Et profilbilde

Associate Professor
Gro Næsheim-Bjørkvik { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Gro Næsheim-Bjørkvik", "tel": "Telephone: +47 51833549", "email": "gro.naesheim@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG R-305

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2015). Frivillighet i Stavanger - Samhandlingsstrategi 2015-2018. Stavanger kommune. 54 p.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2015). Revidering av Trener 1 kurs, Norges Friidrettforbund. Norges Friidrettsforbund. 86 p.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2013). Treningsledelse. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-43617-6. 222 p.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Giske, Rune; Brunes, Anders O. (2013). Treningsledelse. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205436176. 223 p.
 • Seiler, Hilde Lohne; Bø, Kari; Loland, Nina Waaler; Fjørtoft, Ingunn; Fjørtoft, Ingunn; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). "Utvikling av testbatteri for registrering av fysisk form hos voksne og eldre (30-85 år), fase II KAN1 prosjektet". Norges Idrettshøgskole. 72 p.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Evaluering av Barneidrettsbestemmelsene. Norges Idrettsforbund. 35 p.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Giske, Rune (2007). Treningsledelse Lederutvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205374423. 200 p.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Brynemo, Einar (2005). Friidrett for ungdom. Fagbokforlaget. ISBN 8276746381. 208 p.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2003). Aktivitetslederkurs i friidrett. Norges Fri-idrettsforbund. 60 p.
 • Naesheim-Bjørkvik, Gro (1999). Team Athletics, friidrett som lagkamp. Norges Friidrettsforbund. ISBN 82-995384-0-8. 34 p.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (1999). Team Athletics. Norges Friidrettsforbund. ISBN 82-995384-0-8. 36 p.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Publisert forelesninger i kroppsøvingsdidaktikk ved bruk av systemet Lecture capture. For nettbasert læring og formidling, tilgjengelig for studenter på utvalgte kurs på UiS.
 • Hegerland-Byberg, Sissel; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2018). Kroppsøvingslærerens utdanning og praksis: En kvalitativ studie av nyutdannedes kroppsøvingslæreres opplevelse av utdanningen, og erfaringer og opplevelser i møte med praksisfeltet. Norges Idrettshøskole; 2018-06-07 - 2018-06-08.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2018). Friidrett for ungdom. Norges Friidrettsforbund; 2018-09-15 - 2018-09-16.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2018). Friidrettskurs for barn. Norges Friidrettsforbund; 2018-10-20.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2018). Leeson Study i praksisopplæringen – fra studentenes perspektiv. Norges idrettshøgskole; 2018-06-07 - 2018-06-08.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2018). Physical Education student teachers’ experiences with Lesson study during field practice in Norway.. International Assosiation for Physical Education in Higher; 2018-07-25 - 2018-07-28.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2018). Practice abroad with Lesson Study. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling; 2018-11-06.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina (2018). Scaffolding LS as professional development for PE student teachers. World Assosiation of lesson Study; 2018-11-23 - 2018-11-26.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Larssen, Deborah Lynn Sorton (2018). Symposium: LS to improve student-teachers’ development as professional teachers in a European context. Our Research: Lesson study placement partnerships in teacher education – PAWLS (Practice abroad with LS). World Assosiation of Lesson Study; 2018-11-23 - 2018-11-26.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2017). Dybdelæring gjennom Lesson Study. Våland Skole; 2017-09-28 - 2017-09-29.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2017). Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for?. Norges Friidrettsforbund; 2017-01-20 - 2017-01-22.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2017). Hvordan kan skolen og foreldrene stimulere barna til å være fysisk aktive? Og hvilken betydning kan det ha for barns utvikling, både fysisk, psykisk og sosialt?. Byfjord skole;
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina (2017). PE student teachers’ experiences with Lesson study in field practice.. ASSOCIATION FOR TEACHER EDUCATION IN EUROPE; 2017-10-25 - 2017-10-28.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Larssen, Deborah Lynn Sorton (2017). Scaffolding student teachers learning processes in Lesson Study through recorded summaries.. World Association of Lesson Studies (WALS); 2017-11-24 - 2017-11-28.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne (2016). Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers. University of Exeter; 2016-09-03 - 2016-09-05.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis (2016). TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice. University of Oslo; 2016-06-06 - 2016-06-08.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2016). Friidrett for barn. Norges Friidrettsforbund; 2016-09-06 - 2016-09-13.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2016). Hva er viktig lærerkunnskap i kroppsøvingsfaget?.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2016). Kurs i Friidrett for barn. Norges Friidrettsforbund; 2016-01-22 - 2016-01-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2016). Lesson Study som mulighet for en mer forskningsbasert praksisopplæring i kroppsøvingsfaget. Norges Idrettshøskole; 2016-06-09 - 2016-06-10.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2016). trener 1 kurs. Norges Friidrettsforbund; 2016-10-01 - 2016-10-02.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina (2016). Establishing an inquiry-based learning community in mentoring sessions during Initial Teacher Education. ATEE; 2016-08-22 - 2016-08-24.