Et profilbilde

Associate Professor
Thonette Myking { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Thonette Myking", "tel": "Telephone: +47 51834223", "email": "thonette.myking@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-239

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Myking, Thonette (2007). As we Reoccupy Marxism as feminism(s). An Interview with Nancy Hartsock. Norsk Filosofisk Tidsskrift. ISSN 0029-1943. Volume 42. Booklet 4. p. 259-271.
 • Myking, Thonette (2004). Den skapende forskning- fra et feministisk ståsted. In: Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland. AmS. p. 9-15.
 • Myking, Thonette (2004). "Femti daler og et eget rom". Prosjekt Sentrum for feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning 2001-2004. In: Kjønn i Sentrum. Prosjekt Sentrum for feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning. Sluttrapport. Høgskolen i Stavanger. p. 5-12.
 • Myking, Thonette; Solberg, Anne Kristine (2000). The Political as Private in Work and Everyday Life. In: Tidvise skrifter: Samfunn og helse. Høgskolen i Stavanger.
 • Myking, Thonette (2001). Konstruksjoner av kategorien "yrkeshemmet". Høgskolen i Stavanger.
 • Willumsen, Elisabeth; Myking, Thonette; Sagvaag, Hildegunn; Østbye, Ragnhild; Moe, Sverre; Jenssen, Anne Grete (2000). Konstruktivisme og sosialt arbeid:Sosialt arbeid - kunnskap og makt. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-130-0. 90 p.
 • Lea, Unni Synnøve; Bø, Ingerid; Kalvig, Anne; Myking, Thonette (2006). Grill en feminist eller tre. Forskningsdagene; 2006-09-27.
 • Myking, Thonette (2002). Feministisk teori og praksis som destabilisering av sentrale posisjoner i faget sosialt arbeid. 2002-11-21.
 • Myking, Thonette (2002). Har intellektuelle et ansvar?.
 • Myking, Thonette (2002). How Like a Leaf - a Feminist contribution to demokratisation in social work. MACESS; 2002-05-25.
 • Myking, Thonette (2002). Ka vi kan gjøre med Cubakrisen.
 • Myking, Thonette (2002). Sykdom og hele i et flerkulturelt perspektiv. Landskonferanse for sosionomer i voksenpsykiatrisen; 2002-05-04.
 • Myking, Thonette (2001). Den skapende forsker - fra et feministisk ståsted: artikkel i anledning Forskningsdagene.
 • Myking, Thonette (2001). Hvorfor må kninner vise vei?.
 • Myking, Thonette (2001). Kan kunnskap forebygge utbrenthet. Kunnskap og Brobygging. Fylkesmann i Rogaland.; 2001-11-15.
 • Myking, Thonette (2000). Feministisk teori relatert til omsorgssektoren. 2000-10-10.
 • Myking, Thonette (2000). Når omsorg blir arbeid, og arbeid blir omsorg.
 • Myking, Thonette (1999). Discourses of the social worker as a street-level bureaucrat, a feminist anthropological view.
 • Myking, Thonette (1999). Konstruksjonen av kategorien "yrkeshemmet"i et antropologisk perspektiv. Oslo Kommune; 1999-05-05.