Et profilbilde

Administrative Manager
Håkan Petersson { "honorific-suffix": "Administrative Manager", "fn": "Håkan Petersson", "tel": "Telephone: +47 51832696", "email": "hakan.petersson@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Artefacts
Room AM A-416

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Petersson, Håkan (2015). Introduction. In: Domestic life in the Tanum rock carving area. Settlements, graves and rituals in the vicinity of the world Heritage rock carvings of Tanum. Bohusläns museums förlag. ISBN 978-91-7686-252-0. p. 7-21.
 • Petersson, Håkan; Toreld, Christina (2015). Landscape or Seascape?. In: Domestic life in the Tanum rock carving area. Settlements, graves and rituals in the vicinity of the world Heritage rock carvings of Tanum. Bohusläns museums förlag. ISBN 978-91-7686-252-0. p. 23-67.
 • Lönn, Marianne; Petersson, Håkan (2013). Construction archaeolgy, fieldwork and theory. In: Counterpoint : essays in archaeology and heritage in honour of Professor Kristian Kristiansen. Archaeopress. ISBN 978-1-4073-1126-5. p. 685-693.
 • Petersson, Håkan (2013). Forskningsinitierad förvaltning och förvaltningsinitierad forskning. Primitive tider. ISSN 1501-0430. Volume 15. p. 113-120.
 • Petersson, Håkan (2011). Att gräva nuet: samtidsarkeologi och fältarkeologi. In situ archaeologica. ISSN 2000-4044. Volume 2009-2010.
 • Petersson, Håkan (2010). Uppdragsarkeologin i det europeiska samtalet.. In situ archaeologica. ISSN 2000-4044. Volume 2008. p. 143-146.
 • Petersson, Håkan (2009). Att kvalitetssäkra den svenska uppdragsarkeologin: för en nationell centralisering av den vetenskapliga bedömningen. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volume 104. Booklet 3. p. 199-204.
 • Petersson, Håkan (2008). För mycket regionalt godtycke. Svar till Lagerlöf och Franzén.. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volume 103. Booklet 1. p. 36-39.
 • Petersson, Håkan (2007). Normalfördelade kulturlager i Bohuslän och behovet av en förändrad undersökningsstrategi.. In Situ. Västsvensk arkeologisk tidskrift. ISSN 1403-4964. Volume 2004-2005. p. 55-66.
 • Petersson, Håkan (2007). Vad skall en arkeologisk undersökning kosta?. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volume 102. Booklet 2. p. 107-110.
 • Petersson, Håkan (1998). The Construction of Local Groups in Early Neolithic Scandinavia - An Interpretation of Social Boundaries without Local Horizons.. Current Swedish Archaeology. ISSN 1102-7355. Volume 4.
 • Petersson, Håkan (1997). Dansk kontra svensk utbildning och dess implikationer på arkeologisk praxis.. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volume 92. Booklet 3/4. p. 221-230.
 • Petersson, Håkan (1997). Where did all the farmers come from?. Journal of Danish Archaeology. ISSN 0108-464X. Volume 13. Booklet 1. p. 179-190.
 • Petersson, Håkan (1996). En kritisk kommentar till Helena Knutssons avhandling Slutvandrat? och till etnografiska analogier som ett slags epistemé för arkeologiska kulturer.. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volume 91. Booklet 4. p. 217-219.
 • Iversen, Frode; Petersson, Håkan (2016). The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-099-6. 342 p.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Bakkevig, Sverre; Bang-Andersen, Sveinung; Bakke, Bitten; Hollund, Hege Ingjerd; Jensen, Christin E; Kristoffersen, Siv; Løken, Trond; Nitter, Marianne; Petersson, Håkan; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Ravn, Mads; Selsing, Lotte; Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Kulturarv i nåtid og framtid. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-168-7. 322 p.
 • Petersson, Håkan; Toreld, Christina (2015). Domestic life in the Tanum rock carving area. Settlements, graves and rituals in the vicinity of the world Heritage rock carvings of Tanum. Bohusläns museums förlag. ISBN 978-91-7686-252-0. 367 p.
