Et profilbilde

External Consultant
Erling Georg Roland { "honorific-suffix": "External Consultant", "fn": "Erling Georg Roland", "tel": "Telephone: +47 51832920", "email": "erling.roland@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Room HG Q-342

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; O'Higgins Norman, James; Roland, Erling Georg (2019). Teacher authority in long-lasting cases of bullying: A Qualitative study from Norway and Ireland. International Journal of Environmental Research and Public Health. ISSN 1660-4601. Volume 16. Booklet 7. DOI: 10.3390/ijerph16071163.
 • Sjursø, Ida Risanger; Roland, Erling Georg; Fandrem, Hildegunn (2019). "All the time, every day, 24/7". A qualitative perspective on symptoms of post- traumatic stress in long lassting cases of traiditional and cyber victimization in Norway and Ireland.. International Journal of Bullying Prevention. ISSN 2523-3653. DOI: https://doi.org/10.1007/s42380-019-00024-8.
 • Finne, Johannes Nilsson; Roland, Erling Georg; Svartdal, Frode (2018). Relational rehabilitation: Reducing harmful effects of bullying. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. Volume 38. Booklet 4. DOI: 10.18261/issn.1891-2018-04-05.
 • Liu, Dian; Wong, Sing-wing Dennis; Roland, Erling Georg (2018). The Family–School Linkage in Addressing Bullying in Hong Kong: A Sociocultural Perspective. Chinese education and society. ISSN 1061-1932. Volume 51. Booklet 6. p. 462-475. DOI: 10.1080/10611932.2018.1570799.
 • Roland, Erling Georg (2018). Snu-metoden mot kollektive atferdsvansker. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023411. 163 p.
 • Roland, Erling Georg (2018). Type I- OG TYPE II - SKOLER : problemløsing i mobbesaker. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 157-172.
 • Roland, Erling Georg; Kolstø-Johansen, Ann Kristin; Auestad, Gaute (2018). SPEKTER : et verktøy for å kartlegge mobbing. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 173-188.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Mobbing i et systemperspektiv. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 11-30.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål (2018). Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 213-232.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2016). Respekt – eit skuleomfattande tiltak for å redusere problemåtferd og styrke læringsmiljøet. In: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205491854. p. 81-101.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2016). Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization. Journal of School Violence. ISSN 1538-8220. Volume 15. Booklet 1. p. 114-131. DOI: 10.1080/15388220.2014.996718.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2015). Professional cultures and rates of bullying. School Effectiveness and School Improvement. ISSN 0924-3453. Volume 26. Booklet 2. p. 195-214. DOI: 10.1080/09243453.2014.944547.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg (2013). Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. Volume 29. p. 177-187. DOI: 10.1016/j.tate.2012.09.006.
 • Roland, Erling Georg (2012). Mobbing og tidlig innsats - har programmer mot mobbing best effekt på barnetrinnet?. In: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202360931. p. 135-152.
 • Roland, Erling Georg; Midthassel, Unni Vere (2012). The Zero program. New Directions for Youth Development. ISSN 1533-8916. Volume spring. Booklet 133. p. 29-39.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Sårbare barn i barnehage og skole. In: Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. p. 11-16.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid. In: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. p. 11-17.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg (2011). Zero - et program mot mobbing. In: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. p. 107-124.
 • Roland, Erling Georg (2011). Myndig klasseledelse og sårbare elever. In: Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. p. 152-161.
 • Roland, Erling Georg (2011). The broken curve: Effects of the Norwegian manifesto against bullying. International Journal of Behavioral Development. ISSN 0165-0254. Volume 35. Booklet 5. p. 383-388. DOI: 10.1177/0165025411407454.
 • Størksen, Svein Bjørn; Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg (2011). Schoolyard corner society: Relating membership to reactive and proactive aggressiveness. Emotional and Behavioural Difficulties. ISSN 1363-2752. Volume 16. Booklet 2. p. 145-158. DOI: 10.1080/13632752.2011.569398.
 • Størksen, Svein Bjørn; Roland, Erling Georg (2011). Krise på Furuli skole. In: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. p. 51-72.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg (2011). Aggressiveness and Disobedience. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volume 55. Booklet 1. p. 1-22. DOI: 10.1080/00313831.2011.539850.
 • Fandrem, Hildegunn; Ertesvåg, Sigrun K.; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2010). Bullying and affiliation: A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. Volume 7. Booklet 4. p. 401-418. DOI: 10.1080/17405620802335075.
 • Lund, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling (2010). Listening to shy voices: Shy adolscents' Experiences with being bullied at school. Journal of Child and Adolescent Trauma. ISSN 1936-1521. Volume 3. Booklet 3. p. 205-223.
 • Fandrem, Hildegunn; Sam, David Lackland; Roland, Erling (2009). Depressive Symptoms Among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Gender and Urbanization. Social Indicators Research. ISSN 0303-8300. Volume 92. Booklet 1. p. 91-109.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2009). Bullying and Victimization Among Native and Immigrant Adolescents in Norway The Role of Proactive and Reactive Aggressiveness. Journal of Early Adolescence. ISSN 0272-4316. Volume 29. Booklet 6. p. 898-923. DOI: 10.1177/0272431609332935.
