Et profilbilde

Associate Professor
Britt Ingunn Misund { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Britt Ingunn Misund", "tel": "Telephone: +47 51834255", "email": "britt-ingunn.misund@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-217

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Misund, Britt Ingunn (2014). Barnevernets undersøkelse- innenfor rammen av en organisasjon. In: Barnevernets undersøkelse. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02351-9. p. 89-104.
  • Misund, Britt Ingunn (2014). Beslutningsteoretiske perspektiver på beslutningsprosesser i barneverntjenesten. In: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. p. 57-80.
  • Misund, Britt-Ingunn (2011). Sentral faglig styring og delegert sosialt ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 95. Booklet 6. p. 437-448.
  • Misund, Britt Ingunn (2005). Miljøarbeid i skolen: Organisasjonens betydning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346413. 138 p.
  • Hærem, Eva; Misund, Britt Ingunn (2001). Norsk skole en lukket institusjon.Barnevern og miljøarbeidere stenges ute. [Newspaper]; 2001-12-13.