Et profilbilde

Professor
Reidar Johan Mykletun { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Reidar Johan Mykletun", "tel": "Telephone: +47 51833754", "email": "reidar.j.mykletun@uis.no" }

Faculty UiS Business School
Department UiS Business School

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Andersson, Tommy Daniel; Getz, Donald Philip; Mykletun, Reidar J. (2012). Festival and Event Management in Nordic Countries. Routledge. ISBN 978-0-41569569-5. 288 p.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Marnburg, Einar (2012). Current Research in Hospitality and Tourism. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1410-5. 400 p.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Advances in event management research and practice : proceedings V : Global Event Congress June 2012. Norwegian School of Hotel Management, University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-499-5. 30 p.
 • Mykletun, Reidar J.; Andersson, Tommy Daniel (2012). A comparison of answers to a survey of festivals in Norway, Sweden, Western Australia and UK. Project: 08073 Nordic Event Tourism Networks. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-517-6. 40 p.
 • Mykletun, Reidar J.; Gyimothy, Szilvia (2012). Final and Revised Administrative Report to Nordic Innovation Centre. Project: 08073 Nordic Event Tourism Networks. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-516-9. 80 p.
 • Pereira, Ester; Hoffmann, Orsoyla; Horvati, Eva; Mykletun, Reidar J. (2012). Innoguide: A comparative analysis of guide training programmes in 8 paricipating countries. Peter De Wilde / Toerisme Vlaanderen. ISBN 978-90-8126-760-1. 200 p.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2010). Tid for lederskap. En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Norsk Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger. 173 p.
 • Solem, Per Erik; Mykletun, Reidar J. (2009). Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008. NOVA. ISBN 9788278943373. 181 p.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2008). 'På godfot med sjefen' Hovedrapport. NAV Drift og Utvikling. 77 p.
 • Lindström, Kari; Björklund, Christina; Mykletun, Reidar J.; Gard, Gunvor; Furunes, Trude; Pahkin, Krista (2008). Nordic Questionnaire for Monitoring the Age Diverse Workforce: Review report of QPSNordic-ADW. Nordic Council of Ministers. ISBN 9789289316415. 49 p.
 • Pahkin, Krista; Björklund, Christina; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Gard, Gunvor; Lindström, Kari (2008). User's guide for the QPSNordic-ADW: Nordic Questionnaire for Monitoring the Age Diverse Workforce Brukerveiledning til QPSNordic-ADW. Nodic Council of Ministers. ISBN 9789289316408.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2007). På godfot med sjefen: Har norske lærere gode relasjoner til sin leder? En validering av måleinstrumentet LMX-7. Universitetet i Stavanger. 26 p.
 • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil (2007). Kan arbeidslivet satse på seniorene? Basisferdigheter i den eldste delen av arbeidsstyrken. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490473. 73 p.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2006). Lederes holdninger til eldre arbeidstakere Lederes holdninger til eldre arbeidstakere: Hovedrapport fra undersøkelse blant ledere i kommunal sektor og helseforetak. KLP Forikring, Oslo. ISBN 0. 117 p.
 • Mykletun, Reidar J.; Pereira, Ester; Furunes, Trude; Nyoni, Frovin P; Bakari, Juma (2005). Bagamoyo as a Tourism Destination. Universitetet i Stavanger. 20 p.
 • Tidemann, Terje; Mykletun, Reidar J. (2005). Kokkens hverdag - Arbeidsmiljø og jebbcommittment. Reiselivsbedriftenes landsforening. 130 p.
 • Mykletun, Reidar J. (2003). Hovedrapport - Eldre arbeidstakere i hotell- og restaurantnæringen. Høgskolen i Stavanger.
 • Mykletun, Reidar J. (2003). Kortrapport - Eldre arbeidstakere i hotell- og restaurantnæringen. Høgskolen i Stavanger.
 • Mykletun, Reidar J.; Lærdal, Kirsti Margrethe; Stasuakaite, Asta; Simonsen, Christina Aas; Worre, Aase; Hedenstad, Halvor (2003). A study on the Implementation of the Sous Vide Technology in Hotel and Restaurant Organisations in Norway. Norwegian School of Hotel Management, Stavanger University College.
 • Einarsen, Kari; Mykletun, Reidar J. (2002). Student på Norsk hotellhøgskole: trivsel og innsats. Norsk hotellhøgskole, Høgskolen i Stavanger.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Beyond the quantitative measures on working ability: Perceptions of age-related changes in skills, aptitudes and capacities. Norwegian School of Hotel Management, Stavanger University College.
 • Onsøyen, Lars E.; Mykletun, Reidar J. (2001). Arbeidsmiljø og -tilretteleggelse i husøkonomavdelingen. Kartlegging blant værelsesbetjening og renholdere ved fire hoteller i Norge. Høgskolen i Stavanger, avd. Norsk hotellhøgskole. 1 p.
 • Mykletun, R.J.; Lahn, L.; Mykletun, A. (1997). Lærerkår 1997. Norsk Lærerlag.
 • Mykletun, R. J.; Solem, P. E. (1996). Arbeidsmiljø og yrkesavgang. Effekter av arbeidsmiljø på sannsynligheten for tidlig avgang fra yrkeslivet. Oslo/ Stavanger Norsk Gerontologisk Institutt /HiS.
 • Mykletun, Reidar J.; Heide, Morten (1990). NHO-bedriftene og den videregående skolen i Rogaland. Sammenfall mellom behov og tilbud. NHO.
 • Bjerknes, Silje Steinnes; Mykletun, Reidar J. (2019). Nisjefestivalane har størst sjanse for å overleve. NRK Møre og Romsdal. [Internet]; 2019-07-17.
 • Einarsen, Kari; Matthiesen, Stig Berge; Mykletun, Reidar J.; Salin, Denise (2019). THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL INFRASTRUCTURE AND WHISTLEBLOWING BEHAVIOR. EAWOP / University of Torino; 2019-05-29 - 2019-06-01.
 • Mykletun, Reidar J. (2019). "Absolutely stunning" - Adventure tourism. NMBU; 2019-09-16.
 • Mykletun, Reidar J. (2019). Age and bullying: Should we continue ignoring age in bullying research?. Univerity of Bergen; 2019-02-12 - 2019-02-13.
 • Mykletun, Reidar J. (2019). Seniorressurser – kompetanse og muligheter i siste del av arbeidskarrieren. UiS Seniorforum; 2019-09-25.
 • Mykletun, Reidar J. (2019). Strengthening older workers agency and the responses from their leaders – A quasi-experimental intervention study. University of St Gallen; 2019-11-07 - 2019-11-09.
 • Mykletun, Reidar J. (2019). Stress, årsaker og stressmeistring. Hå Senioruniversitet; 2019-02-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2019). Three surf tourism destinations in Norway. Northors / Roskilde Universitet; 2019-10-23 - 2019-10-25.
 • Mykletun, Reidar J. (2019). «WWOOFers» hvem er de og hva gjør de? Frivillige i økologisk landbruk.. UiS Seniorforum; 2019-01-30.
 • Mykletun, Reidar J.; Perez, Monica S; Nordbø, Ingeborg (2019). Psycho-social benefits sought by international volunteers on organic farms in Norway. Northors / Roskilde Universitet; 2019-10-23 - 2019-10-25.
 • Perez, Monica S; Nordbø, Ingeborg; Mykletun, Reidar J. (2019). Sustainable tourism and rural livelihood? Understanding the psychosocial benefits sought by international volunteers on organic farms in Norway. ATLAS; 2019-09-17 - 2019-09-20.
 • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J. (2018). Choosing vocational education for work in the Hospitality sector - a Three-wave longitudinal study of 15-16 year old pupils.. 2018-09-24 - 2018-09-26.
 • Gilje, Caroline Teinum; Mykletun, Reidar J. (2018). Derfor lykkes Gladmat. Rogalands avis. [Newspaper]; 2018-07-13.
 • Herud, Tora; Mykletun, Reidar J. (2018). Dette er en god historie, selv om lederne var fraværende. Seniorpolitikk.no. [Internet]; 2018-06-28.
 • Mykletun, Reidar J. (2018). «Absolutely Stunning!» Introduksjon til opplevelsestrurisme  . Norwegian University of Life Sciences, NMBU; 2018-10-16.
 • Mykletun, Reidar J. (2018). Adventure tourism in the North – six illustrative cases.
 • Mykletun, Reidar J. (2018). Beitande dyr, kulturlandskap og reiseliv. Rogaland Sau og Geit; 2018-10-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2018). Coping with the recent ‘tourist invasion’ to Trolltunga. Naturvårdsverket, Stockholm; 2018-04-18 - 2018-04-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2018). EVALUERING AV PILOTPROSJEKT 2 «SENIORRESSURSER – KOMPETANSE OG MULIGHETER» VED AS3. Senter for seniorpolitikk; 2018-06-21.
 • Mykletun, Reidar J. (2018). Eldre arbeidstakere som ressurs. Sjøfartsdirektoratet; 2018-01-23.
 • Mykletun, Reidar J. (2018). Festivalsommer - festivaler i stadig vekst. Ferievikarene. [Radio]; 2018-06-11.
 • Mykletun, Reidar J. (2018). Hvordan gikk det? Tilbakemelding til deltakere etter evaluering av PILOTPROSJEKT 2 «SENIORRESSURSER – KOMPETANSE OG MULIGHETER». AS-3 og Senter for seniorpolitikk; 2018-08-30.
 • Mykletun, Reidar J. (2018). Older workers’ awareness of own competences and possibilities – a quasi-experimental approach. AFI, HIOA, og Fafo; 2018-06-13 - 2018-06-15.
 • Mykletun, Reidar J. (2018). The North Sea Race in a health perspective. UiT - Insitutt for reiseliv og nordlige studier; 2018-09-24 - 2018-09-26.
 • Mykletun, Reidar J. (2018). Where, how, and why did ninety foreign tourists die during adventure tours in Norway during the last eight years?. ATRA; 2018-01-30 - 2018-02-02.
 • Mykletun, Reidar J.; Nordbø, Ingeborg; Perez, Monica (2018). WWOOFers, ‘Wannabes’ and “WWOOFers’ light” in Norway. UiT - Insitutt for reiseliv og nordlige studier; 2018-09-24 - 2018-09-26.
 • Mykletun, Reidar J.; Oma, Peter Fredheim; Aas, Øystein (2018). Being raised in the outdoors makes a difference when a nice mountain hike becomes a difficult one. UiT - Insitutt for reiseliv og nordlige studier; 2018-09-24 - 2018-09-26.
