Et profilbilde

Researcher
Einar Solheim Pedersen { "honorific-suffix": "Researcher", "fn": "Einar Solheim Pedersen", "tel": "Telephone: +47 51832658", "email": "einar.s.pedersen@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Museum of Archaeology
Room AM A-515

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Pedersen, Einar Solheim (2016). Klimaets plass i norsk historie : en forskninghistorisk oversikt. In: Tverrfaglige perspektiver 3. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-167-0. p. 61-76.
 • Katellet, Elisabeth; Nesje, Atle; Pedersen, Einar Solheim (1998). Reconstructing the palaeoclimate of Jaeren, Southwestern Norway, for the period 1821-1850, from historical documumentary records. Geografiska Annaler. ISSN 0435-3676. Volume 80. Booklet 1. p. 51-65.
 • Pedersen, Einar Solheim; Kalela-Brundin, Maarit (1998). Utvalgte år i en årringkurve fra Suldal, Rogaland, korrelert med historiske klimadata. AmS-Varia. ISSN 0332-6306. Booklet 32. p. 41-51.
 • Pedersen, Einar Solheim (1996). Norwegian historical records of climatological relevance from the latter part of the Maunder Minimum period (1675-1715). AmS-Varia. ISSN 0332-6306. Booklet 25. p. 17-20.
 • Selsing, Lotte; Foldøy, Oddveig; Løken, Trond; Pedersen, Einar Solheim; Wishman, Erik (1991). A preliminary history of the Little Ice Age in a mountain area in SW Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift. ISSN 0029-196X. Volume 71. Booklet 3. p. 223-228.
 • Pedersen, Einar Solheim (1985). Bruk av historie og historiske kilder i arkeologi. AmS-Varia. ISSN 0332-6306. Booklet 13. p. 77-82.
 • Pedersen, Einar Solheim (1982). Tre bygdesamfunn rundt heia : befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland 1800-1900. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 82-90215-37-1. 103 p.
 • Brun, Wenche; Pedersen, Einar Solheim (2016). Tverrfaglige perspektiver 3. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-167-0. 96 p.
 • Kristoffersen, Siv; Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim (2014). Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7760-160-1. 186 p.
 • Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim (2009). Tverrfaglige perspektiver. Arkeologisk museum. ISBN 9788277601403. 186 p.
 • Pedersen, Einar Solheim (1979). Tre bygdesamfunn rundt Ryfylke-/Setesdalsheiene : befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland, 1800-1900.. E.S. Pedersen. 170 p.
 • Ravn, Mads; Barber, Jenny; Pedersen, Einar Solheim (2011). Ansikt til ansikt med steinaldergut.
 • Pedersen, Einar Solheim (2018). Homsland - på Jærens tak.
 • Pedersen, Einar Solheim (2017). Om kulturminnevern og forhistorieforskning ved Arkeologisk museum : bokomtale.
 • Pedersen, Einar Solheim (2017). Ullandhauggården - oppfyllelsen av en drøm.
 • Pedersen, Einar Solheim (2016). Fra redaktøren. Leder i Frá haug ok heidni (fire nummer).
 • Pedersen, Einar Solheim (2010). Glimt fra den arkeologiske undersøkelsen på Jåsund i Sola kommune.
 • Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim (2009). Publiseringsprosess. Redaksjonsutvalget ved AM. Foredrag for elever ved Kongsgård som tar faget: Teknologi og forskningslære.; 2009-09-29.
 • Sjurseike, Ragnhild; Lillehammer, Grete; Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden.
 • Pedersen, Einar Solheim (1997). Det sårbare mennesket : klima mellom to istider.
 • Pedersen, Einar Solheim (1993). Kilder til klimaets historie.
 • Pedersen, Einar Solheim; Solli, Oddveig Foldøy (1979). Stølsbruket i Ryfylkeheiene.