Et profilbilde

Assistant Professor
Henning Plischewski { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Henning Plischewski", "tel": "Telephone: +47 51832970", "email": "henning.plischewski@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Plischewski, Henning (2018). Livsmestring og helse. In: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58640-9. p. 35-58.
 • Plischewski, Henning (2020). Henry - Førstehjelp for barnehagebarn. Læringsmiljøsenteret, UiS, Røde Kors, Laerdal Medical. 29 p.
 • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger. 67 p.
 • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen (2019). Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC.. 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Plischewski, Henning (2017). Læringsmiljøet i barnehagen. Vadsø kommune; 2017-10-02.
 • Plischewski, Henning (2017). Mobbing - et samfunnsproblem. Det arktiske universitet; 2017-04-27.
 • Plischewski, Henning (2017). Mobbing i barnehagen. 2017-09-27.
 • Plischewski, Henning (2017). Mobbing og psykiske lidelser. Øvre Eiker kommune; 2017-11-15.
 • Plischewski, Henning (2017). Pedagogisk ledelse i barnehagen. Malvik kommune; 2017-05-05.
 • Plischewski, Henning (2015). Pedagogisk utviklingsarbeid i barenhager. Statped; 2015-10-01.
 • Plischewski, Henning (2014). LP modellen i barnehage. Rælingen kommune; 2014-05-21.
 • Plischewski, Henning (2014). Lek og hjernens utvikling. Læringsmiljøsenteret; 2014-04-23.
 • Plischewski, Henning (2014). Lek, mobbing og hjernens utvikling. Læringsmiljøsenteret; 2014-09-18.
 • Plischewski, Henning (2014). Mobbing i barnehagen. Læringsmiljøsenteret; 2014-04-08.
 • Plischewski, Henning (2014). Mobbing i barnehagen. Læringsmiljøsenteret; 2014-03-12.
 • Plischewski, Henning (2014). Mobbing og læringsmiljø. Hitra kommune; 2014-09-24.
 • Plischewski, Henning (2014). Mobbing, lek og hjernens utvikling. Læringsmiljøsenteret; 2014-10-28.
 • Plischewski, Henning (2014). Mobbing, lek og hjernens utvikling. Læringsmiljøsenteret; 2014-08-15.
 • Plischewski, Henning (2014). Oppmerksomhetsvansker og motivasjon. Folkeuniversitetet; 2014-11-22.
 • Plischewski, Henning (2014). Pedagogisk analyse. Læringsmiljøsenteret; 2014-10-17.
 • Plischewski, Henning; Lunde, Svanaug (2014). Tilknytning. Læringsmiljøsenteret; 2014-11-28.
 • Tinnesand, Torunn; Plischewski, Henning (2014). Om tolking av kartleggingsdata. Bruk av analysemodellen. Øvre Eiker kommune;
 • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen. Utdanningsdirektoratet og de nasjonale sentrene; 2013-09-09.
 • Plischewski, Henning (2013). Erfaringer fra LP-gruppene. Alta kommune; 2013-03-12 - 2013-03-13.
 • Plischewski, Henning (2013). Gruppeledelse. Øvre Eiker kommune; 2013-04-23.
 • Plischewski, Henning (2013). Gruppeledelse 2. Statped Midt; 2013-04-18.
 • Plischewski, Henning (2013). Gruppeledelse 3. Narvik kommune; 2013-05-07.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Narvik kommune; 2013-01-03 - 2013-01-04.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljø og pedagogisk analyse 2. Skaun kommune; 2013-01-15 - 2013-01-16.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljø og pedagogisk analyse 3. Øvre Eiker kommune; 2013-01-17 - 2013-01-18.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljø og pedagogisk analyse 4. Hurum kommune; 2013-01-31 - 2013-02-01.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøet i barnehagen. Læringsmiljøsenteret; 2013-01-08 - 2013-01-09.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøsenterets arbeid med barnehager. Utdanningsdirektoratet; 2013-09-09.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøutvikling og diagnosegrupper. Læringsmiljøsenteret; 2013-05-27 - 2013-05-28.
 • Plischewski, Henning (2013). Mobbing. Bamble kommune; 2013-03-19.
 • Plischewski, Henning (2013). Mobbing - ulike perspektiver. Røyken kommune; 2013-01-02.
 • Plischewski, Henning (2013). PP-tjenesten og systemrettet utviklingsarbeid. Læringsmiljøsenteret; 2013-06-18 - 2013-06-19.
 • Plischewski, Henning (2013). Resultater fra første kartlegging. LP barnehager. Læringsmiljøsenteret; 2013-11-20.
 • Plischewski, Henning (2013). Systemrettet arbeid i PP-tjenesten. Institutt for spesialpedagogikk, UiO; 2013-04-04.
 • Plischewski, Henning (2013). Systemrettet læringsmiljøutvkling - noe for alle?. Læringsmiljøsenteret; 2013-12-11 - 2013-12-12.
 • Plischewski, Henning; Støen, Janne; Tinnesand, Torunn (2013). LP-modellen for de minste. Med spesielt blikk på analysemodellen.
 • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret. Utdanningsdirektoratet; 2013-06-03.