Et profilbilde

Research Fellow
Enrico Pollarolo { "honorific-suffix": "Research Fellow", "fn": "Enrico Pollarolo", "tel": "", "email": "enrico.pollarolo@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Granone, francesca; Pollarolo, Enrico (2019). Evaluation of children´s development and expression of geometric thought: a case study. 2019-01-09 - 2019-01-12.
  • Granone, francesca; Pollarolo, Enrico; Morselli, Francesca; Robotti, Elisabetta (2019). The effectiveness of outdoors education on kindergarten children’s mathematical argumentation: a case study. FILIORUM; 2019-10-16 - 2019-10-17.
  • Granone, francesca; Pollarolo, Enrico (2018). En eksempelstudies evaluering av 3 år gamle barns geometriske tankegang i en norsk og en internasjonal barnehage. 2018-10-24 - 2018-10-25.
  • Pollarolo, Enrico; Granone, francesca (2018). Kan utematematematikk gi et godt utgangspunkt for å øke viktige kompetanser som bidrar til en bærekraftig framtid? En eksempelstudie. 2018-10-24 - 2018-10-25.