Et profilbilde

Professor
Unn Cecilie Omre { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Unn Cecilie Omre", "tel": "Telephone: +47 51834226", "email": "cecilie.omre@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-263

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Ellingsen, Ingunn T; Schjelderup, Liv; Omre, Unn Cecilie (2014). Barn og unges medvirkning i barnevernet. In: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. p. 115-136.
 • McKenzie, Margaret; Omre, Unn Cecilie; Schjelderup, Liv; Walker, Shayne; Young, Susan (2014). Child Rights/Community Development Principles: Key Elements for Child Protection Practice. In: Human Right and social equality: challenges for social work. Ashgate. ISBN 9781472412355. p. 82-86.
 • Young, Susan; McKenzie, Margaret; Omre, Unn Cecilie; Schjelderup, Liv; Walker, Shayne (2014). Practicing from Theory: Thinking and Knowing to “Do” Child Protection Work. Social Sciences. ISSN 2076-0760. Volume 3. Booklet 4. p. 893-915. DOI: 10.3390/socsci3040893.
 • Young, Susan; McKenzie, Margaret; Schjelderup, Liv; Omre, Unn Cecilie; Walker, Shayne (2014). What Can We Do to Bring the Sparkle Back into this Child's Eyes? Child Rights/Community Development Principles: Key Elements for a Strengths-based Child Protection Practice. Child Care in Practice. ISSN 1357-5279. Volume 20. Booklet 1. p. 135-152. DOI: 10.1080/13575279.2013.847052.
 • Young, Susan; McKenzie, Margaret; Schjelderup, Liv; Omre, Unn Cecilie (2012). The rights of the child enabling community development to contribute to a valid social work practice with children at risk. European Journal of Social Work. ISSN 1369-1457. Volume 15. Booklet 2. p. 169-184. DOI: 10.1080/13691457.2010.543889.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2009). Barn i barnevernet : en studie om barns deltakelse og styrkeprosesser i familieråd. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2283-8. 268 p.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2009). Kjernen i familieråd : familiens eget møte. In: Familieråd og nettverksråd. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01517-0. p. 119-152.
 • Johansson, Ingrid; Sewpaul, Vishanthie; Horverak, Sveinung; Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie; Børnholdt, Lis (2008). Empowerment and globalisation in a Nordic social work education context. International Journal of Social Welfare. ISSN 1369-6866. Volume 17. Booklet 3. p. 260-268. DOI: 10.1111/j.1468-2397.2008.00572.x.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2006). Barn i voldsrammede familier. In: Fasetter av sosialt arbeid. Tapir Akademisk Forlag. p. 47-72.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2006). Sosialt arbeid mellom vitenskap og laug. Nordisk sosialt arbeid. ISSN 0333-1342. Volume 26. Booklet 4. p. 330-340.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv; Østerhaug, Reidar S. (2006). Innledning: Sosialfaglige fasetter. In: Fasetter av sosialt arbeid. Tapir Akademisk Forlag. p. 7-9.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2006). Et essay om kunnskapsproduksjon og kunnskapsdebatter i barnevern og sosialt arbeid. In: Fasetter av sosialt arbeid. Tapir Akademisk Forlag. p. 166-183.
 • Marthinsen, Edgar; Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2005). Mot en anstendig praksis i barneverntjenesten. In: Nye metoder i et moderne barnevern. Fagbokforlaget. p. 268-276.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2005). Barnevernet - forutsettinger og gjennomføringer. Nordisk sosialt arbeid. ISSN 0333-1342. Volume 2.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2005). Familieråd - en ny modell for beslutninger i barnevernet. In: Nye metoder i et moderne barnevern. Fagbokforlaget. p. 52-73.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie; Marthinsen, Edgar; Horverak, Sveinung; Hyrve, Geir (2005). Mot et nytt barnevern. In: Nye metoder i et moderne barnevern. Fagbokforlaget. ISBN 8276749798. p. 9-51.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2003). Kan sviktende familier v erne sine barn gjennom anvendelse av metoden familierådslag?. ?. Volume 31. Booklet 2. p. 141-149.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2003). Familierådslag ur familiens perspektiv. In: Familjerådslag i Norden. Erfarenheter, forskningsresultater, refleksjoner. Universitetstryckeriet.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2002). Familieråd – en faglig utfordring for barnevernet i Norden. In: Profesjon og fag - sosionomkompetanse i utvikling / Hallgerd Conradi og Jorunn Vindegg (red.). Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleier.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2002). Fra sympati til empati til demokrati i norsk barnevern. In: Demokratisering af det sociale arbejde med familier, redaktion: Jytte Faureholm og Karen Pedersen. UFC.
