ISSN 0332-608X. Volume LXVII. p. 199-214.
 • Meling, Trond; Lechterbeck, Jutta; Mooney, Dawn Elise (2018). Arkeologiske undersøkelser av landbruks- og bosetningsspor fra yngre bronsealder og førromersk jernalder på Varaberg (id 216503, id 216501, id 217017).. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 70 p.
 • Meling, Trond (2016). Arkeologiske granskingar av busetjingsspor frå yngre jernalder i Helleren (id 34551). Haneberg gnr. 46, bnr. 82 i Sokndal kommune. Oppdragsrapport 2016/19. Arkeologisk Museum i Stavanger. 14 p.
 • Meling, Trond (2016). Arkeologiske sikringsgranskingar i Helleren (id 34551). Haneberg gnr. 46, bnr. 82 i Sokndal kommune, Rogaland. Oppdragsrapport 2016/22. Arkeologisk Museum i Stavanger.
 • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale (2008). NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. 670 p.
 • Åstveit, Leif Inge; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Cyvin, Øylov Emma; Wangberg, Nina (2004). "Ormen Lange - 10 000 år på 13 måneder".
 • Meling, Trond (2019). Førromersk bosetning på Varaberg. Liten graving med overraskende funn.. Arkeologisk museum; 2019-01-18.
 • Meling, Trond (2019). Hundvågs bosetningshistorie. Øyane historielag; 2019-05-06.
 • Meling, Trond (2019). Hundvågs bosetningshistorie. Byhistorisk forening Stavanger; 2019-04-24.
 • Meling, Trond (2019). Professional artisans in a local setting. A non-ferrous metal workshop from the early Viking Age in Southwest Norway. Expanding Horizons; 2019-04-25 - 2019-04-28.
 • Meling, Trond; Sørskog, Oliver Djøseland (2019). Feltsesongen for 2018 ved Arkeologisk museum, UiS. Møre og Romsdal fylkeskommune; 2019-03-13 - 2019-03-14.
 • Meling, Trond (2018). Feltsesongen 2017 ved Arkeologisk museum. Arkeologisk museum & Rogaland fylkeskommune; 2018-03-14 - 2018-03-15.
 • Meling, Trond (2018). Newfound knowledge of Mesolithic and Neolithic settlement activities due to the preservation of organic material. A case study from Rogaland, Norway. European Association of Archaeologists; 2018-09-05 - 2018-09-08.
 • Meling, Trond (2018). Rituals in the transformed landscape of Late Bronze Age Southwest Norway. European Association of Archaeologists; 2018-09-05 - 2018-09-08.
 • Meling, Trond (2018). Treskjærerkunst fra bronsealder. Gjenstander fra fortiden 13.
 • Meling, Trond; Knudsen, Andreas Høy (2018). Graver frem steinalderen. Forskerforum. [Business/trade/industry journal]; 2018-01-01.
 • Meling, Trond (2017). 6000 år gamle steinalderbuplassar og sølvsmeder frå vikingtida. Unike funn frå dei arkeologiske utgravingane på Sømme i 2013-14. Statoil seniorklubb Stavanger; 2017-09-04.
 • Meling, Trond (2017). Bosetningen fra yngre bronsealder og førromersk jernalder rundt Hafrsfjord. Arkeologisk museum, UiS; 2017-12-13 - 2017-12-15.
 • Meling, Trond (2017). Fort "hjort" - om feildateringer av røyser. Arkeologisk Museum, UiS; 2017-02-27 - 2017-02-28.
 • Meling, Trond (2017). Fra gård til gods - bosetningsutviklingen på Hundvåg fra slutten av steinalder til vikingtid. Arkeologisk museum, UiS; 2017-02-07.
 • Meling, Trond (2017). Hus fra bronsealder og førromersk jernalder på Sømme i Sola.
 • Meling, Trond (2017). Rituelle kontekster på boplasser fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder - et eksempel fra Rogaland. Universitetsmuseet i Bergen/AHKR, UiB; 2017-03-21 - 2017-03-23.
 • Meling, Trond (2017). The wild among the domestic. Outfield resources at Late Bronze Age and Early Iron Age farms in SW Norway. SAA (Society for American Archaeology); 2017-03-29 - 2017-04-02.
 • Denham, Sean Dexter; Meling, Trond; Bjørdal, Even (2016). Viking Period burials from Hove-Sørbø, Rogaland: a matter of context. 2016-01-20 - 2016-01-22.
 • Meling, Trond (2016). Frå eldre til yngre steinalder. Ein presentasjon av lokalitet 7 i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2016). Grev i historia til Helleren. Dalane Tidende. [Newspaper]; 2016-05-06.
