Et profilbilde

Associate Professor
Vegard Moen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Vegard Moen", "tel": "Telephone: +47 51833462", "email": "vegard.moen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HL K-122

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Moen, Vegard (2008). Omstrukturering av spesialundervisning gjennom lokalt utviklingsarbeid. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 9788776842802. 237 p.
  • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse (2012). Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG". UiS.
  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper. UiS; 2016-05-02 - 2016-05-04.
  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). Slik kan studentene lære mer.. Forskning.no. [Business/trade/industry journal]; 2016-07-26.
  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2014). Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education. The University of Porto; 2014-09-02 - 2014-09-05.
  • Moen, Vegard (2006). Hjem - skole samarbeid i Suldal kommune. 2006-11-28 - 2006-11-29.
  • Moen, Vegard (2006). Hva gikk galt? Gjennomgang og analyse av en nestenulykke i forbindelse med dyp vrakdykking.
  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Moen, Vegard (2005). The public school - its activity and legitimacy. 2005-09-07 - 2005-09-10.