Et profilbilde

Professor
Unni Vere Midthassel { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Unni Vere Midthassel", "tel": "Telephone: +47 51832918", "email": "unni.midthassel@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Federici, Roger Andre (2020). Finding the Balance Between Collaboration and Autonomy Among School Nurses in Interactions With Schools. Journal of School Nursing. ISSN 1059-8405. p. 1-10. DOI: 10.1177/1059840520918924.
 • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere (2020). A system-based approach to expert assessment work - exploring experiences among professionals in the Norwegian Educational Psychological Service and schools. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. DOI: 10.1080/00313831.2020.1754904.
 • Midthassel, Unni Vere (2020). Rektor som kaptein på laget spillende trener eller praktisk tilrettelegger. In: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 152-165.
 • Federici, Roger Andre; Flatø, Martin; Bru, Lars Edvin; Midthassel, Unni Vere; Helleve, Arnfinn; Rønsen, Ester (2019). Can school nurses improve the school environment in Norwegian primary schools? A protocol for a randomized controlled trial. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. Volume 96. p. 63-80. DOI: 10.1016/j.ijer.2019.05.008.
 • Midthassel, Unni Vere (2019). Utvikling av psykososialt miljø i klassen - med et blikk på lærers rolle. In: Psykososialt læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202598136. p. 115-131.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). University-school partnerships as arrangements in policy implementation. Journal of Professional Capital and Community. ISSN 2056-9548. Volume 2. Booklet 3. p. 134-145. DOI: 10.1108/JPCC-0602017-0014.
 • Midthassel, Unni Vere (2015). Skolelederes rolle og implementeringsprosessen. In: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. p. 101-118.
 • Støen, Janne; Midthassel, Unni Vere (2015). Skolekulturen og implementeringsarbeidet. In: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. p. 72-85.
 • Roland, Erling Georg; Midthassel, Unni Vere (2012). The Zero program. New Directions for Youth Development. ISSN 1533-8916. Volume spring. Booklet 133. p. 29-39.
 • Midthassel, Unni Vere (2011). Utvikling av håndbok i klasseledelse - en skoleomfattende sak. In: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. p. 73-87.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Sårbare barn i barnehage og skole. In: Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. p. 11-16.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid. In: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. p. 11-17.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg (2011). Zero - et program mot mobbing. In: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. p. 107-124.
 • Midthassel, Unni Vere (2009). Læringsmuligheter i kollegamøter: erfaringer fra et prosjekt om klasseromsledelse. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volume 74. Booklet 9. p. 4-11.
 • Midthassel, Unni Vere (2009). Skoleutvikling - skoler i utvikling?. In: Soria Moria - neste?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. p. 126-143.
 • Midthassel, Unni Vere; Ertesvåg, Sigrun K. (2009). Utfordringer ved implementering av skoleomfattende endringsarbeid erfaringer fra seks skolers gjennomføring av Zero-programmet. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volume 74. Booklet 1. p. 4-11.
 • Midthassel, Unni Vere; O'Moore, Mona; Minton, Stephen James (2009). Conditions for the implementation of anti-bullying programmes in Norway and Ireland: a comparison of contexts and strategies. Compare. ISSN 0305-7925. Volume 39. Booklet 6. p. 737-750.
 • Roland, Erling; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Vaaland, Grete Sørensen (2009). The Zero programme against bullying: effects of the programme in the context of the Norwegian manifesto against bullying. Social Psychology of Education. ISSN 1381-2890. Volume online.
 • Veland, Jarmund; Midthassel, Unni Vere; Idsøe, Thormod (2009). Perceived Socio-Economic Status and Social Inclusion in School: Interactions of Disadvantages. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volume 53. Booklet 6. p. 515-531. DOI: 10.1080/00313830903301994.
 • Idsøe, Thormod; Hagtvet, Knut Arne; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Knardahl, Stein (2008). Antecedents and outcomes of intervention program participation and task priority change among school psychology counselors: A latent variable growth framework. Journal of School Psychology. ISSN 0022-4405. Volume 46. Booklet 1. p. 23-52. DOI: 10.1016/j.jsp.2007.01.001.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Edvin; Idsøe, Thormod (2008). Is the sustainability of reduction in bullying related to follow-up procedures?. Educational Psychology. ISSN 0144-3410. Volume 28. Booklet 1. p. 83-95. DOI: 10.1080/01443410701449278.