 • Roland, Erling (2009). Klasseledelse. In: Trugg OSLO skole - godt læringsmiljø. Utdanningsetaten OSLO.
 • Roland, Erling; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Vaaland, Grete Sørensen (2009). The Zero programme against bullying: effects of the programme in the context of the Norwegian manifesto against bullying. Social Psychology of Education. ISSN 1381-2890. Volume online.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling (2008). The Norwegian Manifesto against bullying: Opportunities, challenges and results on a national and school level. In: Bloomington, IN. AuthorHouse. p. 215-229.
 • Roland, Erling (2006). Læreren som leder. In: Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier. Utdanningsdirektoratet.
 • Roland, Erling (2005). Causes of School Bullying. In: A report from the conference Taking Fear Out Of Schools. Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling (2005). Mobbing av barn og unge. In: Sinnets helse.
 • Roland, Erling; Auestad, Gaute (2005). Mobbing og mobiltelefon. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volume apr.05. Booklet Årg. 70, nr 4. p. 46-11.
 • Roland, Erling (2004). Can We reduce Bullying by Improving Classroom Management?. ?.
 • Roland, Erling; Galloway, David Malcom (2004). Professional Cultures in Schools with High and Low Rates of Bullying. School Effectiveness and School Improvement. ISSN 0924-3453. Volume 15. p. 241-260.
 • Roland, Erling; Galloway, David Malcom (2004). Professional cultures in schools with high and low rates of bullying. School Effectiveness and School Improvement. ISSN 0924-3453. Volume 15.
 • Stornes, Tor; Roland, Erling (2004). Handball and Aggression: An Investigation of Adolescent Handball Players' Perceptions of Aggressive Behaviour. European Journal of Sport Science. ISSN 1536-7290. Volume 4. p. 1-13.
 • Roland, Erling (2003). Samtak: Om systema i oss og omkring oss. In: Om Samtak. For ein betre skole. Senter for atferdsforskning.
 • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling (2002). En plage opptrer sjelden alene. In: Årsmelding 2001, Statlig spesialpedagogisk støttesystem. Senter for atferdsforskning. p. 27-28.
 • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling (2002). Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak. In: Systemarbeid - Et Samtak-eksempel. Senter for atferdsforskning. p. 12-24.
 • Roland, Erling (2002). Aggression, Depression, and Bullying Others. ?. Volume Volume 28. p. 198-206.
 • Roland, Erling (2002). Bullying, depressive symptoms and suicidal thoughts. ?. Volume 44. Booklet 1. p. 55-67.
 • Roland, Erling; Galloway, David Malcom (2002). Classroom influences on bullying. ?. Volume 44. Booklet No. 3. p. 299-312.
 • Smith, Peter K.; Roland, Erling; Bjørnsen, Gaute; Mandt, Gunnar (2002). "Taking back adult control" A report from Norway. In: Violence in Schools. The Response in Europe. Routledge Falmer.
 • Roland, Erling; Bjørnsen, Gaute; Mandt, Gunnar (2001). Tackling violence in Schools: A report from Norway. In: Tackling violence in Schools: A report from Norway. Goldsmiths College, University of London. p. 1-17.
 • Roland, Erling; Idsøe, Thormod (2001). Aggression and bullying. Aggressive Behavior. ISSN 0096-140X. Volume 27. Booklet 6. p. 446-462.
 • Roland, Erling (2000). Bullying in School: Three National Innovations in Norwegian Schools in 15 Years. ?. Volume 26. p. 135-143.
 • Bru, Edvin; Boyesen, Marit; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1998). Perceived Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints among Norwegian 8th Grade Students. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volume 42. Booklet 4. p. 339-356.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1997). The role of teacher support and peer relations at school in emotional problems and musculoskeletal pain among Norwegian 8th grade students. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831.
 • Roland, Erling; Munthe, Elaine (1997). The 1996 Norwegian program for preventing and managing bullying in schools. ?. Volume 18. Booklet 2. p. 233-247.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling (1996). Lokal kompetanse som langsiktig mål. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. Volume 4. p. 110-113.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. 234 p.
 • Auestad, Gaute; Hancock, Charlotte; Roland, Erling Georg (2016). Pilotering av Elevundersøkelsen. Læringsmiljøsenteret, UIS. 20 p.
 • Roland, Erling Georg (2015). Problemløsningsmodeller. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02494-3. 195 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. 184 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. 165 p.
 • Roland, Erling; Auestad, Gaute (2010). Seksuell orientering og mobbing. UiS, Senter for atferdsforskning. 86 p.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2010). Respekt - Klasseledelse og atferdsvansker. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2010). Respektprogrammet. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Roland, Erling; Auestad, Gaute (2009). Seksuell orientering og mobbing. UiS, SAF. 88 p.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling (2007). Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling (2007). Mobbingens psykologi. Universitetsforlaget. ISBN 9788215011943. 189 p.