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2015). A comparison of content in mentoring sessions in two conditions, a Business-as-usual and a Lesson study intervention. AERA; 2015-04-15 - 2015-04-21.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2015). Conversation patterns in mentoring conversations during internship in initial teacher education (ITE). ATEE; 2015-09-24 - 2015-09-26.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2015). Hvordan komme i form med jogging?. TV vest. [TV]; 2015-09-08.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2015). Trener 1 kurs Norges Friidrettsforbund. Norges Friidrettsforbund; 2015-11-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2014). Ungdomstrening NFIF. Norges Friidrettsforbund; 2014-01-24 - 2014-01-26.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Fjeld, Jon Besse (2014). Trenerkurs - Friidrett for barn 6-12 år.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). A comparison of content in mentoring sessions in two circumstances, a control group and a Lesson study intervention group. 2013-09-06 - 2013-09-08.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). Mentoring conversations in student teachers practicum – content and processes. 2013-09-09 - 2013-09-13.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). Veiledningssamtaler i læringsstudenters praksisperioder – innhold og prosesser. 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2013). I hvilken grad har daglig fysisk aktivitet i skolen betydning for elevenes generelle aktivitetsnivå?. Norges Idrettshøskole; 2013-06-13 - 2013-06-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2013). Trener 2 kurs om trenerrollen. Norges Friidrettsforbund og Norges Orienteringsforbund; 2013-01-25 - 2013-01-27.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2013). Ungdomstrenerkurs, trener 1. Norges Friidrettsforbund; 2013-11-08 - 2013-11-10.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel (2013). Hvilke faktorer trekkes fram som sentrale for god kroppsøvingsundervisning gjennom veiledningssamtaler for grunnskolelærerstudenter?. Norges Idrettshøskole; 2013-06-13 - 2013-06-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel (2013). Mentoring conversations in Physical Education– content and processes in field work in initial Teacher Education. European College of Sport Science; 2013-06-26 - 2013-06-29.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Er de tradisjonelle aktivitetene i kroppsøvingsfaget hemmende eller fremmende for elevenes bevegelsesglede?. Skolemøtet for Rogaland;
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Hvordan utvikle hurtighet i lagidretter og individuelle idretter? Foredrag. Workshop: Hurtighet - forslag til praktiske øvelser. Nettverk idrettsfag Rogaland; 2012-11-14 - 2012-11-15.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Kursholder for Aktivitetslederkurs - kursledere. Norges Friidrettsforbund og Norges Orienteringsforbund; 2012-01-27 - 2012-01-29.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Trener 2 kurs, trenerrollen. Norges friidrettsforbund og Norges Orienteringsforbund;
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Ungdomstrenerkurs for Norges Friidrettsforbund. Norges Friidrettsforbund; 2012-10-19 - 2012-10-20.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2012). Åpning av 52 hverdagsturer - folkehelse. http://www.stavanger-turistforening.no/article.php?ar_id=312. [Internet]; 2012-01-05.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Kroppsøving er et greit fag å ha - elevene skal jo bare "lufte vede litt"..... 2011-11-18.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Skal innsats telle ved karaktersetting i kroppsøving?. Karmøy PPT; 2011-05-24.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). To what extent have daily physical activity in school impact on pupils' general level of activity?. BASES; 2011-09-06 - 2011-09-08.
 • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Utfordringer med vurdering i krroppsøvingsfaget. LFF- Rogaland; 2011-09-20.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Hvordan utvikle hurtighet hos unge fotballspillere?. Viking fotballklubb;
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Kroppsøvingslærere fornyer seg lite. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2011-11-29.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Kursholder Trener 1, ungdomstrenerkurs. Rogaland Friidrettskrets; 2011-11-25 - 2011-11-27.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Kursholder modul 4- trenerrollen. Norges friidrettsforbund og Norges Orienteringsforbund; 2011-12-02 - 2011-12-03.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Kvalitetsvurderinger i fotballskolenes sommertilbudhttp://www.nrk.no/nett-tv/klipp/753607/. NRK riksnyheter og lokalnyheter. [Radio]; 2011-07-06.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Læring, mestring og bevegelsesglede i kroppsøvingsfaget. Rogaland fylkeskolestyre og Norsk Lærerlag;
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2011). Trener 2, Norges Friidrettsforbund og Norges orienteringsforbund, Trenerrollen, modul 4.
 • Vika, Margrethe Elin; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Hausmann, Frøydis; Iversen, Vegard; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Tengesdal, Ellen; Bjerke, Andre; Bjorvand-Bøhn, Kari (2011). Rehabilitation of women following treatment for gynaecological cancer: A randomized controlled study - A description of a multicenter study and experiences so far. Psychosocial oncology society (PSOD); 2011-10-16 - 2011-10-20.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Hansen, Bjørge Hermann; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Anderssen, Sigmund Alfred (2010). International Physical Activity Questionnaire: A Validation of the Norwegian Version in a National Representative Sample.
 • Dyrstad, Sindre; Hansen, Bjørge Herman; Hansen, Bjørge Herman; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Anderssen, Sigmund A.; Anderssen, Sigmund A. (2010). International Physical Activity Questionnaire: A validation of the Norwegian version in a national representative sample.