 • Meling, Trond (2016). Skjult av fleire meter tjukke torv- og sandlag. Unike steinalderbuplassar frå Sømmevågen i Sola kommune.
 • Meling, Trond (2016). Sømmevågen - et boplasskompleks fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder i Sørvest Norge. Foreløpige resultater og metodiske tilnærminger. Institutionen för Historiska Studier, Göteborgs Universitet; 2016-02-26.
 • Meling, Trond (2016). Vikingtidens smeder ved Hafrsfjord. Vestforld fylkeskommune; 2016-11-19.
 • Meling, Trond; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Soltvedt, Eli-Christine; Buer, Margareth Hana; Ytterdal, Anne (2016). Mellom himmel og jord - funderingar kring Stavanger domkyrkje. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger;
 • Kristoffersen, Siv; Meling, Trond; Oma, Kristin Armstrong (2015). Bokpresentasjon: "Et Akropolis på Jæren?". Universitetsbibliotektet; 2015-04-30.
 • Meling, Trond (2015). Boplassen ved Sola flyplass. www.forskning.no. [Internet]; 2015-01-12.
 • Meling, Trond (2015). Dateringer fra Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2015). Et finsmedanlegg fra yngre jernalder utenfor Stavanger.
 • Meling, Trond (2015). Foreløpige resultater fra de arkeologiske utgravingene i Sømmevågen 2014. SFYK, Bergen Museum; 2015-04-10.
 • Meling, Trond (2015). From Farm to Manor. The Agricultural settlement from the Late Neolithic to the Late Viking Age at Hundvåg in Stavanger, Southwest Norway. Forskning i fellesskap; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Meling, Trond (2015). From Farm to Manor. The Agricultural settlement from the Late Neolithic to the Late Viking Age at Hundvåg in Stavanger, Southwest Norway. Part II. Forskning i fellesskap; 2015-12-07 - 2015-12-09.
 • Meling, Trond (2015). Mysterious object forund in a Stone Age settlement in Norway. Science Nordic. [Internet]; 2015-02-14.
 • Meling, Trond (2015). Mysterious object unearthed at Stone Age site in Norway. News Network Archaeology. [Internet]; 2015-02-17.
 • Meling, Trond (2015). Resultater fra utgravingene i Sømmevågen 2014. Statens vegvesen; 2015-02-26.
 • Meling, Trond (2015). Resultater fra utgravingene i Sømmevågen, Sola k. 2013-2014. Sola Rotary; 2015-02-24.
 • Meling, Trond (2015). The Late Mesolithic/Early Neolithic site Sømmevågen in South West Norway: Preliminary results. University og Belgrade; 2015-09-14 - 2015-09-18.
 • Meling, Trond; Fyllingen, Hilde (2015). Foreløpige resultater fra utgravingene i Sømmevågen 2014. Arkeologisk Museum, UiS; 2015-04-17.
 • Meling, Trond (2014). Beinharpun frå Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Dette menneskebeinet er mer enn 6000 år. Nettartikkel NRK. [Internet]; 2014-06-05.
 • Meling, Trond (2014). Eit unikt funn i nordisk sammenheng. Nettartikkel NRK. [Internet]; 2014-10-25.
 • Meling, Trond (2014). Fiskekrok fra lokalitet 8 i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Graver frem en 6000 år gammel landsby. Solabladet. [Newspaper]; 2014-10-02.
 • Meling, Trond (2014). Kvalbein frå Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Kvifor la nokon ein menneskearm i søppelet?. Nettartikkel NRK. [Internet]; 2014-10-14.
 • Meling, Trond (2014). Over 6000 år gamle mennesgebein fra Sømmevågen. NRK-Rogaland. [Radio]; 2014-06-05.
 • Meling, Trond (2014). Over 6000 år gamle menneskebein.
 • Meling, Trond (2014). Over 6000 år gamle menneskebein fra Sømmevågen. NRK-Rogaland. [TV]; 2014-06-05.
 • Meling, Trond (2014). Påskehilsen fra Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Resultater fra utgravingene i Sømmevågen 2013/2014. Statens vegvesen; 2014-06-20.
 • Meling, Trond (2014). Se hva arkeologene har funnet ved Flyplassvegen. Solabladet. [Newspaper]; 2014-06-05.
 • Meling, Trond (2014). To måneder med avdekking i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Utgraving av steinalderboplasser.
 • Meling, Trond (2014). Utgravingene i Sømmevågen 2013. Arkeologisk Museum; 2014-03-25.
