Et profilbilde

Professor
Atle Ødegård { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Atle Ødegård", "tel": "", "email": "atle.odegard@uis.no" }

Faculty UiS Business School
Department Department of Innovation, Management and Marketing

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2019). Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem. SIS : Sosial innovasjon i sykehjem. 52 p.
 • Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Ødegård, Atle (2018). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISBN 9788245021103. 260 p.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Strype, Jon (2018). Om utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q. Nordlandsforskning. ISBN 978-82-7321-751-6. 28 p.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget. ISBN 9788215027791. 312 p.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2015). Weaving together different disciplinary perspectives in an exploration of integration between mental health and criminal justice systems in Norway. In: 15th International Conference for Integrated Care, 25--27 March 2015, Edingburgh, UK. Bournemouth University.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2015). Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1587-4. 299 p.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISBN 978-82-7962-205-5. 43 p.
 • Dale, Karl Yngvar; Ødegård, Atle (2014). Examining the Construct of Dissociation within the Framework of G-theory. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISBN 978-82-7962-188-1. 10 p.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023304. 285 p.
 • Lohne, Marianne; Ødegård, Atle (2012). Fosterforeldres opplevelser av utilsiktet flytting : beskrivelse av prosjektet, foreløpige funn og refleksjoner. Høgskolen i Molde. ISBN 978-82-7962-146-1. 28 p.
 • Rimstad, Ingrid Husøy; Ødegård, Atle (2011). Flink med folk i første rekke : om å videreutvikle ledelse av og deltakelse i tverrfaglige team. Molde kommune. 32 p.
 • Skiri, Arne; Nistad, Steinar; Ødegård, Atle (2009). Evaluering av et CRM/BRM-kurs i ankerhåndtering : kartlegging av deltakeres erfaring med simulatorbasert samtrening. Høgskolen i Ålesund. ISBN 978-82-92-18639-8. 31 p.
 • Ødegård, Atle (2008). Exploring perceptions of interprofessional collaboration in child mental health care. Unipub forlag. 217 p.
 • Ødegård, Atle (2005). NUD*IST N5 and research strategies : how can N5 be applied in research on inter-professional work towards children experiencing mental health problems?. Høgskolen i Molde. ISBN 82-7962-062-1. 14 p.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen; Østby, May (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Høgskolen i Molde. ISBN 82-7962-055-9. 102 p.
 • Ødegård, Atle (1991). Fusjoner : en retrospektiv studie av mellomlederes opplevelser i en fusjonsprosess. Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt. ISBN 82-569-1109-3. 132 p.
 • Ødegård, Atle (2019). Det er litt godt å være en engel (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Det sitter inni hue ditt – Pondus (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Freiauret (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Hva gjør jeg da? (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Vuggesang for barn i alle aldre (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). En liten sang (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Er jeg også en av dem (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Freiauret (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Hva gjør jeg da? (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Jeg vi`kke inn (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Jeg vil bare gi deg en liten sang (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Setter meg på benken (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Så våkner jeg tidlig igjen (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Vinden stryker mildt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2017). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2017). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2017). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2017). Er jeg også en av dem (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2017). Jeg vil ikke inn (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2017). Nå er du et annet sted (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2016). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2016). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2015). Det sitter inni hue ditt – Pondus.
 • Ødegård, Atle (2015). Det sitter inni hue ditt – Pondus (Musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2015). Setter meg på benken.
 • Ødegård, Atle; Strype, Jon (2015). Er det natt? (Kunstnerisk innslag - musikkvideo).
 • Ødegård, Atle (2014). Er det natt : EP. Molde/Hole.
 • Ødegård, Atle; Strype, Jon (2014). K.A.K.A.O.: Er det natt?. Molde/Hole.
 • Eines, Trude Fløystad; Ødegård, Atle (2019). Helseinnovasjonssenteret – i sentrum for behovsdrevet innovasjon og samhandling i helsetjenestene. Universitetet i Stavanger;
 • Iversen, Hans Petter; Ødegård, Atle (2019). Digitalisering av menneskelige relasjoner : et vitenskapelig essay om velferdsteknologi inn i framtida. Forskningsgruppa tverrprofesjonelt samarbeid;
 • Stokken, Roar; Ødegård, Atle (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid – i praksis og utdanning. Blogg med relevant fagstoff: https://blogg.hivolda.no/fogtps/.
