Et profilbilde

Assistant Professor
Atle Mjåtveit { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Atle Mjåtveit", "tel": "Telephone: +47 51833465", "email": "atle.mjaatveit@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG R-326

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Tjelta, Leif Inge; Mjåtveit, Atle (2007). Statoil: PULS-prosjektet. Statoil.
 • Mjåtveit, Atle (2016). Assessment for Learning in Physical Education. 2016-04-27 - 2016-04-29.
 • Mjåtveit, Atle (2015). Pre-service teachers`reflections on the importance of a stimulating Learning climate in physical education. 2015-04-22 - 2015-04-24.
 • Mjåtveit, Atle; Jakobsen, Arne (2013). Grunnskolelærerstudenters undervisningspraksis. Høgskolen i Nord-Trøndelag; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Mjåtveit, Atle; Jakobsen, Arne (2013). Teaching practices in pre-service teachers students field practiceA report from a Norwegian study. EARLI 15TH; 2013-08-26 - 2013-08-31.
 • Mjåtveit, Atle (2011). Vurdering i kroppsøving - fokus på ungdomstrinnet. Rennesøy skole; 2011-11-29.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Kroppsøving er et greit fag å ha - elevene skal jo bare "lufte vede litt"..... 2011-11-18.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Skal innsats telle ved karaktersetting i kroppsøving?. Karmøy PPT; 2011-05-24.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). To what extent have daily physical activity in school impact on pupils' general level of activity?. BASES; 2011-09-06 - 2011-09-08.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Utfordringer med vurdering i krroppsøvingsfaget. LFF- Rogaland; 2011-09-20.
 • Mjåtveit, Atle (2010). Daglig fysisk aktivitet. 2010-06-07 - 2010-06-08.
 • Mjåtveit, Atle (2010). Har daglig fysisk aktivitet i skolen innvirkning på elevenes generell aktivitetsnivå?. 2010-11-24.
 • Mjåtveit, Atle (2010). Hjelp-hvordan skal vi tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet?. 2010-10-20 - 2010-10-21.
 • Mjåtveit, Atle (2010). I hvilken grad har daglig fysisk aktivitet i skolen innvirkning på elevenes generelle aktivitetsnivå?. 1010-05-05 - 2010-05-08.
 • Mjåtveit, Atle (2010). UiS har mange kurs- og konferansetilbud i kroppsøving, men hvor er lærerne?.
 • Mjåtveit, Atle (2010). Å regne i kroppsøving. 2010-12-08.
 • Mjåtveit, Atle (2008). Vurdering i kroppsøving for ungdomsskoler. 2008-03-11.
 • Mjåtveit, Atle (2008). Vurdering i kroppsøving for ungdomstrinnet. 2008-11-18.
 • Mjåtveit, Atle (2008). Vurdering i kroppsøving for videregående skole. Universitetet i Stavanger; 2008-11-26.
 • Mjåtveit, Atle (2008). Vurdering i kroppsøving, utfordringer knyttet til Kunnskapsløftet. 2008-04-15.
 • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Mjåtveit, Atle; skogsholm, hermann (2007). Landskonferanse "Landslaget for fysisk fostring i skolen". 2007-10-22 - 2007-10-24.
 • Mjåtveit, Atle (2000). Verdistandpunkt og verdikonflikter i idretten.
 • Mjåtveit, Atle (2010). Fokusgruppeintervju - anvendt på didaktisk refleksjon i kroppsøvingsfaget.
 • Mjåtveit, Atle (2010). Hvordan drive masterveiledning?.
 • Mjåtveit, Atle; Tjelta, Leif Inge (2007). Testing av maksimalt oksygenopptak og anaerob terskel.
 • Mjåtveit, Atle (2003). Hvordan bedre det sosiale klima/læringsmiljø i en klasse ved hjelp av samarbeidsøvelser?.