Et profilbilde

Administrative Manager
Espen Olsen { "honorific-suffix": "Administrative Manager", "fn": "Espen Olsen", "tel": "Telephone: +47 51831678", "email": "espen.olsen@uis.no" }

Faculty UiS Business School
Department Department of Innovation, Management and Marketing
Room EOJ SV-217

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Nævestad, Tor-Olav; Olsen, Espen (2006). Kultur og atferd som tilnærming for å bedre sikkerheten: En evaluering av Kollegaprogrammet. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0500-0. 130 p.
 • Wiig, Siri; Aase, Karina; Høyland, Sindre; Olsen, Espen (2005). Pasientsikkerhet - En analyse av feilmeldinger ved SUS. Universitetet i Stavanger.
 • Wiig, Siri; Aase, Karina; Høyland, Sindre; Olsen, Espen (2005). Pasientsikkerhet - Håndtering av feil i helsesektoren. Universitetet i Stavanger.
 • Gundersen, Tonje; Grut, Lisbet; Loeb, Mitchell Elliott; Ruud, Torleif; Eikeland, Tone Bergljot; Nesvåg, Sverre; Olsen, Espen (2004). Rusklienter og tjenester før "rusreformen". En tverrsnittsundersøkelse. SINTEF. ISBN 8214035147. 82 p.
 • Lindøe, Preben; Bakke, Åshild; Olsen, Espen (2002). Hvordan ivareta HMS under omstilling?. RF-Rogalandsforskning. 38 p.
 • Olsen, Espen (2019). Nødvendig å nedbemanne i store helseforetak?.
 • Haver, Annie; Olsen, Espen; Akerjordet, Kristin (2018). A Study On The Influence Of Job Stressors and Cognitive Reappraisal among Hotel Managers. 27th, Nordic Symposium on Tourism and Hospitality; 2018-09-24 - 2018-09-28.
 • Olsen, Espen (2018). Har du en modell i magen? Eksempler på anvendt kvantitativ metode og bruk av SEM. SHARE; 2018-01-25.
 • Olsen, Espen (2018). Modeller og perspektiver i et postdoktorprosjekt: Eksempler på ulike organisasjonsstudier og tilnærminger. SEROS; 2018-04-19.
 • Olsen, Espen (2018). Når følelsen av kontroll er feil.
 • Olsen, Espen; Jensen, Maria Therese; Bjaalid, Gunhild; Mikkelsen, Aslaug (2018). Exploring antecedents and outcomes of organisational bullying in a Norwegian healthcare setting. 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Øygarden, Olaug; Olsen, Espen; Mikkelsen, Aslaug (2018). Changing to improve? Organizational change and changeoriented leadership in hospitals. Institute for Studies of the Medical Profession; 2018-01-22 - 2018-01-23.
 • Haaland, Guro Hognestad; Olsen, Espen; Mikkelsen, Aslaug (2017). Determinants of nurses career choices to become a leader. Norwegian Health Services Research Network; 2017-03-14 - 2017-03-15.
 • Mikkelsen, Aslaug; Olsen, Espen (2017). Antecedents of job performance and task uncertainty among nurses and physicians: The importance of line management and satisfaction of psychological needs. Proceedings at “Forskningskonferansen i helsetjenesteforskning. Forum for helsetjenesteforskning; 2017-03-14 - 2017-03-15.
 • Mikkelsen, Aslaug; Øygarden, Olaug; Olsen, Espen (2017). The influence from organisational factors on worker outcomes and patient treatment: Validation of a theoretical model across four hospitals.. EHMA; 2017-06-13 - 2017-06-15.
 • Olsen, Espen; Bjaalid, Gunhild; Mikkelsen, Aslaug (2017). An emipirical update of organisational bullying antecedents among hospital workers. ISQUA; 2017-10-01 - 2017-10-03.
 • Øygarden, Olaug; Olsen, Espen; Mikkelsen, Aslaug (2017). Changing to improve? The impact of organizational changes and change oriented leadership on job satisfaction and treatment quality in hospitals. Norwegian Health Services Research Network; 2017-03-14 - 2017-03-15.
 • Olsen, Espen (2016). Urovekkende utvikling i sikkerheten.
 • Olsen, Espen; Bjaalid, Gunhild; Mikkelsen, Aslaug (2016). The mediating role of bullying related to job performance, happiness and health: Exploring influence from job resources and stressors among hospital nurses. UiT; 2016-11-22 - 2016-11-24.
 • Aase, Karina; Olsen, Espen (2006). Sikkerhet i helsevesenet: Teori og praksis - som Jupiter og Mars!. 2006-12-04 - 2006-12-05.