 • Roland, Erling (2007). Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre?. Universitetsforlaget. ISBN 9788215011943.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein (2007). Respekt. Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet Respekt. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning. ISBN 9788275780353.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Abildsø skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Bygdøy skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ellingsrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Furuset skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Grorud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Haugen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ila skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Kjelsås skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Lakkegata skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Marienlyst skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Slemdal skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Smestad skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Tøyen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Bjølsen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ellingsrudåsen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Godlia skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Grindbakken skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Haugerud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Kampen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Klemetsrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Loftsrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Lysejordet skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Mortensrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ris skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Skjønnhaug skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Stovner skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Svendstuen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Vinderen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Voksen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Årvoll skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling (2006). Bulllying - Book of ideas for student councils. Secondary level. Centre for Behavioural Research, University of Stavanger. ISBN 8275780349. 69 p.
 • Roland, Erling (2006). Bullying - Book of ideas for Student Councils. Primary level. Centre for Behavioural Research, University of Stavanger. ISBN 8275780330. 67 p.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2005). Teachers Guide to the Zero Anti-Bullying Programme. 48 p.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Straume, Marta S. Bergo; Solberg, Annik-Eline (2004). Sannhet for barn. Løgn for skolen? Fortvilelse for foreldre. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8275780144. 58 p.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2003). Zero, SAF's program mot mobbing. Lærerveiledning. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780179. 75 p.
 • Idsøe, Thormod; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1999). Skolemiljø i Finnmark: Prosjektbeskrivelse. Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling (1998). School influences on bullying. 270 p.
 • Roland, Erling (1997). Mobbing. Håndbok til foreldre. Rebell forlag A/S, Stavanger.
 • Munthe, Elaine; Roland, Erling (1996). Theoretical Perspectives on Bullying. HiS, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Munthe, Elaine (1996). The Research Tradition on Bullying in school. HiS, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete S. (1996). Mobbing i skolen. En lærerveiledning. Kirke- Utdannings- og Forskningsdepartementet, Oslo.
 • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere (2006). Zero - SAFs program mot mobbing Innføringsfilm for foreldre og lærere. Ungdomstrinnet.
 • Roland, Erling; Ytre-Arne, Elin (2003). Zero. SAFs program mot mobbing:Film som viser mobbescener fra skolehverdagen.
 • ukjent-for-m016103, ukjent-for-m016103; Roland, Erling (2003). Zero. SAFs program mot mobbing. Behandling av en mobbesak.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Roland, Erling Georg (2019). Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC). 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland.. 23rd Workshop on Aggression; 2018-11-01 - 2018-11-03.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Stemmer i mobbesaker. UiS;
 • Roland, Erling Georg (2017). Aggresjons teori. UIS; 2017-05-02.
 • Roland, Erling Georg (2017). Barn og foreldre. Riska kirke; 2017-05-10.
 • Roland, Erling Georg (2017). Barnestemmer. Riska kirke; 2017-10-18.
 • Roland, Erling Georg (2017). En mobbesak. NSLA; 2017-11-23 - 2017-11-24.
 • Roland, Erling Georg (2017). God SFO-ledelse. Bærum kommune; 2017-08-16.
 • Roland, Erling Georg (2017). God praksis og 9A. Utdanningsdirektoratet; 2017-06-07 - 2017-06-08.
 • Roland, Erling Georg (2017). God skolestart. Hana skole; 2017-08-14.
 • Roland, Erling Georg (2017). Innsats team i Møre. Fylkesmannen i M&R; 2017-09-19.
 • Roland, Erling Georg (2017). Innsatsteam- 2 samling. NSLA; 2017-06-20.
 • Roland, Erling Georg (2017). Innsatsteam: struktur og innhold. FM i M&R; 2017-12-01.
 • Roland, Erling Georg (2017). Kap. 9A og nytt regelverk. Fylkesmannen; 2017-11-16.
 • Roland, Erling Georg (2017). Klasseledelse og inkludering. Bærum kommune; 2017-01-02.
 • Roland, Erling Georg (2017). Klasseledelse og skolestart. Karmøy kommune; 2017-08-15.
 • Roland, Erling Georg (2017). Komplekse atferdproblemer. NSLA-nett. [Internet]; 2017-04-20.
 • Roland, Erling Georg (2017). Lærermobbing av elever. Rogaland fylkeskommune; 2017-05-03.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing og aktivitetsplikten. Færder kommune; 2017-10-10 - 2017-10-11.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing og etikk. UIS; 2017-05-04.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing og rehabilitering.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing: Intervensjon. Nasjonalt råd for lærerutdanning; 2017-10-25.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbingens dynamikk. Utdannings direktoratet; 2017-02-08.
 • Roland, Erling Georg (2017). Psykososialt skolemiljø. Grimstad kommune; 2017-12-14 - 2017-12-15.
 • Roland, Erling Georg (2017). Reaktiv og proaktiv aggresjon. Karmøy kommune; 2017-08-18.
 • Roland, Erling Georg (2017). SNU-metoden. Utdanning. [Business/trade/industry journal]; 2017-05-23.
 • Roland, Erling Georg (2017). SNU-metoden mot mobbing. Læringsmiljø senteret; 2017-03-27 - 2017-03-28.
 • Roland, Erling Georg (2017). Sutringens psykologi. NRK. [Radio]; 2017-03-14.
