Et profilbilde

Associate Professor
Astrid Johanne Nyland { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Astrid Johanne Nyland", "tel": "Telephone: +47 51832852", "email": "astrid.j.nyland@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Artefacts
Room AM A-422

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Cooney, Gabriel; Megarry, William; Markham, Mik; Gilhooly, Bernard; O'Neill, Brendan; Gaffrey, Joanne; Sands, Rob; Nyland, Astrid Johanne; Ballin, Torben Bjarke; Murray, Jenny; Sheridan, Alison (2019). Tangled up in blue: The role of reibeckite felsite in Neolithic Shetland. In: Mining and Quarrying in Neolithic Europe: a Social Perspective. Neolithic studies group Seminar Papers 16. Oxbow Books. ISBN 9781789251487.
 • Nyland, Astrid Johanne (2019). Being ‘Mesolithic’ in the Neolithic: Practices, places and rock in contrasting regions in South Norway. In: Mining and Quarrying in Neolithic Europe: a Social Perspective. Neolithic studies group Seminar Papers 16. Oxbow Books. ISBN 9781789251487. p. 67-81.
 • Megarry, William; Graham, Conor; Gilhooly, Bernard; O'Neill, Brendan; Sands, Rob; Nyland, Astrid Johanne; Cooney, Gabriel (2018). Debitage and Drones: Classifying and Characterising Neolithic Stone Tool Production in the Shetland Islands Using High Resolution Unmanned Aerial Vehicle Imagery. Drones. ISSN 2504-446X. Volume 2. Booklet 2. DOI: 10.3390/drones2020012.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Materialised taskscapes? Mesolithic lithic procurement in Southern Norway. In: Forms of Dwelling : 20 Years of Taskscapes in Archaeology. Oxbow Books. ISBN 978-1-78570-377-5. p. 125-150.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Pauler 2: An Ordinary Early Mesolithic Site in South-Eastern Norway?. In: The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change.. Equinox Publishing. ISBN 9781781796054. p. 369-385.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Quarrying as a Socio-Political Strategy at the Mesolithic-Neolithic Transition in Southern Norway. In: The Exploitation of Raw Materials in Prehistory. Sourcing, Processing and Distribution. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-4438-9597-2. p. 30-45.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Quarrying in the Stone Age and Broze Age in Southern Norway studied as a socially situated phenomenon. Б ЪЛГАРСКО е-С писание за А РХЕОЛОГИЯ. ISSN 1314-5088. Volume 7. Booklet 1. p. 133-154.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). New Technology in an existing 'lithic landscape' – Southern Norway: a melting pot in the late Neolithic and Bronze Age. Fennoscandia Archaeologica. ISSN 0781-7126. Volume XXXIII. p. 123-140.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Rock procurement in the early neolithic in Southern Norway: Significance by association with people and places?. Current Swedish Archaeology. ISSN 1102-7355. Volume 24. p. 107-136.
 • Nyland, Astrid Johanne (2012). Pauler 2. Boplass fra tidligmesolitikum. In: E18 Brunlanesprosjektet Bind II. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum. 07 Gruppen. ISBN 978-82-8084-055-4. p. 127-169.
 • Nyland, Astrid Johanne (2012). Pauler 4 - tidligmesolittisk bosetning. In: E18 Brunlanesprosjektet. Bind III. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum og senere. 07 Gruppen. ISBN 978-82-8084-056-1. p. 3-58.
 • Nyland, Astrid Johanne; Amundsen, Tina (2012). Bakke - boplass fra tidligmesolitikum. In: E18 Brunlanesprosjektet. Bind III. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum og senere. 07 Gruppen. ISBN 978-82-8084-056-1. p. 199-228.
 • Nyland, Astrid Johanne (2011). Båtfigurene på Honnhammer I. Uttrykk for historisitet og møte mellom kunnskapssystemer på Nordmøre. Viking. ISSN 0332-608X. p. 89-102.
 • Nyland, Astrid Johanne (2011). Hellevik lok.3A - en godt bevart korttidslokalitet fra tidligmesolitikum. In: Steinalderboplasser på Fosenhalvøya Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser 2004-2007 T-Forbindelsen, Karmøy kommune, Nord-Rogaland. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788277601496. p. 137-147.
 • Nyland, Astrid Johanne (2009). Is home where the heart is? Reflections around Early Mesolithic sites, exemplified with results from an excavation on coastal south-western Norway. In: Mesolithic horizons : papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolilthic in Europe. Oxbow Books. ISBN 978-1-84217-311-4. p. 409-413.