 • Waldahl, Ragnhild Holmen; Ødegård, Atle (2019). Foreløpige resultater SiS prosjektet basert på SIMM-Q. 2019-02-05 - 2019-02-06.
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Ødegård, Atle (2019). Co-creation & integration : when improving residential care for the elderly. 2019-04-01 - 2019-04-03.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2019). Grensebrytende samskaping og tverrprofesjonell innovasjon. Universitetet i Stavanger;
 • Ødegård, Atle (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid ved arbeid med legemidler. Høgskolen i Molde;
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2019). Det vanskelige begrepet tverrprofesjonelt samarbeid : fra fenomen via konseptuelle modeller til forskning og publisering. Forskningsgruppa tverrprofesjonelt samarbeid;
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen (2019). Ansattes perspektiv på innovasjon.
 • Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild; Ødegård, Atle (2018). Levende og lærende sykehjem : en utforsking av forutsetninger for sosial innovasjon i danske og norske sykehjem. Høgskolen i Innlandet; Handelshøgskolen Innlandet; 2018-11-20 - 2018-11-22.
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle (2018). Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo.
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere – ved en skillevei.
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere er ved en skillevei.
 • Ødegård, Atle (2018). Konstruksjoner av tverrprofesjonelt samarbeid – interprofessional collaboration. Nätverket för samverkansforskning;
 • Ødegård, Atle (2018). Profesjonelle kjerneroller – om rolleforståelse i en pasientsentrert helsetjeneste. Klinisk Etikk-komite, Helse Møre og Romsdal;
 • Ødegård, Atle (2018). Should I stay or should I go? : om tverrprofesjonelt samarbeid. Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarb. med KoRus og NAPHA; 2018-05-29 - 2018-05-31.
 • Ødegård, Atle (2018). Tverrprofesjonelle møter. NTNU Ålesund;
 • Ødegård, Atle (2018). Tverrprofesjonelt samarbeid. OsloMet;
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen (2018). Spørreskjema. Foreløpige resultater. 2018-09-18 - 2018-09-19.
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth; Hean, Sarah (2018). Collaboration in the transition from prison to society. Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde;
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle (2017). Om boka Vernepleierens kjerneroller. JobbAktiv; 2017-02-16 - 2017-02-17.
 • Hean, Sarah; Bjørkly, Stål; Ødegård, Atle (2017). Interprofessional collaboration during offender transitions : theoretical considerations, working models and the potential of the HCR-20. 2017-10-26 - 2017-10-28.
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Ødegård, Atle (2017). Mind the gap : fra fengsel til samfunnsdeltagelse.
 • Ødegård, Atle (2017). Kaos i kulissene : om tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon. Høgskolesenteret i Kristiansund;
 • Ødegård, Atle (2017). Samarbeid som sosial innovasjon : du kan ikke – ikke samarbeide (Hvis du vil skape noe nytt da!). Høgskolen i Molde, Høgskolesenteret i Kristiansund;
 • Ødegård, Atle (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid – hva er egentlig vitsen?. Nord universitet;
 • Ødegård, Atle (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid... ..og rus : hva, hvorfor og hvordan?. VID vitenskapelig høgskole, Campus Diakonhjemmet;
 • Ødegård, Atle (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid…..og rus : hva, hvorfor og hvordan?. VID vitenskapelige høgskole, Campus Diakonhjemmet;
 • Ødegård, Atle; Iversen, Hans Petter (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid – noen trender. Felles forskningsgruppe for TPS - HiMolde og HiVolda;
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2017). Samarbeid som sosial innovasjon. Nord universitet;
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell. Høgskolen i Molde;
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle; Waagbø, Arild Johan (2016). Peker på fire kjerneroller i ny bok om vernepleie. Panorama : uavhengig nettavis for Høgskolen i Molde. [Newspaper]; 2016-09-05.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2016). Joint activity systems within the boundary space between mental health and correctional services. EGOS ; University of Naples Federico II; 2016-07-07 - 2016-07-09.
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2016). Relational Coordination between mental health professionals and prison officers : impact on prison officers’ attitudes to offender rehabilitation. IAFMHS; 2016-07-21 - 2016-07-23.
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2016). Samarbeid mellom kriminaomsorg og psykisk helse : hvordan jobber vi egentlig sammen?. KRUS : Kriminalomsorens høgskole og utdanningssenter; 2016-06-08 - 2016-06-09.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Green, Chris (2016). Special issue on ‘Collaborative Work and Social Innovation’.
