Et profilbilde

Professor
Ellen Ramvi { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ellen Ramvi", "tel": "Telephone: +47 51834179", "email": "ellen.ramvi@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics
Room KA A-276

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø; Ramvi, Ellen (veileder) (2019). Return to work coordination: Concept, consequences, and challenges. Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet. ISBN 9788283641783. 213 p.
 • Strømme, Liv Mette; Johansson, Eva Marianne (veileder); Ramvi, Ellen (veileder) (2019). Normalitet i barnehagen. Ansatte og barns forventninger til det å "være normal". Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-855-9. 344 p.
 • Moen, Kjetil; Ramvi, Ellen (veileder); Froggett, Lynn (veileder) (2016). Death at Work. An interpretation of biographical narratives of professionals in end of life care. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-663-0. 473 p.
 • Ramvi, Ellen; Skarpaas, Lisebet Skeie; Løvereide, Lise (2013). Veien inn i arbeidslivet.Lederes erfaring med inkludering av unge voksne med psykiske helseplager. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-529-9. 55 p.
 • Ramvi, Ellen; Farstad, Linn (2011). Arbeid og psykisk helse. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-458-2. 41 p.
 • Ramvi, Ellen (2007). Læring av erfaring? Et psykoanalytisk blikk på læreres læring. Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitetscenter, Roskilde. ISBN 9788791387203. 318 p.
 • Ramvi, Ellen; Sagvaag, Hildegunn (1999). Takling av rusproblemer på jobb En intervjuundersøkelse. RF-rapport. ISBN 8272209896.
 • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen (2019). Opplever innvandrarar at tru og livssyn kan vera ein ressurs når dei arbeider som helsepersonell ved sjukeheimar i Noreg?. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) m.fl.; 2019-02-28.
 • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen (2019). Profesjonell i møte med døden? Erfaringar frå migrantar som arbeider som helsepersonell ved norske sjukeheimar. 2019-08-29.
 • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen (2019). Typisk norsk å dø alene? Hvordan er det for en person med et religiøst og familieorientert livssyn å jobbe på sykehjem i Norge? Intervju ved Jostein Gjertsen, Verdibørsen. https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKRD05016519/06-11-2. [Radio]; 2019-11-06.
 • Ramvi, Ellen (2019). Døden og de profesjonelle relasjoner. 2019-10-03.
 • Ramvi, Ellen (2019). Fra ide til prosjekt: Hvordan bygge opp et forskningstema?. 2019-10-15.
 • Ueland, Venke Irene; Ramvi, Ellen (2019). Working in the field of death and dying. Nurses existential experiences.. Academic centre for nursing and midwifery , Leuven, Belgium; 2019-02-04 - 2019-02-06.
 • Ådland, Anne Kristine; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen (2019). Death and liminality: an ethnographic study of nursing home staff’s experiences in an encounter with the dead body. University of Bath; 2019-09-04 - 2019-09-07.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen (2018). Visual Matrix i en studie av forestillinger om døden. Norsk palliativ forening; 2018-09-12 - 2018-09-14.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Vevatne, Kari (2018). Couldn’t care less? The integrated breast cancer pathway as a case for nursing ethics. School of Nursing & Midwifery, University College Cork; 2018-09-01 - 2018-09-02.
 • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen (2018). How do migrant health personnel experience the transition from country of origin to Norway when working with death?A qualitative study from five nursing homes in Norway. 2018-08-15 - 2018-08-17.
 • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen (2018). Overgangen frå familiebasert til velferdsbasert omsorg for døyande: Erfaringar frå migrantar som arbeider som helsepersonell ved sjukeheimar i Noreg. Stavanger universitetssjukehus; 2018-06-12.
 • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen (2018). Å arbeida tett på døden i Noreg - korleis opplever innvandrarar som arbeider som helsepersonell overgangen frå ei familiebasert til ei velferdsbasert omsorg?. Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende, SUS; 2018-11-21.
 • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen (2018). Å snakka om døden på sjukeheimen: Erfaringar frå eit multikulturelt arbeidsfelllesskap. Universitetet i Stavanger; 2018-01-22 - 2018-01-23.
 • Ramvi, Ellen (2018). Kommunikasjon om døden på sykehjem. Fra helsepersonell med innvandrerbakgrunn sitt perspektiv.. 2018-11-21.
 • Ramvi, Ellen (2018). Redsel i møte med døden. Erfaringer fra et multikulturelt arbeidsfellesskap på sykehjem. 2018-01-22 - 2018-01-23.
 • Ramvi, Ellen (2018). Selvforståelse og profesjonell identitet i et biografisk narrativt perspektiv. 2018-10-25.
 • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland (2018). Hvordan kommuniserer helsepersonell med innvandrerbakgrunn om døden på sykehjem i Norge?. 2018-09-12 - 2018-09-14.
 • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland (2018). Migrant healthcare personnel working with death and dying in a welfare state. A qualitative study of the experience of challenges. 2018-10-16 - 2018-10-17.
 • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga (2018). The experience of ethical dilemmas in the transition between the country of origin and the country of destination. A qualitative study of migrant health care personnel working with death in a welfare state.. University College Cork; 2018-09-01 - 2018-09-02.
 • Ramvi, Ellen (2017). Nurses’ perspective on challenges in next of kin relationships in end-of-life care. A critical study based on feminist ethics.. 2017-09-15 - 2017-09-16.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen (2016). Ekspressiv skriving for relasjonsarbeidere i rusomsorg. Funkishuset; 2016-03-15.
 • Liveng, Anne; Lading, Åse Høgsbro; Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga; Manley, Julian; Froggett, Lynn; Hollway, Wendy (2016). Imaging transitions in old age through the Visual Matrix method. Association for Psychosocial Studies; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Pollestad, Kathrine; Ramvi, Ellen (2016). Å være vitne til døende pasienter på sykehus. En kvalitativ studie om sykepleierens opplevelser og erfaringer. NFPM og NPF; 2016-09-14 - 2016-09-16.
 • Ramvi, Ellen (2016). Relasjonen mellom forsker og utforsket i et feltarbeid på to ungdomsskoler. Programområdet for profesjonelle relasjoner, UiS; 2016-05-10.
 • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Death as cultural trope and death as silent care praxis. Senter for omsorgsforskning, høgskolen i Bergen; 2016-11-08 - 2016-11-09.
 • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Læring av erfaring og sosialt forsvar. 2016-03-15.
 • Ramvi, Ellen; Ueland, Venke Irene (2016). Mellom pasient og pårørende i omsorg ved livets slutt. 2016-03-09 - 2016-03-10.
 • Ramvi, Ellen (2015). Preliminary analyses of death as it emerged in a visual Matrix.. 2015-03-26 - 2015-03-27.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Ramvi, Ellen; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø (2015). Eksperters synspunkter på tilbudet til sykmeldte i Norge. Første runde av en delphi-studie. Nasjonal kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering; 2015-11-23 - 2015-11-24.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen (2014). Visual Matrix: Associations on the Spectacular and Lived Breasts. The Association for Psychosocial Studies; 2014-12-16 - 2014-12-17.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Ramvi, Ellen; Stølås, Lise Løvereide; Aas, Randi Wågø (2014). Supervisors experiences of stakeholder cooperation in job placement for persons with mental health problems. International Commission on Occupational Health; 2014-09-29 - 2014-10-01.
 • Moen, Kjetil; Ramvi, Ellen; Brend, Denise; Davies, Linda (2013). Emotional effects of relational work. A psychosocial perspective. EGOS- The European Group for Organizational Studies; 2013-07-04 - 2013-07-06.
 • Ramvi, Ellen (2013). Jeg er bare en sykepleier. Om sykepleieidentitet. Universitetet i Karlstad; 2013-11-21 - 2013-11-22.
 • Ramvi, Ellen; Tangerud, Margrethe (2012). Frykter fødselen. VG. [Newspaper]; 2012-06-04.
 • Ramvi, Ellen (2011). Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid.
 • Ramvi, Ellen (2010). The story of a traumatized nurse. 2010-05-24 - 2010-05-29.
 • Ramvi, Ellen (2009). Biographical Narrative Interpretation Method. Advanced Qualitative Research, Doctoral Seminar. Professor Linda Davies.; 2009-02-17.
 • Ramvi, Ellen (2009). Fieldwork and interpretation. Advanced Qualitative Research, Doctoral Seminar. Professor Linda Davies; 2009-03-23.
 • Ramvi, Ellen (2009). Læreren som relasjonsarbeider.
 • Ramvi, Ellen (2008). Arbeider skolen paradoksalt nok mot utvikling av lærer-elev relasjonen?.
 • Ramvi, Ellen (2008). Career identity and self understanding. 2008-05-26 - 2008-05-30.
 • Ramvi, Ellen (2008). Psykososiale forskningsperspektiver.
 • Ramvi, Ellen (2008). What Caracterizes Social Defense Systems?. 2008-04-28 - 2008-04-30.
 • Ramvi, Ellen (2007). Hvordan skape et godt læringsmiljø?. Stavanger Universitets Sykehus; 2007-12-11.
 • Ramvi, Ellen (2007). Learning from experience. 2007-05-14 - 2007-05-18.
 • Ramvi, Ellen (2007). Personlighet i læreryrket.
 • Ramvi, Ellen (2007). The paradox of counteracting relationships between students and teachers. 2007-11-29 - 2007-12-01.
 • Ramvi, Ellen (2005). When she lost her temper: On conditions for learning from experience. 2005-06-17 - 2005-06-19.