 • Perez, Monica S; Nordbø, Ingeborg; Mykletun, Reidar J. (2018). La Imagen de Noruega como destino en los voluntarios de la organización World Wide Opportunities on Organic Farming (WWOOF).. University of Alicante; 2018-03-01 - 2018-03-03.
 • PTK, PTK; Mykletun, Reidar J. (2018). Forskarar jublar over lokale festivalar. Avisa Nationen. [Newspaper]; 2018-07-08.
 • Sunde, Kjell Åsmund; Mykletun, Reidar J. (2018). Festivalen- ein kulturell samfunnsbyggjar. NYNORSK PRESSEKONTOR. [Internet]; 2018-05-30.
 • Mykletun, Reidar J. (2017). Bidding for the World Championship in biking 2017. Dalarna University, Falun; 2017-10-04 - 2017-10-06.
 • Mykletun, Reidar J. (2017). Coping with the new tourist traffic to Trolltunga. Dalarna University Falun; 2017-10-04 - 2017-10-06.
 • Mykletun, Reidar J. (2017). How to get published. Practical guide to publishing in international peer-reviewed journals.. University of Dalarna; 2017-10-03 - 2017-10-04.
 • Mykletun, Reidar J. (2017). Predicting weekly training hours of participants in an amateur cycling race.. University of Stratclyde, Busieness School; 2017-06-24 - 2017-06-27.
 • Mykletun, Reidar J. (2017). Publishing research through international peer-reviewed journals. HSN - Bø Campus; 2017-09-12 - 2017-09-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2017). Towards increased polarisation of tourist guiding as a profession and job. Uppsala University, Campus Gotland; 2017-12-07 - 2018-12-08.
 • Mykletun, Reidar J.; Isola, C (2017). The future of the Tour Guide profession in Norway: status, regulations and ethics. Roskilde University; 2017-03-15 - 2017-03-17.
 • Mykletun, Reidar J.; Rocca, G. R. (2017). Does governmental regulations relate to tourist guides’ perceived levels of job stress, job satisfaction and career plans? Tourist guides in Catalonia and Norway compared. Roskilde University; 2017-03-15 - 2017-03-17.
 • Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2017). Den aldersriktige leder - hvem og hvor er hun/han?. Senter for seniorpolitikk; 2017-06-08 - 2017-06-09.
 • Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2017). Searching for ‘age-proof leadership’ – Analyses of a time-series study of a random sample of leaders in Norway.. Faculty of Business, Leuphana University of Lüneburg; 2017-11-09 - 2017-11-11.
 • Segovia, Monica; Nordbø, Ingeborg; Mykletun, Reidar J. (2017). A new opportunity for sustainable economic activities in the rural areas: A study of “Worldwide opportunities of organic farms in Norway”. HSN; 2017-09-13 - 2017-09-16.
 • Segovia, Monica; Nordbø, Ingeborg; Mykletun, Reidar J. (2017). World Wide Opportunities on Organic Farms as an initiative for sustainable tourism. Dalarna University Falun; 2017-10-04 - 2017-10-06.
 • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J. (2016). Choosing education for the hospitality industry: Pupils’ assumptions about parents’ and friends’ opinions.. Åbo University of Technology; 2016-09-28 - 2016-09-30.
 • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J. (2016). Work careers - Adolescents assumptions about their parents’ and friends beliefs, and choice of education and future career intentions. University of Tampere;
 • Einarsen, Kari; Matthiesen, Stig Berge; Mykletun, Reidar J.; Salin, Denise (2016). Burned child shuns the fire: ethical infrastructure’s relation to whistleblowing behavior, intention to leave and future whistleblowing intentions. University of Tampere; 2016-11-02 - 2016-11-04.
 • Elmahdy, Yasmine M.; Mykletun, Reidar J. (2016). Ninety five percent of my travels the last thirty years have been just for the reason of surfing. Åbo University of Technology; 2016-09-28 - 2016-09-30.
 • Evers, Anouk B.M.; Mykletun, Reidar J. (2016). Framing yourself in picture perfect landscapes: Mass-visitation to an Iconic nature-based attraction. Institute of Technology Tralee; 2016-10-20 - 2016-10-22.
 • Mykletun, Reidar J. (2016). Best før 60? Eller enda bedre etter. Senter for seniorpolitikk - AS3; 2016-10-13.
 • Mykletun, Reidar J. (2016). Ekstremsport i bokform. Hordaland. [Newspaper]; 2016-02-23.
 • Mykletun, Reidar J. (2016). Korleis vart ekstrem­sport­bygda til? No vert Voss si ekstremsport­historie pensum for reise­livsstudentar.. Hordaland. [Newspaper]; 2016-02-23.
 • Mykletun, Reidar J. (2016). «Sats på god aldring i arbeidslivet». Senter for seniorpolitikk, http://seniorpolitikk.no/nyheter/. [Internet]; 2016-09-08.
 • Mykletun, Reidar J. (2016). “Stordalens lederegenskaper viktige for suksessen”. Ukeavisen Ledelse – Dagens perspektiv. [Newspaper]; 2016-04-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2016). Sudden increase in incompetent hikers creates dilemmas for volunteer-based search and rescue services. The case of Trolltunga.. Åbo University of Technology; 2016-09-27 - 2016-09-28.
 • Mykletun, Reidar J. (2016). Sudden increase in incompetent hikers creates dilemmas for volunteer-based search and rescue services. The case of Trolltunga.. Åbo University of Technology; 2016-09-28 - 2016-09-30.
 • Mykletun, Reidar J. (2016). The 25th Nordic Symposium – past, present, and future.. Åbo University of Technology; 2016-09-28 - 2016-09-30.
 • Mykletun, Reidar J. (2016). Trolltunga – an unfortunate “hot-spot” adventure attraction. Institute of Technology; 2016-10-20 - 2016-10-22.
 • Mykletun, Reidar J. (2016). Vil øke selvtilliten blant seniorene. Dagens Næringsliv. [Newspaper]; 2016-10-10.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (2016). Rising the average retirement age – a successful case. University of Wuppertal (WAHE16); 2016-10-19 - 2016-10-20.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (2016). Workforce average retirement age – a positive example. University of Tampere; 2016-10-02 - 2016-10-04.
 • Mykletun, Reidar J.; Milosevic, Milica (2016). Winning the Norwegian national bid for hosting the UCI Road World Championships 2017. Université Paris-Est Créteil; 2016-06-01 - 2016-06-04.
 • Nordbø, Ingeborg; Perez, Monica S; Mykletun, Reidar J. (2016). WWOOFing in Norway: motivations and benefits sought. Åbo University of Technology; 2016-09-28 - 2016-09-30.
 • Baldacchino, Godfrey; Helgadóttir, Guðrún; Mykletun, Reidar J. (2015). Rural Tourism: Insights from the North Atlantic.
 • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J. (2015). From school to work in the hospitality industry: a review of research on unsustainable transitions.. 2015-10-01 - 2015-10-03.
 • Dolles, Harald; Dibben, Mark R.; Halpern, Nigel; Hardy, Anne; Lynch, Philippa M.; Mykletun, Reidar J.; Oterhals, Geir (2015). Adventure tourism and responsible tourism : a paradox?. 2015-10-01 - 2015-10-03.
 • Einarsen, Kari; Mykletun, Reidar J.; Salin, Denise; Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders; Jacobsen, Elisabeth (2015). Sanksjoner mot mobbing fungerer. Tidsskrift for Den norske legeforening. [Business/trade/industry journal]; 2015-12-01.
 • Einarsen, Kari; Mykletun, Reidar J.; Skogstad, Anders; Einarsen, Ståle; Salin, Denise (2015). Ethical infrastructure and the combating of unethical behavior: An empirical investigation and implication for preventing workplace bullying.. 17th European Congress of Work and Organizational Psychology; 2015-05-20 - 2015-05-23.
 • Einarsen, Kari; Salin, Denise; Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders; Mykletun, Reidar J. (2015). Does organizational vitality predict whether organizations have implemented ethical infrastructure to combat bullying and harassment?. The European Business Ethics Network - EBEN; 2015-06-26 - 2015-06-28.
 • Elmahdy, Yasmin Mounir; Mykletun, Reidar J. (2015). "100 percent (sustainable) fun" a case study of benefits from Cold water surfing in Norway. Háskólinn á Akureyri; 2015-10-01 - 2015-10-03.
 • Mounir, Yasmine; Mykletun, Reidar J. (2015). Surfing and gender. UiS Nettverk for Kjønnsforsking;
 • Mykletun, Reidar J. (2015). Flere reiser tross tøffere tider. NRK Rogaland TV kl 1845. [TV]; 2015-01-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2015). Gjestfrihet- og reiselivsforskning: Suksess med seniorer i reiselivet. Vi over 60. [Business/trade/industry journal]; 2015-01-15.
 • Mykletun, Reidar J. (2015). Ledelsesutfordringer og eldre arbeidstakere. Arbeids- og sosialdepartementet;
 • Mykletun, Reidar J. (2015). Nordsjørittets storebror : The Cape Town Cycle Tour. I Nordsjørittet, bilag til Stavanger Aftenblad 10. juni 2015.
 • Mykletun, Reidar J. (2015). Norwegian statuary retirement age raised to 72 years – but will it influence on practice?. European Association of Work and Organizational Psychology; 2015-11-05 - 2015-11-07.
 • Mykletun, Reidar J. (2015). Situasjonen i hotellsektoren. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-08-20.
 • Mykletun, Reidar J. (2015). Sølvet, det er seg så edelt et malm...
 • Mykletun, Reidar J. (2015). The birth and development of a sustainable adventure tourism destination : the case of Voss(Norway). Háskólinn á Akureyri; 2015-10-01 - 2015-10-03.
 • Mykletun, Reidar J.; Dagsland, Åse Helene Bakkevig (2015). Sustainability and change in the workforce in the Norwegian restaurant sector.. 2015-10-01 - 2015-10-03.
 • Mykletun, Reidar J.; Hagir, Lise Andreassen (2015). Hvorfor feirer ikke nordmenn nyttårsfest på restaurant?. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-12-31.
 • Mykletun, Reidar J.; Jacobsen, Bjørn Johan (2015). Festivalsesongen nærmer seg. NRK P1+. Frokostradio.. [Radio]; 2015-04-17.
