Et profilbilde

Associate Professor
Svein Erik Nergaard { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Svein Erik Nergaard", "tel": "Telephone: +47 51832968", "email": "svein.nergaard@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn (2018). "Mye å holde orden på" : er skoleeier sitt ansvar bevisst i arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing?. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 49-70.
 • Nergaard, Svein Erik (2016). Hjelp til lærere i klasserommet -lokale tiltak for bedre læringsmiljø og økt inkludering. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-655-5. 37 p.
 • Nergaard, Svein Erik (2019). Alternativ opplæring -muligheter og begrensninger. Trondheim kommune; 2019-09-04.
 • Nergaard, Svein Erik (2019). God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring. Frogn kommune; 2019-08-15.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2019). God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring. Larvik kommune; 2019-05-28.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2019). Inkluderende klasseledelse. Larvik kommune; 2019-11-14.
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Forebygging, avdekking og stopping av mobbing. Frogn kommune;
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Fra FAS til SNU -nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø. Nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø;
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Læringsmiljøprosjektet pulje 4 Rektorsamling. Læringsmiljøsenteret;
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Medborgerskap i praksis. Læringsmiljøsenteret, UiS; 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Når barn og unge opplever voksne som krenker-et kollektivt ansvar?. Fylkesmannen i Nordland; 2018-11-08 - 2018-11-09.
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Pedagogisk analyse. Skien kommune; 2018-02-02.
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Problematferd-strategier og tiltak. Nærøy kommune; 2018-02-06 - 2018-02-07.
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Videreføring av Læringsmiljøprosjektet. Nærøy kommune;
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2018). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing. Larvik kommune; 2018-08-14.
 • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2017). Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools. European Association of Developmental Psychology; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Nergaard, Svein Erik (2017). De utfordrende elevene. Nærøy kommune; 2017-03-08.
 • Nergaard, Svein Erik (2017). God start. Om muligheter når et nytt skoleår starter. Nærøy kommune; 2017-05-31 - 2017-06-01.
 • Nergaard, Svein Erik (2017). Kollegaveiledning-observasjon. Tønsberg kommune; 2017-01-02.
 • Nergaard, Svein Erik (2017). Lærings- og elevsyn. Nærøy kommune; 2017-10-25.
 • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor (2017). Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv. Nærøy kommune; 2017-01-04.
 • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn (2017). School owners’ responsibilities, tasks and actions regarding work with bullying cases. 22th Conference on Aggression, Limassol, Cyprus, 23-25 Novem; 2017-11-23 - 2017-11-25.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2017). Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity. 2017-06-07 - 2017-06-09.
 • Nergaard, Svein Erik (2016). Organisasjonsutvikling. Osterøy kommune; 2016-02-01.
 • Nergaard, Svein Erik (2016). Pedagogisk analyse. Skien kommune;
 • Nergaard, Svein Erik (2016). Pedagogisk analyse - arbeid i lærergrupper. Skien kommune; 2016-08-25.
 • Nergaard, Svein Erik (2016). Rektors rolle og oppgaver. UiS Læringsmiljøsenteret; 2016-03-30 - 2016-03-31.
 • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor (2016). Avdekking og stopping av mobbing. Nærøy kommune; 2016-08-17.
 • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor (2016). Om avdekking, stopping og håndtering av mobbing. et arbeidsmøte. Nærøy kommune; 2016-10-06.
 • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig (2016). Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv – fra teori til praksis. Hurum kommune; 2016-09-27.
 • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig (2016). Organisasjonsutvikling. Hurum kommune; 2016-01-14.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2016). Kvalitetsutvikling-kompetansebygging. Er vi i rute?. Osterøy kommune; 2016-09-21.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2016). C from Norwegian research. University of Northampton; 2016-11-24.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). Alternative opplæringsarenaer - elevens redning eller utstøyting og segregering?. Fylkesmannen i Rogaland og Vest-Agder; 2015-11-02 - 2015-11-03.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). Betingelser for utvikling av gode læringsmiljø. Osterøy kommune; 2015-05-11.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). God start Klasseledelse. Osterøy kommune; 2015-08-13.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?. Utdanningsdirektoratet; 2015-02-10 - 2015-02-11.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Mobbing -hva er det og hva skal vi gjøre?. Osterøy kommune; 2015-03-10.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). Hvorfor er inkludering så viktig -også i skolen? Ambulerende team som lokalt utviklingsarbeid. CONFEX; 2015-12-19 - 2015-12-20.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2015). Evaluering av LP- Prosjekt i Risør kommune. Risør kommune; 2015-09-16.
 • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik (2014). PPT som aktør i Systemrettet arbeid. PPT Halden;
 • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik (2014). PPTs rolle i systemrettet arbeid. Halden kommune; 2014-09-18.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Avdekking av mobbbing. Masfjorden kommune; 2014-02-11 - 2014-02-12.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Klasseledelse. Masfjorden kommune; 2014-08-13.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Læringsmiljøutvikling i Masfjorden. Masfjorden kommune;
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Nettverksamling for alternative skoletiltak. Fellesorganisasjonen for alternative skoler Østfold;
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Nettverksamling for alternative skoletiltak i Østfold/Akershus.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Nettverkssamling for LP-modellen i Risør. Risør kommune;
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Nettverkssamling for alternative skoletiltak i Akershus/Østtfold. Fellesorganisasjonen for alternative skoletiltak Østfold;
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Raising The Achievement of all learners in inclusive education, project. European Agency for Special Needs and Inclusive Education; 2014-06-17 - 2014-06-19.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Utvikling av læringsmiljøet i skolene i Masfjorden. Utdanningsdirektoratet; 2014-09-17 - 2014-09-19.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Utviklingsarbeid på skolene i Masfjorden. Utdanningsdirektøren i Hordaland;
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Arbeid med læringsmiljøutvikling,veiledning PPT Halden. Halden PPT;
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Etablering av faglige nettverk. Statped; 2014-10-15 - 2014-10-16.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Fagsamling LP-modellen på Vestre Toten. Vestre Toten kommune; 2014-01-23.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Nettverkssamling for LP-modellen i Risør. Risør kommune;
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Systemarbeid i PPT. Halden kommune;
 • Sølvik, Randi M.; Nergaard, Svein Erik (2014). Veiledning, rådgivning og yrkesetikk i forhold til gruppe og læringsmiljø. PPT Helgelandsnettet; 2014-10-30.
 • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik (2014). Læringsmiljø og gruppeledelse med fokus på endringsarbeid. PPT lederforum i Aust Agder; 2014-03-25 - 2014-03-26.
 • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik (2014). Organisasjonsutvikling med vekt på endringsledlse. PPT Lederforum Nordland; 2014-05-14 - 2014-05-15.
 • Vold, Elin Kragset; Nergaard, Svein Erik (2014). Ut av klassen.
 • Grini, Nina; Nergaard, Svein Erik (2013). Veiledning av Ambulerende team i Arendal. Arendal kommune; 2013-03-06.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Analyseverktøy. Skedsmo kommune; 2013-02-28 - 2013-03-01.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Hva skjer i grunnskolen - bare mer segregering?.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Læring for alle innenfor fellesskapet. Nissedal kommune; 2013-04-03.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet; 2013-09-17 - 2013-09-18.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Møte i nettverk for alternative skoletiltak. Fellesorg. for alternative skoletiltak Østfold og Akershus; 2013-05-29.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Møte i nettverk for alternative skoletiltak Øsffold og Akershus. Fellesorg. for alternative skoletiltak i Østfold og Akershus; 2013-09-26.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Møte i netverk for alternative skoletiltak. Fellesorganisasjon for alternative skoletiltak, Østfold og A; 2013-02-13.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Klasseledelse. Risør kommune; 2013-04-02.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). LP-Møte i PP-tjenesten Vestre Toten. Vestre Toten kommune; 2013-04-23.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Nettverksmøte LP-Risør. Risør kommune; 2013-05-16.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Nettverkssamling LP-Risør. Risør kommune; 2013-10-10.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Nettverksseminar LP-Risør. Risør kommune; 2013-03-07.
 • Nergaard, Svein Erik; Rafaelsen, Frank (2013). En skole som bøyer av for urettferdighet?.
 • Nergaard, Svein Erik; Ragnhildstveit, Håvard (2013). Mobbing-hva er det og hva gjør vi?. Masfjorden kommune; 2013-11-08.
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2013). Analysemodell for skoleutvikling. Nissedal kommune; 2013-11-13.
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2013). Helhet og sammenheng i Nissedalskolene. Nissedal kommune; 2013-01-30.
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2013). Lærernes læring i profesjonelle fellesskap. Rælingen Kommune; 2013-04-10.
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2013). Profesjonell fagkompetanse. Rælingen kommune; 2013-03-11.
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2013). Utviklingsprosjekt i Nissedalskolene. Nissedal kommune; 2013-03-13.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2012). Klasseledelse. Narvik kommune;
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2012). Læringsledelse Rælingen kommune. 2012-01-07 - 2012-01-08.