 • Petersson, Håkan (2012). Skee 1212 - en mellanmesolitisk jaktstation i norra Bohuslän : undersökning inför ombyggnad av väg 164 mellan Rämne och Valex : särskild undersökning : Skee 1212 och del av Skee 1576, Valex 1:5, Skee socken, Strömstads kommun. Bohusläns museum. 25 p.
 • Petersson, Håkan (2011). Reburial and analyses of archaeological remains : phase II -results from the 4th retrieval in 2009 from Marstrand, Sweden. Bohusläns museums förlag. ISBN 978-91-7686-239-1. 210 p.
 • Petersson, Håkan (2010). Utblickar från Munkedal: 10 000 år av bohuslänsk förhistoria. Bohusläns museums förlag. ISBN 9789176862292. 351 p.
 • Petersson, Håkan (2010). Västsvenska byggnadskonstruktioner från neolitikum.. Bohusläns museums förlag. ISBN 9789176862292. 77 p.
 • Petersson, Håkan (2009). Kokgroparna vid Kind : Tanum 1835, Säm 5:3, Tanums socken och kommun. Bohusläns museum. 26 p.
 • Petersson, Håkan (2009). The processual legacy and new directions in Scandinavian Neolithic research. Bricoleur Press. ISBN 9789185411092. 331 p.
 • Petersson, Håkan (2009). Utredning på del av Hamburgsund 2:2 : frivillig arkeologisk utredning : Hamburgsund 2:2, Tanums socken och kommun. Bohusläns museum. 10 p.
 • Petersson, Håkan (2008). Byggnad under grav : Finska barnhemmets förhistoria - neolitikum, bronsålder & järnålder : Projekt Saltkällan-Håby, teknisk rapport 7 av 7 : RAÄ 166, Foss-Berg 4:1, Foss socken, Munkedals kommun. Bohusläns museum. 24 p.
 • Petersson, Håkan (2007). Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar.. University of Gothenburg. Department of Archaeology. 389 p.
 • Petersson, Håkan (2006). Kokgropar och härdar - 200 f.kr. : vistelseplats?, landskapsanalys & gravtypskronologi : arkeologisk för- och slutundersökning : Tanum socken, Orrekläpp 1:7, Tanum 1857. Bohusläns museum. 21 p.
 • Petersson, Håkan (2005). Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar.. University of Gothenburg. ISBN 91-85245-15-1. 389 p.
 • Petersson, Håkan (2004). Analys av västsvensk mesolitisk kronologi – En illustration av korrespondensanalysens fördelar. Riksantikvarieämbetet. ISBN 91-7209-365-X. 21 p.
 • Petersson, Håkan (2004). Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg. RAÄ 306:3, Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200. UV Väst, Riksantikvarieämbetet. 19 p.
 • Petersson, Håkan (2002). Falkenbergsmotet. Arkeologisk utredning på fastigheten Tröinge 6:4, förundersökning av RAÄ 109:2 och RAÄ 123 och särskild undersökning av RAÄ 68. Halland, Falkenbergs kommun, Vinberg socken. UV Väst, Riksantikvarieämbetet. 27 p.
 • Petersson, Håkan (2002). Metalltid kring Sinntorpskolan, Lindome. Halland, Lindome socken, Sinntorp 2:8, Lindome 4:3 och del av Lindome 5:46, RAÄ 44, 320, 321.. UV Väst, Riksantikvarieämbetet. 29 p.
 • Petersson, Håkan (2001). E6 Bohuslän, Skee-Hogdal - arkeologisk utredning av delsträckan Skee-Hogdal, ett samarbetsprojekt med Bohusläns Museum. Bohuslän, Skee och Hogdal socken, Blomsholm 1:4, 1:7, 1:8, 1:14, 1:16, Dyne 1:1, 1:3, Ejgst 2:1, 2:2, Flateby 3:2, Hogdal 2:14, 2:16, K. UV Väst, Riksantikvarieämbetet. 77 p.
 • Petersson, Håkan (2013). Gud till president: om maktfördelning inom kulturminneförvaltning. Det norske arkeologmøtet (NAM); 2013-11-07 - 2013-11-09.
 • Petersson, Håkan (2013). Oppsumering Konferanse Markedets makt. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo; 2013-12-04 - 2013-12-06.