 • Roland, Erling Georg (2017). Systemanalyse og intervensjon. NSLA; 2017-08-10 - 2017-08-11.
 • Roland, Erling Georg (2017). The roots of bullying research. russisk magsin. [Journal]; 2017-08-11.
 • Roland, Erling Georg (2017). Trakassering på arbeidsplassen. UIS; 2017-02-22.
 • Roland, Erling Georg (2017). Type I&II skoler. PPT Ytre Nordmøre; 2017-02-15.
 • Roland, Erling Georg (2017). kollektiv klasseledelse. Bærum kommune; 2017-08-16.
 • Roland, Erling Georg (2017). problemløsing og rehabilitering. Bærrum kommune; 2017-05-24.
 • Roland, Erling Georg (2017). relasjonell rehabilitering. Sandnes kommune; 2017-06-13.
 • Roland, Erling Georg (2016). Artikkelformatet. Universitetet i Stavanger; 2016-05-03 - 2016-05-04.
 • Roland, Erling Georg (2016). Bullying cases: Type I & II schools. Dublin City University; 2016-06-08 - 2016-06-10.
 • Roland, Erling Georg (2016). Digital Bullying. Utdanningsdirektoratet; 2016-04-08.
 • Roland, Erling Georg (2016). Drivkrefter i mobbing. Fylkesmannen i Buskerud; 2016-08-11.
 • Roland, Erling Georg (2016). Faser i mobbesaker. Utdanningsdirektoratet; 2016-03-16 - 2016-03-17.
 • Roland, Erling Georg (2016). Første fase i læringsmiljøprosjektet. Bærum kommune; 2016-09-20.
 • Roland, Erling Georg (2016). God skolestart og atferdsprobleme. Re kommune; 2016-08-10.
 • Roland, Erling Georg (2016). Innsatsteam i komplekse saker. Læringsmiljøsenteret, UIS; 2016-06-21 - 2016-06-22.
 • Roland, Erling Georg (2016). Komplekse mobbesaker. Fylkesmannen i Møre & Romsdal; 2016-02-02 - 2016-02-03.
 • Roland, Erling Georg (2016). Krenkelser: årsaker, forebygging og tiltak. Høgskolen Stord/Haugesund; 2016-05-10.
 • Roland, Erling Georg (2016). Lærer-elev relasjoner. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-12 - 2016-09-13.
 • Roland, Erling Georg (2016). Læringsmiljøprosjektet om mobbing. Bærum kommune; 2016-09-19.
 • Roland, Erling Georg (2016). Mobbing i samiske kommuner. Sametinget; 2016-04-19.
 • Roland, Erling Georg (2016). Mobbing: avdekking og tiltak. Utdanningsdirektoratet; 2016-03-30 - 2016-03-31.
 • Roland, Erling Georg (2016). Mobbing: årsaksmekanismer og tiltak. Høgskulen i S & F; 2016-04-07.
 • Roland, Erling Georg (2016). Modeller for rehabilitering av mobbeofre. Utdanningsdirektoratet & helsedirektoratet; 2016-09-19.
 • Roland, Erling Georg (2016). Relasjonell klasseledelse. Utdasnningsdirektoratet; 2016-09-05 - 2016-09-06.
 • Roland, Erling Georg (2016). Rustne mobbesaker. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-15.
 • Roland, Erling Georg (2016). Skoleledere og mobbing. Fylkesmannen i Vestfold; 2016-05-13.
 • Roland, Erling Georg (2016). Skoleteam mot mobbing. Tromsø kommune; 2016-03-03 - 2016-03-04.
 • Roland, Erling Georg (2016). System rehabilitering. Fylkesmannen i Møre & Romsdal; 2016-04-26 - 2016-04-27.
 • Roland, Erling Georg (2014). – Streiken fører til større gap mellom elevene. Nrk Rogaland. [Internet]; 2014-08-28.
 • Roland, Erling Georg (2014). - Viktig å se digital og vanlig mobbing i sammenheng. Oslo by / Aftenposten. [Internet]; 2014-11-10.
 • Roland, Erling Georg (2014). Eksperttips til foreldre under lærerstreiken. Nrk Rogaland. [Internet]; 2014-08-28.
 • Roland, Erling Georg (2014). Hvordan komme igang med skolen?. Nrk Rogaland Ettermiddagslokalen. [Radio]; 2014-09-02.
 • Roland, Erling Georg (2014). Lærerstreik og søvnproblemmer. P2 Nyhetsmorgen. [Radio]; 2014-08-28.
 • Roland, Erling Georg (2014). Lærerstreiken ille for de svakeste elevene. Nrk Her og Nå hovedsending. [Radio]; 2014-08-28.
 • Roland, Erling Georg (2014). Streiken rammer de svakeste. Nrk Rogaland Distriktsnyheter. [TV]; 2014-08-28.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2014). Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization. EARA;
 • Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg (2013). Når barn blir fritt vilt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. [Newspaper]; 2013-03-07.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod (2013). Mobbebegrepet er viktig.
 • Roland, Erling Georg (2013). - De unge har lite å protestere mot. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-10-10.
