Et profilbilde

Associate Professor
Lisbeth Prøsch-Danielsen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Lisbeth Prøsch-Danielsen", "tel": "Telephone: +47 51832668", "email": "lisbeth.prosch-danielsen@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Collections
Room AM A-403

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Skogstrand, Lisbeth (2020). Contrasts of the Nordic Bronze Age: An introduction. In: Contrasts of the Nordic Bronze Age. Brepols. ISBN 978-2-503-58877-3.
 • Fredh, Erik Daniel; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Jensen, Christin E (2018). A Synthesis of Pollen Composition in Prehistoric Cultivation Layers in Southwestern Norway. Environmental Archaeology. ISSN 1461-4103. DOI: 10.1080/14614103.2018.1536499.
 • Hjelle, Kari Loe; Halvorsen, Lene Synnøve; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Sugita, Shinya; Paus, Aage; Kaland, Peter Emil; Mehl, Ingvild Kristine; Overland, Anette; Danielsen, Randi; Høeg, Helge Irgens; Midtbø, Inger (2018). Long-term changes in regional vegetation cover along the west coast of southern Norway: The importance of human impact. Journal of Vegetation Science. ISSN 1100-9233. Volume 29. Booklet 3. p. 404-415. DOI: 10.1111/jvs.12626.
 • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Walderhaug, Olav (2018). Bergkunst på Midt- og Sør-Jæren samt i Dalaneregionen, Rogaland. Motiver, historikk, naturmiljø og tilstand.. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-180-9. 83 p.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Prescott, Christopher; Fredh, Erik Daniel (2018). Land-use change and exploitation of outfield resources at the Høg-Jæren plateau, SW Norway, during the last 6500 years. In: Humans and environmental sustainability : lessons from the past ecosystmems of Europe and Northern Africa. 14th Conference of Environmental Archaeology 2018, Modena 26-28 February 2018. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. ISBN 978-88-943442-0-2. p. 58-59.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Prescott, Christopher; Holst, Mads Kähler (2018). Economic and social zones during the Late Neolithic/Early Bronze Age in Jæren, Southwest Norway. Reconstructing large-scale land-use patterns. Praehistorische Zeitschrift. ISSN 0079-4848. Volume 93. Booklet 1. p. 48-88. DOI: 10.1515/pz-2018-0002.
 • Daugstad, Karoline; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2017). Arealkrav i jærlandskapet: En studie av medias fremstilling. Tidsskriftet Utmark. ISSN 1502-3532. Volume 2017. Booklet 1. p. 32-45.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Hjelle, Kari Loe; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Potensial and recommendations: Agrarian botanical data, western Norway. In: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-099-6. p. 293-342.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Heldal, Tom (2014). A local millstone quarry at Nord-Talgje in Southwest Norway: mapping,interpretation and age estimate. In: Seen through a millstone. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7760-158-8. p. 193-208.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2013). Det eldste Hå. In: Hå kulturhistorie band 1: frå eldste tider til 1000-talet. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0228-0. p. 63-69.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2013). Ein kyst i endring. In: Hå kulturhistorie band 1: frå eldste tider til 1000-talet. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0228-0. p. 83-95.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2013). Planteliv i endring - kva myrar og tjern fortel. In: Hå kulturhistorie band 1: frå eldste tider til 1000-talet. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0228-0. p. 97-111.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2013). Spor av neolittisk økonomi i Syd- og Sydvest-Norge. Regionale variasjoner i pollensignal og arkeologiske artefakter. In: Agrarsamfundenes ekspansjon i nord. Nationalmuseet. ISBN 9788776021962. p. 116-118.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Fyllingsnes, Frode (2013). Garden Aniksdal og bruken av Høg-Jæren gjennom 6000 år. In: Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0229-7. p. 17-67.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2012). Integration of natural scientists into archaeological methodology prior to 1980 in Norway. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. Volume 118. p. 11-16.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, Eli-Christine (2011). From saddle to rotary hand querns: In south-western Norway and the corresponding crop plant assemblages. Acta Archaeologica. ISSN 0065-101X. Volume 82. Booklet 1. p. 129-162. DOI: 10.1111/j.1600-0390.2011.00423.x.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Sørensen, Rolf (2010). 333 years of copper mining in the Røros region of the Mid-Scandic highlands written sources versus natural archives. Journal of Nordic Archaeological Science. ISSN 1650-1519. Volume 17. Booklet 17. p. 37-51.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Selsing, Lotte (2009). Aeolian activity during the last 9200 calendar years BP along the southwestern coastal rim of Norway. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-142-7. 96 p.