 • Mykletun, Reidar J.; Mazza, Laura (2015). Psychosocial benefits from participating in an adventure expedition race (Paper ID 1797). European Academy of Management; 2015-06-17 - 2015-06-20.
 • Mykletun, Reidar J.; Mitchell, Ulrikke Valvik (2015). Sats nytt. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-07-16.
 • Mykletun, Reidar J.; Seglem, Elisabeth (2015). «Det blir neppe Petter Stordalen som skvises ut». Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-08-19.
 • Mykletun, Reidar J.; Stokka, Magnus (2015). Julehandel i utlandet avtar?. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-12-04.
 • Ommedal, Siri; Mykletun, Reidar J. (2015). Kjønnsdimensjonen i sykkelsport – eksempel fra Nordsjørittet. UiS Nettverk for Kjønnsforsking;
 • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.; Einarsen, Ståle (2014). What are the correlates of work values for 16 year old students: focus on professions within hospitality and tourism. Copenhagen Business School; 2014-10-02 - 2014-10-04.
 • Einarsen, Kari; Mykletun, Reidar J.; Skogstad, Anders; Einarsen, Ståle (2014). Ethical infrastructure and its’ influence on conflict management climate: An empirical investigation and implication for preventing workplace bullying. 2014-06-17 - 2014-06-20.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2014). Individual decision-making regarding retirement from work: A qualitative panel study. 2014-06-11 - 2014-06-13.
 • Hansen, Kai Victor; Mykletun, Reidar J. (2014). Meal quality as value added to event and festival experiences. Copenhagen Business School and Aalborg University; 2014-10-01 - 2014-10-04.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Absolutely Stunning! Adventure tourism experiences in the Nordic context. Invited key-note. Adventure Tourism Research Association; Høgskolen i Sogndal; 2014-11-24 - 2014-11-26.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Alder er bare et tall. Bergens Tidende. [Newspaper]; 2014-02-26.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Analysing a fatal accident in a commercial adventure company. Adventure Tourism Research Association; Høgskolen i Sogndal; 2014-11-24 - 2014-11-26.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Boliger for eldre: Hvordan ønsker fremtidens eldre å bo?. Seniorsaken Sandnes og Stavanger; 2014-10-30.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Bygderomantikk og musikk. http://www.bt.no/btmagasinet/tendenser/article3137340.ece. [Internet]; 2014-06-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Bygderomantikk og musikk. Bergens Tidende, FBT Tendenser, s. 40-41. [Newspaper]; 2014-06-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Costa del Nav. VG-Helg s 22. [Newspaper]; 2014-04-05.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). «De ville nyte Norge. På seks år er 87 døde». Bergens Tidende, s. 1. [Newspaper]; 2014-08-18.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Derfor vil ikke ledere ansette folk over 50. TU Karriere. [Internet]; 2014-11-28.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Dette kjennetegner en god festival. Fedrelandsvennen, http://www.fvn.no/tema/godhelg/article2621. [Newspaper]; 2014-06-13.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Dette kjennetegner en vellykket festival. http://www.fvn.no/tema/godhelg/article2621160.ece. [Internet]; 2014-06-13.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). En halv million nordmenn feirer jul i utlandet. Nasjonen, s. 6-7. [Newspaper]; 2014-12-29.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Endringer i reisevaner. NRK Rogaland kl 16.43. [Radio]; 2014-07-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). «Er sommeren en farlig tid for festivaler? Hva er det egentlig som går galt?». Universitetet i Stavanger; 2014-09-23.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Festivalkonkursene. TV 2 Nyhetsmorgen kl 0900. [TV]; 2014-06-09.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). «Fleksible løsninger». Utdanning, s. 17, no 13. [Business/trade/industry journal]; 2014-08-22.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Fortsatt på topp, 67 år gammel. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-11-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Gromlyd. NRK Rogaland kl 1610. [Radio]; 2014-09-23.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Gøy på landet. Stavanger Aftenblad Pluss-magasin, s. 39 - 41. [Newspaper]; 2014-06-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Half of Norway’s waiting staff foreign - report. The Foreigner, http://http://theforeigner.no/pages/news/half. [Internet]; 2014-12-17.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). «Her dør turistene». Bergens Tidende, s. 4. [Newspaper]; 2014-08-15.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Her kommer Solas høyeste bygg. Stordalen-hotell åpner i 2016.. Solabladet. [Newspaper]; 2014-01-07.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Hva motiverer folk til å delta i Nordsjørittet?.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). «Hybelhotell»: Intervju om utviklingen i hotellmarkedet i Stavanger. NRK Rogaland Ettermiddagsnytt. [Radio]; 2014-08-15.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Mykletun, R. J. (2014). Senior travellers touring with vintage sport cars.. ISCTE - University Institute of Lisbon; 2014-11-26 - 2014-11-29.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). NHS inviterer til «Studenter på hjul». http://ansatt.uis.no/aktuelt/article86089-2955.html. [Internet]; 2014-04-09.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Nedgang i chartertrafikken. NRK Rogaland kl 16.04. [Radio]; 2014-07-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Nordsjørittet på NHS. TV Vest - nyhetssending. [TV]; 2014-04-08.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Skal – skal ikke? ved prof. Reidar Johan Mykletun. Skal - skal ikke? Viktige ting å tenke over før en avslutter sin arbeidskarriere.. Skipper Worse - Stavanger; 2014-10-30 - 2014-10-31.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). «Slik har vi kommet til tallene». Bergens Tidende, s. 5. [Newspaper]; 2014-08-15.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Spadestikk for nytt flyplashotell på Sola. NRK Rogaland TV. [TV]; 2014-01-07.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Sykkeldag på UiS. Rogalands avis s. 5. [Newspaper]; 2014-04-09.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). «Trangbodde lærere». Utdanning s. 14-17, no 13. [Business/trade/industry journal]; 2014-08-22.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Unge er dyre og slutter fort. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-11-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Welcome to advancements in special event management research and practice.
 • Mykletun, Reidar J. (2014). Økning i flytrafikk fra Sola. NRK Rogaland TV kl 1845. [TV]; 2014-07-14.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2014). Predicting positive and negative work-related outcomes: how important is LMX quality for teachers?. FALF; 2014-06-11 - 2014-06-13.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (2014). Noen 70-åringer er arbeidsudyktige. Andre presterer bedre enn noen gang.
 • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude (2014). Reading skills and work life participation among adults aged 41 years or more?. FALF; 2014-06-11 - 2014-06-13.
 • Mykletun, Reidar J.; Himanen, Krista (2014). Volunteers at biking race events: Antecedents of commitment and intention to remain volunteering at future events. European Academy of Management; University of Valencia; 2014-07-04 - 2014-07-07.
 • Mykletun, Reidar J.; Meretse, Ambassador (2014). Festivalgoers’ benefits from food events. School of Business, Economics and Law, Goteborg; 2014-03-20 - 2014-03-21.
 • Mykletun, Reidar J.; Meretse, Ambassador (2014). If Jesus had lived now, he would definitely attended the Gladmatfestival. Copenhagen Business School; 2014-10-02 - 2014-10-04.
 • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2014). Ageism: a barrier to employment among older adults?. FALF; 2014-06-11 - 2014-06-13.
 • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2014). Retirement: from paid work to voluntary work?.
 • Syse, Astri; Veenstra, Marijke; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (2014). Changes in health and health behaviours associated with retirement. EAPS and British Society for Population Studies; 2014-09-15 - 2014-09-17.
 • Andersson, Tommy Daniel; Getz, Donald Philip; Mykletun, Reidar J.; Dolles, Harald (2013). A strategic approach to develop and maintain sponsorship income for events. University of Nordland/Nordlandsforskning; 2013-07-24 - 2013-07-27.
 • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.; Einarsen, Ståle (2013). Recruitment to the hospitality industry – is the industry perceived as an interesting employer?. University of Nordland / Nordlandsforskning; 2013-09-24 - 2013-09-27.
 • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.; Einarsen, Ståle (2013). Tracing work values among 16 years old students and relating them to interest in future work careers in the hospitality industry. University of Münster; 2013-05-24 - 2013-05-26.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2013). The Role of Positive Emotions in Prolonging Older Workers' Careers. European Association of Work and Organizational Psychology; 2013-05-22 - 2013-05-25.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2013). Knowledge Management in Universities: Organizing for an Older Workforce. Senter for seniorpolitikk; 2013-10-30.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik; Syse, Astri; de Lange, Annet H; Schaufeli, Wilmar B.; Ilmarinen, Juhani (2013). Career decisions of older workers: A qualitative panel study. Norges forskningsråd; 2013-09-23 - 2013-09-24.
 • Hansen, Kai Victor; Mykletun, Reidar J. (2013). Institut Paul Bocuse på besøk. UiS. [Internet]; 2013-10-15.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). 10 nye hotell i Stavangerregionen. NRK - Rogaland TV. [TV]; 2013-02-06.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Alder og arbeid. NRK Rogaland. [Radio]; 2013-12-13.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Alder og arbeid. NRK Rogaland TV. [TV]; 2013-03-06.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Athlete’s enjoyment of, memories from and satisfaction with the Extreme Sport Week event. Holar University College; 2013-09-11.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Dags att jobba lite längre? - Men kan, bør og vil vi det?. Umeå Kommune; 2013-05-16.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Employees life stages – and company policies to cope with them. Presentation for Skretting ARC staff and managers. Skretting ARC, Stavanger; 2013-08-26.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Gjør et hotellkupp i sommer. Aftenposten. [Internet]; 2013-06-10.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Holdninger til eldre i arbeidslivet. NRK Hedemark og Oppland. [Radio]; 2013-01-31.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Hvorfor går vi ut og spiser?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-01-15.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). INNOGUIDE: Presentation for seminaret Status for Guideut-danningen i Norge. VIRKE; 2013-03-18.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Improving guest satisfaction by using The Meal Experience Model. University of Akureyri; 2013-09-13.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Is food really the most important part of a food festival?. University of Reykjavik; 2013-09-16.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Javel – Dagens navn. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2013-04-24.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Matens betydning for Stavanger: Kan Stavanger bli opplevd som en «måltidsregion»?. Norsk Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger; 2013-04-11.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Modning og bevisstgjøring. Norge Rundt - seniorpolitiokk i praksis (SSP). [Business/trade/industry journal]; 2013-11-24.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Presentation of the Innoguide report. Innoguide Project; 2013-09-18 - 2013-09-20.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Stavanger mangler et topphotell Stavanger mangler et topphotell. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2013-08-08.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Stavangerregionen som måtidsdestinasjon. Stavanger byhistoriske forening; 2013-04-25.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Studenter på hjul - 1. www.uis.no. [Internet]; 2013-04-08.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Studenter på hjul - 2. http://ansatt.uis.no/aktuelt/. [Internet]; 2013-04-08.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Suvenirane har sett si beste tid. NRK hjemmeside. [Internet]; 2013-07-08.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). Suvenirane har sett si beste tid. NRK Rogaland (ettermiddagsnytt). [Radio]; 2013-07-08.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). The ageing workers – Are they able to work more years; should they – and are they willing to? Presentation for Skretting ARC Management Group, Stavanger. Skretting ARC Management Group; 2013-06-03.