 • Roland, Erling Georg (2013). - Digital mobbing skaper en helt unødvendig fykt hos voksne. Aftenposten. [Internet]; 2013-02-08.
 • Roland, Erling Georg (2013). - Jeg kommer aldri til å tilgi. Mest sannsynlig har de ødelagt livet mitt. Bergens Tidende (nettutgave). [Internet]; 2013-02-14.
 • Roland, Erling Georg (2013). _ Jenter blir sintere på nett. P4. [Radio]; 2013-12-19.
 • Roland, Erling Georg (2013). Aksjonsdag mot mobbing. Sandnesposten. [Newspaper]; 2013-02-12.
 • Roland, Erling Georg (2013). Bruker musikk mot mobbing. Bergensavisen. [Newspaper]; 2013-04-22.
 • Roland, Erling Georg (2013). Bør gå i bursdag selv om barna ikke har lyst. Vg.no. [Internet]; 2013-12-09.
 • Roland, Erling Georg (2013). Debatt om barnebursdager. Nrk Rogaland - ettermiddagslokalen. [Radio]; 2013-12-09.
 • Roland, Erling Georg (2013). Designerklær til barn rives vekk. Budstikka. [Newspaper]; 2013-11-21.
 • Roland, Erling Georg (2013). Forskere: De slemme jentene påvirker mest. Vg. [Newspaper]; 2013-02-14.
 • Roland, Erling Georg (2013). Kjeven hans er most ned i gulvet. Aftenposten. [Internet]; 2013-03-14.
 • Roland, Erling Georg (2013). Leserne forteller: Var mobbeoffer, ble mobber selv. Vg.no. [Internet]; 2013-12-17.
 • Roland, Erling Georg (2013). Lærere hetses på Facebook. Nrk. [Radio]; 2013-02-18.
 • Roland, Erling Georg (2013). Lærere på skolebenken. Haugesunds Avis. [Newspaper]; 2013-08-13.
 • Roland, Erling Georg (2013). Mobbing må takles riktig. Svalbardposten. [Newspaper]; 2013-10-17.
 • Roland, Erling Georg (2013). Ofrene blir mobbere. VG. [Newspaper]; 2013-12-17.
 • Roland, Erling Georg (2013). Trassige barn kan bli mobbere. Adresseavisen. [Newspaper]; 2013-01-18.
 • Roland, Erling Georg (2013). Uenig med Kyvåg. Bergens Tidende. [Newspaper]; 2013-04-12.
 • Roland, Erling Georg (2012). jentemobbing og guttemobbing.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2012). Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems. COST;
 • Roland, Erling Georg (2011). 1 av 10 konfirmanter føler seg mobbet. Vårt Land, Oslo. [Newspaper]; 2011-05-13.
 • Roland, Erling Georg (2011). Annenhver nordmann har vært MOBBERAMMET - VG ser på.... VG. [Newspaper]; 2011-02-07.
 • Roland, Erling Georg (2011). Anti.mobbekampanjer bør rettes mot lærere. Aftenposten nettutgave. [Newspaper]; 2011-09-16.
 • Roland, Erling Georg (2011). Anti-mobbekampanjer bør rettes mot lærere. P 4. [Radio]; 2011-09-16.
 • Roland, Erling Georg (2011). De kalte meg homo-Lars - Nær halvparten av norske.... VG. [Newspaper]; 2011-02-11.
 • Roland, Erling Georg (2011). Fem år senere er det vanskelig. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2011-02-08.
 • Roland, Erling Georg (2011). Finnes ikke enkle svar. Glåmdalen. [Newspaper]; 2011-06-22.
 • Roland, Erling Georg (2011). Hakkekyllingen som - TOK IGJEN Knuste nesen på mobberen.... VG. [Newspaper]; 2011-02-15.
 • Roland, Erling Georg (2011). Ingen fasit på hvem som blir - MOBBEOFFER. VG. [Newspaper]; 2011-02-08.
 • Roland, Erling Georg (2011). Ingen kvikkfix mot mobbing. Aftenposten Morgen. [Newspaper]; 2011-01-19.
 • Roland, Erling Georg (2011). Inkludering. Bærum kommune; 2011-08-17 - 2017-08-17.
 • Roland, Erling Georg (2011). JA, VI MOBBER - En av fire innrømmer å ha mobbet. VG. [Newspaper]; 2011-02-08.
 • Roland, Erling Georg (2011). Kampen mot mobbing må trappes opp. Aftenposten. [Newspaper]; 2011-11-23.
 • Roland, Erling Georg (2011). Lite fokus på mobbing. Aftenposten. [Newspaper]; 2011-11-22.
 • Roland, Erling Georg (2011). Mørketall om mobbing. Brønnøysund Avis. [Newspaper]; 2011-02-19.
 • Roland, Erling Georg (2011). Sammenligner nettmobbing med - TERROR Rammer 50000 barn.... VG. [Newspaper]; 2011-02-14.
 • Roland, Erling Georg (2011). Stopp mobbingen Det synes å være bred enighet om at .... Fædrelandsvennen. [Newspaper]; 2011-02-08.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg (2011). Aggressive elever - utfordringer i lærerens første møte med elevene. SAF;
 • Roland, Erling (2010). Aggresjon og mobbing. UiS, HMS; 2010-03-03.