 • Bøe, Reidulv; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Lepland, Aivo; Harbitz, Carl Bonnevie; Gauer, Peter; Løvholt, Finn; Høgestøl, Mari (2007). An early Holocene submarine slide in Boknafjorden and the effect of a slide-triggered tsunami on Stone Age settlements at Rennesøy, SW Norway. Marine Geology. ISSN 0025-3227. Volume 243. Booklet 1-4. p. 157-168. DOI: 10.1016/j.margeo.2007.04.015.
 • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2006). Impulses of agro-pastoralism in the 4th and 3rd milleninia BC on the south-western Coastal rim of Norway. Environmental Archaeology. ISSN 1461-4103. p. 19-34.
 • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Nitter, Marianne; Walderhaug, Olav (2006). Helleristningslokaliteter i stavangerområdet, Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Booklet 19.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Høgestøl, Mari (1995). A coastal Ahrensburgian site found at Galta, Rennesøy, Southwest Norway. In: Man and sea in the Mesolithic. Coastal settlement above and below present sea level.. Oxbow Books. ISBN 0946897964. p. 123-130.
 • Høgestøl, Mari; Berg, Evy; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (1993). Strandbundne Ahrensburg- og Fosnalokaliteter på Galta-halvøya, Rennesøy kommune, Sørvest-Norge. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk. ISSN 0809-6058. Volume 8. p. 44-64.
 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Skogstrand, Lisbeth; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2020). Contrasts of the Nordic Bronze Age. Brepols. ISBN 978-2-503-58877-3. 350 p.
 • Mehler, Natascha; Gardiner, Mark; Elvestad, Endre; Brun, Wenche; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2019). German trade in the North Atlantic c. 1400-1700 - interdisciplinary perspectives. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-183-0. 302 p.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Bakkevig, Sverre; Bang-Andersen, Sveinung; Bakke, Bitten; Hollund, Hege Ingjerd; Jensen, Christin E; Kristoffersen, Siv; Løken, Trond; Nitter, Marianne; Petersson, Håkan; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Ravn, Mads; Selsing, Lotte; Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Kulturarv i nåtid og framtid. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-168-7. 322 p.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Heldal, Tom (2012). Kvernsteinsbruddet på øya Nord-Talgje, Finnøy kommune i Rogaland. Norges Geologiske Undersøkelse. 45 p.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2012). Gullkorn - frø til nytte og glede Utstillingen har også engelsk tekst og er tilrettelagt for et internasjonalt publikum.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2019). Haymaking as the driving force for summer farm practice from the Viking Age/Medieval Period - the history of two outfield areas in Rogaland. Inst. of Archaeology/Univ. of Iceland & Univ. of Bergen, NO; 2019-04-25 - 2019-05-28.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2019). Jæren i sen-neolitikum/tidlig bronsealder. Bruk av ulike landskapsrom.. Arkeologisk museum/UiS; 2019-08-16 - 2019-08-17.
 • Fischer Mortensen, Morten; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2018). Hemp and heathens - large-scale hemp production in the Viking Age and Medieval Period in Denmark. Saxo Inst. Copenhagen, Aarhus Univ, National Museum DK; 2018-11-26 - 2018-11-27.
 • Fischer Mortensen, Morten; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2018). Weeds and Vikings - Large scale Cannabis production during the Viking Age and Early Medieval Period in Denmark. University of Stavanger; 2018-09-19 - 2018-09-21.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2018). Høg-Jæren - kulturminner i et jærsk heilandskap. Rogaland Fylkeskommune; 2018-12-11.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2018). Støler i lyngheiene i Sydvest-Norge. En spesiell praksis med eng- og myrslått i fokus.. Nationalmuseet, Bevaring og Naturvidenskab, Miljøarkæologi; 2018-03-14.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Prescott, Christopher; Fredh, Erik Daniel (2018). Land-use change and exploitation of outfield resources at the Høg-Jæren Plateau, SW Norway, during the last 6500 years.. UNIMORE. Universita Degli Studi di Modena E Reggion Emilia,; 2018-02-26 - 2018-02-28.
