Et profilbilde

Assistant Professor
Evelyn Sandøy Ottesen { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Evelyn Sandøy Ottesen", "tel": "Telephone: +47 51834246", "email": "evelyn.s.ottesen@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-210

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2019). Læring og forskning : to sider av samme sak?. In: Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Fagbokforlaget. ISBN 9788245033434. p. 99-112.
  • Ottesen, Evelyn Sandøy; Ellingsen, Ingunn T (2014). Tilsyn i fosterhjem - tilsynspersonens oppgave og etydning for barnevernsfaglig arbeid. In: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. p. 158-180.
  • Ottesen, Evelyn Sandøy (2013). Vitskap og kunnskap i profesjonsutdanningane: Essaysamling frå kurs i vitskapsteori og kunnskapsforståing ved Høgskolen Stord/ haugesund H-2011/v-2012 Hvordan øke samspillet mellom utdanning og yrkesfelt?. Høgskolen Stord/ Haugesund. 323 p.
  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth; Handeland, Wenche K; Svendsen, Thomas Solgård (2015). Developing Research Mindedness.Partnership between education and practice during placements in Bachelor Education. European Association of Schools of Social Work; 2015-06-29 - 2015-07-02.
  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2014). Research in Social Work - The importance of Research for Professional development and improving services. The Silberman School of Social Work at Hunter College.; 2014-06-09 - 2014-06-11.
  • Ottesen, Evelyn Sandøy; Kroken, Kim Iren; Willumsen, Elisabeth (2014). Kunnskapsbasert profesjonsutvikling. Universitetet i Agder - PraksisVel; 2014-05-21 - 2014-05-22.
  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2012). The development of Researching Social Workers during Bachelor Education. Universitetet i Helsinki; 2012-05-30 - 2012-05-31.