 • Meling, Trond (2014). Vikingtidas finsmedar i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Vikingtidens finsmeder i Sømmevågen. Arkeologisk Museum; 2014-03-25.
 • Meling, Trond (2014). "Årets arkeologiske utgravinger" Sømmevågen. Arkeologisk museum, UiS; 2014-10-21.
 • Meling, Trond (2014). Årets utgravinger i Sømmevågen 2014. Norsk arkeolog møte;
 • Meling, Trond (2013). Arbeidsuke i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2013). Dyrkingsprofiler og lag på lag med ardspor.
 • Meling, Trond (2013). En vei fra yngre jernalder.
 • Meling, Trond (2013). Finsmeder i Sømmevågen i yngre jernalder.
 • Meling, Trond (2013). Flere bosetningsspor fra yngre jernalder i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2013). Hus fra yngre jernalder?.
 • Meling, Trond (2013). Kongesteinen - ein heller med spor etter stølsdrift frå eldre jernalder i Lysebotn?.
 • Meling, Trond (2013). Kongsgård - Middelalderens bispegård i Stavanger.
 • Meling, Trond (2013). Oppstart av utgravingene i Sømmevågen, Sola kommune.
 • Meling, Trond (2013). Sømmevågen 2013: bosetningsspor fra vikingetid. Norsk arkeolog møte; 2013-12-07 - 2013-12-09.
 • Meling, Trond (2013). Årets utgravinger i Sømmevågen. Arkeologisk museum; 2013-11-22.
 • Meling, Trond (2012). En offernedleggelse fra yngre bronsealder ved Tornesvatnet i Haugesund.
 • Meling, Trond (2011). Kulturminnevernet i Rogaland.
 • Meling, Trond (2010). En nyregistrert boplass fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder i Bøvågen på Karmøy.
 • Meling, Trond (2009). Buplasspor frå steinalderen langs Sønnalandsstraumen på Bokn.
 • Meling, Trond (2009). Frå¨"Spesialområde bevaring" til "Hensynssoner".
 • Meling, Trond (2009). Gullringar og glasbeger - Gåver og alliansar på Nordmøre i eldre jernalder.
 • Meling, Trond (2008). Nyregistrerte busetnadsspor frå jernalder i Sauda.
 • Meling, Trond; Aasbøe, Malin Kristin (2008). Spennende funn gir ny viten om Rogalands fortid.
 • Meling, Trond (2006). Graver med hest og hesteutstyr. Eit uttrykk for makt og alliansar på Vestlandet i merovingartida?. Fant forum; 2006-06-09 - 2006-06-10.
 • Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Giil, Theo; Arntsen, Øyvind (2005). Om de arkeologiske undersøkelser Ormen Lange. NRK P2 Museum - et program om norsk historie. [Radio]; 2005-02-20.
 • Meling, Trond (2005). Husfrua med mjødbegeret - Tankar kring ei rikt utstyrt kvinnegrav frå yngre romartid på Rommetveit, Stord.
 • Meling, Trond (2005). Ormen Lange - 10 000 år på 13 måneder: Bronse- og Jernalderundersøkelsene. Vitenskapsmuseet; 2005-02-28.
 • Meling, Trond (2005). Presentasjon av ark.utgr. i Nyhamna. Norsk Hydro; 2005-09-04.
 • Bjerck, Hein Bjartmann; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange: Prosjektet, prosjekterfaringer, utvalg av foreløpige resultater. Vitenskapsmuseet; 2004-12-15.
 • Bjerck, Hein Bjartmann; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange. Resultater og erfaringer. Det norske arkeologmøtet; 2004-11-11 - 2004-11-13.
 • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). ??????? ??????? ???????, ??????? 6000 ???. Norgesportalen på russisk. [Internet]; 2004-04-05.
 • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). Arkeologenes feltarbeid nærmer seg slutten. Ormen Lange. com. [Internet]; 2004-06-04.
 • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). Gravfunn vil ikke påvirke framdriften. Hydros internettportal. [Internet]; 2004-03-26.
 • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). På sporet av de første nordmennene. Dagbladet.no. [Internet]; 2004-08-11.
 • Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond (2004). "Fra Oljealderen til Ormen Lange". NTNU; 2004-09-17 - 2004-09-19.
 • Meling, Trond (2003). Formidling ved Ormen Lange undersøkelsene. NTNU-Vitenskapsmuseet; 2003-02-26 - 2003-02-27.
 • Meling, Trond (2003). HMS-arbeid ved Ormen Lange undersøkelsene. NTNU-Vitenskapsmuseet; 2003-02-26 - 2003-02-27.