 • Fredh, Erik Daniel; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2017). Botanical evidence of agricultural change from prehistoric cultivation layers in western Norway. 2017-08-30 - 2017-09-03.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Fredh, Erik Daniel (2017). Bruken av Høg-Jæren fra Neolitikum og fram til i dag.. Universitetet i Oslo, pollenanalytikere tilhørende UiO; 2017-05-11 - 2017-05-12.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Fredh, Erik Daniel (2017). Field systems in Rogaland and their variation in Crop and weed pollen assemblages from the Late Neolithic/Early Bronze Age to the Late Iron Age. University of Oslo, IAKH + KHM; 2017-06-06 - 2017-06-09.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Fredh, Erik Daniel (2017). Pollen sammensetningen i åkrer i Rogaland fra sen-neolitikum til yngre jernalder. Kornsortene og deres korresponderende ugras flora. Pollenanalytikere tilknyttet UiO,; 2017-05-11 - 2017-05-12.
 • Hjelle, Kari Loe; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Halvorsen, Lene Synnøve; Mehl, Ingvild Kristine; Overland, Anette; Sugita, Shinya (2016). New insights into development of agriculture along the coast of Norway based on past land cover changes.
 • Hjelle, Kari Loe; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Halvorsen, Lene Synnøve; Mehl, Ingvild Kristine; Overland, Anette; Sugita, Shinya (2016). New insights into development of agriculture along the coast of Norway based on past land cover changes. IFPS, ICP, ALPP, UEFS, UNEB; 2016-10-23 - 2016-10-28.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2016). Potensial og utfordringer ved å integrere paleobotaniske data i analyser av kulturhistoriske problemstillinger. Universitetet i Oslo, IAKH; 2016-03-07.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2015). Mandagstur til Høg-Jæren i SV-Norge. Vi ser på kulturminner i landskapet.. Moesgård museum, Avd, for Naturvidenskapb og Konservering.; 2015-02-16.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2015). Sådan lavede man kvernsten i middelalderen.. Moesgård museum, Avd. for Naturvidenskab og Konservering; 2015-02-06.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Kähler Holst, Mads (2015). Reconstructing large-scaled prehistoric land-use patterns in LN/EBA in Jæren, Southwestern Norway.. University of Gothenburg; 2015-06-09 - 2015-06-13.
 • Fyllingsnes, Frode; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2014). Gården Aniksdal og bruken av Høg-Jæren gjennom 6000 år. Et tverrfaglig studie. Universitetet i Stavanger; 2014-04-02.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2014). Different landscapes - changes in agrarian practices from 4000 BC to AD 1 with focus on western Norway, seen from a botanical point of view. Institute for Historical Studies. University of Gothenburg.; 2014-02-05 - 2014-02-06.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2014). Jærlandskapet i endring. Fra istid til nåtid. Jæren Senioruniversitet; 2014-08-28.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2014). Søndagstur til Høg-Jæren. Vi følger sporene etter gammel bosetning, stølsdrift og gjeting på Høg-Jæren. Universitetet i Stavanger og Stavanger Turistforening; 2014-04-27.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2014). Undersøkelser av strandlinjestudier og sandflukt i Hafrsfjordområdet. Arkeologisk museum/UiS, Rogaland fylkeskommune; 2014-03-25.
 • Thime, Per; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2014). Finnøys glemte og gjemte hemmelighet. Øyposten. Lokalavis for Finnøy kommune.. [Newspaper]; 2014-04-25.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2013). Changes in agrarian practice in different landscapes in southern and western Scandinavian from 4000 BC to AD 1. Seen from a botanical point of view. Nordic Graduate School in Archaeology; 2013-04-15 - 2013-04-19.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2013). Hå kulturhistorie. Et forfatterbidrag til bokverket. Hå kommune, Rogaland; 2013-10-26.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2013). Tirsdagstur til Høg-Jæren. Arkeologisk museum i Stavanger; 2013-11-05.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Bjørdal, Even (2013). Der alt går trill rundt - kvernsteinsbruddet på Nord-Talgje i Boknafjorden.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Meyer, Gurli B. (2012). Kvernsteinsbruddet på Sjernarøyene og andre brudd i Norge. Rogaland arkeologiske forening; 2012-11-27.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Meyer, Gurli B. (2012). Kvernsteinsbruddet på Sjernarøyene og andre brudd i Norge. Erfaringer fra et tverrfaglig prosjekt. Museum of Archaeology/UiS; 2012-11-27.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Hauken, Åsa Dahlin; Soltvedt, EliChristine; Nordahl Næss, Ragnhild (2012). Da mel ble til med håndkraft. Forskning.no. [Internet]; 2012-10-27.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, EliChristine (2012). Førstemann til mølla.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, EliChristine; Hauken, Åsa Dahlin; Nordahl Næss, Ragnhild (2012). Da mel ble til med håndkraft. UniverS. [Newspaper]; 2012-10-28.