 • Roland, Erling (2010). Bileieren får regningen når bulkeren stikker. [Newspaper]; 2010-01-06.
 • Roland, Erling (2010). Digital mobbing øker. [Newspaper]; 2010-01-22.
 • Roland, Erling (2010). Digital mobbing øker kraftig. [Newspaper]; 2010-02-04.
 • Roland, Erling (2010). -Full krangel om mobbing i skolen. [Newspaper]; 2010-05-06.
 • Roland, Erling (2010). Handlingsplan mot mobbing. 2010-11-27.
 • Roland, Erling (2010). Karakterbelønning kan være skadelig for barna. [Newspaper]; 2010-03-09.
 • Roland, Erling (2010). Karakterbelønning kan være skadelig for barna. [Newspaper]; 2010-03-09.
 • Roland, Erling (2010). Konfirmantundervisning og psykososialt miljø. Konfirmantundervisning, Riska; 2010-02-10.
 • Roland, Erling (2010). Kontaktmobbing og digital mobbing. 2010-11-29.
 • Roland, Erling (2010). Mekanismene i Digital mobbing. Trondheim kommune; 2010-04-08.
 • Roland, Erling (2010). -Mener Olweus-program kan bli en sovepute. [Newspaper]; 2010-02-05.
 • Roland, Erling (2010). Meningsutveksling om mobbing mellom Erling Roland og direktør i konfliktrådet. [Radio]; 2010-05-06.
 • Roland, Erling (2010). Mobberne skal flytte. [Newspaper]; 2010-09-29.
 • Roland, Erling (2010). Mobbing- hva gjør det med deg som tilskuer - offer - mobber?. YS-forbundene i Rogaland; 2010-04-13.
 • Roland, Erling (2010). Mobbing og marginalisering. UiS, Stavanger; 2010-06-07.
 • Roland, Erling (2010). Mobbing og marginalisering på arbeidsplassen. 2010-02-02.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. 2010-05-19.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. 2010-05-03.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. 2010-04-26 - 2010-04-27.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. Finansforbundet; 2010-04-13.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. Statsrpd Kristin Halvorsen; 2010-01-29.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. 2010-01-29.
 • Roland, Erling (2010). Mãrtha vanner ut mobbebegrepet. [Newspaper]; 2010-09-17.
 • Roland, Erling (2010). Proaktiv og reaktiv aggresjon. 2010-11-16.
 • Roland, Erling (2010). Problemløsningsmodeller. 2010-11-26.
 • Roland, Erling (2010). Psykososialt arbeidsmiljø. UiS, Stavanger; 2010-05-07.
 • Roland, Erling (2010). Psykososialt miljø og mobbing. Halliburton; 2010-02-09.
 • Roland, Erling (2010). Psykososialt miljø og mobbing. 2010-02-02.
 • Roland, Erling (2010). Seksuell orientering og mobbing. 2010-11-25.
 • Roland, Erling (2010). Sender ut stygge bilder og stygge ord. [Newspaper]; 2010-09-27.
 • Roland, Erling (2010). Sett gode standarder fra 1.skoledag. [Newspaper]; 2010-08-23.
 • Roland, Erling (2010). Systemarbeid. PPT Hordaland; 2010-04-29.
 • Roland, Erling (2010). Tiltak mot mobbing. 2010-11-26.
 • Roland, Erling (2010). Trivsel på arbeidsplassen. UiS, Drift, Stavanger; 2010-06-16.
 • Roland, Erling (2010). Ungdom og marginalisering. Rogaland fylkeskommune; 2010-04-21.
 • Roland, Erling (2010). Ungdom og marginalisering. Rogaland fylkeskommune; 2010-04-21.
 • Roland, Erling (2010). Ungdommene flytter mobbingen til nettet. [Newspaper]; 2010-04-13.
 • Roland, Erling (2010). Usikkerhet skaper jødehat. [Newspaper]; 2010-03-16.
 • Roland, Erling (2010). Veiledningsmodellen i Respektprogrammet. 2010-11-26.
 • Roland, Erling (2010). Zero og Respekt. Klepp ungdomsskole; 2010-09-16.
 • Roland, Erling (2009). 1) Mobbingens psykologi 2) Bygdetrollet og mobbing. 2009-11-03.
 • Roland, Erling (2009). 30000 mobbes ukentlig i skolen. [Newspaper]; 2009-02-16.
 • Roland, Erling (2009). Aftenbladets statuett til Erling Roland. [Newspaper]; 2009-12-31.
 • Roland, Erling (2009). Barn tar etter voksnes nettmobbing. [Radio]; 2009-05-20.
 • Roland, Erling (2009). -Blanke ark vil gi status. [Newspaper]; 2009-08-20.
 • Roland, Erling (2009). De svakes forsvarere gjennom 20 år. [Newspaper]; 2009-11-06.
 • Roland, Erling (2009). Duften av et klasserom. [Newspaper]; 2009-08-15.
 • Roland, Erling (2009). Eksplosjon i digital mobbing. [Radio]; 2009-02-11.