 • Dyrstad, Sindre; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Sør-og rogalendinger har dårligst kondis Stor kartlegging av nordmenns fysiske form. [Newspaper]; 2010-12-28.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Har daglig fysisk aktivitet i skolen innvirkning på elevenes generell aktivitetsnivå?. 2010-11-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Hjelp ? hvordan skal jeg tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet i skolen?. 2010-10-20 - 2010-10-21.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). I hvilken grad har daglig fysisk aktiviteti skolen innvirkning på elevenes generell aktivitetsnivå?. 2010-05-05 - 2010-05-07.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Kroppsøving og kompetanseheving. [Newspaper]; 2010-12-01.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Praktisk arbeid i kroppsøvingsfaget i forhold til vurdering, planarbeid og kompetansemål i friidrett. 2010-10-20 - 2010-10-21.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Trening- stress eller kult?. 2010-09-24 - 2010-10-03.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). UiS prioriterer kurs og kompetanseutvikling i kroppsøvingsfaget.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Ungdommers aktivitetsvaner. [Radio]; 2010-11-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Ut! Hvordan jogger vi?. [Radio]; 2010-09-21.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Vurdering i kroppsøvingsfaget. 2010-11-11.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Hvordan kan unge fotballspillere trene hurtighet?. 2009-09-17.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Kroppsøving - et hovedfag.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Kurslærerkurs for aktivitetsledere i Norges Fri-idrettsforbund. 2009-11-20 - 2009-11-22.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Kurslærerkurs for aktivitetsledere i Norges idrettsforbund. 2009-06-05 - 2009-06-06.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Skisporten har funnet tilbake til OL-feberen. [Newspaper]; 2009-12-28.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). Slik trener du effektivt i tidsklemma. [Newspaper]; 2009-11-21.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2009). To nei og ett ja til gymkarakterer. [Newspaper]; 2009-11-28.
 • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). De har det gøy, men når skal de begynne å trene?. 2008-11-14 - 2008-11-16.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Hvordan trene hurtighet for unge fotballspillere?. 2008-04-16.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). I hvilken grad kan vi som lærerutdannere utvikle en felles kunnskapsbase gjennom veiledning av nyutdannede lærere?. 2008-05-21 - 2008-05-25.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Kan kroppsøvingsfaget bidra til livslang bevegelsesglede? Hva sier forskningen?. 2008-11-26.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Karakterer i kroppsøving i videregående skole. [Radio]; 2008-01-15.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Kurslærerkurs i Friidrett for ungdom. 2008-11-21 - 2008-11-23.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Norges Friidrettsforbunds Ungdomstrenerkurs. 2008-01-18 - 2008-01-19.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Norges Friidrettsforbunds aktivitetslederkurs. 2008-04-28 - 2008-04-29.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Trener barna for hardt i ung alder?. [Radio]; 2008-06-18.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Barneidrett er et verdivalg!. 2007-09-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Friidrett på ungdomstrinnet. 2007-10-22 - 2007-10-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Hurtighetstrening tilpasset fotball. 2007-10-31.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Hva betyr det at barn har fått rettigheter i idretten?. 2007-10-11.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Hva vil vi med barneidrettsbestemmelsene i Norge?. 2007-03-30 - 2007-04-01.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Hvem skal styre barneidretten?. 2007-11-13.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Hvordan kan fotballspillere trene for å bli hurtigere?. 2007-09-12.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Kunnskapsløftet, kroppsøving og læringsstrategier. 2007-11-07.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Styrketrening tilrettelagt for de som jobber mye foran pc'en. 2007-11-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Talentutvikling i idrett - hvor viktig er tidlig spesialisering?. 2007-11-28.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Trenger barn rettigheter i idrett?. 2007-11-07.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2007). Varierte aktiviteter med basisferdighetene løp, hopp og kast på barnetrinnet. 2007-10-22 - 2007-10-24.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2006). Friluftsliv og Kunnskapsløftet. 2006-03-20.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2006). Kroppsøvingsfaget i Kunnskapsløftet. 2006-03-09 - 2006-03-10.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2006). Kvinner i lederposisjoner. 2006-04-25.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Barn og konkurranser.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Friidrett for alle i skolen - nye muligheter. 2005-06-09 - 2005-06-10.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Hensiktsmessige treningsmetoder for å stimulere hurtighet og spenst for ungdom i alderen 16-19 år. 2005-11-25.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Hvordan skape fysisk aktive skolebarn?. 2005-11-18.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Kroppsøving - et av skolens hovedfag?.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Team Athletics i skolen.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2005). Ungdomstrenerkurs i friidrett. 2005-10-21 - 2005-10-23.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2002). Aktiviteslederkurs i friidrett. 2002-11-22 - 2002-11-23.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2002). "Fra lek til friidrett". Miljøtilrettelegging i friidretts for barn i alderen 7-12 år. 2002-01-18 - 2002-01-20.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro (2017). Friidrett i skolen, timeopplegg og vurdering for læring. Norges Friidrettsforbund. www.friidrett.no.