 • Soltvedt, EliChristine; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2012). Kornet i menneskets makt.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2011). Aeolian activity during the last 9200 calendar years BP along the south-western coastal rim of Norway. 2011-01-11 - 2011-01-13.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2011). Eolisk aktivitet de siste 9200 kalender år BP langs kysten av Sørvest-Norge. Norges Geologiske Forening; 2011-02-24.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2011). Nordsjøveien, TV-Vest serie. Stavanger. [TV]; 2011-07-11.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2011). Skiftet fra skubbe- til dreiekvern i Sørvest-Norge: Skjer endringene i kornsortene iparallelt med dette?. IAKH (Institutt for arkeologi, konservering og historie),; 2011-04-29.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2011). Spor av neolittisk økonomi i Syd- og Sydvest-Norge. Regionale variasjoner i pollensignal og arkeologiske artefakter. Nationalmuseet i København; 2011-05-25 - 2011-05-29.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2011). Trekk av Listas geologi og vegetasjonshistorie. Universitetet i Oslo; 2011-06-07.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Heldal, Tom (2011). Mapping and interpretation of a millstone quarry at Nord-Talgje in the Boknafjord area in Rogaland, SW-Norway. NAM og Vest-Agder Fylkeskommune; 2011-11-03 - 2011-11-05.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Heldal, Tom (2011). Mapping and interpretation of a millstone quarry at Nord-Talgje, the Boknafjord area, SW-Norway. Norges Geologiske Forening, Hyllestad kvernsteinssenter; 2011-10-19 - 2011-10-21.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Nitter, Marianne; Høgestøl, Mari (2011). Steinalderens klimapanel. Museum. NRK P2. [Radio]; 2011-10-22.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Selsing, Lotte (2011). Aeolian activity during the last 9200 calendar years BP along the south-western coastal rim of Norway.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, Eli-Christine (2011). Skubbekverner og/eller dreiekverner. hvilke kornsorter ble malt på de ulike kvernsteinstypene i Rogaland fra bronsealder til folkevandringstid. Universitetet i Tromsø; 2011-08-24 - 2011-08-26.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2010). De siste forskningsresultatene angående korndyrking rundt skiftet fra skubbekvern til dreiekvern i Sørvest-Norge. 2010-10-22 - 2010-10-24.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2010). Jordbruksutvikling/korndyrking rundt skiftet fra skubbekvern til dreiekvern i Sørvest-Norge. 2010-03-02 - 2010-03-03.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2010). Trekk av Listas geologi og vegetasjonshistorie. Universitetet i Oslo, ARK 4100 - Arkeologisk feltkurs; 2010-06-08 - 2010-06-09.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Selsing, Lotte (2010). En sand historie. Sandflukten etter istiden er kartlagt. Flygesanden skjuler ukjente kulturminner. [Newspaper]; 2010-09-13.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Selsing, Lotte (2010). Sand som flyge kan. [Newspaper]; 2010-05-31.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Selsing, Lotte (2010). Sand som flyr. [Newspaper]; 2010-07-07.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Selsing, Lotte (2010). Sand som flyr. [Newspaper]; 2010-07-05.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, Eli-Christine (2010). The change from saddle querns to rotary hand querns in southwestern Norway with corresponding crop plant assemblages. 2010-05-31 - 2010-06-05.
 • Daugstad, Karoline; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2009). Time-depth and multi-functionality in the landscapes of Jæren, South-West Norway. 2009-06-09 - 2009-06-12.
 • Haugen, Helge; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2009). Hemmeligheten på Nord-Talgje. [Newspaper]; 2009-11-06.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2009). To-toppig transgresjon på Sørvestlandet. 2009-04-20 - 2009-04-21.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Høgestøl, Mari (2009). Horisonter og fragmenter. Kultur i naturen på Bru Vandring på kulturstien på Bru med foredragsholdere og kunstnere. Horizon and fragments. Stavanger, europeisk kulturhovedstad 2008.; 2009-02-28.
 • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (1986). Trinnvis økende bruk av et heiområde på grensa mellom Sauda og Suldal.