Et profilbilde

Associate Professor
Kjersti Ørvig { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Kjersti Ørvig", "tel": "Telephone: +47 51834184", "email": "kjersti.orvig@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-257

Research fields


Selected publications


Research in progress


Work experience


Scientific publications (from Cristin)

 • Ørvig, Kjersti (2014). Velferdsteknologi En studie av holdninger/oppfatninger om bruk av velferdsteknologi for unge mennesker med nedsatt funksjonsevne i eller på vei til egen bolig. UiS. ISBN 978-82-7644-582-4. 71 p.
 • Ørvig, Kjersti (2010). En kartlegging av bostedsløse rusmiddel-avhengige mellom 18 og 25 år med behov for bolig med oppfølgingstjenester. universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444414. 40 p.
 • Ørvig, Kjersti (2007). Tolken som redskap eller kulturinformant? Et samhandlingsstudie av tolkede klientsamtaler i sosialtjenesten. Universitetet i Tromsø. 275 p.
 • Claussen, Tor; Ørvig, Kjersti (2003). Sosiale dilemmaer i det moderne. Nnibub. ISBN 8274771478. 263 p.
 • Ørvig, Kjersti (2003). Tolkning og fortolkning i sosial samhandling. En analyse av betingelser som kan bidra til utvikling av kommunikasjonsprosesser i samhandling mellom sosialarbeidere og brukere med minoritetsspråklig bakgrunn med utgangspunkt i bruk av tolk. 25 p.
 • Ørvig, Kjersti (2002). Forståelse av den "fremmede" andre. vitenskapsteoretisk paper til dr. polit.studie.
 • Ørvig, Kjersti (2002). Redegjør for noen hovedmuligheter knyttet til ulike forskningsdesign- når hensikten er å generalisere. Dr. gradskurs case-studie metode. 15 p.
 • Ørvig, Kjersti (2000). De kommer jo her for å få lønna si. Sosialarbeideres møte med klienter med innvandrerbakgrunn- Delrapport 2. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-123-8. 49 p.
 • Ørvig, Kjersti (1998). En minoritets gruppes møte med sosialkontoret. Høgskolen i Stavanger. 45 p.
 • Ørvig, Kjersti (2017). Social work practice in various contexts.
 • Ørvig, Kjersti (2015). Vel og bra for hvem? En kvalitativ studie av velferdsteknologi i bolig for unge psykisk utviklingshemmede. Stavanger kommune;
 • Ørvig, Kjersti; Tembo, Memory Jayne (2015). Multifaceted social work in context.
 • Ørvig, Kjersti (2014). Velferdsteknologi ingen revolusjon.
 • Ørvig, Kjersti (2011). Drømmer og visjoner. En kvalitativ undersøkelse av unge rusmiddelmisbrukeres drømmer og visjoner på vei til en rusfri tilværelse i fremtidig bolig. Arbeidstreningsseksjonen, Stavanger kommune; 2011-11-14.
 • Ørvig, Kjersti (2010). Marginalisering, inkludering, ekskludering i offentlig tjenesteyting. 2010-09-14.
 • Ørvig, Kjersti (2009). Interpreting and models for communication in public services. 2009-06-11 - 2009-06-13.
 • Ørvig, Kjersti (2008). Samtykkeerklæring hva er det? Om tolking i offentlig tjenesteyting. Universitetet i Stavanger; 2008-11-26.
 • Ørvig, Kjersti (2008). Tolkes rolle bør endres. [Newspaper]; 2008-06-03.
 • Ørvig, Kjersti (2008). Tolkes rolle bør endres. [Radio]; 2008-06-03.
 • Ørvig, Kjersti (2008). Tolking i offentlig tjenesteyting.
 • Ørvig, Kjersti (2008). Utfordringer i kommunikasjon med etniske minoriteter. 2008-02-14.
 • Ørvig, Kjersti (2006). Makt og avmakt i tolkesituasjoner. Universitetet i Stavanger; 2006-11-29.
 • Ørvig, Kjersti (2005). Makt og avmakt i tolkesituasjonen Maktförhållanden i tolksituationen. 2005-05-19 - 2005-05-20.
 • Ørvig, Kjersti (2003). Interpreting language and communication in social settings. 2003-11-20 - 2003-11-22.
 • Ørvig, Kjersti (2003). Minoriteters møte med sosialkontoret. 2003-12-12.
 • Ørvig, Kjersti (2001). De kommer jo her for å få lønn si: Sosialarbeideres møte med minioritetsklienter. 2001-11-24.
 • Ørvig, Kjersti (2001). De kommer jo her for å få lønna si"! Sosialarbeideres møte med klienter med minoritetsbakgrunn. 2001-11-22 - 2001-11-24.
 • Ørvig, Kjersti (1998). Cross Cultural Meeting and the Problem of Intersubjectivity in Social Work.
 • Ørvig, Kjersti; Johannesdottir, Helga; Christensen, Bjørn; Merivirta, Matti; Kristinsdottir, Gudrun; Hollander, Anna (1998). Lærebok:Olav Garsjø "Sosiologisk tenkemåte. En introduksjon for helse og sosialarbeidere".