Et profilbilde

Assistant Professor
Erik Nordgreen { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Erik Nordgreen", "tel": "Telephone: +47 51832969", "email": "erik.nordgreen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Nordgreen, Erik (2014). ANALYSEMODELLEN OG SYSTEMARBEID. Læringsmiljøsenteret; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Nordgreen, Erik (2014). Autoritative voksne. Alta kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Autoritative voksne. Alta kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Avdekking og håndtering av mobbing. Alta kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Dag 2. Grunnopplæring i LP. Øvre-Eiker kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Et relasjonelt perspektiv på klasseledelse. Sigdal kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Grunnopplæring i LP. Øvre-Eiker kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Gruppeledelse. Lesja kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Gruppeledelse. Øvre-Eiker kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Gruppeledelse og kommunikasjon. Vestnes og Rauma kommuner;
 • Nordgreen, Erik (2014). Gruppelederopplæring for skoler og barnehager i LP. Dønna kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Kartlegging av mobbing og bruk av sosiogram Gjennomført sammen med Bente Granberg. Tinnesmoen skole; 2014-01-27.
 • Nordgreen, Erik (2014). Kartlegging og håndtering av mobbing. Notodden kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). "Kick-off" Motivasjonsforedrag ved oppstart av LP. Øvre-Eiker kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Kollektive læringsprosesser. Alta kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). MOTIVASJON I ET RELASJONELT PERSPEKTIV. Folkeuniversitetet;
 • Nordgreen, Erik (2014). Presentasjon av LP. Tønsberg kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Presentasjon av Læringsmiljøprosjektet. Alta kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Presentyasjon av LP - Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Øvre-Eiker kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Prinsipiell etisk grunnlagstenkning.Verdibasert ledelse. Tokke og Vinje kommuner;
 • Nordgreen, Erik (2014). Prinsipiell etisk tenkning Relasjonsbygging - en praktisk tilnærming.En systemisk forståelse; kollektive læringsprosesser. Folkeuniversitetet;
 • Nordgreen, Erik (2014). Prinsipiell etisk tenkning Relasjonsbygging - en praktisk tilnærming.En systemisk forståelse; kollektive læringsprosesser. RSK Vest-Finnmark;
 • Nordgreen, Erik (2014). Prinsipiell grunnlagstenkning. Noen sentrale faktorer i utviklingsarbeid. Holmestrand kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Prinsipiell grunnlagstenkning. Noen sentrale faktorer i utviklingsarbeid. Horten kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). «Relasjonell forståelse og relasjonelle ferdigheter i arbeidet med å forebygge elevers fravær i skolen.». Porsgrunn kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonens betydning for god klasseledelse.Hvordan blir man en bedre klasseleder?. Fusa kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonsbygging – et profesjonsetisk ansvar. Telemark Fylkeskommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonskompetanse. Trondheim kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonskompetanse. Sigdal kommune; 2014-01-02.
 • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonskompetanse - Med et blikk på klasseledelseEn praktisk tilnærming. Strand kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonskompetanse - med et blikk på klasseledelse. Trondheim kommune; 2014-01-31.
 • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonskompetanse.Et prinsipielt og triangulært perspektiv. Læringsmiljøsenteret;
 • Nordgreen, Erik (2014). Verdibasert ledelse. Prinsippiell etisk grunnlagstenkning. Lesja kommune;
 • Nordgreen, Erik (2014). Videreføring av et arbeid som tjener ansatte, barn og foresatte.Institusjonalisering, bærekraft og kapasitetsbygging. Læringsmiljøsenteret;
 • Nordgreen, Erik (2014). Videreføring av et arbeid som tjener ansatte, elever og foreldre.Institusjonalisering, bærekraft og kapasitetsbygging. Læringsmiljøsenteret; 2014-04-02 - 2014-04-03.
 • Nordgreen, Erik (2013). Endringsarbeid i skoler. Os kommune; 2013-11-13.
 • Nordgreen, Erik (2013). Endringsledelse - En relasjonell forståelse. Utdanningsdirektoratet; 2013-10-29.
 • Nordgreen, Erik (2013). Grunnopplæring i LP for skoler, barnehage, skoleeier og PPT. Herøy kommune; 2013-08-24 - 2013-08-25.
 • Nordgreen, Erik (2013). Innføring i bruk av analysemodellen i LP. Læringsmiljøsenteret; 2013-06-18.
 • Nordgreen, Erik (2013). Institusjonalisering og bærekraft. Læringsmiljøsenteret; 2013-04-12.
 • Nordgreen, Erik (2013). Presentasjon av Analysemodellen i LP. Rauma kommune; 2013-04-02.
 • Nordgreen, Erik (2013). Presentasjon av LP-modellen og prinsipper for god skoleutvikling. Herøy kommune; 2013-12-05.
 • Nordgreen, Erik (2013). Presentasjon av analysemodellen i LP. Lesja kommune; 2013-05-23 - 2013-05-24.
 • Nordgreen, Erik (2013). Prinsipper for utvikling av et godt læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet; 2013-09-18.
 • Nordgreen, Erik (2013). Relasjonskompetanse. Kongsberg kommune; 2013-03-12.
 • Nordgreen, Erik (2013). Relasjonskompetanse - en praktisk tilnærming. FAS; 2013-05-08.
 • Nordgreen, Erik (2013). Tilbakeføring fra prosjektskole til normalskole. Nettverk for prosjektskoler i Østfold og Akershus; 2013-09-20.
 • Nordgreen, Erik (2013). Tilbakeføring fra prosjektskole til normalskole. Lenden skole; 2013-09-17.
 • Nordgreen, Erik; Støen, Janne (2013). Spennende prosjekt i skole og barnehage. Herøyfjerdingen. [Internet]; 2013-09-27.
 • Nordgreen, Erik (2011). Pedagogisk refleksjon. Hvorfor og Hvordan. Skien kommune;