Et profilbilde

Associate Professor
Elin Ødegård { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Elin Ødegård", "tel": "Telephone: +47 51833601", "email": "elin.odegard@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin (2020). Fra intensjon til handling i barnehagen : Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022605. 180 p.
 • Ødegård, Elin; Nordahl, Julie; Røys, Helge (2017). Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-52301-5. 165 p.
 • Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin (2016). Barnehagelæreres profesjonslæring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1692-5. 182 p.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari; Hjardemaal, Finn R. (2014). Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volume 37. Booklet 4. p. 19-31. DOI: 10.3402/uniped.v37.23814.
 • Ødegård, Elin (2014). Lederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet; to sider av samme sak?. In: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-04215.
 • Ødegård, Elin (2013). Nyutdannede førskolelæreres særskilte ledelsesutfordringer. In: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0086-6. p. 279-286.
 • Ødegård, Elin; Røys, Helge (2013). Å dra lasset sammen. Samhandling som strategi for pedagogisk ledelse i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202330972. 164 p.
 • Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin (2008). Kompetansebygging i hetrogene veiledningsgrupper. In: Det store spranget - ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2282-1. p. 137-146.
 • Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin (2007). Mangfold gir muligheter : om mangfold som ressurs for kompetansebygging. In: Når starten er god : en artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet. p. 45-56.
 • Ødegård, Elin (2011). Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket. Universitetet i Oslo. 280 p.
 • Karlsen, Thorbjørn J.; Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Olsen, Knut Rune; Ødegård, Elin (2005). Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole Forankring i lokal arbeidsgiverpolitikk, med fokus på kvalitet. Region Telemark, Østfold, Vestfold, Buskerud. 10 p.
 • Løkka, Niri; Ødegård, Elin (2004). Praksis som læringsarena : FOU-rapport 2001-2003. 46 p.
 • Karlsen, Thorbjørn J.; Pihlstrøm, Jon T.; Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Olsen, Knut Rune (2006). Ny i Yrket Et tiltak om veiledning av nyutdannede. Høgskolene i Telemark, Østfold, Vestfold og Buskerud.
 • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin (2019). Dilemmaer som omdreiningspunkt i kompetansebygging​. UIS og HVE; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Ødegård, Elin (2019). Interaktivforskning - redskap for komeptansebygging. Høgskolen på Vestlandet; 2019-02-11 - 2019-02-12.
 • Ødegård, Elin (2019). Ledere som kan og vil. Fylkesmannen i Agder; 2019-03-27.
 • Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi (2019). Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging. Barn Kunne (HVL)og Filiorum (UiS); 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Ødegård, Elin (2017). Alle skal med i utviklingen av den lærende barnehage. Utdanningsforbundet;
 • Ødegård, Elin (2017). Hvordan skape et godt og tryggt læringsmiljø i barnehager?. Fylkesmannen i Hordaland;
 • Ødegård, Elin (2017). Tochange and improvequality in kindergarten. Developing professional learning communities through leadership.. EECERA; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Bjerkholt, Eva (2016). Utforsking av barnehagelæreres kompetansebygging. Ulike teoretiske perspektiver som kilde til dypere forståelse og nye muligheter?. Nordpro/Universitetet i Lund; 2016-10-27 - 2016-10-28.
 • Ødegård, Elin (2016). Bridging different competencies - aleadership perspective. Earli; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Ødegård, Elin (2016). Veiledning og ledelse som ild og vann eller hånd i hanske. Utdanningsforbundet; 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Ødegård, Elin; Martinsen Torve, Marianne (2016). Helhetlig arbeid med gode barnehagemiljøer i norsk kontekst. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet; 2016-11-14 - 2016-11-15.
 • Ødegård, Elin; Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn (2016). Exploring the complexity of competence building. Mixed theoretical perspectives, a source for deeper understanding and New answers.. Earli; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Nordahl, J.; Ødegård, Elin (2015). Competence development through mentoring: Pedagogical leaders’ follow up of academic concepts while mentoring their assistants.
 • Ødegård, Elin (2015). Pedagogisk ledelse i barnehager. Bamble kommune;
 • Ødegård, Elin (2015). Promoting leadership through staff training. 2015-09-02 - 2015-09-05.
 • Ødegård, Elin (2015). Promoting quality in kindergarten through staff training. How can mentoring create opportunities for professional leadership?. 2015-12-08 - 2015-12-11.
 • Ødegård, Elin (2015). Promoting quality through interactive research. 2015-06-15 - 2015-06-17.