 • Omre, Cecilie (2001). Youth and Gender in Post-Communist Bulgaria. Journal of Youth Studies. ISSN 1367-6261. Volume 4. Booklet 1. p. 25-40.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie; Erkers, M.; Nyberg, E. (2001). Familierådslag - en ressurs i sosialt arbeid med barn og familie. In: Familjerådslag i Norden. Erfarenheter från fält och forskning. p. 101-112.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2007). Veivisere for et fremtidig barnevern. Familieråd og barn i moderne barnevern. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922234. 204 p.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv; Østerhaug, Reidar S. (2006). Fasetter av sosialt arbeid. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 8251921635. 204 p.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2005). Bachelor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2005). Master i sosialt arbeid; - hvor ligger grensene for hva som er en master i sosialt arbeid, og hva er en master i noe annet?.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2005). Nye metoder i et moderne barnevern. Fagbokforlaget. ISBN 8276749798. 277 p.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2004). Familierådslag - et australsk bilde. Erfaringer og muligveier å følge. STAKES, Forskning og utviklingssentral for sosial- og helsetjenester. 11 p.
 • Hatling, Trond; Omre, Cecilie; Bjørngård, Johan Håkon (2002). Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001. SINTEF Unimed. ISBN 82-14-02798-5. 53 p.
 • Horverak, Sveinung; Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2002). Familierådslag. Demokrati og beslutninger i norsk barnevern. Fagbokforlaget. ISBN 8276746853. 152 p.
 • Omre, Cecilie (1999). Den store styrkeprøven; Barnevernsarbeiderens møte med fylkesnemda. NTNU. 120 p.
 • Omre, Unn Cecilie; Schjelderup, Liv (2012). From student to proffesional: Learning by acting and reflecting. Social work professional identity in transition; How to cope the mismatch?. 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Unn Cecilie (2012). Valg av kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid. 2012-10-10 - 2012-10-12.
 • Young, S.; McKenzie, Margaret; Schjelderup, Liv; Omre, Unn Cecilie (2012). key elements for a strengths based child protection practice. 2012-07-08 - 2012-07-12.
 • Omre, Cecilie (2010). Vil løfte fram barna: Vi har hatt 20 år med kvinnepolitikk. Nå må vi få en barnepolitikk. [Newspaper]; 2010-11-26.
 • Omre, Cecilie (2010). Vil styrke barnepolitikken. [Newspaper]; 2010-11-26.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2010). Demokrati og inkluderende prosesser i sosialt arbeid med barn. 2010-09-10.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2010). Introducing the Family concept. 2010-09-06.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2010). The new child perspective - implications for social work theories and practices. 2010-10-26.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2010). What is family for me? Skills in understanding clients in a family context. 2010-09-07.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2010). Barn i barnevernet. En studie av deltagelse og styrkeprosesser i familieråd. Universitetsbiblioteket, UiS; 2010-03-16.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2010). Barn i barnevernet. Hva er det som gjør at barn klarer seg til tross for vansker?.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2010). Barns interesser i sentrum - Hvordan realiseres barns interesser og kompetanser i barnevernet? En empirisk studie. 2010-09-30 - 2010-10-01.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2010). Demokrati og inkluderende prosesser i sosialt arbeid med svake grupper. 2010-09-10.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2010). Searching for strengths in child protection. 2010-10-25.
 • Omre, Cecilie (2009). Child perspective in modern social work. Lisbon University Institute; 2009-10-27.
