Et profilbilde

Professor
Ove Njå { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ove Njå", "tel": "Telephone: +47 51832268", "email": "ove.njaa@uis.no" }

Faculty Faculty of Science and Technology
Department Department of Safety, Economics and Planning
Room KE D-434

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Dederichs, Anne; Njå, Ove; Giuliani, Luisa; Zawadowska, Aleksandra (2019). Book of Proceedings Nordic Fire & Safety Days. RISE. ISBN 978-91-88907-57-8. 141 p.
 • Lunde, Albert; Njå, Ove (veileder); Braut, Geir Sverre (veileder) (2019). Risk management in Norwegian avalanche rescue operations : managing uncertainty, complexity, over-commitment and the long-term monitoring of accident risk. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276448849. 179 p.
 • Njå, Ove (2018). Hvordan tilnærme seg sannsynlighetsangivelse for branner i tunge kjøretøyer i vegtunneler?. IRIS. ISBN 978-82-490-0900-8. 56 p.
 • Njå, Ove; Kruke, Bjørn Ivar; Raaen, Bjørnar; Vestre, Ingrid (2018). Undersøkelse av uønsket hendelse på laboratoriet i Hagbard Line-huset, Universitetet i Stavanger, 16. januar 2018. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-774-3. 53 p.
 • Njå, Ove (2017). Mulighetsstudie - Evakueringsrom. IRIS. ISBN 978-82-490-0889-6. 96 p.
 • Njå, Ove (2017). Mulighetsstudie - Roadrunner. IRIS. ISBN 978-82-490-0887-2. 82 p.
 • Njå, Ove; Vastveit, Kirsti Russell (2016). Norske kommuners planlegging, gjennomføring og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med samfunnssikkerhetsarbeidet. Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord Haugesund. ISBN 978-82-7644-678-4. 173 p.
 • Jenssen, Gunnar; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Njå, Ove (2015). Metode for vurdering av effekter av Vegtilsynets virksomhet.. SINTEF. ISBN 9788214057942. 60 p.
 • Njå, Ove; Bjelland, Henrik; Braut, Geir Sverre (2015). Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0849-0. 69 p.
 • Rake, Eivind L.; Njå, Ove (2015). End-User Involvement Report: Bridging Resources and Agencies in Large-Scale Emergency Management. BRIDGE. 96 p.
 • Njå, Ove; Kuran, Christian Henrik Alexander (2014). Erfaringer fra redningsarbeidet og selvredningen ved brannen i Oslofjordtunnelen 23. juni 2011. Intervjuer med beredskapspersonell og trafikanter. IRIS. ISBN 978-82-490-0841-4. 77 p.
 • Njå, Ove; Vastveit, Kirsti Russell; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Eriksson, Kerstin (2013). Evaluering av risikovurderinger i Statens vegvesen. Beslutningsstøtte og læringsverktøy. IRIS. ISBN 978-82-490-0812-4. 135 p.
 • Mulero, Diego Lopez; Njå, Ove (2019). Contrasting Safety Management Approaches for Natural Disasters Applied to Landslides in Sandnes (Norway). Leibniz University; 2019-09-22 - 2019-09-26.
 • Njå, Ove (2019). From risk management to resilience engineering. The role of dichotomization. 2019-11-05.
 • Njå, Ove (2019). Understanding risk in healthcare systems and how to investigate risk across system levels and time. 2019-11-28.
 • Mulero, Diego Lopez; Njå, Ove; Lopez Fernandez, Carlos (2018). Respond to climate change on stormwater management in urban areas. University of Oviedo; 2018-11-07 - 2018-11-08.
 • Mulero, Diego Lopez; Njå, Ove; Lopez Fernandez, Carlos; Pando, Luis (2018). Climate Change Adaptation Strategies in Coastal Urban Environments. The Case of Sandnes (Norway). Unversity of Oviedo; 2018-07-25 - 2018-07-27.
 • Lunde, Albert; Njå, Ove (2016). The Reliability of Norwegian Rescue Missions Following Road Related Avalanche Incidents, Modelled with Bayesian Belief Network. International Snow Science Workshop 2016; 2016-10-03 - 2016-10-07.
 • Bjelland, Henrik; Heskestad, Atle William; Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2013). Fire safety management and socio-technical relationships: Exploring theories of safety constraints and coherence principles. SRA Europe; 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Njå, Ove; Gudmestad, Ove Tobias (2012). Disasters in Arctic Areas. 2012-08-26 - 2012-12-30.
 • Aven, Terje; Njå, Ove; Vinnem, Jan Erik (2011). Samfunnssikkerheten trues.
 • Borg, Audun; Njå, Ove (2011). The concept of validation in performance based fire safety engineering. 2011-06-24 - 2011-06-28.
 • Njå, Ove; Rake, Eivind L. (2011). Terror og beredskap - hva vil vi?.
 • Wiig, Siri; Njå, Ove (2011). Hvordan lærer man av sine feil?.