Et profilbilde

Assistant Professor
Linda Refvik { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Linda Refvik", "tel": "Telephone: +47 51832385", "email": "linda.refvik@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Department for national assignments
Room OD B-2637

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Alfsvåg, Trude; Refvik, Linda (2018). Språk, lesing og skriving. Nettverk for samiskopplæring; 2018-05-14.
 • Refvik, Linda (2018). Lese og skriveteknologi. Oslo kommune; 2018-05-27.
 • Refvik, Linda (2018). Språk, lesing og skriving.. Nasjonal senter for samisk i opplæringen; 2018-05-11.
 • Refvik, Linda (2018). Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Lesesenteret UiS; 2018-04-10 - 2018-04-27.
 • Refvik, Linda (2017). Fagtorg -Statped. vest 2017. Statped. Vest; 2017-08-24.
 • Refvik, Linda (2017). Forelesninger på EVU kurs Voksenpedagogikk,lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter.Et samarbeid mellom Kompetanse Norge, EVU og Lesesenteret.. Kompetanse Norge, EVU;
 • Refvik, Linda (2017). LUIN 2017. Kommuneeiere i NOrdfjord; 2017-02-08 - 2017-02-09.
 • Refvik, Linda (2017). Oppstartssamlinger Språkløyper 2017. Lesesenteret; 2017-04-19 - 2017-05-23.
 • Refvik, Linda (2017). Presentasjon av Språkløyper for PPT-ansatte i Stavanger kommune.. Stavanger kommune; 2017-02-21.
 • Scarbocci, Paolo Haaland; Færevaag, Margaret Klepstad; Bjerkan, Kirsten Meyer; Refvik, Linda; Wagner, Åse Kari H. (2017). Språkvansker (barnehage).
 • Mossige, Margunn; Refvik, Linda (2019). Leseflyt. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Stavanger.
 • Refvik, Linda (2018). Kompetanseutviklingspakken Lese og skriveteknologi i Språkløyper. Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Mossige, Margunn; Færevaag, Margaret Klepstad; Refvik, Linda; Bjerkan, Kirsten Meyer (2017). Språkvansker (barnehage). Universitetet i Stavanger - Lesesenteret.