 • Omre, Cecilie (2009). Family as a contextual concept. Lisbon University Institute; 2009-09-08.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2009). Hvordan realisere barns kompetanse i møte med barnevernet? Implementation of the child´s strengths in Child Protection Services. 2009-09-09 - 2009-09-11.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2009). Children´s Participation in social work; searching for policy and practice solutions. 2009-04-26 - 2009-04-29.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2009). Social Work Education in Scandinavia - Visions, missions and pedagogical approaches. 2009-07-17 - 2009-07-19.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2008). Adopting democratic principles and empowering methods in Nordic Social Work Education. Experiences from a Nordplus projec. 2008-08-21.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2008). Barns deltagelse.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2008). Det private rom i familieråde. Bergen kommune; 2008-04-15.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2008). Empowerment and globalization in a Nordic social work education context. 2008-07-23.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2008). Hvordan barn ivaretas i møte med barnevernet; ¿ funn fra en forskningsstudie. BUF-Etat Region Vest, Stavanger; 2008-11-04.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2008). Metoden familierådslag: prinsipper og erfaringer. Universiteteti Gøteborg; 2008-04-18.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2008). Recalling the future ¿ a method for children interviews. 2008-05-20.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2008). Recalling the future, - a method for interviewing children. Høgskolen I Bodø; 2008-01-28.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2008). Spor av det sosiale arbeidets innsats. Barn som deltagere i barnevernet. 2008-11-28.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2008). Barn som aktører I sosialt arbeid med barn og familier. 2008-08-22.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2008). Barn som deltagere i familierådsprosessen. Bergen kommune; 2008-04-15.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2008). Barn som deltagere. En forskningstilnærming. Roskilde Universitet.; 2008-05-14.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2008). Det å holde fast et perspektiv. Barn som deltagere. Universiteteti Gøteborg; 2008-04-18.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2008). Er det rom I barnevernet for barn som deltagere?. 2008-04-24.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2008). Fremtidsvisjoner for et nytt barnevern.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2008). Hvordan blir barn hørt i fammilieråd?.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2008). Quoting professionals and quoting clients, - with same or different mind-sets?. Høgskolen I Bodø; 2008-01-28.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2008). Transplanting the local to the global. Family Group Conference. From New Zealand to a Nordic Context. 2008-07-23.
 • Omre, Cecilie (2007). Methods in capasity-oriented social work with children and families. University of Parma, Italia; 2007-10-30 - 2007-11-02.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2007). Child Protection and Community Development. Some challenges and opportunities. 2007-06-24 - 2007-06-27.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2007). Hva skjer i sosialt arbeid?.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2007). Fronter i sosialt arbeid.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2007). Kjennetegn ved et moderne barnevern - mål og muligheter. 2007-02-08 - 2007-02-09.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2007). Modern families in a European Context. University of Parma, Italia; 2007-08-27 - 2007-08-30.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2006). Det moderne barnevernet - strategier og mål. 2006-11-30 - 2006-12-01.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2006). Forutsetninger og muligheter for å lykkes med sosialt arbeid med barn og deres familier. 2006-11-01 - 2006-11-02.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2006). Hvordan lykkes med myndiggjøring i et moderne barnevern. 2006-09-22 - 2006-09-23.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2006). Jeg visste vi var trygge her, - om barn som brukere på krisesentere. 2006-02-09 - 2006-02-11.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2006). Utvikling av et moderne sosialt arbeid - valg av kunnskap og praksis. 2006-04-03 - 2006-04-05.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2006). Barn som deltakere i besluttninger - presentasjon av et nordisk forskningsdesign og noen foreløpige resultater. 2006-11-30 - 2006-12-01.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2006). Barneperspektiv i familieråd - et forskningsdesign. 2006-10-13 - 2006-10-14.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2006). Bokanmeldelse av boken :Har vi råd mamma? Om inntektssikring og fattigdom av Per arne Stolanowski og kari Gustavsen Tvetene.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2006). Et fremtidsrettet barnevern. 2006-05-04.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2006). Grensene for en master i sosialt arbeid, - hva er en master i sosialt arbeid og hva er noe annet?.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2006). Hjemmebaserte tjenester - moderne barnevern i praksis. 2006-09-22 - 2006-09-23.