Et profilbilde

Professor
Kjell Harald Olsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Kjell Harald Olsen", "tel": "Telephone: +47 51831649", "email": "kjell.olsen@uis.no" }

Faculty Faculty of Science and Technology
Department Department of Safety, Economics and Planning
Room KE D-333

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes (2017). How risk perception of natural hazards influences the content of risk and vulnerability analyses and the implementation of risk reduction measures. In: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press. ISBN 9781138029972. p. 269-275.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth Arne (2016). Perspektiver på Samfunnssikkerhet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43494-6. 424 p.
 • Olsen, Kjell Harald; Berg, Christin (2005). Hva betyr organisering for trafikksikkerhetsarbeidet i fylker og kommuner?. RF-Rogalandsforskning. ISBN 8249003438. 95 p.
 • Aven, Terje; Boyesen, Marit; Njå, Ove; Olsen, Kjell Harald; Sandve, Kjell (2004). Samfunnssikkerhet. Universitetsforlaget. ISBN 8215001890.
 • Njå, Ove; Boyesen, Marit; Olsen, Kjell Harald (2003). Veileder for beredskapsopplæring. Høgskolen i Stavanger. 40 p.
 • Njå, Ove; Boyesen, Marit; Olsen, Kjell Harald (2003). Øvelse Rogaland 2001. Kriseberedskap i kommuner og Fylkeskommunen. Høgskolen i Stavanger. 39 p.
 • Bjørhovde, Gerd; Lohne, Eilert Jan; Mjøseth, Lars; Olsen, Kjell Harald; Butenschøn, Nils; Pryser, Tore; Bjerke, Paul (2000). Forskningens frihet - eller markedets? Et innspill om Mjøsutvalgets innstilling fra Norsk Tjenestemannslags "professorgruppe". Norsk Tjenestemannslag. 56 p.
 • Olsen, Kjell Harald (2000). Byplanleggere og profesjonsetikk. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-112-2. 85 p.
 • Olsen, Kjell Harald (2000). Ethics, Attitudes and Values of Norwegian Planners - A Comparison with studies in the US, Israel, Spain and Netherlands during the last twenty years. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-114-9. 28 p.
 • Olsen, Kjell Harald (2000). Norske byplanleggere - etikk, verdier og holdninger. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-113-0. 43 p.
 • Olsen, Kjell Harald; Kleve, Terje (red.); Jenssen, Jan Inge; Lie, Trond; Amdam, Roar (1998). Planlegging og Handling. Kommunal planlegging som grunnlag for politisk styring. Kommuneforlaget.
 • Folgerø, Ingebjørg S.; Heinzerling, G.; Jacobsen, Nils L. S.; Olsen, K.H.; Omland, Ib (1997). Paradis-prosess og programmering. Høgskolen i Stavanger. 27 p.
 • Olsen, Kjell Harald (1994). Mening, makt og miljø : respons på sentrale myndigheters krav om miljøplanlegging. Norges tekniske høgskole. Institutt for organisasjons- og arbeidslivsfag. ISBN 82-7119-664-2. 323 p.
 • Kvadsheim, Henrik; Heide, Morten; Olsen, Kjell Harald (1991). Sammen i Sør for næring i Nord. Evaluering av FoU-planen for Nord-Norge. Rogalandsforskning.
 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes (2016). How risk perception of natural hazards influences the content of risk and vulnerability analyses and the implementation of risk reduction measures. University of Strathclyde and the UK SaRS; 2016-09-26 - 2016-09-29.
 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig (2016). RVA-standards managing risk in municipalities, an emperical study. Society of Risk Analysis Europe; 2016-11-14 - 2016-11-15.
 • Asmervik, Sigmund; Olsen, Kjell Harald; Hagen, Aksel (2008). Has the idea of planning theory come to a dead end?. 2008-07-06 - 2008-07-11.
 • Asmervik, Sigmund; Olsen, Kjell Harald (2007). Failures in Planning Facility Siting and Construction Projects. 2007-07-10 - 2007-07-14.
 • Olsen, Kjell Harald (2007). Makt og medvirkning i planlegging. 2007-02-11 - 2007-02-13.
 • Asmervik, Sigmund; Olsen, Kjell Harald (2006). Retorikk og samfunnsplanlegging. 2006-05-18 - 2006-05-20.
 • Olsen, Kjell Harald (2005). Aksjonsdemokrati - planleggingens dilemma eller et speilbilde av samfunnets kompleksitet?. Statens Vegvesen; 2005-09-01.
 • Olsen, Kjell Harald (2004). Samfunnssikkerhet, risiko og det gode liv. Hvordan unngå uønskede hendelser?. 2004-10-25 - 2004-10-26.
 • Asmervik, Sigmund; Olsen, Kjell Harald (2003). Ethical Dilemmas when Planning for a Resilient and Safe Society - A Master`s Programme at Stavanger University College. 2003-07-08 - 2003-07-12.
 • Olsen, Kjell Harald (2003). Makt og rasjonalitet i planlegging. 2003-11-27.
 • Olsen, Kjell Harald (2003). Risiko og det gode liv. Høgskolen i Stavanger - Åpen fagdag; 2003-11-26.
 • Olsen, Kjell Harald (2003). Risiko og samfunnssikkerhet. 2003-11-27.
 • Njå, Ove; Aven, Terje; Sandve, Kjell; Olsen, Kjell Harald; Boyesen, Marit (2001). Samfunnssikkerhet. Risiko- og sårbarhetsanalyser. Beredskapsmessige hensyn i planlegging.
 • Olsen, Kjell Harald (2001). Å skape muligheter - Hva må til for at planlegging skal resultere i god handling?.