Et profilbilde

Associate Professor
Morten Mossige { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Morten Mossige", "tel": "", "email": "morten.mossige@uis.no" }

Faculty Faculty of Science and Technology
Department Department of Electrical Engineering and Computer Science
Room KE E-428

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Mossige, Morten; Meling, Hein; Lie, Leiv Gunnar (2015). Improved robotic testing systems. ScienceNordic. [Internet]; 2015-12-25.
  • Mossige, Morten; Meling, Hein; Gotlieb, Arnaud (2014). Testing Robotized Paint System Using Constraint Programming: An Industrial Case Study. 2014-09-23 - 2014-09-25.
  • Mossige, Morten; Meling, Hein; Gotlieb, Arnaud (2014). Using CP in Automatic Test Generation for ABB Robotics’ Paint Control System. 2014-09-08 - 2014-09-12.
  • Mossige, Morten (2013). Motivasjonsforedrag for studenter som skal begynne på forkurs for ingeniør. UiS; 2013-08-24.
  • Mossige, Morten (2013). Presentasjon av nærings phd ordingen for minister Rigmor Aaserud. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet; 2013-02-22.
  • Mossige, Morten (2013). Test Generation for Robotized Paint Systems Using Constraint Programming in a Continuous Integration Environment. 2013-03-22.
  • Mossige, Morten; Gotlieb, Arnaud; Meling, Hein (2013). Test Generation for Robotized Paint Systems Using Constraint Programming in a Continuous Integration Environment. IEEE; 2013-03-18 - 2013-03-22.
  • Mossige, Morten (2012). Forsker på bedre testsystemer. Innblikk, ABBs Internavis. [Newspaper]; 2012-12-01.