Et profilbilde

Associate Professor
Magne Ove Rogne { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Magne Ove Rogne", "tel": "Telephone: +47 51833406", "email": "magne.rogne@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG O-259

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Rogne, Magne (2018). Frå papirbok til Smartbok og Unibok : læremiddelutvikling og multimodalitet i norskfaget. In: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. p. 119-138.
 • Rogne, Magne (2017). Digitale tekstar i norskfaget. Ein analyse av læreplanar og eksamensoppgåver. In: Norsk som reiskaps- og danningsfag. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252194104. p. 93-111.
 • Rogne, Magne; Munthe, Elaine (2017). Ei forskingsbasert grunnskulelærarutdanning. FoU i praksis. ISSN 1504-6893. Booklet 1. p. 63-83.
 • Munthe, Elaine; Rogne, Magne (2016). Norwegian teacher education: Development, steering and current trends. In: Do Universities have a Role in the Education and Training of Teachers? An International Analysis of Policy and Practice. Cambridge University Press. ISBN 9781107571907. p. 35-56.
 • Munthe, Elaine; Rogne, Magne (2015). Research based teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. Volume 46. p. 17-24. DOI: 10.1016/j.tate.2014.10.006.
 • Rogne, Magne (2013). Frå ark til app. Norskfaget i møte med digital tekstkultur. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. Booklet 3. p. 34-43.
 • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Rogne, Magne (2011). Teacher Education Reform and Challenges in Norway. Journal of Education for Teaching. ISSN 0260-7476. Volume 37. Booklet 4. p. 441-450. DOI: 10.1080/02607476.2011.611012.
 • Rogne, Magne (2010). Digital deltakarkultur i norskfaget? Analysar av fem norskfaglege nettstader. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. Booklet 2. p. 101-114.
 • Rogne, Magne (2009). Læreboka ein garantist for læreplannær undervisning? Norskbøkene i møte med eit nytt hovudområde. Acta didactica Norden. ISSN 1504-9922. Volume 3. Booklet 1.
 • Rogne, Magne (2008). Lærarutdanninga ¿ ei bremse for skuleutviklinga? Om kjernefaglegheit i norskfaget. In: Kongresrapport til den 10. nordiske læreruddannelses kongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen. University of Iceland - School of Education. p. 1-12.
 • Rogne, Magne (2008). Mot eit moderne norskfag. Tekstomgrepet i norskplanane. Acta didactica Norden. ISSN 1504-9922. Volume 2. Booklet 1. p. 1-24.
 • Rogne, Magne (2008). Omgrepet tekst i skulen - ei tverrvitskapleg tilnærming. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 92. Booklet 3. p. 234-247.
 • Rogne, Magne (2005). Norskfaget i allmennlærarutdanninga. In: Vekst og utvikling: Lærarutdanninga i Stavanger 50 år. Universitetet i Stavanger. p. 36-54.
 • Rogne, Magne; Waage, Lars Rune (2018). Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. 249 p.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen; Andersen, Joachim Kolnes; Munthe, Elaine; Werler, Tobias Christoph; Maagerø, Eva (2015). Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Følgjegruppa for lærarutdanningsreforma. ISBN 978-82-998977-8-5. 163 p.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svendsen; Munthe, Elaine (2014). Lærerutdanninger i endring, Rapport nr. 4 til Kunnskapsdepartementet. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanning. ISBN 9788299897754. 126 p.
 • Rogne, Magne; Munthe, Elaine; Lie, Silje Stangeland; Malmo, Kari-Anne Svensen (2013). Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane.Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr. 3. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. ISBN 978-82-998977-3-0. 145 p.
 • Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne; Werler, Tobias Christoph (2012). Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2. Universitetet i Stavanger. 146 p.
 • Rogne, Magne (2012). Mot eit moderne norskfag- ein studie i norskfagets tekstomgrep. Universitetet i Stavanger, Det humanistiske fakultetet. 278 p.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne S.; Maagerø, Eva; Munthe, Elaine (2011). Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar. Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Følgjegruppa for lærarutdanningsreforma. 97 p.
 • Rogne, Magne; Hennig, Åsmund (2006). Å lykkes med norsk i lærerutdanningen. N.W. Damm & Søn. ISBN 8204118147. 127 p.
 • Rogne, Magne Ove (2019). Norskfagleg utvikling i lærarutdanningane. NTNU/Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forsking; 2019-10-22 - 2019-10-24.
 • Rogne, Magne (2017). Eit digitalt norskfag?. NTNU; 2017-11-09 - 2017-11-11.
 • Rogne, Magne (2017). Frå papirbok til smartbok. Lars Rune Waage og Magne Rogne; 2017-06-13 - 2017-06-15.
 • Rogne, Magne (2017). Symposium: Multimodalitet i lesing, læring og skriving. NNMF/Syddansk Universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Rogne, Magne; Munthe, Elaine (2015). Research in Initial Teacher Education: Defining the Paths. AREA; 2015-04-16 - 2015-04-20.
 • Rogne, Magne (2013). Mangfaldsperspektiv i nordiske morsmålsplanar (L1). 2013-12-05 - 2013-12-06.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen (2013). Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger. Universitetet i Stavanger (vertskap); 2013-10-03 - 2013-10-04.
 • Rogne, Magne; Hamre, Pål (2011). Svar til Titlestad.
 • Nygard, Arne Olav; Rogne, Magne (2010). Digital undervisning. [Newspaper]; 2010-01-01.
 • Rogne, Magne; Hamre, Pål (2010). Titlestad, Aasen og sidemålet.
 • Rogne, Magne (2009). Språkmelding utan tiltak.
 • Rogne, Magne (2008). Lærarutdanninga ¿ ei bremse for skuleutviklinga? Om kjernefaglegheit i norskfaget. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Rogne, Magne (2007). Fryktar at nynorsk blir eit elitespråk. [Newspaper]; 2007-10-05.
 • Rogne, Magne (2007). Nynorsk - det nye riksmålet?.
 • Rogne, Magne (2007). Nynorsk for folk flest.
 • Rogne, Magne; Johnsen, Kirsten; Hultgren, Åge (2007). 30 år med Pedagogisk seminar.
 • Rogne, Magne (2006). Grepstads motvilje.
 • Rogne, Magne (2005). Sidemålet gjennom hundre år.
 • Rogne, Magne (2004). Målstriden i rikspolitikken 1980-2002.