 • Midthassel, Unni Vere; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Schools implementing Zero: The process of implementing an anti-bullying program in six Norwegian compulsory schools. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. Volume 9. Booklet 2. p. 153-172.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling (2008). The Norwegian Manifesto against bullying: Opportunities, challenges and results on a national and school level. In: Bloomington, IN. AuthorHouse. p. 215-229.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Creating a shared understanding of classroom management. Educational management & administration. ISSN 0263-211X. Volume 34. Booklet 3. p. 365-383.
 • Midthassel, Unni Vere (2004). Teacher involvement in school development activity and its relationships to attitudes and subjective norms among teachers. A study of Norwegian elementary and junior high school teachers. Educational Administration Quarterly. ISSN 0013-161X. Volume 40. Booklet 3. p. 435-456.
 • Midthassel, Unni Vere (2004). Teacher involvement in school development activity and its relationships to attitudes and subjective norms among teachers: A study of Norwegian elementary and junior high school teachers. Educational Administration Quarterly. ISSN 0013-161X. Volume 40. p. 435-456.
 • Midthassel, Unni Vere (2003). Kollegaveiledning - er det verd å bruke tid på?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 3. Booklet 4. p. 168-174.
 • Midthassel, Unni Vere (2003). Systemretta arbeid; ei utfordring i og etter Samtak. In: Om Samtak. For ein betre skole. Senter for atferdsforskning.
 • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn (2002). Systemrettet arbeid i Samtak. In: Utviklingsarbeid i skole og PPT. Senter for atferdsforskning.
 • Midthassel, Unni Vere; Manger, Terje; Torsheim, Torbjørn (2002). Community effects on teacher involvement in school development activity: A study of teachers in cities, smaller towns and rural areas in Norway. Research Papers in Education. ISSN 0267-1522. Volume 17. Booklet 3. p. 293-303.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Edvin (2001). Predictors and gains of teacher involvement in an improvement project on classroom management. Experiences from a Norwegian project in two compulsory schools. Educational Psychology. ISSN 0144-3410. Volume 21. Booklet 3. p. 229-242.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Edvin; Idsøe, Thormod (2000). The Principal's Role in Promoting School Development Activity in Norwegian Compulsory Schools. ?. Volume 20. p. 247-260.
 • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn (1999). Systemrettet arbeid i Samtak. In: http://samtak.nls.no. Senter for atferdsforskning. p. 1-11.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Fra tilbyder til partner - om samarbeidet mellom lærerutdanning og skoler sett fra UH-sektoren. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-748-4. 11 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. 184 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. 165 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn; Godtfredsen, Marianne (2011). Jeg låner deg mitt øre. Foreningen Være sammen og IdeHospitalet. ISBN 978-82-93166-20-7. 45 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Samlet tilbakemelding Zero - 4 undersøkelsen 2006. Senter for atferdsforskning. 20 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Austarheim barneskole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Birkeland skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Fløgstad skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Hauka skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Haukedalen skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Hordvik skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Madlamark skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Madlavoll skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Risvoll skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Støren skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Vassøy skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Alvøen skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Bakke skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Blekken barneskule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Blystadlia skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Brumunddal ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Brøttum barne- og ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Damsgård skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Evje skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Finstad skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Fleinvær skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Frakkagjerd ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Furnes ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Furu skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Furulunden skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Førland skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Førre skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Gjøra skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Greverud skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Grinde skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Halsa barne- og ungdomsskule. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hervik skule- og barnehage. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hovedgården ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Husby skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Jåtten skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Kolbotn skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Kolnes skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Krokelvdalen skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Lardal barneskole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Lunde skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Løykja skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Moelv ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nedstrand barne- og ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 20 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nes ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nordby ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Norheim skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nygårdsjøen oppvekstsenter. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Olsvik skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Risenga ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Rommetveit skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Rud skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Samfundets skole, Dvergsnes. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Samfundets skole, Kristiansand. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Samfundets skole, Oftenes. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sande skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sevland skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skeie skole (Bergen). Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skeie skole (Stavanger). Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sofiemyrtoppen skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Solneset skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stangvik skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stavsberg skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stegaberg skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stranda ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Straumen skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stuorravuona skuvla / Karlebotn skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sørarnøy skole- og barnehage. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Torstad ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tredal skole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tuastad skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tysværvåg barne- og ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 20 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Valsøyfjord barne- og ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 20 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vassbonn skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vaulen skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vesong ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vilberg ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Våge skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ytrebygda skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ådland skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Åkra ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ålvundfjord skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Åreppen skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ås skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Øresvik skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Auestad, Gaute; Roland, Pål; Solli, Elin (2006). Zero, SAFs program mot mobbing - Temahefte. Senter for atferdsforskning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger. 35 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2005). Schools' Action Plan Against Bullying - Introduction and templates. Senter for Atferdsforskning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger. 33 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2003). Skolens handlingsplan mot mobbing. Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8275780187. 39 p.