 • Roland, Erling (2009). En av fem politifolk mobbes på jobben. [Radio]; 2009-11-17.
 • Roland, Erling (2009). En av to homofile gutter mobbes. [Radio]; 2009-04-21.
 • Roland, Erling (2009). Er Norges beste homoby. [Newspaper]; 2009-06-28.
 • Roland, Erling (2009). -Fikenblad-Sponheim skyld i mer skolemobbing. [Radio]; 2009-07-11.
 • Roland, Erling (2009). Frykter filming i dusjen. [Radio]; 2009-01-30.
 • Roland, Erling (2009). Færre skoler motarbeider mobbing. [Newspaper]; 2009-04-20.
 • Roland, Erling (2009). Gir et bedre omdømme et bedret busstilbud med mindre vold og mobbing av sjåførene?. Veolia Transport Norge AS; 2009-02-03.
 • Roland, Erling (2009). Gjengvolden kan ta av. [Radio]; 2009-07-08.
 • Roland, Erling (2009). Glad: Erling Roland, professor. [Newspaper]; 2009-12-05.
 • Roland, Erling (2009). Godt miljø gir flinke elever. [Radio]; 2009-03-04.
 • Roland, Erling (2009). Halvparten av homofile gutter mobbes. [Newspaper]; 2009-04-21.
 • Roland, Erling (2009). Her blir mange mobbet. [Radio]; 2009-02-16.
 • Roland, Erling (2009). Her mobbes de ansatte. [Radio]; 2009-02-19.
 • Roland, Erling (2009). Homofile gutar er verste mobbarane. [Newspaper]; 2009-09-20.
 • Roland, Erling (2009). Homofile gutter både mobber og blir mobbet. [Newspaper]; 2009-05-12.
 • Roland, Erling (2009). Homofile gutter mobber mest. [Newspaper]; 2009-09-20.
 • Roland, Erling (2009). Homofile gutter mobber mest. [Newspaper]; 2009-09-20.
 • Roland, Erling (2009). Homofile mobbes mest - og mobber mest. [Newspaper]; 2009-09-20.
 • Roland, Erling (2009). Ikke bekymret. [Newspaper]; 2009-08-19.
 • Roland, Erling (2009). -Ikke fornuftig. [Newspaper]; 2009-08-19.
 • Roland, Erling (2009). Kampen mot mobbing nytter. [Newspaper]; 2009-05-18.
 • Roland, Erling (2009). Kjendiseffekt ga mobbestopp. [Newspaper]; 2009-02-12.
 • Roland, Erling (2009). Livet. [Newspaper]; 2009-08-30.
 • Roland, Erling (2009). Mindre tid til arbeid for trivsel. [Newspaper]; 2009-04-15.
 • Roland, Erling (2009). Mobbing og seksuell orintering. 2009-11-23.
 • Roland, Erling (2009). Mobbing skal straffes. [Newspaper]; 2009-12-05.
 • Roland, Erling (2009). Mobbing øker i skolen. [Radio]; 2009-04-20.
 • Roland, Erling (2009). Mobbingens psykologi. 2009-11-11.
 • Roland, Erling (2009). Mobbingens psykologi. Høyskolen i Bodø; 2009-12-11.
 • Roland, Erling (2009). Mobilrush blant seksåringer. [Newspaper]; 2009-08-15.
 • Roland, Erling (2009). Når en skole mister kontrollen. 2009-05-11.
 • Roland, Erling (2009). Oppsiktsvekkende om mobbing. [Newspaper]; 2009-04-22.
 • Roland, Erling (2009). Profilen: Mobbeprofessoren. [Newspaper]; 2009-11-04.
 • Roland, Erling (2009). Raser mot denne skoledagboken. [Newspaper]; 2009-06-18.
 • Roland, Erling (2009). Regjeringen svikter mobbeofrene. [Radio]; 2009-07-09.
 • Roland, Erling (2009). Rumpespark ga mobbestopp. [Newspaper]; 2009-05-18.
 • Roland, Erling (2009). Sjokkerende om mobbing. [Newspaper]; 2009-04-22.
 • Roland, Erling (2009). Skjult mobbing. 2009-04-29.
 • Roland, Erling (2009). Skjult mobbing. 2009-04-27.
 • Roland, Erling (2009). Skolene blåser i mobbeprogram. [Newspaper]; 2009-02-13.
 • Roland, Erling (2009). Slitsom prosess. [Newspaper]; 2009-08-03.
 • Roland, Erling (2009). -Solhjell er nokså usynlig i mobbesaker. [Newspaper]; 2009-04-24.
 • Roland, Erling (2009). Sår som ikke gror. [Newspaper]; 2009-05-24.
 • Roland, Erling (2009). Temakveld Mobbing. FAU Kyrkjevollen; 2009-03-17.
 • Roland, Erling (2009). Til krig mot mobbing. [Newspaper]; 2009-12-06.
 • Roland, Erling (2009). Universitetet sliter med mobbing. [Newspaper]; 2009-02-19.
 • Roland, Erling (2009). Utbredt med fyord blant barn. [Newspaper]; 2009-03-20.