 • Ødegård, Atle (2016). EU søknaden RISE – om prosessen frem til forskningsstøtte og veien videre. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk;
 • Ødegård, Atle (2016). PINCOM-Q : Perception of Interprofessional Collaboration Model Questionnaire.
 • Ødegård, Atle (2016). ”Samarbeid kan jo være (nesten) alt mulig…….” : om tverrprofesjonelt samarbeid. VID vitenskapelige høgskole;
 • Ødegård, Atle (2016). ”Samarbeid kan jo være (nesten) alt mulig…….” : om tverrprofesjonelt samarbeid. VID vitenskapelige høgskole;
 • Ødegård, Atle (2016). Should I stay or should I go? : om tverrprofesjonelt samarbeid. Fylkesmannen i M&R, M&R fylkeskommune og M&R idrettskrets;
 • Ødegård, Atle (2016). Should I stay or should I go? : om tverrprofesjonelt samarbeid. Fylkesmannen i Telemark;
 • Ødegård, Atle (2016). Tverrprofesjonelt Samarbeid – og litt om sosial innovasjon. Høgskulen i Volda;
 • Ødegård, Atle (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid : "begrepsmodeller og empiri….". Høgskulen i Volda; Høgskolen i Molde;
 • Ødegård, Atle (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid : ”felles innsats eller solospill …….”. Nordlandssykehuset;
 • Ødegård, Atle; Lindqvist, Susanne; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth (2016). University teachers` view of IPL and their role in helping students acheive outcomes : a comparative qualitative study. 2016-09-06 - 2016-09-09.
 • Østby, May; Ødegård, Atle; Brask, Ole David (2016). Ny vernepleiefaglig bok: Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Almås, Synnøve Hofseth; Ødegård, Atle (2015). Core competences - a mixed methods study of biomedical laboratory scientists in Norway.. Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle; Viste, Monica velde (2015). From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education. University Carleton; 2015-05-26 - 2015-05-29.
 • Bekkevold, Nils; Ødegård, Atle (2015). Tverrprofesjonelt samarbeid – i praksis. Fellesorganisasjonen Møre og Romsdal; 2015-11-12 - 2015-11-13.
 • Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit; Ødegård, Atle (2015). Constructing the bridge: The experience of Norwegian Managers in Health and Social Services in Research Partnership with Higher Education - implications for social work education. European Social Work Association; 2015-04-22 - 2015-04-26.
 • Iversen, Hans Petter; Ødegård, Atle (2015). Innovasjonsinvasjon – og hvorfor det?. 2015-06-18 - 2015-06-19.
 • Iversen, Hans Petter; Ødegård, Atle (2015). Invasjon av innovasjon.
 • Iversen, Hans Petter; Ødegård, Atle (2015). Invasjon av innovasjon.
 • Lykkeslet, Else; Ødegård, Atle (2015). Ikke "den demente", men person med demens : Vi har lagt merke til at mange snakker om "den demente". Men hvem er egentlig det?.
 • Ødegård, Atle (2015). Tverrprofesjonelt samarbeid – lettere sagt enn gjort.
 • Ødegård, Atle (2015). Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon. Helse Møre og Romsdal; 2015-09-23 - 2015-09-24.
 • Ødegård, Atle (2015). Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon. Høgskolen i Molde;
 • Ødegård, Atle; Petterson, Tommy (2015). Golf og helse.
 • Ødegård, Atle; Strømskag, Kjell Erik; Jørgensen, Else (2015). Tverrprofesjonelt samarbeid i palliativ omsorg. 2015-06-18 - 2015-06-19.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde;
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne (2014). Lederes rolle i forskningssamarbeid mellom helse-/velferdstjenestene og høyere utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne (2014). The role of managers in health- and social services in collaborative research with higher education. The International Science Shop Network & Aalborg University; 2014-04-09 - 2014-04-11.
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle (2014). Den tydelige vernepleieren.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2014). Social innovation to address offender mental health : building social relations between the mental health and criminal justice systems. University of Stavanger; 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Iversen, Hans Petter; Ødegård, Atle (2014). Innovasjon, forskjellighet og ledelse - som komplekse prosesser. 2014-06-19 - 2014-06-20.
 • Ødegård, Atle (2014). Collaborative work in changing environments - interprofessional and interorganizational collaboration : PhD course evaluation using reflecting teams. University of Stavanger;
 • Ødegård, Atle (2014). Felles innsats eller solospill. Kirkens Bymisjon; 2014-04-23 - 2014-04-24.