 • Mykletun, Reidar J. (2013). The making of Gladmat – the largest food festival in the Nordic Region. Holar University College; 2013-09-11.
 • Mykletun, Reidar J.; Engstrøm, Truls Eric Johan (2013). Et overblikk over kunnskapsbehovet for Guide utdanning i Norge. Norsk Hotellhøgskole, Universitet i Stavanger; 2013-10-28.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2013). Ageing well at work: A positive approach to the understanding of older workers and the quality of their late working life. University of Rovereto; 2013-11-21 - 2013-11-23.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2013). Quality issues, strategies, and leadership in relation to the ageing of the academic staff. The European Higher Education Society; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (2013). Age-proof leadership: Towards a conceptual model. Senter for Seniorpolitikk; 2013-10-30.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (2013). Organizing competence: Age management in universities. Norges forskningsråd; 2013-09-23 - 2013-09-24.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Syse, Astri; Solem, Per Erik; de Lange, Annet H; Schaufeli, Wilmar B.; Ilmarinen, Juhani (2013). How work design influences the career decisions of older workers: A qualitative panel study. European Association of Work and Organizational Psychology; 2013-05-22 - 2013-05-25.
 • Mykletun, Reidar J.; Pereira, Ester; Hoffmann, Orsoyla; Horvati, Eva (2013). European tourist guide training – chaotic and confusing structures? A comparative study among eight European nations. NHTV, Breda; 2013-04-04 - 2013-06-06.
 • Mykletun, Reidar J.; Pereira, Ester; Rocco, Gemma (2013). The work of the tourist guide. University of Münster; 2013-05-24 - 2013-05-27.
 • Mykletun, Reidar J.; Petersen, Sanja; Pohlmann, Janina (2013). Cruise tourists’ experiences when visiting Sisimiut, Greenland. North Atlantic Forum and Holar University College; 2013-06-11 - 2013-06-13.
 • Mykletun, Reidar J.; Rumba, Maira (2013). Athlete’s enjoyment of, memories from and satisfaction with the Extreme Sport Week event. European Association of management; 2013-06-26 - 2020-12-29.
 • Mykletun, Reidar J.; Rumba, Maira (2013). Athletes looking back. 2013-07-03 - 2013-07-05.
 • Mykletun, Reidar J.; Rumba, Maira (2013). Predicting Athletes Experience at the Extreme Sport Week in Voss, Norway. University of Norland / Nordlandsforskning; 2013-10-24 - 2013-10-27.
 • Pereira, Ester; Mykletun, Reidar J.; Hoffmann, Orsoyla; Horvati, Eva (2013). Tourist guide training – content and structures in Europa. University of Nordlan / Nordlandsforskning; 2013-07-24 - 2013-07-27.
 • Solem, Per Erik; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2013). Possible effects of postponed retirement on active ageing. Senter for Seniorpolitikk;
 • Solem, Per Erik; Syse, Astri; Furunes, Trude; de Lange, Annet H; Schaufeli, Wilmar B.; Ilmarinen, Juhani; Mykletun, Reidar J. (2013). Retirement intentions and retirement behaviour. Norges forskningsråd; 2013-09-23 - 2013-09-24.
 • Solem, Per Erik; Syse, Astri; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2013). Active ageing in work and retirement. European Association of Work and Organizational Psychology; 2013-05-22 - 2013-05-25.
 • Syse, Astri; Solem, Per Erik; Ugreninov, Elisabeth; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2013). Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and registry study from Norway. Norges forskningsråd; 2013-09-23 - 2013-09-24.
 • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.; Einarsen, Ståle (2012). Work values among young potential employees in the hospitality and tourism industries. 2012-11-08 - 2012-11-11.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2012). Ageing well at work: Utvikling og testing av en ny skala. Norges Forskningsråd; 2012-02-02 - 2012-02-03.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2012). Late career orientations among older academics. The European Higher Education Society (EAIR); 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2012). Vigor and its role in active ageing. The Danish National centre for Social Research/Roskilde Univ; 2012-04-25 - 2012-04-26.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2012). Uføretrygd svekker selvbildet. Seniorpolitikk.no. [Newspaper]; 2012-01-29.
 • Mazza, Laura; Mykletun, Reidar J. (2012). “Just thinking about it gives me butterflies”: A case study of the benefits of the Patagonian Expedition Race participants. Norsk Hotellhøgskole; 2012-06-13 - 2012-06-15.
 • Milocevic, Milica; Mykletun, Reidar J. (2012). Bidding process for Hosting the World Championship in Cycling 2016. Case Study of Norway. Norsk Hotellhøgskole; 2012-06-13 - 2012-06-15.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). AFP-pensjonister har best selvbilde. NRK.no. [Internet]; 2012-08-22.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Ageing well at work - psychological and experiential factors.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Aldersriktig ledelse i et livsfaseperspektiv. OSL;
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Butikkene kan takke cruiseturistene for 3 millioner kroner. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-03-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). De tusen Festivalers Land. VG. [Newspaper]; 2012-06-20.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Direktørfabrikk Norsk hotellhøgskole 100 år. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2012-01-05.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Emosjoner og arbeid. Stavanger kommune;
 • Mykletun, Reidar J. (2012). En tragedie for byen at sandvolleyen legges ned. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-03-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Gleder meg til feiring. Rogalands avis. [Newspaper]; 2012-10-18.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Har lært opp norske hotellsjefer i 100 år. Nasjonen - portrettintervju. [Newspaper]; 2012-10-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Har vi nådd grensen for antall festivaler. Universitetet i Stavanger;
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Heider og ære til 100-års-jubilanten. http://www.uis.no/nyheter/article62466-12.html. [Internet]; 2012-10-18.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Hotell- og restaurantbransjenes utfordringer i arbeidsmarkedet. Universitetet i Stavanger;
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Hotellhøgskolen feirer seg selv. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-01-11.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Hvorfor sliter så mange festivaler?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-11-17.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). I hundre for Hotellhøgskolen. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-06-12.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Internasjonal arrangementskonferanse. Universitetet i Stavanger http://ret.nu/fn7xAz76. [Internet]; 2012-06-01.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Jubileumsforelesning: Arrangere kongress eller event i Stavanger?. Universitetet i Stavanger. [Internet]; 2012-01-12.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Jubileumslunch på Sola. http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/dkro9910171. [TV]; 2012-10-18.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Kommentarer til konkursene i festivalsektoren. NRK P1 - Her og nå. [Radio]; 2012-09-28.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Konsertuken gir Bergen inntekter på rundt 50 millioner kroner. Bergens tidende. [Newspaper]; 2012-06-23.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Ledelse – hvordan det hemmer eller fremmer god seniorpolitikk?. Senter for seniorpolitikk;
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Livsfasepolitikk. Negotia;
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Lommetjuver, Solkysten og skremmende mat. Horecanytt http://ret.nu/Ufa8ENxm. [Internet]; 2012-05-11.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Mener cruiseinntektene kan økes. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-03-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Mice events as seen from the Stavanger region. Norsk Hotellhøgskole;
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Musikalsk byreklame. http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2012072411203115031815. [Internet]; 2012-07-24.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Stavanger2008: Experiences from the year as the European Capital of Culture (ECOC). University of Umeå; 2012-11-07 - 2012-11-10.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Turisme i Region Stavanger - hvorfor. Stavanger Næringsforening;
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Turisme som næringsutvikler. Universitetet i Stavanger http://ret.nu/TIdrIYq. [Internet]; 2012-04-16.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Uten eldre stopper Norge. Polaris;
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Uten eldre stopper Norge: Alder, arbeid og ledelse. Teknologiforening i Rogaland;
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Åpning av Norsk hotellhøgskoles 100-årsjubileum. Universitetet i Stavanger http://ret.nu/fA2chFko. [Internet]; 2012-01-09.
 • Mykletun, Reidar J. (2012). Økonomi er festivaldødaren Rogafest er historie Trubadurweekend konkurs. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-05-03.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2012). Seniorpolitikk - hva nå?. Hovedorganisasjonen Virke; 2012-01-12.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (2012). Managers’ beliefs about measures to retain senior workforce. Senter for seniorpolitikk;
 • Mykletun, Reidar J.; Kolesnikova, Yulia (2012). Staff perceptions of effective hotel leadership. University of Umeå; 2012-11-07 - 2012-11-10.
 • Mykletun, Reidar J.; Pereira, Ester (2012). Presence of sustainable, intercultural, and experiential guiding issues in European tourist guide training? A comparative study among eight European nations. Universty of Umeå; 2012-11-07 - 2012-11-10.
 • Mykletun, Reidar J.; Seland, Paivio (2012). Event Sponsorship: True Love and Necessary Evils. University of Umeå; 2012-10-07 - 2012-11-10.
 • Pereira, Ester; Mykletun, Reidar J.; Hoffmann, Orsoyla; Horvati, Eva (2012). Inoguide: General project aims and research results. The Prince Philippe Fund in cooperation with Tourism Flander;
 • Rumba, Maira; Mykletun, Reidar J. (2012). Extreme sport participation as serious leisure: Athletes’ intentions to revisit the event Ekstremsportveko. Norsk Hotellhøgskole; 2012-06-13 - 2012-06-15.
 • Syse, Astri; Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Ugreninov, Elisabeth (2012). Do spouses coordinate their work exits?. NOVA, REASSESS; 2012-08-21 - 2012-08-22.
 • Syse, Astri; Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Ugreninov, Elisabeth (2012). Ektefellers samordning av pensjoneringstidspunkt. Institutt for samfunnsforskning; 2012-10-25.
 • Syse, Astri; Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Ugreninov, Elisabeth (2012). Koordinerer ektefeller sine arbeidsavganger?. Institutt for Samfunnsforskning; 2012-11-26 - 2012-11-27.
 • Syse, Astri; Solem, Per Erik; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2012). Er det samsvar mellom pensjoneringsplaner og faktisk pensjoneringsatferd?. 2012-10-31.