 • Bjerck, Hein Bjartmann; Nyland, Astrid Johanne (2008). Allmennrettet formidling. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 43-50.
 • Nyland, Astrid Johanne (2008). Skoleopplegg for besøk til utgravningene. In: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkselser Ormen Lange Nyhamna. Tapir. ISBN 978-82-519-2335-4. p. 45-46.
 • Nyland, Astri Johanne (2006). Mot normalt. Nye gjenstander i gamle tradisjoner, et neolittisk samfunn i endring. In: Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen. ISBN 82-90273-81-9. p. 117-128.
 • Nyland, Astri Johanne (2003). Å gjenfortelle en ukjent historie med kjente kategorier. Primitive tider. ISSN 1501-0430. Volume 06/03.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Humans in Motion and Places of Essence. Variations in rock procurement practices in the Stone, Bronze and Early Iron Ages, in Southern Norway. 07 Oslo AS. 433 p.
 • Nyland, Astrid Johanne (2019). Investigating Quarries in South Norway. School of Archaeology, University College Dublin; 2019-02-28 - 2019-03-02.
 • Nyland, Astrid Johanne (2019). The Storegga tsunami 6150 BC? A wave of disaster or the start of something New?. School of Archaeology, University College Dublin; 2019-02-28 - 2019-03-02.
 • Nyland, Astrid Johanne (2019). Typologi som arkeologisk metode.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). ACER kan ødelegge uerstattelige kilder til kunnskap.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). Bosetning og ritualer rundt år 0 på Goa, Randaberg.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). Forandring fryder? Litt om kopper, litt om økser, men mest om arkeologi.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). Hansen, Gitte og Per Storemyr (eds.) 2017: Soapstone in the North Quarries; Products and People 7000 BC - AD 1700, UBAS 9, Universitetet i Bergen.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). Not all about the quarries?. European Association of Archaeologists; 2018-09-05 - 2018-09-08.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). Om steinbruk og steinbrudd i sørnorske fjell og vassdrag. Riksantikvaren; 2018-03-21.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). The story of Mesolithic quarries on the western coast of South-Norway.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). To possess a ‘fake’ or an ‘original’ - did the origin of rock matter in the Mesolithic?. European Assoiation of Archaeologists; 2018-09-05 - 2018-09-08.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). Variation in Neolithic adzes and axes – expressions of a mixed society?. ICORE Arkeologisk museum, UiS; 2018-05-07.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). Å tviholde på verdier, vaner og tradisjoner kan være ødeleggende for et samfunn.
 • Nyland, Astrid Johanne; Fyllingen, Hilde; Bjørdal, Even (2018). Årets arkeologiske utgravinger. Arkeologisk museum; 2018-11-20.
 • Nyland, Astrid Johanne; Gjerde, Jan Magne (2018). Intervju med Jan Magne Gjerde – vinnar av Hjernekraftprisen 2017 for si formidling og aktualisering av bergkunst og arkeologi.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Nyland, Astrid Johanne; Dahl, Barbro Irene (2017). Årets feltsesong ved Arkeologisk museum 2017. AM/UiS; 2017-11-21.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Beyond the quarries? Understanding Neolithic lithic procurement in southern Norway. Neolithic Studies Group (Uk & Ireland); 2017-11-06.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Ei steinøks til begjær - museets første registrerte funn.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Forskerforum: Presentasjon av programområdet ICORE. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2017-11-21.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Hva steinen forteller ‒ om steinbruk og steinbrudd i sørnorsk steinalder. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger; 2017-10-17.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Hvor kom steinen fra? Om å skaffe seg råstoff i steinalderen i Rogaland.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Lithic production in Bronze Age southern Norway: the legacy of a Late Neolithic mosaic. Kulturhistorisk Museum/ IAKH, Universitetet i Oslo; 2017-06-07 - 2017-07-09.
 • Nyland, Astrid Johanne; Gebremariam, Kidane Fanta; With, Ruben (2017). Rogalendingenes bruk av grønnstein fra Hespriholmen i seimesolitikum - ‘revisited’. Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen; 2017-03-21 - 2017-03-24.