 • Veland, Jarmund; Solheim, Ragnar Gees; Midthassel, Unni Vere; Knudsmoen, Hege; Bjørnsen, Gaute; Ytre-Arne, Elin (2003). Om Samtak. For ein betre skole. Kompetanseutviklingsprogram for pp-tenesta og skoleleiarar. Senter for atferdsforskning. 10 p.
 • Midthassel, Unni Vere (2002). Teacher involvement in school development activity. A study of teachers in Norwegian compulsory schools. ISBN 8275780101.
 • Veland, Jarmund; Bjørnsen, Gaute; Jåvold, Ellen; Knudsmoen, Hege; Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere; Solheim, Ragnar Gees (2002). Om Samtak - for ein betre skole Nyhetsbrevet "Om Samtak". Senter for atferdsforskning. 4 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Edvin (1998). Håndbok i klasseledelse. Senter for atferdsforskning. 47 p.
 • Midthassel, Unni Vere (1997). KUFs ressurspersoner mot mobbing - erfaringer og idéskisse. Senter for atferdsforskning, HiS, Stavanger.
 • Midthassel, Unni Vere (1997). Veiledning som arbeidsmåte for å møte utfordringer i skolen. Senter for atferdsforskning, HiS, Stavanger.
 • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere (2006). Zero - SAFs program mot mobbing Innføringsfilm for foreldre og lærere. Ungdomstrinnet.
 • Midthassel, Unni Vere; Helleve, Arnfinn; Federici, Roger Andre (2020). Collaboration within systems- issues School leaders, Teachers and school nurses perceive as important for effective collaborationto enhance well-being in schools. ICSEI; 2020-01-06 - 2020-01-10.
 • Federici, Roger Andre; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin (2019). Samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten - en undersøkelse.
 • Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere (2019). School Health service in Schools-experiences and perceptions of how local contexts might promote or hinder Collaboration between School nurses and School staff. Universitetet i Stavanger sammen med ICSEI; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere (2019). System based expert assessment work in the Norwegian Educational Psychological Service. Universitetet i Stavanger og ICSEI; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Midthassel, Unni Vere (2019). Balansen mellom faglig frihet og strukturert samarbeid. NIFU "Et lag rundt eleven"; 2019-01-17 - 2019-01-18.
 • Midthassel, Unni Vere (2019). Utvikling av psykososialt miljø i skolen. UiT; 2019-11-25.
 • Midthassel, Unni Vere (2018). Ledelse i skolebasert kompetanseutvikling. Utdanningsregion Midt-Rogaland; 2018-11-01.
 • Midthassel, Unni Vere (2018). Partnerships in policy implementation. ICSEI; 2018-01-08 - 2018-01-12.
 • Midthassel, Unni Vere (2018). Sterke skoleledere stopper mobbing. Høgskolen i Volda; 2018-04-19.
 • Midthassel, Unni Vere; Folkvord, Kåre Andreas (2018). Rolleavklaring i partnerskap. Høgskolen på Vestlandet; 2018-08-11 - 2018-08-12.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Hvordan kan partnerskap mellom skoler og universitet bidra til utvikling av skolen?.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Lærerutdannere for partnere for skoler - utfordringer og muligheter. NTNU; 2017-04-05 - 2017-04-06.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Scholars as partners to Schools - Challenges and gains. Experiences from a national strategy in Norway. ICSEI; 2017-01-07 - 2017-01-11.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). University-school partnership as arrangements in policy implementation.
 • Midthassel, Unni Vere (2016). Academics from teacher education as external agents. Professor Andy Hargreaves, Lynn School of Education, BC; 2016-04-13.
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Midthassel, Unni Vere (2014). Klasseledelse i Ungdomstrinnsatstingen. Utdanningsdirektoratet; 2014-09-10 - 2014-09-11.
 • Midthassel, Unni Vere (2014). Læringsmiljø og klasseledelse. 2014-09-08.
 • Midthassel, Unni Vere (2014). Organisasjonslæring i skole og barnehage og PPTs rolle som veileder. PPT Sunndal; 2014-05-08 - 2014-05-09.
