Et profilbilde

Associate Professor
Ida Helene Mykkeltveit { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Ida Helene Mykkeltveit", "tel": "Telephone: +47 51834147", "email": "ida.mykkeltveit@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics
Room KA A-275

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Mykkeltveit, Ida Helene (2018). Læring og avlæring i praksis. Hva kan kunnskapsbaserte Fagprosedyrer tilføre klinikken. Dagens medisin - nettavis. [Business/trade/industry journal]; 2018-06-12.
  • Gundersen, Evy Margrethe; Mykkeltveit, Ida Helene (2017). Studenters erfaring med nyopprettet masterstudie. Porgramområde; 2017-12-06.
  • Mykkeltveit, Ida Helene (2016). Master,hva nå? Et tilbakeblikk på gjennomføringen og evalueringen av første kull. NSFLOS (NSF landsgruppe for operasjonssykepleiere); 2016-09-08.
  • Mykkeltveit, Ida Helene (2016). We need an educated voice! Master in nursing science with specialization in Operating room care. NORNA; 2016-10-27 - 2016-10-28.