Et profilbilde

Assistant Professor
Elisabeth Rege { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Elisabeth Rege", "tel": "Telephone: +47 51831302", "email": "elisabeth.rege@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Department for national assignments
Room OD B-24155

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Språkarbeid i overgangssituasjoner. språkløyper.
 • Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Språkarbeid i overgangssituasjoner.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth (2016). "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper. Lesesenteret, UiS.
 • Filbrandt, Elisabeth Rege; Sandø, Heidi; Nese, Liv (2018). Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Filbrandt, Elisabeth Rege (2017). Språkarbeid i barnehagen - et fellesprosjekt. Bergen Kommune;
 • Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Språkarbeid i overgangssituasjoner.
 • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege (2015). Språkstrategi går ikke på bekostning av lek.. barnehage.no. [Internet]; 2015-11-19.
 • Rege, Elisabeth (2015). Dialogisk lesing og vaksne som språklege rollemodellar. Landssamanslutninga av nynorskkommunar; 2015-04-23.
 • Rege, Elisabeth (2015). Å lese bilder.
 • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude (2015). Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling. 2015-10-28.
 • Filbrandt, Elisabeth Rege; Liv, Nese; Hoel, Trude (2016). Å lese bøker; et regnværsorkester. Lesesenteret, UiS.
 • Gunnerud, Hilde; Filbrandt, Elisabeth Rege; Hoel, Trude (2016). Vår-vrimlebok. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Skriftspråkmøter og bokstavkjennskap. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Nese, Liv; Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Samtalen som arbeidsform. Hvorfor kan ikke Iti fly?. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth (2015). Skap forventning og engasjement rundt lesinga. Universitetet i Stavanger/Lesesenteret.
 • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude (2015). Snakk og vinn: Barns ordforråd. Universitetet i Stavanger/Lesesenteret.