 • Ødegård, Elin; Røys, Helge (2015). Pedagogisk ledelse i barnehager. 2015-03-16 - 2015-03-17.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2014). Are there footprints of critical thinking in mentoring sessions?. Linnèuniversitetet; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin (2014). Professional practice under pressure? Views on challenges and possibilities of kindergarten teachers`professional development. European Early Childhood Education Research Assosiation; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Ødegård, Elin (2014). Pedagogisk ledelse i barnehager.
 • Ødegård, Elin (2014). Professional practice under pressure. Promoting quality in leadership through interactive research. Queen Maud University College; 2014-06-10 - 2014-06-12.
 • Ødegård, Elin (2014). Professions under pressure. Interactive research possiblities and challengers. EECERA; 2014-09-08 - 2014-09-10.
 • Ødegård, Elin (2014). Veiledning og kritisk tenkning. Senter for profesjonsforskning HiOA; 2014-10-24 - 2014-10-25.
 • Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn R.; Søndenå, Kari; Ødegård, Elin; Jordell, Karl Øyvind (2013). How to understand the phenomenon of a common metaphore for two different fields as supervision and life word research interview. NERA; 2013-03-06 - 2013-03-09.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2013). Danning i lys av kritisk tenkning. Senter for profesjonalisering, Høgskolen i Telemark;
 • Ødegård, Elin (2013). Legitimacy alnd loyalty as tools for pedagogical leadership in kindergarten. EECERA; 2013-09-28 - 2013-09-30.
 • Ødegård, Elin (2013). Legitimitet og lojalitet - lederens utfordring. Høgskolen i Nord Trødelag og NTNU; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Ødegård, Elin (2012). Bridging diverse competencies – a leadership perspective. EECERA;
 • Ødegård, Elin (2012). Competence building of Newly Qualified Kindergarten Teachers. Charles Stuert University;
 • Ødegård, Elin (2012). Mentoring new teachers at the University College. Association for Teacher Education in Europe;
 • Ødegård, Elin (2012). Newly Qualified Kindergarten Teachers and leadership. Charles Sturt University;
 • Ødegård, Elin (2012). Nyutdannede førskolelæreres største utfordring.
 • Ødegård, Elin (2012). Nyutdannede førskolelæreres utfordringer. Høgskolen i Telemark;
 • Ødegård, Elin (2012). Nyutdannede førskolelæreres utfordringer. Lærerutdanningsmiljøene i Trøndelag;
 • Ødegård, Elin (2012). Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. Fylkesmannen i Telemark;
 • Ødegård, Elin (2012). System of mentoring of newly qualified teachers in Norway. Victorian Institute of Teaching;
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2011). Et komparativt perspektiv på veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere.
 • Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn (2011). Kindergarten Teachers. Experts in a Field of Lay(women) Symposia. Early childhood education and care; 2011-09-14 - 2011-09-18.
 • Hjortdal, Gry; Ødegård, Elin (2010). From leadership to management. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Ødegård, Elin (2010). Hjelpetrengende eller en ressurs.
 • Ødegård, Elin (2010). Newly qualified kindergarten techers and leadership - Do we need an alternative way of framing and constructing leadership in kindergarten?. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2009). Mangfold i veiledningspraksis, hvor står vi og hvor går vi?. 2009-12-03 - 2009-12-04.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2008). New teacher induction in the North of Europe. 2008-02-03 - 2008-02-05.
 • Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Ødegård, Elin (2008). Mentoring of Newly Qualified pre-school Teachers; Adaptation to Their Actual Workplace or Support for Further Competence Building?. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Bjerkholt, Eva; Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Ødegård, Elin (2007). Mangfold som ressurs i veiledningen. 2007-09-24.
 • Ødegård, Elin (2007). Feltarbeid og etiske utfordringer. Hvilke etiske utfordringer må jeg som forsker på nyutdannede førskolelærere være forberedt på?. 2007-04-19.
 • Ødegård, Elin; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn (2007). Diversity as a Positive Asset for Professional Competence. 2007-08-30.
 • Ødegård, Elin; Hansson, Eidbjørg; Samuelsen, Arne Marius; Hjortdal, Gry; Gjemmestad Nilsen, Anne; Hofstad Dahl, Anne (2006). Veiledning og det estetiske blikket på praksisbarnehagen.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2005). Veiledning en investering i stabilitet. [Newspaper]; 2005-12-01.