Et profilbilde

Research Fellow
Morten Bergsten Njå { "honorific-suffix": "Research Fellow", "fn": "Morten Bergsten Njå", "tel": "", "email": "morten.nja@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Room OD B-2487

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning (2019). Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Husebø, Dag; Njå, Morten; Holm, Silje Cathin; Håland, Esther (2017). Integrering av digitale verktøy i klasserommet – et spørsmål om tid, sammenheng og hensikt. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Etterlesingsfasa - oppsummering" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).. Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Etterlesingsfasa - to mål" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Etterlesingsfasa - å tenkje som ein vurderer" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Leseprosessen" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Leseprosessen og førlesingsfasa" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).. Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Å arbeide med ord er å arbeide med fag - 1" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Å arbeide med ord er å arbeide med fag - 2" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Å gje gode lesebestillingar - 1" (Lesing og lesemotivasjon i helse og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Å gje gode lesebestillingar - 2" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Lesing og skriving i design og håndverk - 3 fagfilmer som del av Språkløyper.no for vgs og yrkesfag.. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Å lese symboler i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Arbeid med ord og begreper i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no, vgs yrkesfag. Lesesenteret ved Universitetet i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe (2016). Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.
 • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2016). Introduksjon til digitale ferdigheter. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Nygard, Arne Olav; Njå, Morten; Sønneland, Margrethe (2016). Bruk av digitale verktøy i responsarbeidet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Østrem, Siv Ellen; Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2016). Google Dokumenter i responsarbeidet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2015). Introduksjon til digital teknologi i skolen. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.