 • Ødegård, Atle (2014). PINCOM-Q - a measurement tool for perception of interprofessional collaboration. University of Stavanger;
 • Ødegård, Atle (2014). Tverrprofesjonell samarbeidslæring, nasjonale og internasjonale prosjekt. Høgskolene i Møre og Romsdal; 2014-09-17 - 2014-09-18.
 • Ødegård, Atle (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid – eit samfunnsoppdrag. Fylkesmannen i Møre og Romsdal; 2014-12-02 - 2014-12-03.
 • Ødegård, Atle (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid : psykososiale vansker hos barn og unge : videreutdanning. Diakonhjemmet høgskole;
 • Ødegård, Atle (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid : psykososiale vansker hos barn og unge : videreutdanning. Diakonhjemmet høgskole;
 • Ødegård, Atle (2014). Utfordringer (og muligheter) med tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Ødegård, Atle (2014). Utfordringer (og muligheter) med tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Iversen, Hans Petter; Ødegård, Atle (2013). Interprofessional collaboration (IPC) as innovation. Molde University College;
 • Vederhus, Lillian; Ødegård, Atle; Nistad, Steinar; Aarset, Magne; Håvold, Jon Ivar (2013). Perceived Demands in Integrated Offshore Operations. 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2013). Refleksjoner rundt kontekstuelle kjennetegn ved innovasjon i offentlig sektor. Forskning på tverrprofesjonelle team (presentasjon). UiS, IRIS og Senter for innovasjonsforskning;
 • Ødegård, Atle (2013). Felles innsats eller solospel - kva er samarbeid?. Helse Møre og Romsdal HF og Fylkesmannen i Møre og Romsdal;
 • Ødegård, Atle (2013). Forutsetninger for godt tverrprofesjonelt samarbeid i ansvarsgrupper.
 • Ødegård, Atle (2013). Tverrprofesjonelt samarbeid – i praksis og utdanning. Aukra kommune;
 • Ødegård, Atle (2013). Tverrprofesjonelt samarbeid. Psykososiale vansker hos barn og unge – videreutdanning. Diakonhjemmet høgskole;
 • Ødegård, Atle (2013). Utvärdering av interprofessionellt samarbete. Nordic School of Public Health NHV;
 • Ødegård, Atle; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Willumsen, Elisabeth (2013). Interprofessional education (IPE) in two (of four) post-graduate programs. Molde University College;
 • Ødegård, Atle; Lohne, Marianne (2013). Utilsikta flytting fra fosterhjem. Barne- og familiedirektoratet;
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth; Hean, Sarah; Ahgren, Bengt (2013). Developing a community of practice. Nordic School of Public Health NHV; 2013-09-10 - 2013-09-11.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Ødegård, Atle (2012). En kvalitativ evalueringsstudie av sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. Norsk Sykepleierforbund; 2012-09-25 - 2012-09-26.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Ødegård, Atle (2012). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. FORSA Norge - Foreningen for forskning i sosialt arbeid; 2012-10-04 - 2012-10-06.
 • Lohne, Marianne; Ødegård, Atle (2012). Utilsiktet flytting fra fosterhjem - en kvalitativ studie av fosterforeldrenes opplevelser. Midt-Norsk Nettverk; 2012-04-26 - 2012-04-27.
 • Ødegård, Atle (2012). Felles innsats eller soloutspill - om tverrprofesjonelt samarbeid. Fylkesmannen i Møre og Romsdal; 2012-12-06 - 2012-12-07.
 • Ødegård, Atle (2012). Tverrprofesjonelt samarbeid – PINCOM og metakommunikasjon. Universitetet i Stavanger;
 • Ødegård, Atle (2012). Tverrprofesjonelt samarbeid. Psykososiale vansker hos barn og unge – videreutdanning. Diakonhjemmet høgskole;
 • Ødegård, Atle (2012). Utvärdering av interprofessionellt samarbete. Nordic School of Public Health;
 • Ødegård, Atle; Håvold, Jon Ivar; Nistad, Steinar (2012). A qualitative evaluation of simulator training in an offshore anchor handling environment. Central Institute for Labour Protection; 2012-09-11 - 2012-09-14.