 • Syvertsen, Anne Karin; Mykletun, Reidar J. (2012). Site-selection factors and site-satisfaction factors for associations arranging conferences in Norway. Norsk Hotellhøgskole; 2012-06-13 - 2012-06-15.
 • Thorheim, Maria; Mykletun, Reidar J. (2012). Interactions between musher, dogs, and handler in extreme conditions: A study of a sled-dog racing team in quest for adventure. Norsk Hotellhøgskole; 2012-06-13 - 2012-06-15.
 • Thorsnes, Marianne K; Mykletun, Reidar J. (2012). The creation of the Norwegian Beverage Festival in Balestrand. Norsk Hotellhøgskole; 2012-06-13 - 2012-06-15.
 • Thorvaldsen, Ingvild S; Mykletun, Reidar J. (2012). The Rise and Fall of Lost Weekend. Norsk Hotellhøgskole; 2012-06-13 - 2012-06-15.
 • Andersson, Tommy Daniel; Dolles, Harald; Getz, Donald Philip; Mykletun, Reidar J. (2011). Festivals’sponsorship: Potential sponsor strategies for festivals. 2011-05-14 - 2011-05-16.
 • Andersson, Tommy Daniel; Getz, Donald Philip; Mykletun, Reidar J.; Jæger, Kari; Dolles, Harald (2011). Exploring factors that influence event sponsorship. European Academy of Management; 2011-06-01 - 2011-06-04.
 • Chen, Susan Pei-San; Mykletun, Reidar J. (2011). Transactional and transformational leadership in an ageing workforce - A socio-technical systems approach to knowledge management and leadership. Monash University, Melbourne; 2011-12-11 - 2011-12-13.
 • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.; Einarsen, Ståle (2011). A nine-year follow-up study on perceptions, expectations and value preferences among future employees in the hotel and restaurant industry. University of Rovaniemi; 2011-09-21 - 2011-09-24.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik; de Lange, Annet H (2011). Career patterns of older academics. University of Trento; 2011-11-11 - 2011-11-13.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan (2011). Eldre i full vigør? En eksplorativ studie av Arie Shiroms ’vigor’-konsept. Nova & Norsk Gerontologiforening; 2011-12-01 - 2011-12-02.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan (2011). Glacier tourism operators’ perceptions of future risks: a 7-year follow-up. METLA & University of Lapland; 2011-09-21 - 2011-09-24.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan (2011). God aldring i arbeid. www.seniorpolitikk.no. [Internet]; 2011-02-16.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan (2011). Tanker om pensjonering blant eldre akademikere. Nova & Norsk Gerontologiforening; 2011-12-01 - 2011-12-02.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan; Solem, Per Erik; de Lange, Annet H (2011). Is psychological age a predictor for retirement intentions and behavior?. European Association of Work and Organizational Psychology; 2011-05-25 - 2011-05-28.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan; Solem, Per Erik; de Lange, Annet H (2011). Predicting retirement intentions and behavior – a panel study. American Psychology Association; 2011-05-19 - 2011-05-22.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Aldersriktig ledelse. Sandnes bibliotek;
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Ambassadør 2011. RA nett. [Internet]; 2011-06-08.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Are you up for some disgusting degustation?. Globe and Mail. [Internet]; 2011-11-08.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Er ikke opptatt av profit. Rogalands avis. [Newspaper]; 2011-10-21.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Ferie og reiseliv. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-06-06.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Festivalsikkerhet. HiVe Larvik; 2011-04-01.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Hvordan utvikle en aktiv livsfasepolitikk og skape strategier for å stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren. NAV ARBEIDSLIVSSENTER ROGALAND; 2011-11-17.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Hvorfor går vi egentlig på festival. Hangout-faktoren. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2011-08-04.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Individet gjennom yrkeskarrieren; seniormedarbeidere og seniorpolitikk. Psykologisk institutt, UiB; 2011-11-18.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Jubel for byfestivalene. Aftenposten. [Newspaper]; 2011-10-20.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Kronologisk alder som personalpolitisk blindspor. YS; 2011-03-10.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). ”Lederskap” og ”Følgerskap”. Sørmarka Arena; 2011-09-20.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Ny sjanse for ”fyllefestivalene”?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2011-06-28.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Sats på skremmende mat. Et smalahove er mat som stirrer deg i hvitøyet. Hotellmagasinet. [Internet]; 2011-06-24.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Scary is exciting -- sheep's head is not for wimps. esciencenews.com. [Internet]; 2011-10-20.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Science News: Scary Can Be Exciting When It Comes to Strange Traditional Foods. Science Daily. [Internet]; 2011-10-20.
 • Mykletun, Reidar J. (2011). Vart du skræmt no? En macho-kultur har bygget seg rundt Norges mest skræmmende mat. Vårt Land. [Newspaper]; 2011-10-01.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2011). Ageing well at work, work environment and work ability. Monash University, Melbourne; 2011-12-11 - 2011-12-13.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2011). Eldre arbeidstakere – til bry eller til nytte. Universitetet i Stavanger; 2011-03-15.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2011). God aldring i arbeidet. Energi og Ledelse. [Newspaper]; 2011-06-03.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2011). “I think about my colleagues – I am probably a bit of the old-school type of person”. Staff sick leaves in the hotel sector. University of Lapland; 2011-09-21 - 2011-09-24.
 • Mykletun, Reidar J.; Getz, Donald Philip; Andersson, Tommy Daniel (2011). Festival wellness: An organisational ecology perspective on th egrowth of a festival population. University of Lapland; 2011-09-21 - 2011-09-24.
 • Mykletun, Reidar J.; Gyimothy, Szilvia (2011). 08073 Nordic Event Tourism Networks. Nordic Innovation Centre; 2011-04-11 - 2011-04-12.
 • Mykletun, Reidar Johan; Furunes, Trude (2011). Does different exit routes from work affect older workers’ self-esteem. Norges Forskningsråd; 2011-05-29 - 2011-05-31.
 • Mykletun, Reidar Johan; Furunes, Trude (2011). Ledelse når det røyner på. www.seniorpolitikk.no. [Internet]; 2011-02-08.
 • Mykletun, Reidar Johan; Furunes, Trude (2011). The relationships between Work Ability and “The Work Ability House” – towards a multi-dimensional work ability model. American Psychology Association; 2011-05-19 - 2011-05-22.
 • Mykletun, Reidar Johan; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (2011). The relationships between Work Ability and “The Work Ability House” – towards a multi-dimensional work ability model. European Association of Work and Organizational Psychology; 2011-05-25 - 2011-05-28.
 • Pereira, Ester; Hoffman, Orsoyla; Horvati, Eva; Mykletun, Reidar J. (2011). The Innoguide WP2: “Knowledge Creation” – summary of research. Norsk hotellhøgskole, Universitet i Stavanger; 2011-09-07 - 2011-09-10.
 • Pereira, Ester; Mykletun, Reidar J. (2011). Tourist guides' working conditions in the Brazilian Amazon. University of Plymouth, UK; 2011-04-07 - 2011-04-09.
 • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2011). Prediksjon av uføretrygd, AFP og alderspensjon. Norsges forskningsråd; 2011-11-17.
 • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2011). Retirement intentions and retirement behaviour. NOVA; 2011-09-08 - 2011-09-10.
 • Chen, Susan P; Mykletun, Reidar J. (2010). Post-merger downsizing: Exploring the ?Survivor-victim syndrome? in an ageing workforce and knowledge-based economy. 2010-07-09 - 2010-07-11.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2010). Eldre arbeidstakere - innenfor eller utenfor lederens indre sirkel?. 2010-11-19.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2010). Managers? Decision Latitude for Age Management: Do managers and employees have an implicit understanding? Lederes handlingsrom for seniorpolitikk: Har ledere og medarbeidere en felles forståelse?. 2010-06-09 - 2010-06-11.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). 25 år og for gammel. [Newspaper]; 2010-03-03.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). 25 år og for gammel. [Newspaper]; 2010-03-03.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Derfor er Gladmat blitt en suksess. [Newspaper]; 2010-07-21.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Drastisk å legge ned Love Parade. [Newspaper]; 2010-07-29.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Ekstremsportveko in Voss. 2010-04-28.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Etterlyser festivalsikkerhet. [Newspaper]; 2010-07-29.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Festivallederkonferansen 2010 ? en suksess for fjerde år på rad. [Newspaper]; 2010-02-05.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Gladmat som suksessfestival. [Radio]; 2010-07-28.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Har oppskrifta på suksess. [Newspaper]; 2010-07-29.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Innovations in Age Management. 2010-09-19 - 2010-09-23.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Love-Paradetragedien: Kan skje i Norge. [Newspaper]; 2010-07-29.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). My grown-up children love coming home for the festivals: On social impact of five festivals. 2010-07-14 - 2010-07-17.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Måltidsturisme og reisemålsutvikling - Gladmatfestivalen (Stavanger). 2010-11-24 - 2010-11-25.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Oppskrift på festivalsuksess. [Newspaper]; 2010-07-23.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Skal lammehoved erstatte juleanden. [Radio]; 2010-12-29.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Skremmande er spennande. [Newspaper]; 2010-10-15.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Smalahove og annen skremmende mat. [Radio]; 2010-12-21.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Social impacts of five festivals in small and remote areas. 2010-09-23 - 2010-09-25.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Stressmesteren. [Newspaper]; 2010-10-15.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). The Vattenfall experience from a research point of view ? successes and challenges. 2010-04-29 - 2010-04-30.
 • Mykletun, Reidar J. (2010). Viktig å skape stolthet. [Newspaper]; 2010-08-09.
 • Mykletun, Reidar J.; Andersson, Tommy D.; Getz, Donald (2010). Festival sponsorship potential. 2010-09-23 - 2010-09-25.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2010). Age Management in Practice: Experiences from Extending Workers? Careers in Vattenfall AB Nordic, Sweden. 2010-10-10 - 2010-10-12.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2010). The Ageing Workforce Management Program in Vattenfall AB Nordic, Sweden: Concluding report. 2010-06-09 - 2010-06-11.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2010). The Vattenfall 80-90-100 working schedule as an age management tool: A four year follow-up study. 2010-06-07 - 2010-06-09.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2010). Tid for ledelse ? Om seniorpolitikk og aldersriktig ledelse. 2010-11-19.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2010). Turismetidsskrift har 10-årsjubileum. [Newspaper]; 2010-10-15.
