Et profilbilde

Professor
Stein Erik Solbø Ohna { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Stein Erik Solbø Ohna", "tel": "Telephone: +47 51833538", "email": "stein.e.ohna@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG R-410

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Ohna, Stein Erik Solbø (2019). Nye perspektiv på læring og barn med nedsatt hørsel. In: Barn med nedsatt hørsel : læring i fellesskap. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-52577-1. p. 7-23.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2019). Tilpasset opplæring og elevers deltakelse i ungdomsskoleklasserommet. In: Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205522596. p. 43-64.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2018). Revisiting Curricula for Deaf Students: A Norwegian Perspective. In: Evidence-Based Practices in Deaf Education. Oxford University Press. ISBN 9780190880545. p. 521-542.
 • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø (2015). Negotiating reassurance: parents’ narratives on follow-up after cochlear implantation. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. Volume 30. Booklet 4. p. 518-534. DOI: 10.1080/08856257.2015.1046741.
 • Hillesøy, Siv; Johansson, Eva Marianne; Ohna, Stein Erik Solbø (2014). Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volume 7. Booklet 4. p. 1-21.
 • Hillesøy, Siv; Ohna, Stein Erik Solbø (2014). Barnehagepersonalets refleksjoner om vilkår for deltakelse for barn med cochleaimplantat :. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volume 79. Booklet 7. p. 47-59.
 • Nevøy, Anne; Rasmussen, Annette; Ohna, Stein Erik Solbø; Barow, Thomas (2014). Nordic Upper Secondary School: Regular and Irregular Programmes - Or Just One Irregular School for All?. In: The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-94-007-7124-6. p. 191-219.
 • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø (2013). Alternative courses in upper secondary vocational education and training: students' narratives on hopes and failures. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. Volume 17. Booklet 10. p. 1089-1105. DOI: 10.1080/13603116.2012.735259.
 • Ohna, Stein Erik (2009). Opplæringslovens § 2-6 i nye kontekster - utfordringer i årene framover. In: Hørsel - språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Møller kompetansesenter. ISBN 978-82-7812-161-0.
 • Ohna, Stein Erik; Moen, Vegard; Nevøy, Anne (2007). Kollektiv inkluderende og individuelt tilpasset opplæring, en gyldig mulighet eller en foreldet drøm?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 91. Booklet 4. p. 329-343.
 • Ohna, Stein Erik; Vonen, Arnfinn (2007). Sign Bilingual Education: Policy and Practice - Norway. In: Sign Bilingual Education: Policy and Practice. Douglas McLean Publishing. p. 63-65.
 • Hyde, Merv; Ohna, Stein Erik; Hjulstad, Oddvar (2006). Education of the Deaf in Australia and Norway: A Comparative Study of the Interpretations and Applications of Inclusion. American Annals of the Deaf. ISSN 0002-726X. Volume 150. Booklet 5. p. 415-426.
 • Ohna, Stein Erik (2006). Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion - Norwegian Perspectives. In: Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza". Univetetet i Iasi, "Alexandru Ioan Cuza". p. 153-166.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Researching classroom processes of inclusion and exclusion. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. Volume 20. Booklet 2.
 • Hyde, Merv; Ohna, Stein Erik (2004). Education of the deaf in Australia and Norway: a comparative study of the interpretations and applications of inclusion. In: Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Døveudnervisningen - et case å lære av?. Skådalen kompetansesenter.
 • Ohna, Stein Erik (2004). Deaf in my own way: Identity, learning and narratives. Deafness and Education International. ISSN 1464-3154. Volume 6. Booklet 1. p. 20-38.
 • Ohna, Stein Erik (2004). Inkludering og ekskludering i klasserom der elever følgerlæreplaner for døve. In: Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Døveundervisningen - et case å lære av?. Skådalen kompetansesenter.
 • Ohna, Stein Erik (2003). Education of Deaf Children and the Politics of Recognition. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. ISSN 1081-4159. Volume 8. Booklet 1.
 • Ohna, Stein Erik; Simonsen, Eva (2003). Behovet for kvalitetsreform i audiopedagogikken. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volume 1. p. 14-20.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Simonsen, Eva (2019). Barn med nedsatt hørsel : læring i fellesskap. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-52577-1. 123 p.
 • Nevøy, Anne; Finne, Christina; Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Innovasjoner i Jærskulen -lærerprofesjon i reformtid. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-681-4. 42 p.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø (2014). Spesialundervisning - bilder fra skole-Norge. En studie av spesialundervisningens dynamikk i grunnopplæringen. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-574-9. 87 p.