 • Ødegård, Atle; Lohne, Marianne (2012). Utilsikta flytting fra fosterhjem. Bufetat, Region Midt-Norge;
 • Ødegård, Atle; Lohne, Marianne (2012). Utilsiktet flytting fra fosterhjem. Bufetat Nordmøre og Romsdal;
 • Ødegård, Atle; Østby, May (2012). Etisk refleksjon i tjenesteyternes samhandling med eldre med store hjelpebehov. Midt-Norsk Nettverk; 2012-04-26 - 2012-04-27.
 • Storjord, May-Britt; Ødegård, Atle (2011). Alderspsykiatrisk Kompetanssenter. Helse Nordmøre og Romsdal HF / Høgskolen i Molde;
 • Ødegård, Atle (2011). Perceptioner av interprofessionell samverkan i child mental health care. Nordic School of Public Health;
 • Ødegård, Atle (2011). Pårørende til personer med demens. Rauma kommune;
 • Ødegård, Atle (2011). Tverrprofesjonelt samarbeid. Diakonhjemmets høgskole;
 • Ødegård, Atle (2011). Tverrprofesjonelt samarbeid kan jo være alt mulig. Høgskolen i Molde;
 • Ødegård, Atle; Østby, May; Edøy, Torunn (2011). Ingen bestemmer over meg, eller?.
 • Ødegård, Atle (2009). Exploring perceptions of Interprofessional Collaboration. Nordic School of Public Health;
 • Ødegård, Atle (2009). Fellesskap eller soloutspill ... tverrprofesjonelt samarbeid overfor barn og unge. Molde kommune ressursteam;
 • Ødegård, Atle (2009). How do professionals working with older adults perceive IPC?.
 • Ødegård, Atle; Skiri, Arne (2009). Safe Command. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK); 2009-02-23 - 2009-02-24.
 • Iversen, Hans Petter; Ødegård, Atle (2008). De skjulte ressursene i psykiatrien.
 • Ødegård, Atle (2008). Exploring perceptions of interprofessional collaboration - How do professionals within child- and adolescent mental health perceive IPC?.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege (2008). IPE in a Norwegian community.
 • Ødegård, Atle; Rød, Oddny (2008). PREP-kurs (Prevention and Relationship Enhancement Program). Familevernkontoret i Molde, BUF etat;
 • Ødegård, Atle (2007). Exploring perceptions of interprofessional collaboration. 2007-03-26 - 2007-03-27.
 • Ødegård, Atle (2007). Kommunikasjon og virkelighetsforståelse.
 • Ødegård, Atle (2007). Tverrprofesjonelt samarbeid. Familievernkontoret i Molde;
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege (2007). Tverrprofesjonelt samarbeid. Molde kommune;
 • Ødegård, Atle; Skiri, Arne (2007). Safe Command. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK); 2007-12-11 - 2007-12-13.
 • Almås, Synnøve Hofseth; Kvarnström, Susanne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2006). Get together! : experiences from a Nordic Research Group. Nordic interprofessional network (NIPNET); 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Ødegård, Atle (2006). Perception of interprofessional collaboration : presentation of the summary. Glimpse Group; 2006-09-23 - 2006-09-24.
 • Ødegård, Atle (2006). Samarbeid er mer enn festtaler.
 • Ødegård, Atle (2005). Foredrag. Høgskolen i Molde / Høgskulen i Volda;
 • Ødegård, Atle (2005). Perception of interprofessional collaboration : presentation of preliminary findings. Høgskolen i Molde / University of Westminster, London; 2005-06-04 - 2005-06-05.
 • Ødegård, Atle (2005). Perception of interprofessional collaboration within child- and adolescent mental health care. 2005-11-04 - 2005-11-06.
 • Ødegård, Atle (2004). Constructions on inter-professional work towards children with psychiatric disorders : a pilot study. Norges forskningsråd; 2004-08-04 - 2004-08-07.
 • Ødegård, Atle (2004). Interprofessional work towards children with serious mental health problems. 2004-04-15 - 2004-04-18.
 • Ødegård, Atle; Brask, Ole David (2004). Skrivekurs/foredrag ved utdanningen Videreutdanning i familieterapi. Regionssenter for barne- og ungdomspsykiatri, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; 2004-02-10 - 2004-05-04.
 • Ødegård, Atle (2002). Interdisciplinary co-operation : a constructivistic perspective on professionals working with children with psychiatric problems. The Nordic network for developing interprofessional co-opera; 2002-08-23 - 2002-08-25.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen; Østby, May (2005). Jakten på vernepleieren. Høgskolen i Molde. Molde.