Et profilbilde

Associate Professor
Gølin Christine Kaurin Nilsen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Gølin Christine Kaurin Nilsen", "tel": "Telephone: +47 51834501", "email": "golin.nilsen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG O-211

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). På nivå. Arbeidsbok A1.. Fagbokforlaget. ISBN 9788211025784. 146 p.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). På nivå. Arbeidsbok A2.. Fagbokforlaget. ISBN 9788211025791. 219 p.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). På nivå. Arbeidsbok B1.. Fagbokforlaget. ISBN 9788211025814. 211 p.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). På nivå. Arbeidsbok B2.. Fagbokforlaget. ISBN 9788211025821. 258 p.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). På nivå. Grammatikk i norsk som andrespråk. A1-A2.. Fagbokforlaget. ISBN 9788211025777. 168 p.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). På nivå. Grammatikk i norsk som andrespråk. B1-B2.. Fagbokforlaget. ISBN 9788211025807. 224 p.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Fuentes, Kari Elisabet (2019). Norwegian as a Second Language (bokmål).. Fagbokforlaget. ISBN 9788211033017. 6 p.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). According to Level? An investigation of Noun Phrase Development in Learner Languge (Norwegian) from A1 to B2.. MultiLing; 2019-03-26.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). Developing Grammatical Complexity across Proficiency Levels.. Lingvistiske Identiteter (programområde); 2019-09-02.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). En nivåbasert grammatikk i norsk som andrespråk.. Fagbokforlaget; 2019-11-19.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). En nivåbasert grammatikk i norsk som andrespråk.. Språkforum - Lingvistiske Identiteter; 2019-10-28.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). Grammatikk uten metaspråk.. DEMCI; 2019-11-25.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). På nivå? Substantivfrasens utvikling i norsk som andrespråk - og bildeoppgaven.. Kompetanse Norge; 2019-09-09.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2019). Substantivfrasens utvikling hos innlærere med norsk som andrespråk (A1-B2). Københavns universitet; 2019-05-27 - 2019-05-29.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2018). Læring av - og undervisning i - norsk som andrespråk. Rogaland fylkeskommune; 2018-11-13.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2018). Substantivfrasen i norsk som andrespråk: Fra A1 til B2. ILN, UiO; 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Thomassen, Wenche Elisabeth (2018). Det flerspråklige klasserommet. IGIS; 2018-02-22.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2017). Morsmål og flerspråklighet. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK); 2017-09-15.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2017). Morsmål og flerspråklighet. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK); 2017-09-13.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2017). Morsmål og flerspråklighet. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK); 2017-09-08.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2017). Morsmål og flerspråklighet. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK); 2017-09-06.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A (2017). Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2. Rosenhof skole; 2017-11-09.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A (2017). Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag; 2017-10-31.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A (2017). Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2. Fylkesmannen i Nordland; 2017-10-20.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2018). I bredden og i dybden - foredrag om norsk som andrespråk i yrkesfaglig sammenheng. Introduksjon. https://introduksjon.no/i-bredden-og-i-dybden-ved-golin-k-nilsen/.