 • Mykletun, Reidar J.; Neset, Andres; Birkenes, Tonje S; Furunes, Trude; Myklebust, Helge (2010). Cognitive and emotional coping strategies used during CPR in a full scale clinical cardiac arrest simulation ? a qualitative analysis of post-test interviews.
 • Neset, Andres; Birkenes, Tonje S; Furunes, Trude; Myklebust, Helge; Mykletun, Reidar J. (2010). Stress and CPR quality in a full scale clinical cardiac arrest simulation compared to a traditional test?A randomised trial.
 • Neset, Andres; Birkenes, Tonje S; Furunes, Trude; Myklebust, Helge; Mykletun, Reidar J. (2010). Stress and CPR quality in a full scale clinical cardiac arrest simulation compared to a traditional test?A randomised trial.
 • Neset, Andres; Birkenes, Tonje S; Mykletun, Reidar J.; Ødegaard, Silje; Kramer-Johansen, Jo (2010). Cortisol levels and heart rate in two simulation scenarios of cardiopulmonary resuscitation (CPR). 2010-09-04 - 2010-09-07.
 • Neset, Andres; Birkenes, Tonje S; Mykletun, Reidar J.; Ødegaard, Silje; Kramer-Johansen, Jo (2010). Cortisol levels and heart rate in two simulation scenarios of cardiopulmonary resuscitation (CPR).
 • Chen, Susan P; Mykletun, Reidar J. (2009). Aging workforce: Stress and early retirement. 2009-11-05 - 2009-11-08.
 • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J. (2009). On becoming a professional ? apprentices in the hospitality industry. 2009-05-13 - 2009-05-16.
 • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J. (2009). On becoming a professional. Further evidence on apprentices in the hospitality industry. 2009-09-22 - 2009-09-25.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2009). Age Discrimination in the workplace: validation of Nordic Age Discrimination Scale. 2009-05-13 - 2009-05-16.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2009). Age Discrimination in the workplace: validation of Nordic Age Discrimination Scale. 2009-05-13 - 2009-05-16.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2009). Work Capabilities And Its Relationship To Age, Health Or Psychological Factors?. 2009-11-05 - 2009-11-08.
 • Jæger, Kari; Mykletun, Reidar J.; Mykletun, Reidar J. (2009). Festivals as rebuilders of place identity. 2009-06-17 - 2009-06-20.
 • Mykletun, Reidar J. (2009). Age management at the Norwegian Maritime Directorate. Preliminary results from the implementation phase. 2009-05-26 - 2009-05-28.
 • Mykletun, Reidar J. (2009). Ageing Workforce Management at Vattenfall AB Nordic in Sweden. 2009-03-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2009). Ageing workers in Sandnes Municipality. 2009-05-26 - 2009-05-28.
 • Mykletun, Reidar J. (2009). ?Energetic ageing? ? Ageing Workforce management in Vattenfall AB Nordic. 2009-03-20.
 • Mykletun, Reidar J. (2009). ?Energetic ageing? ? The Ageing Workforce Management Program in Vattenfall AB Nordic. 2009-09-30.
 • Mykletun, Reidar J. (2009). Festival safety ? beyond the textbook prescriptions. 2009-09-22 - 2009-09-24.
 • Mykletun, Reidar J. (2009). Managing festival safety ? a case study of the Stavanger Food Festival (the Gladmatfestival) in Norway. 2009-06-17 - 2009-06-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2009). Policy for phases in life, with a focus on the senior phase. 2009-05-26 - 2009-05-28.
 • Mykletun, Reidar J. (2009). Promoting workplace participation. 2009-08-31 - 2009-09-02.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2009). Ageing well at work - an effect of leadership?. 2009-11-05 - 2009-11-08.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2009). Seniorpolitisk lederskole del 10: God leder for eldre medarbeidere.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2009). Seniorpolitisk lederskole del 6: Handlingsplan for aldersriktig ledelse.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2009). Seniorpolitisk lederskole del 7: Skap muligheter for god aldring på arbeidsplassen.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2009). Seniorpolitisk lederskole del 8: Det enkleste er ofte det vanskeligste.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2009). Seniorpolitisk lederskole del 9: Kan seniorpolitikk føre til utstøtning av eldre medarbeidere?.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2009). The Work Ability Index ? between perceived work environment and self-reported health. 2009-05-14 - 2009-05-16.
 • Mykletun, Reidar J.; Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle (2009). Stress and burnout in the restaurant sector. 2009-09-22 - 2009-09-24.
 • Neset, Andres; Birkenes, Tonje S; Myklebust, Helge; Mykletun, Reidar J.; Ødegaard, Silje; Kramer-Johansen, Jo (2009). Elderly Laypersons Can Perform Ten Minutes of Cardiopulmonary Resuscitation on Manikins with Human-like Chest Properties. 2009-11-29 - 2009-11-30.
 • Neset, Andres; Birkenes, Tonje S; Myklebust, Helge; Mykletun, Reidar J.; Ødegaard, Silje; Kramer-Johansen, Jo (2009). Training laypersons aged 50+ in CPR: Promising potentials. 2009-11-12 - 2009-11-13.
 • Neset, Andres; Birkenes, Tonje Søraas; Myklebust, Helge; Mykletun, Reidar J.; Ødegaard, Silje; Kramer-Johansen, Jo (2009). Elderly Laypersons Can Perform Ten Minutes of Cardiopulmonary Resuscitation on Manikins with Human-like Chest Properties.
 • Pereira, Ester; Mykletun, Reidar J. (2009). Guides as Contributors to Sustainable Tourism: A Case Study from the Amazon. 2009-04-23 - 2009-04-25.
 • Solem, Per Erik; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). CHANGING ATTITUDES TOWARDS SENIOR WORKFORCE. 2008-05-25 - 2008-05-28.
 • Björklund, Christina; Mykletun, Reidar J.; Gard, Gunvor; Lindström, Kari; Furunes, Trude; Pahkin, Krista (2008). Well-being, discrimination, and retirement plans of ageing workforce. 2008-03-06 - 2008-03-08.
 • Einarsen, Kari; Mykletun, Reidar J.; Mykletun, Reidar J. (2008). Why do exhibitors participate at a festival?. 2008-09-25 - 2008-09-27.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2008). Members¿ loosely attached? - Leader-member exchange relationships (LMX) in the hotel. 2008-09-25 - 2008-09-27.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2008). Seniorpolitikk og ledelse. 2008-02-26.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2008). Seniorpolitisk lederskole del 3: Har ledere de riktige holdningene?.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2008). Seniorpolitisk lederskole del 5: Mellomledere trenger handlingsrom for seniorpolitikk.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Björklund, Christina; Gard, Gunvor; Lindström, Kari; Pahkin, Krista (2008). Age discrimination, work environment and health among teachers Aldersdiskriminering, arbeidsmiljø og helse blant lærere. 2008-03-06 - 2008-03-08.
 • Gyimothy, Szilvia; Mykletun, Reidar J. (2008). Performing the Mecca of Extreme Sports. 2008-07-08 - 2008-07-10.
 • Mykletun, Reidar J. (2008). Alder og arbeid. 2008-11-26.
 • Mykletun, Reidar J. (2008). Behind the Jæren Beaches ¿ the Lysefjord experience. 2008-06-18 - 2008-06-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2008). Energisk seniorpolitikk. Erfaring og følgeforskning. 2008-10-21.
 • Mykletun, Reidar J. (2008). Hva bør ledere vite om alder og arbeid - ¿Energisk seniorpolitikk¿. 2008-11-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2008). Hva er god seniorpolitikk?. 2008-04-23.
 • Mykletun, Reidar J. (2008). Ledelse av eldre arbeidstakere. 2008-12-03.
 • Mykletun, Reidar J. (2008). Senior, arbeidsmarked og forskningsbehov ¿ fra en forskers ståsted. 2008-11-18.
 • Mykletun, Reidar J. (2008). Seniorpolitikk i Aker Solutions. 2008-04-28.
 • Mykletun, Reidar J. (2008). Seniorpolitisk lederskole. 2008-10-08.
 • Mykletun, Reidar J.; Friberg, Nils (2008). ¿Hjelper det å være på gofot med sjefen?¿. 2008-09-09 - 2008-09-10.
 • Mykletun, Reidar J.; Friberg, Nils; Furunes, Trude (2008). Hvorfor Vattenfall ble ¿Årets arbeidsgiver¿ i Sverige i 2006: Vattenfall AB Nordic Ageing Workforce Management. 2008-01-05 - 2008-01-06.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). AGE DISCRIMINATION AND WORK ENVIRONMENT. 2008-05-25 - 2008-05-28.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). ¿Ageing well at work¿ ¿ does it relate to leadership?. 2008-11-18 - 2008-11-19.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). Chefs give in at 30 at Norwegian a la carte and hotel restaurants. 2008-09-25 - 2008-09-27.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). Energisk seniorpolitikk hos Vattenfall.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). Kan man predikere aldersdiskriminering. 2008-11-18 - 2008-11-19.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). Seniorpolitisk lederskole del 1: Aldersriktig ledelse må læres og utvikles i virksomhetene.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). Seniorpolitisk lederskole del 2: Hva bør ledere vite om alder?.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). Seniorpolitisk lederskole del 4: Mellomlederen og holdninger - fra problem til løsning.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). Seniorpolitisk lederskole del 6: Handlingsplan for aldersriktig ledelse.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). WORK ENVIRONMENT CORRELATES OF WORK ABILITY. 2008-10-09 - 2008-10-10.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2008). WORK ENVIRONMENT, HARASSMENT, AND STRESS AND HEALTH OUTCOMES OF TEACHERS. 2008-05-25 - 2008-05-28.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Björklund, Christina; Gard, Gunvor; Pahkin, Krista; Lindström, Kari (2008). Work environment, harassment, and stress and health outcomes of teachers arbeidsmiljø, mobbing og helse blant lærere. 2008-03-06 - 2008-03-08.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Friberg, Nils (2008). From Age Management to Life Cycle program ¿ Vattenfall. 2008-03-09 - 2008-03-13.
 • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude; Mykletun, Arnstein (2008). DOCUMENT READING SKILLS AND PARTICIPATION IN WORKING LIFE FOR WORKFORCE AGED 26-65 YEARS. 2008-10-09 - 2008-10-10.
 • Mykletun, Reidar J.; Gyimothy, Szilvia (2008). Count me in: Voluntary workers¿ motivation for helping arrange the Extreme Sport Week in Voss. 2008-09-25 - 2008-09-27.
