Et profilbilde

Assistant Professor
Unni Puntervold Pereira { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Unni Puntervold Pereira", "tel": "Telephone: +47 51831344", "email": "unni.p.pereira@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Cultural Studies and Languages
Room HG N-219

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Sæbø, Aud Berggraf; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2016). Lesson Study og praktiske strategier i lærerutdanning og grunnskolepraksis. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Booklet 3. p. 180-194.
 • Pereira, Unni Puntervold (2010). "Nasjonale Retningslinjer for fremmedspråk i den nye Grunnskolelærerutdanningen", høsten 2010, et forslag til retningslinjer fra nasjonalt opprettet gruppe av universitets- og høgskolelærere i fremmedspråk til Rammeplanutvalgets medlemmer, januar 2010. In: Utdanningsdirektoratets nettsider. Utdanningsdirektoratet.
 • Pereira, Unni Puntervold (2002). Wie motiviert man Schüler und Studenten der heutigen Generation zum Deutschlernen?. In: Vorträge des Deutschlehrer Fachtages am 22.5.2002. Høgskolen i Stavanger, Avdeling for humanistiske fag, Tyskseksjonen. p. 35-51.
 • Pereira, Unni Puntervold (2017). Norsk språk og kultur for internasjonale studenter ved Universitetet i Stavanger.. Stavanger internasjonale soroptimistforening;
 • Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2016). Lesson Study og språkstøttende strategier i lærerutdanning og grunnskolepraksis. NTNU; 2016-10-20 - 2016-10-21.
 • Pereira, Unni Puntervold (2014). Utviklingsmønstre i norsk mellomspråk med tekstarbeid. Karls Universitet i Praha;
 • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2014). Hva vet vi om lærerstudenters kunnskaper og holdninger til flerkultur og språk i fag?. Illinniarfissuaq - Grønlands lærerseminar; 2014-09-02 - 2014-09-06.
 • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2014). Språk og flerkultur i fag. Hvilken komptanse har morgendagens lærere?. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Pereira, Unni Puntervold (2013). Utfordringer i det flerkulturelle klasserommet. Minoritetsspråklige elevers ordlæring og mellomspråksutvikling på mellomtrinnet. Teori, praksis og erfaring. Senter for flerspråklige barn og unge (FBU), Sandnes; 2013-09-05.
 • Pereira, Unni Puntervold (2013). Utfordringer i det flerkulturelle klasserommet. Minoritetsspråklige elevers ordlæring og mellomspråkutvikling på mellomtrinnet. Universitetet i Stavanger, Unipedgruppa v/Brit Hanssen; 2013-04-10.
 • Brodahl, Greta; Hansen Laksfoss, Ann Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2010). "Språkfagene ved UiS utslettes".
 • Pereira, Unni Puntervold (2010). Elektronisk undervisningsopplegg i tysk: De første timene (tysk 1, tysk 2, tysk 3).
 • Pereira, Unni Puntervold (2010). "Håndbok for skoleledere".
 • Pereira, Unni Puntervold (2010). "Håndbok for språklærere".
 • Pereira, Unni Puntervold (2010). Intervju i NRK Rogaland om reaksjonene i fremmedspråkmiljøet etter UiS-styrets vedtak (10.06.10) om nedleggelse av språkfagene tysk, fransk og spansk fra høsten 2010. [Radio]; 2010-06-10.
 • Pereira, Unni Puntervold; Brodahl, Greta (2010). Forslag til Emnebeskrivelse for Nasjonalt Etterutdanningskurs for fremmedspråklærere 2010-2012. 2010-06-03 - 2010-06-04.
 • Pereira, Unni Puntervold; Brodahl, Greta (2010). Forslag til kursinnhold på 1. og 2. samling av Nasjonalt Etterutdanningskurs i "Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet 6. og 7. trinn 2010-2012. 2010-06-03 - 2010-06-04.
 • Pereira, Unni Puntervold; Wagner, David-Alexandre (2010). "Pilotoppdraget til Universitetet i Stavanger". 2010-06-03 - 2010-06-04.
 • Pereira, Unni Puntervold (2009). "Hvor flerspråklig er du?". 2009-08-20.
 • Wagner, David-Alexandre; Pereira, Unni Puntervold (2009). Lyttet til de som fant opp hjulet. [Newspaper]; 2009-09-26.
 • Pereira, Unni Puntervold (2008). "Om det å lære språk". St. Svithun Ungdomsskole, FAU; 2008-04-24.
 • Pereira, Unni Puntervold (2005). "Den nye læreplanen i 2. fremmedspråk. Hvordan kan jeg undervise etter L-06? Tysk som praktisk fag for alle elever, - hvordan?". 2005-05-26.
 • Pereira, Unni Puntervold (2004). "Die wichtigsten Änderungen der neuen deutschen Rechtschreibreform". 2004-05-13.
 • Pereira, Unni Puntervold (2002). "Wie motiviert man Schüler und Studenten der heutigen Generation zum Deutschlernen?". 2002-05-22.
 • Pereira, Unni Puntervold (2002). Wie motiviert man Schüler und Studenten der heutigen Generation zum Deutschlernen?. 2002-05-22.
 • Pereira, Unni Puntervold (2008). Eksper Elevens Kommunikative SpråkPERformanse Skjema for evaluering av språkferdigheter i tysk.
 • Pereira, Unni Puntervold (2008). Eksper Elevens Kommunikative SpråkPERformanse Skjema for evaluering av språkferdigheter i tysk.