 • Plaute, Wolfgang; Laabmayr, Carina; Ohna, Stein Erik Solbø; Narat, Tamara; Clissen, Marleen (2014). Dissemination Paper 01/12(2012-30/11/2015. Inclusive Vocational Education and Specialised Tailor-made Training. European Association of Service Providers for Persons with Disabilities. 24 p.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2013). Alternativ opplæring med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse. Sluttrapport. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-523-7. 76 p.
 • Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik Solbø (2012). Prosjektrapport. Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2011. Universitetet i Stavanger og Diakonhjemmet Høyskole. 10 p.
 • Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik Solbø (2012). Veileder til Elevundersøkelse Hverdagslivstrening. Diakonhjemmet Høyskole. ISBN 978-82-8048-116-0. 29 p.
 • Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik (2010). "Jeg bruker egentlig litt lengre tid for å lære ting". Alternativ opplæring med utvidet praksis - Åtte elevers fortellinger om fortid, nåtid og fremtid. Universitet i Stavanger. 45 p.
 • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien (2010). Elever i Alternativ opplæring med utvidet praksis: Læring, deltakelse og målopppnåelse. Foreløpig rapport fra delprosjekt 1 og 2. Universitetet i Stavanger. 76 p.
 • Ohna, Stein Erik; Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita (2010). Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2010. Rapporter fra Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444445. 67 p.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Bilingual Deaf Education, Theories and Practices. Huaxia Publishing House. ISBN 7508037596. 17 p.
 • Høie, Grete; Hjelmervik, Ellinor; Grønlie, Sissel; Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Ohna, Stein Erik (2003). På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever. En evalueringsstudie etter Reform 97. The Research and Development Unit. ISBN 8291655219. 294 p.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2019). "De snakker flytende tegnspråk". Språkbruk i familier med døve foreldre og hørende barn.. CODA Norge; 2019-01-12.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn; Bruin, Marieke; Nevøy, Anne (2018). Masterveiledning i skolebasert FoU-gruppe. Dronning Mauds Minne; 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Inkluderende læringsmiljø - fagsamling for skoleledere i Sola kommune. Skoleadministrasjonen i Sola kommune;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Inkluderende pedagogikk - visjon eller realitet.. SIGNO;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Revisiting curriculum for deaf students. KENTALIS; 2017-03-22 - 2017-03-24.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Skråblikk på Statpeds rolle i FoU-arbeid.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Skråblikk på Statpeds rolle i FoU-arbeidet.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Hjulstad, Oddvar (2017). Revisiting curricula for deaf students: The conundrum of combining curriculum in Norwegian Sign Language and special education. European Educational Research Association; 2017-08-22 - 2017-08-25.
 • Thortveit, Jorunn; Ohna, Stein Erik Solbø (2017). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid. Klepp kommune; 2017-01-04.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Avslutning av INVESTT-prosjektet. Gand videregående skole, Sandnes; 2016-01-29.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Hva har CI gjort med døve elever?. Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet; 2016-11-17 - 2016-11-18.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Innovasjon i Jærskulen. HUM, UiS; 2016-02-03.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Paneldebatt: Inklusjon, magi eller moteord. Lenden skole og ressursenter, Stavanger; 2016-05-11 - 2016-05-13.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Helgevold, Nina (2016). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen - profesjon i reformtid. Gjesdal skolekontor; 2016-12-08.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Bruin, Marieke; Eikeland, Ingunn (2016). Videregående skole for alle - samfunnsdeltakelse for alle?. HUM, UiS; 2016-11-15.
 • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid. Jærskulen; 2016-11-09.
 • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø (2015). Listening to Parents’ Voices - On The Use of Narrative Analysis in Research on Follow-up after CI. University of Patras - Deaf Studies Unit; 2015-07-06 - 2015-07-09.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2015). Et forskerfokus på utviklingsarbeidet ved skolen.. Statped; 2015-02-04.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2015). Jærskulen som innovasjon. Universitetet i Stavanger;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2015). Læring og kommunikasjon i et relasjonelt perspektiv, inkluderende pedagogikk. Statped nor;
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Hillesøy, Siv (2015). Between two traditions, Teacher's reflection on conditions for participation in early childhood education and care for children using cochlear implants. University of Petras. Deaf Studies Unit; 2015-07-06 - 2015-07-09.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Mjøs, Marit (2015). Qualifying for Labour. Disabling trajectories in VET, Teachers perspectives.. Nordic Network on Disability Reearch; 2015-05-06 - 2015-05-08.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne (2015). Transitions in vocational education and training: Low achieving students between school and workplaces. European Educational Research Association; 2015-09-08 - 2015-09-11.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Mjøs, Marit; Mæland, Anita (2014). Statped i samarbeid om inkluderande fag og yrkesopplæring. Statped; 2014-08-18 - 2014-08-20.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2013). Alternativ opplærng med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse. Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2013). Forskningsmessig design for den norske delen av INVESTT prosjektet. Statped vest;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2013). Teachimg and learning in a sign bilingual classroom - the teacher's challenges. Amity; 2013-10-16 - 2013-10-19.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2012). Et praksisfelt i endring og behov for ny kompetanse. Samarbeid UHS-Statped og skoler/barnehager - muligheter og begrensninger. Skådalen kompetansesenter;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2012). Yrkesopplæring med grunnkompetanse som mål - erfaringer fra prosjektet Alternativ opplæring med utvidet praksis. Karmsund videregående skole/Rogaland fylkeskommune;
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne (2012). Spesialundervisning og fellesskolen.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne (2012). The special education epidemic - and a decoupled "school for all". EERA; 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Rasmussen, Annette; Barow, Thomas (2012). Nordic upper secondary school: regular and irregular programmes - or just one irregular school for all?. EERA; 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø (2011). "I just need more time in order to learn": Students in alternative courses involving increased workplace practice - Their narratives on hopes and failures. EERA ECER; 2011-09-12 - 2011-09-16.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø; Vedøy, Gunn (2011). At the margin of the Norwegian school for all. Alternative strand of courses in upper secondary VET; their persistency and legitimacy. EERA ECER; 2011-09-13 - 2011-09-16.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2011). Alternativ opplæring med utvidet praksis; læring, deltakelse og måloppnåelse. Har opplæringskontrakter en funksjon i alternativ opplæring?. Utdanningsdirektøren i Vest-Agder fylke; 2011-09-14 - 2011-09-15.
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2011). En skole for alle - Hvilke utfordringer har vi?. Utdanningsdirektøren i Rogalaqnd;
 • Ohna, Stein Erik Solbø (2011). Opplæringskontrakter - uutnyttede muligheter i fagopplæringen? Erfaringer fra alternativ opplæring med utvidet prakis i Rogaland. Utdanningsdirektoratet;
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Bruin, Marieke (2011). Students in alternative courses involving increased workplace practice. Chapman University; 2011-09-23 - 2011-09-24.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila (2011). Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2010. Rogaland fylke;
 • Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita; Ohna, Stein Erik (2010). Elevundersøkelsen 2010. 2010-10-18.
 • Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik; Gjermestad, Anita (2010). Elevdemokrati for alle?.
 • Ohna, Stein Erik (2010). Elever i Alternativ opplæring med utvidet praksis: læring, deltakelse og måloppnåelse. Noen resultater. 2010-02-18.
 • Ohna, Stein Erik (2010). Open your eyes: deaf studies talking.
 • Ohna, Stein Erik (2010). Setting up a Teacher's Program for Deaf Students: What are the options?. Chongqing Normal University, Department of Education; 2010-08-16.
 • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien (2010). Usynliggjøring av jenter.
 • Ohna, Stein Erik; Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita (2010). Active citizenship and quality of education for pupils with severe and profound learning disability. 2010-03-11 - 2010-03-13.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Vedøy, Gunn (2010). At the margin of "a school for all" : an alternative programme in upper secondary education – its persistency and legitimacy. 2010-09-15 - 2010-09-17.
 • Ohna, Stein Erik (2009). Communication and Participation in Chinese Deaf Schools: Experiences from a China-Norway Collaboration Project on Sign Bilingual education.
 • Li, Zheng; Ohna, Stein Erik; Dehli, Ingrid (2008). The Evaluation of Classroom Teaching on Preschool Sign Bilingual Deaf Children.
 • Ohna, Stein Erik (2008). Classroom processes and adapted education - construction of coherence in a lowere secondary class. 2008-03-08 - 2008-03-10.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne (2008). Collaborative research; possibilities and pitfalls. 2008-09-10 - 2008-09-12.
 • Marinosson, Gretar; Ohna, Stein Erik; Tetler, Susan (2007). Delagtighedens pædagogik.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik (2007). Inclusive education On the possibilities of knowledge construction within the field of inclusive education. 2007-09-20 - 2007-09-23.
 • Ohna, Stein Erik (2007). Classroom processes and inclusive education - Norwegian perspectives. 2007-09-20 - 2007-09-23.