 • Mykletun, Reidar J.; Gyimothy, Szilvia (2008). Matkulturarv, entreprenørskap og innovative turismeprodukter. 2008-01-31.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2007). Subjective health and work ability, well being, sick leave and retirement plans among senior workers. 2007-05-09 - 2007-05-12.
 • Dagsland, Ase Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J. (2007). Expectations and their fulfilment: Apprentices' experiences in entering the hospitality industry. 2007-05-09 - 2007-05-12.
 • Einarsen, K.; Mykletun, Reidar J. (2007). Exploring the Success of Gladmatfestivalen. (The Stavanger Food Festival). 2007-09-27 - 2007-09-30.
 • Friberg, Nils; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2007). Vattenfall AB Nordic - Ageing Workforce Management. 2007-06-18 - 2007-06-20.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2007). Alder og arbeid ? Tid for lederskap. 2007-12-05 - 2007-12-06.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2007). Alder og arbeid - Tid for lederskap. Senter for Seniorpolitikk; 2007-12-05 - 2007-12-06.
 • Gyimothy, Szilvia; Mykletun, Reidar J. (2007). Destinations as Gadgets: Co-creating a Sportive Identity for Voss. 2007-09-10 - 2007-09-12.
 • Gyimothy, Szilvia; Mykletun, Reidar J. (2007). Flirting with Thrill: Conceptualising ?Casual Adventurers? on an Extreme Sports Festival. 2007-09-27 - 2007-09-30.
 • Gyimothy, Szilvia; Mykletun, Reidar J. (2007). Geographies of Thrill. 2007-12-07.
 • Gyimóthy, Szilvia; Mykletun, Reidar J. (2007). Poetics of Thrill: Urban popular culture and Extreme sports. 2007-02-08 - 2007-02-09.
 • Jæger, Kari; Mykletun, Reidar J.; Mykletun, Reidar J. (2007). The Finnmark Festival Map. 2007-09-27 - 2007-09-30.
 • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J. (2007). The Occurrences and Correlates of Bullying and Harassment in the Restaurant Sector. 2007-09-27 - 2007-09-30.
 • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J. (2007). The relationships between supervisor attributes, climate for creativity, and creative output: Evidence from the restaurant industry. 2007-10-14 - 2007-10-17.
 • Mykletun, Reidar J. (2007). ToLearn. 2007-11-22 - 2007-11-23.
 • Mykletun, Reidar J.; Gyimothy, Szilvia (2007). The Celebration of Playfulness: Ekstremsportveko at Voss. 2007-09-27 - 2007-09-30.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2006). Alder og arbeid -aldrende arbeidskraft som utfordring i arbeidslivet Ålder och arbete - utmaningar i arbetslivet. Nordisk Lederskap, Nordisk Seminar 2006; 2006-04-02 - 2006-04-06.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2006). Employees' intention to leave the hotel industry. 2006-10-19 - 2006-10-22.
 • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J. (2006). Bullying in the restaurant sector Fiction or fact, good or bad. 2006-06-15 - 2006-06-17.
 • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil (2006). Basic skills and participation in working life for the ageing workforce. 2006-07-17 - 2006-07-21.
 • Mykletun, Reidar J.; Haukeland, Jan Vidar; Furunes, Trude (2006). Conference Report on the 15th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research: Reflections and Recommendations.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2005). Lederes holdninger til seniorer i helseforetakene. 2005-05-27.
 • Furunes, Trude; Solem, Per Erik; Mykletun, Reidar J. (2005). Active ageing: What limits managers' room to act on senior policy?. 2005-06-02 - 2005-06-03.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (2005). Managers' believes about means for extending senior careers. 2005-06-02 - 2005-06-03.
 • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2005). Age discrimination in working life. 2005-06-02 - 2005-06-03.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2005). Glacier Tourism: Old Tradition with New Standards?. 2005-06-16 - 2005-06-19.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2005). Locals’ appreciation of tourism development in Bagamoyo, Tanzania. 2005-09-22 - 2005-09-25.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2005). Managers' attitudes towards senior workers in the hotel industry. 2005-11-18 - 2005-11-19.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2005). Managers' attitudes towards senior workers in the hotel industry Leading dogs or caring parents: Managers' attitudes towards senior workers in the hotel industry.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2005). Managers' perceptions of older workers in the hotel and restaurant industry. 2005-10-18 - 2005-10-20.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2005). What limits managers' room to act on senior policy?. 2005-04-17 - 2005-04-19.
 • Gyimóthy, Szilvia; Mykletun, Reidar J. (2005). Brand Development and Adventure Tourism. University of Holar, Tourism and Leissure Management; 2005-09-20.
 • Gyimóthy, Szilvia; Mykletun, Reidar J.; Veum, Marita (2005). From Slow Food to Scary Food: the Ludic Turn in Gastronomic Tourism. 2005-09-22 - 2005-09-25.
 • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J. (2005). Team Climate and Chefs? Creativity and Personality as Predictors of Creative and Innovative Behavior in Restaurants. 2005-05-12.
 • Mykletun, Reidar J. (2005). Patrons responses to smoking bans in cafés, bars, restaurants and nightclubs in Norway. 2005-09-22 - 2005-09-25.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2005). Alder og arbeid - aldrende arbeidskraft som utfordring i arbeidslivet. Karlstads Universitet; 2005-04-15.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2005). Smoking restrictions in the hospitality industries - a global change with local impacts.
 • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2005). Smoking restrictions in the hospitality industries - a global change with local impacts. 2005-11-18 - 2005-11-19.
 • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil (2005). Competence and learning capabilities of the ageing workforce. 2005-06-02 - 2005-06-03.
 • Mykletun, Reidar J.; Gyimothy, Szilvia (2005). Living on the edge: Risk, play and adventure in tourism. Department of Tourism and Leissure Management, University of Southern Denmark, Campus Esbjerg; 2005-11-25.
 • Mykletun, Reidar J.; Gyimóthy, Szilvia (2005). Scary food - the Norwegian Sheep Head from Voss. University of Holar, Tourism and Leissure Management; 2005-09-20.
 • Mykletun, Reidar J.; Gyimothy, Szilvia; Veum, Marita (2005). Scary food: The Renaissance of the Sheep Head Meal in Norway. 2005-11-14.
 • Mykletun, Reidar J.; Gyimothy, Szilvia; Veum, Marita (2005). Scary food: The Renaissance of the Sheep Head Meal in Norway. 2005-09-22 - 2005-09-25.
 • Mykletun, Reidar J.; Haukeland, Jan Vidar (2005). The 11th International Scientific Symposium on Resource Management (ISSRM 2005).
 • Mykletun, Reidar J.; Haukeland, Jan Vidar (2005). The 14th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research.
 • Mykletun, Reidar J.; Pereira, Ester; Nelsson, Sherre (2005). Cayman, boas and tourists ? Personal impacts of intimate encounters in Amazon adventures. 2005-06-19 - 2005-06-21.
 • Mykletun, Reidar J.; Tidemann, Terje (2005). Kokkens hverdag - turnover som bransjeutfordring. Fagforum for Mat og Drikke, Stavanger; 2005-03-03.
 • Mykletun, Reidar J.; Veum, Marita (2005). Smalahove frå Voss ? fra småskalaproduksjon til merkevarebygger!. RBL Møre og Romsdal; 2005-08-23 - 2005-08-27.
 • Tidemann, Terje; Mykletun, Reidar J. (2005). Kokkens hverdag, turnover som bransjeutfordring. RBL Møre og Romsdal; 2005-08-23 - 2005-08-27.
 • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J. (2004). Glacier Tourism Entrepreneurs and Business Characteristics. 2004-12-08 - 2004-12-10.
 • Mykletun, Reidar J. (2004). Smoking bans and the restaurant business: Local impacts of a global change. 2004-12-03.
 • Mykletun, Reidar J.; Pereira, Ester; Nelson, Sherre (2004). Amazon Adventures. 2004-12-08 - 2004-12-10.
 • Gyimóthy, Szilvia; Mykletun, Reidar J. (2003). Adventure tourism motivation – a case study of winter trekkers on Svalbard. 2003-10-02 - 2003-10-05.
 • Hallin, Carina Antonia; Mykletun, Reidar J. (2003). Image Diffusion of the Base Jumpers Mekka. 2003-10-02 - 2003-10-05.
 • Hallin, Carina Antonia; Mykletun, Reidar J. (2003). The experience of free fall flight when BASE-jumping in Kjerag, Norway. 2003-12-08 - 2003-12-11.
 • Mathisen, Gro Ellen; Mykletun, Reidar J. (2003). Perception of creative climate in the restaurant industry: work satisfaction, burnout, stress, and personality as predi. 2003-10-02 - 2003-10-05.
 • Mathisen, Gro Ellen; Mykletun, Reidar J. (2003). Predicting creative climate in the restaurant business: an issue of personality, satisfaction, stress and burnout?. 2003-10-02 - 2003-10-05.
 • Mykletun, Reidar J. (2003). Nye trender i lederskap. 2003-03-13 - 2003-03-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2003). Teoretiske vinklinger på lederrollen. 2003-03-13 - 2003-03-14.
 • Mykletun, Reidar J.; Carter, C. (2003). Selling the extreeme: Marketing Adventure Sports Destinations in New Zealand and Norway. 2003-12-08 - 2003-12-11.
 • Mykletun, Reidar J.; Engstrøm, Truls E.J.; Grahn, Åsa; Higham, James (2003). Inexperienced trackers’ perceiving of Norwegian wilderness – findings from a quasi-experimental field study. 2003-08-21 - 2003-08-24.
 • Mykletun, Reidar J.; Pereira, Ester (2003). Case Studies in Eco Tourism by Ralp Backley (Book review).
 • Nummedal, M.; Mykletun, Reidar J. (2003). Use and perceptions of local food within the Norwegian bed and breakfast industry. 2003-10-02 - 2003-10-05.
 • Higham, James; Mykletun, Reidar J. (2002). Sport tourism in Norway: A framework for research. 2002-11-14 - 2002-11-17.