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2005). [Anmeldelse]Toril Havik, Mette Y. Larsen, Sigrid Nordstoga og Jarmund Veland: Barnevernet - forutsetninger og gjennomføringer.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2005). Barn i vanskelige livssituasjoner. Respekt og hjelp i øyenhøyde. 2005-01-20 - 2005-01-21.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2005). Er det behov for alternativ sosialrådgiving i den fremtidige sosialkontortjenesten?. 2005-01-12 - 2005-01-14.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2005). Familierådslag - et tilbud til voldsrammede familier?. 2005-01-20 - 2005-01-21.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2005). Godt svart!.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2005). Barn av psykisk syke foreldre - barnevernets rolle. 2005-10-17.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2005). Et åpnre barnevern - hvilke roller har sosialrådgivereutdannelsene i utviklingen av et moderne barnevern?. 2005-08-12 - 2005-08-14.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2005). Utdanning for et moderne barnevern.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2005). Voldsutsatte barn og kvinner på Krisesenter. Resultat fra 2 brukerundersøkelser. 2005-11-25.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2004). A presentation of family group conferencing in Norway - development and status.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2004). Australske kontraster.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2004). Et åpnere barnevern.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2004). "Welcome to the real world!" - an Independent student-runsocial councelling Service. 2004-08-05.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2004). Faglige og politiske utfordringer i det kommunale barenvernet. 2004-10-11.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2004). Family Group conferencing in today`s Australia - what can be learn?. 2004-08-27.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2004). Norwegian Child Welfare - frames and fringes, issues and challenges. 2004-03-18.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2003). Barnevern med høy faglig standard?.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2003). Modernity and Child Protection. 2003-05-05.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2003). Nettverksarbeid som ressurs i sosialt arbeid med eldre. 2003-03-01 - 2003-04-30.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2003). Slipp demokratiet løs!.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2002). Commitment to Partnership in social Work. 2002-10-11 - 2002-10-12.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2002). Familierådslag – en anvendbar modell i psykiatrien?. 2002-06-04 - 2002-06-06.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2002). Family Group Conferencing in Norway – Findings and Future. 2002-10-08 - 2002-10-09.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2002). Fra sympati til empati til demokrati. Hvilke muligheter og konsekvenser kan det ha og slippe demokratiet løs i sosialt arbeid med barn og familier?. 2002-03-15 - 2002-03-16.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2002). Paradigmeskifter i sosialt arbeid. Er det rom i psykiatrien for empowerment baserte arbeidsmodeller, der familier med barn/unge er med i et partnerskap?. 2002-06-04 - 2002-06-06.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2002). På søk etter nye perspektiver og demokratiske prosesser i sosialt arbeid. To prosjekter – samme mål: Behov for alternative sosialkontor? Familierådslag, - ny kompetanse og nye løsninger for barnevern. 2002-01-28 - 2002-01-30.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2002). Revitalizing social work education within a Nordic context. 2002-07-15 - 2002-07-18.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2002). Time for Democratisation and Partnership – Family Group Conferencing as a method. 2002-05-24 - 2002-05-25.
 • Omre, Cecilie (2001). Fattiges møte med hjelpeapparatet, - noen refleksjoner. Høgskolen i Stavanger; 2001-08-30.
 • Omre, Cecilie (2001). Nettverksarbeid i psykiatrien – kan Familieråd benyttes?. 2001-03-22.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2001). Familieråd – bruk og misbruk. 2001-09-19 - 2001-09-21.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2001). Fra påvirkning til medvirkning – er brukerperspektiv mulig i en profesjonell praksis?. 2001-08-18 - 2001-08-21.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2001). Navigering i en brytningstid.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2001). Nye metoder i sosialt arbeid med familier, - behov for dokumentsjon?. 2001-03-06.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2001). Brukermedvirkning og sosial mobilisering. 2001-11-22 - 2001-11-24.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2001). Committment to partnership in social work. 2001-06-25.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (2001). Dilemmaer i barnevernet – Familieråd en farbar vei?.
 • Omre, Cecilie (2000). Den store styrkeprøven, barnevernsarbeiderens møte med fylkesnemda.
 • Omre, Cecilie (2000). Family Conference Groups as a methode in child protection.
 • Omre, Cecilie (2000). The theoretical basis for child protection in social work- developmentel perspectives - lecture and workshop.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv (2000). Familieråd - en faglig utfordring for barnevernet i Norden.
 • Schjelderup, Liv; Omre, cecilie (2000). Å forstå hverdagen.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie (1998). Studentdrevet sosialrådgivingskontor.