 • Ohna, Stein Erik (2007). Education of deaf stuents and a school for all. The International Seminar By The Signo Foundation; 2007-03-06 - 2007-03-07.
 • Ohna, Stein Erik (2007). Tilpasset opplæring og inkludering. Hvordan forstås begrepene, hvordan forstås de i forhold til hverandre - hvordan kan de forstås? Hva er utfordringene? Kan/bør vi komme fram til konsensus?. 2007-05-30.
 • Ohna, Stein Erik (2006). Et samfunn i endring. Hva kan dette bety for medlemmene av samfunnet?. 2006-06-08 - 2006-06-09.
 • Ohna, Stein Erik (2006). Hvordan lærer/pedagogutdanningen setter fokus på tilpasset opplæring/inkluderende opplæring i forhold til elever med særskilte behov. 2006-03-28.
 • Ohna, Stein Erik (2006). Identity formation in Deaf people - Norwegian Perspectives. "Sociological Seminar" Department of Sociology Nannjing University, Kina; 2006-04-19.
 • Ohna, Stein Erik (2006). Prof. Stein Erik Ohna as the Special Guest. [Newspaper]; 2006-04-19.
 • Ohna, Stein Erik; Li, Zheng (2006). Classroom studies - Experiences from project schools 2005. 2006-04-20 - 2006-04-21.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne (2006). A school for all. Its practices and legitimacy. Collective inclusive and individually adapted education: a valid possibility or an outdated dream?. 2006-09-13 - 2006-09-16.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik (2005). Inclusive education. A Nordic collaboration on the possibility of knowledge construction. 2005-09-07 - 2005-09-10.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Classroom processes of inclusion and exclusion, perspectives from the Norwegian evaluation study. 2005-07-04 - 2005-07-05.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Damned for their Difference: the Cultural Construction of Deaf People as Disabled.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Deaf in my own way - identity, learing and narratives. 2005-11-18.
 • Ohna, Stein Erik (2005). Deaf in my own way - identity, learning and sign language. 2005-05-19 - 2005-05-22.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Moen, Vegard (2005). The public school - its activity and legitimacy. 2005-09-07 - 2005-09-10.
 • Hyde, Merv; Ohna, Stein Erik (2004). Education of the deaf in Australia and Norway: a comparative study of the interpretations and applications of inclusion. 2004-09-22 - 2004-09-25.
 • Ohna, Stein Erik (2004). Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion - Norwegian Perspecives. 2004-09-22 - 2004-09-25.
 • Ohna, Stein Erik; Vislie, Lise (2004). Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion - Norwegian perspectives. 2004-02-20.
 • Ohna, Stein Erik; Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Grønlie, Sissel; Hjelmervik, Ellinor; Høie, Grete (2004). St.meld.nr. 14 (2003-4) Om opplæringstilbod for hørselshemma - en kommentar.
 • Ohna, Stein Erik (2003). Creating a Self: Identity, learning and naratives. 2003-05-21 - 2003-05-23.
 • Ohna, Stein Erik (2003). Inkluderende og ekskluderende prosesser i visuelt orienterte klasserom. 2003-11-06 - 2003-11-07.
 • Ohna, Stein Erik (2003). Learning and communication in visually oriented classrooms: Processes of inclusion and exclusion. 2003-03-06 - 2003-03-09.
 • Ohna, Stein Erik (2003). Researching processes of inclusion and exclusion in visually oriented classrooms. 2003-09-17 - 2003-09-20.
 • Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Ohna, Stein Erik (2003). Inkludering og ekskludering i klasserom der elever følger læreplaner for døve. 2003-11-27 - 2003-11-28.
 • Ohna, Stein Erik (2002). "Döv på mitt sätt". Om døves identitetsutvikling. 2002-04-23.
 • Ohna, Stein Erik (2002). Læreplaner for døve i en inkluderende skole. Högre Seminariet, Institutionen för pedagogik; 2002-11-04.
 • Ohna, Stein Erik (2002). Towards a new compulsory education for deaf pupils: How can the concept "chaining" be used in analysis of deaf education. 2002-05-22 - 2002-05-24.
 • Ohna, Stein Erik (2002). Å skape et selv: Om døves identitetsutvikling. 2002-08-30.
 • Ohna, Stein Erik; Hjulstad, Oddvar (2002). Syllabuses for deaf pupils within an inclusive school. 2002-08-22 - 2002-08-24.
 • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø (2001). Upper secondary school for all: alternative courses for some. European Educational Research Association; 2001-09-10 - 2013-09-13.