 • Midthassel, Unni Vere (2014). Tidlig innsats - hva gjør Læringsmiljøsenteret. Tromøs kommune; 2014-10-30 - 2014-10-31.
 • Midthassel, Unni Vere (2013). Skolene må gjøre jobben. Svar til Jostein Alberti-Espenes.
 • Midthassel, Unni Vere (2013). Skoleutvikling, klasseledelse og elevers mestring. 2013-10-16.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod (2013). Mobbebegrepet er viktig.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere (2012). Mobbedebatt på farlig sidespor.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere (2012). Mobbedebatten på farlig sidespor.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Anti-bullying work in Norway - National strategies and local challenges. Kunnskapsdepartementet; 2012-05-04 - 2012-05-31.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Etter prosjektperioden - sikring av en systemrettet videreføring. Senter for atferdsforskning; 2012-02-07.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Hva vet vi i dag om læringsmiljøets betydning for læring og læringsutbytte?. Nasjonalt senter for kunst og kultur; 2012-11-06 - 2012-11-07.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Klasseledelse. Utdanningsdirektoratet; 2012-11-12 - 2012-11-13.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Klasseledelse i ungdomstrinnssatsingen. NTNU; 2012-11-19.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Klasseledelse som fremmer positiv atferd i et aktivt læringsmiljø. Hva forutsetter det fra skoleleder og skoleeier?. Kommunenes Sentralforbund; 2012-10-18 - 2013-07-19.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Kollegalæring i lærende team. Åkrahamn videregående skole; 2012-08-07.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Kva kjenneteiknar godt førebyggjande arbeid på skulen?. Fylkesmannen i Rogaland; 2012-01-11 - 2012-01-12.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Norwegian anti-bullying work on a national and local level. Senter for atferdsforskning; 2012-09-21.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Skolen som læringsarena. Gloppen kommune; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Midthassel, Unni Vere (2011). Aktuell forskning om læringsmiljøets betydning. Utdanningsdirektoratet; 2011-08-18.
 • Midthassel, Unni Vere (2011). Inkluderende læringsmiljøer i lys av § 9A - en utfordring for hele organisasjonen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane; 2011-03-09.
 • Midthassel, Unni Vere (2011). Trygt og mobbefritt læringsmiljø- en utfordring for hele organisasjonen. Voss kommune; 2011-06-01.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). Den inkluderende skole - en realiserbar visjon?. 2010-11-04 - 2010-11-05.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). Hvordan realisere en inkluderende skole?. Madlavoll skole; 2010-11-19.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). Håndbok i klasseledelse. Aukra kommune; 2010-08-18.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). Håndboka er ferdig - hva nå?. Nesset kommune; 2010-08-17.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). Nedlegging av skoler. [Radio]; 2010-10-12.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). The Norwegian violence prevention and cooperation within the school Die Norwegische Gewaltpräventionsstratetge, erfahrungen zur Kooperation innerhalb der Schulen. 2010-11-26.
 • Midthassel, Unni Vere (2009). Implementering og spredning av prosjekterfaringer. 2009-11-18 - 2009-11-19.
 • Midthassel, Unni Vere (2009). -Midtlyng kan ikke ha forstått oppbyggingen. [Newspaper]; 2009-08-31.
 • Midthassel, Unni Vere (2009). Skolene gir blaffen i mobbing. [Newspaper]; 2009-04-13.
 • Midthassel, Unni Vere (2009). Vi er verken sett, hørt eller omtalt. [Newspaper]; 2009-08-20.
 • Idsøe, Thormod; Hagtvet, Knut A.; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Knardahl, Stein (2008). Investigation of work behaviour change among School Psychology Counselors. 2008-08-14 - 2008-08-17.
 • Midthassel, Unni Vere (2008). Håndboka er ferdig - hva nå?. Time kommune; 2008-11-10.
 • Midthassel, Unni Vere (2008). Kampanjer bekymrer. [Newspaper]; 2008-02-08.
 • Midthassel, Unni Vere (2008). Ledelse for utvikling og resultatoppnåelse. Senter for atferdsforskning og Lesesenteret; 2008-11-20.
 • Midthassel, Unni Vere (2008). Læring i kollegafellesskapet. Universitetet i Stavanger; 2008-11-26.
 • Midthassel, Unni Vere (2008). Mobbing i barnehagen - finnes det?. Overhalla kommune; 2008-03-11.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa (2007). Veiledning i Respekt - introduksjon. 2007-04-18 - 2007-04-19.
