Et profilbilde

Associate Professor
Lars Andre Nysæther { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Lars Andre Nysæther", "tel": "Telephone: +47 51834225", "email": "lars.a.nysaether@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-259

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Nysæther, Lars A. (2005). Sosial kapital i samfunnsorientert sosialt arbeid. In: Kritisk sosialt arbeid: Å analysere i lys av teori og erfaringer. Gyldendal Akademisk. p. 169-188.
  • Nysæther, Lars A. (2004). Kan begrepet sosial kapital anvendes i sosialt arbeid?. Nordisk sosialt arbeid. ISSN 0333-1342. Volume 24. Booklet Årg.24, nr 1. p. 63-76.
  • Nysæther, Lars A. (2002). Organisasjonsteori og skillet mellom private og offentlige organisasjoner. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441661. 41 p.
  • Nysæther, Lars A. (2001). Noen rammebetingelser for sosialt arbeid i kommunal forvaltning. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441505. 27 p.
  • Nysæther, Lars A. (2000). Beslutningsprosesser i helse- og sosialtjenestene. Høgskolen i Stavanger, Informasjonsenheten. ISBN 82-7644-127-0. 29 p.