 • Marnburg, Einar; Mykletun, Reidar J. (2002). Book review: Norman Douglas, Naigare Douglas and Ros Derett (eds.): Special interest tourism. John Wiley & Sons, Australia, Milton Australia, 2001. 473 pages. Book review: Norman Douglas, Naigare Douglas and Ros Derett (eds.): Special interest tourism. John Wiley & Sons, Australia, Milton Australia, 2001. 473 pages.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Alder ingen hindring? 45+ på arbeidsplassen. 2002-03-01.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Another Place? The controversial use of a vulnerable coast zone for a sculpture park. 2002-09-04 - 2002-09-07.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). BASE-Jumping - a new and sustainable adventure tourism product?. 2002-03-08.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). BASE-Jumping in Lysefjord, Norway – A sustainable, but still controversial type of coast tourism. 2002-09-04 - 2002-09-07.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Beyond the quantitative measures on working ability: Perceptions of age-related changes in skills, aptitudes and capacities. 2002-09-22 - 2002-09-24.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Fordeler og ulemper med ulik alder i arbeidlivet. 2002-06-04 - 2002-06-05.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Grått gull. Om bærekraftig personalpolitikk i servicenæringene. 2002-03-15 - 2002-03-16.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Hvordan ungå å bite seg selv i halen? Om bærekraftig personalpolitikk. 2002-03-12 - 2002-03-13.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Kan kvalitative endringer i yteevne kompensere for aldersbetinget reduksjon i arbeidsevne?. 2002-11-26.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Norsk Forskning innen hotell og restaurantbransjen. 2002-03-15 - 2002-03-16.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Ny teknologi i matproduksjonen - Sous vide. 2002-02-17 - 2002-02-19.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Sous vide teknologi i reiselivsnæringen. 2002-08-13 - 2002-08-14.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). The Quality of Senior Employees. 2002-09-21 - 2002-09-27.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Utbrent, eller bare sliten?. 2002-10-05.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Utbrenthet?. 2002-11-04 - 2002-11-08.
 • Mykletun, Reidar J. (2002). Utbrenthet seminar - Identitet, krav og handlingsberedskap. 2002-05-22.
 • Mykletun, Reidar J.; Mykletun, Arnstein (2002). Turnover and exit of workforce in the Norwegian hotel- and restaurant industry. 2002-11-14 - 2002-11-17.
 • Solem, Per Erik; Mykletun, Reidar J.; Mykletun, Arnstein (2001). Work after 62?. 2001-07-01 - 2001-07-06.
 • Engstrøm, Truls E.J; Mykletun, Reidar J (2001). Formal or informal mentorprograms does it really matter?.
 • Grahn, Åsa; Mykletun, Reidar J. (2001). Benefits and Motivations of Mountain Trampers. 2001-10-19 - 2001-10-20.
 • Mykletun, Reidar J. (2001). Alder, arbeid og ledelse: Utfordringer og muligheter når gjennomsnittsalderen stiger. 2001-04-26 - 2001-04-27.
 • Mykletun, Reidar J. (2001). Arbeidskraft.
 • Mykletun, Reidar J. (2001). For gammel til å arbeide. 2001-10-15.
 • Mykletun, Reidar J. (2001). Mobbing i cervicebedriftene. 2001-12-13.
 • Mykletun, Reidar J.; Vedø, Kjerstin (2001). Base Jumping in Kjerag. A Case Study of a Controversial Adventure Tourism Project. 2001-10-19 - 2001-10-20.
 • Mykletun, R.J.; Bru, Edvin (2000). TypeA-Behaviour, work stress and muscle-skeletal pain of female hospital staff.
 • Håland, E.; Mykletun, R.J. (2000). Another place - kunst i reiselivsnæringene.
 • Lorentzen, T.; Mykletun, A.; Mykletun, R.J. (2000). Kompetanse og rekruttering i hotell- og restaurantnæringene.
 • Mathisen, Gro Ellen; Mykletun, R.J.; Andersen, Morten (2000). A new instrument to assess interpersonal behavior in groups.
 • Mykletun, R.J. (2000). Alder og arbeidsdeltakelse i læreryrket.
 • Mykletun, R.J. (2000). Alder, arbeid og helse.
 • Mykletun, R.J. (2000). Alder, arbeid og helse.
 • Mykletun, R.J. (2000). Arbeidsmiljø og utvikling i grunnskolen: Forståelse av problemet og metoder for kartlegging av arbeidsmiljø med sikte på utvikling av tiltak.
 • Mykletun, R.J. (2000). Arbeidsmiljøproblem i servicenæringene: eksempler fra undervisning og pleie-og omsorgssektorene.
 • Mykletun, R.J. (2000). Bedre utdanning, bedre helse, lengre liv, men stadig lavere pensjonsalder: Hvorfor klarer ikke arbeidsmarkedet å holde på seniorene.
 • Mykletun, R.J. (2000). Coping with the stress of loyalties and conflicting expectations when working on rotating shifts.
 • Mykletun, R.J. (2000). Hvordan forebygge utbrenthet hos lærere.
 • Mykletun, R.J. (2000). Hvordan rekruttere, beholde og ta vare på lærere.
 • Mykletun, R.J. (2000). Karrierer i servicenæringene - peronlighet gjør forskjell.
 • Mykletun, R.J. (2000). Ledere i servicenæringer - elefanter i glasshus.
 • Mykletun, R.J. (2000). Læreryrket - Alder ingen hindring.
 • Mykletun, R.J. (2000). Når kolleger møter veggen - Hvordan forebygge utbrenthet hos lærere.
 • Mykletun, R.J. (2000). Organisation level interventions and workes'health - review of researc.
 • Mykletun, R.J. (2000). Organizational interventions against musculoskeletal pain.
 • Mykletun, R.J. (2000). Rekruttering og turnover i servicenæringene.
 • Mykletun, R.J.; Engh, K.; Bru, E.; Mykletun, A. (2000). Social factors and general health of teachers.
 • Mykletun, R.J.; Keup, I. M. (2000). Health promotion at the workplace- The Norwegian Internal Control experience. Quality Management in Workplace Health Promotion.
 • Mykletun, R.J.; Lahn, L.; Mykletun, A. (2000). Age, working conditions, and sense of competence as predictors of part-time work, partial disability pension, and burnout.
 • Mykletun, R.J.; Mykletun, A. (2000). Norwegian hotel employees: a low stress occupation?.
 • Mykletun, R.J.; Mykletun, A. (2000). Sense of competence and work-related burnout.
 • Mykletun, R.J.; Mykletun, A. (2000). Stress, Psychological Exhaustion, and Age in Hotel Employees Compared to other Occupations in Norway.
 • Mykletun, R.J.; Solem, P.E.; Mykletun, A. (2000). Predicting "Reduced Working Ability" After 40. A Study Based on "The Norwegian Surveys of Level of Living".
 • Mykletun, R.J.; Tideman, T.; Lervik, L. (2000). Stress, trivsel, helse og effektivitet i hotellsektoren.
 • Mykletun, Reidar J. (2000). Interventions for better health in health care workplaces:Individual or organisational level?.
 • Mykletun, Reidar J. (2000). Psychosocial and organisational risk factors in health care work.
 • Mykletun, Reidar J.; Wickström, Gustav (2000). Integration of quantitative and qualitative methods in intervention research.
 • Mykletun, Reidar J.; Bru, E.; Berge, W.T.; Svebak, S. (1999). Organizational interventions and paralell changes in musculoskeletal pain and meta-motivational states.
 • Engstrøm, Truls E.J; Mykletun, Reidar J (1999). Can We Use Personality as a Matching Tool in Mentor-Protege Relations?.
 • Engstrøm, Truls E.J; Mykletun, Reidar J.; Rimmington, Mike; Nield, Kevin (1999). Personality Factors Impact on the Mentor-Protégé Relationship.
 • Mykletun, R. J.; Lorentsen, T.; Mykletun, A. (1999). Kompetanse og kompetansepotensiale i overnattings- og serveringsbedriftene.
 • Mykletun, R.J.; Lorentsen, T.; Mykletun, A. (1999). Kompetanse, kompetansepotensiale og turnover i servicenæringene.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Alkohol - helsefare og arbeidsmiljø i hotell- og restaurantnæringen.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Current intervention research projects against musculoskeletal pain in Norway: Status and progress.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Effekter av tiltak mot belastningslidelser.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Improving workers' health: on intervention research studies in the working environment - to the benefit of the senior worker.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Maintaining Communication between different shifts to ensurecontinuity and prevent illfeeling building up between Shifts.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Midtlivsgenerasjonen og lokalsamfunnet: Hva har de å gi hverandre?.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Musculoskeletal pain, general health and psychosocial and organizational factors at work of female hospital staff. Research and multi-level intervention results.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Musculoskeletal pain, general health and psychosocial and orgenizational factors at work of female hospital staff. Research and multi-level intervention results.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). On musculoskeletal pain, general health, stress and burn-out, and demographic variables, personality, psychosocialand organizational factors of female hospital staff.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Psychosocial and organizational factors at work, personality, and musculo-skeletal pain of female hospital staff.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Psykisk helse i skolen.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Psykososiale faktorer, trivsel og helse.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Rus som mestring i møte med arbeidslivets krav.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). Safety Hazards Related to the Rotation of Platform Managers.
 • Mykletun, Reidar J. (1999). The Norwegian Intervention Program.
 • Mykletun, Reidar J.; Berge, W.T.; Bru, E. (1999). Interventions to reduce musculoskeletal pain of female hospital staff.
 • Mykletun, Reidar J.; Bru, E. (1999). On musculoskeletalpain, general health complaints, and psychosocial and organizational stressors of female hospital staff.
 • Mykletun, Reidar J.; Bru, E. (1999). Psychological stress, burnout, musculoskeletal pain, and general health for the service occupations: Comparisons between hospital staff and teachers.
 • Mykletun, A.; Tidemann, T.; Mykletun, R. J. (1998). The six-dimensional NRCSS: A new tool for evaluating restaurant customer satisfaction.
 • Mykletun, R. J. (1998). Eldre ledere, ressurs eller belastning?.
 • Mykletun, R. J. (1998). Forebygging av rusmiddelbruk.
 • Mykletun, R. J. (1998). Interventions against stress and illness at the workplace. Empirical evidence.
 • Mykletun, R. J. (1998). Utbrenthet.
 • Mykletun, R. J.; Mykletun, A.; Tidemann, T. (1998). Employee age-related resources in the hospitality industry.
 • Solem, P. E.; Mykletun, R. J. (1998). The effect of hectic work on early exit from work.
 • Solem, P. E.; Mykletun, R. J. (1998). Work environment and early exit from working life.
 • Tidemann, T.; Mykletun, R. J.; Mykletun, A. (1998). Relationship between job satisfaction and customer satisfaction in hotels.
 • Mykletun, Reidar J. (1994). Stress og mestring i læreryrket.