 • Midthassel, Unni Vere (2007). Kampanje mot mobbing virkar. [Newspaper]; 2007-01-08.
 • Midthassel, Unni Vere (2007). Læreren som leder og lærerens læring. 2007-02-13.
 • Midthassel, Unni Vere (2007). Mobbing. Overhalla kommune; 2007-08-15.
 • Midthassel, Unni Vere (2007). Nulltoleranse mot mobbing. [Newspaper]; 2007-01-09.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Den tydelege vaksne. 2006-11-10.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Den tydelege vaksne. 2006-08-15.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Forankring av Zero-programmet. 2006-05-11.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Handlingsplan og systematisk arbeid mot mobbing. 2006-08-30.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Implementering i Zero. 2006-03-28 - 2006-03-29.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Implementering og videreføring. 2006-08-28 - 2006-08-29.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Kollegaveiledning. 2006-10-26 - 2006-10-27.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Kollegaveiledning. 2006-10-19 - 2006-10-20.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Lederens rolle i skole utvikling. 2006-12-13.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Looking at the Norwegian work on bullying: identifying opportunities, challenges and results. 2006-06-07.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Oppfølgingsstudien i Zero. 2006-11-07 - 2006-11-08.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). The Norwegian Manifesto against bullying: opportunities, challenges and results on a national and school level. 2006-05-25 - 2006-05-26.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling (2006). Zero - a Norwegian anti-bullying programme. 2006-11-29 - 2006-11-30.
 • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere (2006). Zero - Når vil mobbingen ta slutt?. [Radio]; 2006-09-30.
 • Størksen, Svein; Midthassel, Unni Vere (2006). The Connect programme. 2006-05-24 - 2006-05-25.
 • Størksen, Svein; Midthassel, Unni Vere (2006). The Zero programme. 2006-05-24 - 2006-05-25.
 • Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere (2006). Mobbing. 2006-08-16.
 • Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere (2006). Om mobbing. 2006-08-16.
 • Midthassel, Unni Vere (2005). Kan programbasert arbeid mot mobbing bidra til bedre lærings- og oppvekstmiljø?. 2005-06-06 - 2005-06-07.
 • Midthassel, Unni Vere (2003). Bullying in Nordic Schools. 2003-09-24 - 2003-09-25.
 • Midthassel, Unni Vere (2003). Skoleutvikling i Norge de siste 30 år. Fokus på sentrale og lokale utfordringer forbundet med intensjonen om å utvikle en inkluderende skole.
 • Midthassel, Unni Vere (2002). Det er nå Samtak egentlig begynner.
 • Midthassel, Unni Vere (2002). Fase III i Samtak, sett i lys av de tidligere fasene.
 • Midthassel, Unni Vere (2002). Hvordan kan rektor fremme utviklingsarbeid?.
 • Midthassel, Unni Vere (2002). Skoleutvikling, med fokus på lærerinvolvering.
 • Munthe, Elaine; Midthassel, Unni Vere (2002). Peer Learning Groups for Teachers: A Norwegian Innovation.
 • Bjørnsen, Gaute; Fandrem, Hildegunn; Midthassel, Unni Vere (2001). Skolenes ressursteam.
 • Midthassel, Unni Vere (2000). Lokalt utviklingsarbeid i Samtak.
 • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn (2000). Systemperspektivet i Samtak - hva betyr det for lærerens arbeid?.
 • Midthassel, Unni Vere (1999). Creating a Shared Meaning of Classroom Management among Staff: Experiences from a Norwegian Case Study.
 • Midthassel, Unni Vere (1999). System og systemrettet arbeid.
 • Midthassel, Unni Vere; Midthassel, Unni Vere; Indrebø, Astri Müller (1999). Systemrettet arbeid i skolen og PP-tjenestens rolle i dette arbeidet.
 • Midthassel, Unni Vere (1998). Der Umgang mit Sonderp@ædagogischem F@ørderbedarf, Einige Beispiele aus Norwegen.
 • Midthassel, Unni Vere (1998). Perspektiver på skolen som organisasjon.
 • Midthassel, Unni Vere (1998). P@ædagogische Anmerkungen zum Thema Kooperation zwischen Sonderschullehrern und Lehrern der Allgemeinen Schule.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Lærere om skolestart i videregående skole. Læringsmiljøsenteret, UiS. Stavanger.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Åtte utfordringer med kollegasamarbeid. Læringsmiljøsenteret, UiS. Stavanger.