 • Nyland, Astrid Johanne; Gebremariam, Kidane Fanta; With, Ruben (2017). Testing an old theory: pXRF-analyses of Mesolithic greenstone adzes in Rogaland, southern Norway. European Association of Archaeologists; 2017-08-30 - 2017-09-03.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Humans in motion and places of essence – The significance of lithic procurement practices in the Mesolithic and Neolithic, in southern Norway. School of Archaeology, University of Oxford; 2016-01-21.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Lithic procurement as a social phenomenon. Quarrying in the Stone-, Bronze, and Early Iron Ages, in Southern Norway. EAA;
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Nodal points in a mobile coastal world? The social entanglement of lithic procurement sites, during the Mesolithic. Museum of Cultural History, University of Oslo; 2016-11-16 - 2016-11-18.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Quarrying as a social and political strategy during the Mesolithic – Neolithic transition, in southern Norway. 2016-03-10 - 2016-03-12.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Stein som fotballdrakt. Eller: Hva en steinaldermann snakket om når han snakket om stein.. Morgenbladet (spalte: Doktoren svarer). [Newspaper]; 2016-04-22.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Teknologioptimisme?.
 • Nyland, Astrid Johanne (2015). Bruken av stein i steinalderen.
 • Nyland, Astrid Johanne (2015). Doggerland. NRK P1, Norgesglasset. [Radio]; 2015-12-02.
 • Nyland, Astrid Johanne (2015). Kilder til å forstå steinbryting i stein- og bronsealder. Norsk forum for Eksperimentell arkeologi; 2015-10-17.
 • Nyland, Astrid Johanne (2015). Med hjerte for stein.
 • Nyland, Astrid Johanne (2015). Mikkel Sørensen: Technology and Tradition in the Eastern Arctic, 2500 BC–AD 1200: A Dynamic Technological Investigation of Lithic Assemblage from the Palaeo-Eskimo Traditions of Greenland. Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 2012. 418 pp. ISBN 978-87-635-3167-2.
 • Arntsen, Øyvind; Nyland, Astrid Johanne (2014). Jaspisfjellet i Telemark. NRK P2. [Radio]; 2014-08-16.
 • Nyland, Astrid Johanne; Åstveit, Leif Inge; Arntsen, Øyvind (2014). Steinalder på Bømlo. NRK P2. [Radio]; 2014-09-13.
 • Nyland, Astrid Johanne (2013). Steinaldersteinbrudd.
 • Nyland, Astrid Johanne (2013). Synlige relasjoner mellom mennesker, stein og sted – et eksempel fra Østlandet.
 • Nyland, Astrid Johanne; Jaksland, Lasse; Amundsen, Tina; Schaller Åhrberg, Eva; Kristensen, Steinar (2008). Foreløpige resultat fra E18 Brunlanesprosjektet - tidligmesolittiske boplasser i Vestfold. Tinna Møbjerg, Herning Museum; 2008-01-31 - 2008-02-01.
 • Nyland, Astrid Johanne; Kristensen, Steinar (2008). Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med bygging av ny E18 mellom Larvik-Porsgrunn. NITO, Vestfold; 2008-02-13.
 • Sørdal, Gøril Grov; Nyland, Astrid Johanne (2008). Norgesglassets "arkeologiserie" sommeren 2008: Arkeologi 1 - Dei fulgte etter isen. Arkelogi 10 - Livet på felt. Arkeolgi 12 - Ei hjelpande hand. Arkeologi 13 - Fortida - eit mektig våpen. NRK P1, "Norgesglasset". [Radio]; 2008-07-29.
 • Nyland, Astri Johanne (2006). Bekkefar, jordras og steinalderaktivitet på Fosnaneset.
 • Nyland, Astri Johanne (2005). Home is where the heart is. Reflections around Early Mesolithic sites, exemplified with results from an excavation from coastal south-estern Norway. Styregruppen for Meso 2005 v/Sinéad McCartan, Ulster Museum; 2005-08-29 - 2005-09-02.
 • Nyland, Astri Johanne (2005). Mot normalt - Nye gjenstander i gamle tradisjoner. Et neolittisk samfunn i endring?. Styret i NAM, styreleder: F.Iversen; 2005-11-10 - 2005-11-12.
 • Nyland, Astri Johanne; Skjelstad, Guro; Tellefsen, Morten; Bruen Olsen, Thomas (2005). Fosens eldste fortid graves frem.
 • Nyland, Astri Johanne (2003). Endring og kontinuitet i MNB-SN. Møtet med noe nytt. Møre og Romsdal f.k., Bergen Museum, UiB; 2003-03-24 - 2003-03-28.
 • Nyland, Astri Johanne (2003). Landskapsanalysers verdi.
 • Nyland, Astri Johanne (2003). Landskapsarkeologiske metoder - den relevans de kan ha for forvaltning og formidling av bergkunst. RA; 2003-04-04 - 2003-04-05.