Et profilbilde

Associate Professor
Monica Gundersen Mitchell { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Monica Gundersen Mitchell", "tel": "Telephone: +47 51833114", "email": "monica.g.mitchell@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Department for national assignments
Room OD B-24126

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Tomgangslesing - tid for utviklingsarbeid. In: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028668. p. 136-140.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Ein tekst uttrykt i to medium. Johannes Jensen føler seg annerledes som lydbok og bildebok. Barnelitterært forskningstidsskrift. ISSN 2000-7493. Volume 4.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2018). Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-798-9. 310 p.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2019). Til nytte og behag - om verdien av å lese sammen. 2019-04-09 - 2019-04-10.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2018). Students picturebook mediations - facilitating meaning-making and involvement. International Society for the Empirical Study of Literature; 2018-07-25 - 2018-07-28.
 • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth (2018). Disputas om utvikling av litterær kompetanse i ungdomsskolen.
 • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth (2018). Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Med tomgangslesing som startpunkt for utviklingsarbeid. Koordineringsgruppen ved PLU/NTNU; 2017-04-05 - 2017-04-06.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer. IGIS, Universitetet i Stavanger; 2017-04-03.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer. Sølvberget. Stavanger bibliotek og kulturhus; 2017-02-06 - 2017-02-08.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017-01-20.
 • Hasnaoui, Nadia; Skjoldli, Jane; Hov, Maren Ranhoff; Linde, Jørgen Erland; Novovic, Milos; Adam, Anne-Catrin; Snipstad, Sofie; Mitchell, Monica Gundersen; Aurand, Katherine Rose (2016). Forsker Grand Prix 2016, nasjonal finale i Bergen. [TV]; 2016-10-01.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Hvordan bruker de bildene? 15-åringer leser bildebøker for 6-åringer. Svenska barnbokinstituttet; 2016-08-29 - 2016-09-01.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Litterær erfaring. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2016-11-15 - 2016-11-16.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Magiske lesemøter. Norges Forskningsråd; 2016-09-27.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning; 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring. Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2016-01-27 - 2016-01-28.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2015). Reading events - Reading buddies engaging in literary experiences. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Lesing i alle fag. Inst. for grunnsk.lærerutd., idrett og spesialped. UiS;
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Naturfag for barn – med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler. Naturfagsenteret;
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Utforskande samtale - ei kjelde til god læring.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Å skape engasjement for lesing og læring.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2013). Sju samlinger med spennende bøker som utgangspunkt.
 • Hoem, Toril Frafjord; Mitchell, Monica Gundersen (2013). Hva kjennetegner en god leser på ungdomstrinnet?. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-06.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Bildeboka i bruk - i undervisninga. Vindagjord kommune; 2013-11-15.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Bok i bruk - bildebøker i ungdomsskolen. Lesesenteret; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Høytlesingsstemmer. Stavanger internasjonale festival for litt. og ytringsfrihet; 2013-09-18 - 2013-09-22.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Kan du lese denne boka? Om boka i bruk i barnehagen. Solbakken barnehage; 2013-11-19.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Naturfag for barn - med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler. Naturfagsenteret; 2013-03-08.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Om skolestart, skrivespråk og språkutviklende aktiviteter generelt. Stavanger kommune, Stokka barnehage; 2013-05-07.
 • Mitchell, Monica Gundersen; Færevaag, Margaret Klepstad (2013). Barns språkkvardag - moglegheiter og utfordringar for barnehagen. Bremanger kommune;
 • Mitchell, Monica Gundersen (2012). Hvorfor skal vil lese for barn?. Haugland gardsbarnehage; 2012-03-20.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2012). Når bildeboka vert gjort om til lydbok. Høgskolen i Bergen; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2011). "Les den en gang til" Om arbeid med lesing og lesestimulering i barnehagen. Stavanger kommune; 2011-10-18.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Da Mopp og Mikko flytta inn i Ølensjøen FUS barnehage. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Ein banan er ikkje lenger berre ein banan. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Handleturen - aktivitetar etter lesing. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.