 • Roland, Erling (2009). Uvesenet vokser. [Newspaper]; 2009-09-24.
 • Roland, Erling (2009). Vil gi karakterer i folkeskikk. [Newspaper]; 2009-08-19.
 • Roland, Erling (2009). ZERO programmet. Regionalt utdanningsdirektorat; 2009-09-23.
 • Roland, Erling (2009). Zero. Akademiet (lærerhøgskole); 2009-04-22.
 • Roland, Erling (2008). 10 500 flere blir mobbet. [Newspaper]; 2008-12-03.
 • Roland, Erling (2008). Alene mot mobbing. [Newspaper]; 2008-07-18.
 • Roland, Erling (2008). Bare ni skoler bruker kampanje mot mobbing. [Newspaper]; 2008-09-22.
 • Roland, Erling (2008). Bidrar til mer mobbing. [Newspaper]; 2008-09-15.
 • Roland, Erling (2008). De hemmelige mobbe-kodene. [Newspaper]; 2008-07-06.
 • Roland, Erling (2008). Dramatiske mobbetall/flere blir mobbet/. [Newspaper]; 2008-12-04.
 • Roland, Erling (2008). Fagartikkel til Utdanningsetaten i Oslo.
 • Roland, Erling (2008). Flere mobbes-"Bodevik-effekten" er borte. [Newspaper]; 2008-03-08.
 • Roland, Erling (2008). For lav status. [Newspaper]; 2008-02-21.
 • Roland, Erling (2008). God start Respekt. SAF. Respekt; 2008-05-28.
 • Roland, Erling (2008). God start Respekt. SAF. Respekt; 2008-05-27.
 • Roland, Erling (2008). Homofil frosset ut av bedehusmiljøet osv. [Newspaper]; 2008-05-22.
 • Roland, Erling (2008). Hver tiende eleve mobbes av læreren. [Radio]; 2008-10-15.
 • Roland, Erling (2008). Ja dette høres ut som en bortimot ensidig flegmatisk person. [Newspaper]; 2008-04-05.
 • Roland, Erling (2008). Klasseledelse. veilederopplæring. SAF. Veilederopplæring; 2008-09-10.
 • Roland, Erling (2008). Mishandlet av jentegjeng. [Newspaper]; 2008-12-07.
 • Roland, Erling (2008). Mobbing av barn og unge. [Newspaper]; 2008-05-11.
 • Roland, Erling (2008). Mobbing er skoleleders ansvar. [Newspaper]; 2008-12-05.
 • Roland, Erling (2008). Mobilmobbing øker. [Radio]; 2008-12-10.
 • Roland, Erling (2008). Professor mener skolen må tenkte fag og miljø. [Newspaper]; 2008-12-03.
 • Roland, Erling (2008). Slik takler du mobberne. [Newspaper]; 2008-11-07.
 • Roland, Erling (2008). Tilbake til framtiden i den norske skolen. [Newspaper]; 2008-02-22.
 • Roland, Erling (2008). Ungdomsskoleelever i Førde tør ikke dusje. [Newspaper]; 2008-03-08.
 • Roland, Erling (2008). Viktig å passe på når barna bytter skole. [Newspaper]; 2008-08-18.
 • Roland, Erling (2008). kunnskapsløft har gitt mer mobbing. [Newspaper]; 2008-12-04.
 • Roland, Erling; Flack, Tove (2008). Et blikk kan være nok. [Newspaper]; 2008-10-22.
 • Roland, Erling; Flack, Tove (2008). Mia baksnakket, truet og isolerte andre jenter. [Newspaper]; 2008-11-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2007). The Respect programme. 2007-08-21 - 2007-08-25.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2007). Bullying and Victimization among Norwegian and Immigrant Adolescents in Norway: The role of Proactive and Reactive Aggressiveness. 2007-08-21 - 2007-08-25.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2007). Immigrant Boys in Norway and Peer-Relations- Integration or Separation?. 2007-07-06 - 2007-07-09.
 • Roland, Erling (2007). - For enkelt å skylde på skolen. [Newspaper]; 2007-11-21.
 • Roland, Erling (2007). 35.000 barn mobbes hver uke på skolen. [Newspaper]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). 35.000 barn mobbes hver uke på skolen. [Newspaper]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). 35.000 barn mobbes hver uke på skolen. [Newspaper]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). 35.000 barn mobbes på skolen. [Newspaper]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). 35.000 barn mobbes ukentlig. [Newspaper]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). Adferdsforsker slakter LO-ledelsen. [Newspaper]; 2007-01-17.
 • Roland, Erling (2007). Alvorlig mobbesak. [Newspaper]; 2007-06-18.
 • Roland, Erling (2007). Annenhver same - MOBBES. [Newspaper]; 2007-11-24.
 • Roland, Erling (2007). Bare toppen av isfjellet. [Newspaper]; 2007-06-01.
 • Roland, Erling (2007). Barn mobbes med sms. [Newspaper]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for den siktede. [Newspaper]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Newspaper]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Newspaper]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Newspaper]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Newspaper]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Newspaper]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Newspaper]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet skoleelev. [Newspaper]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for trusselsiktet 15-åring. [Newspaper]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for trusselsiktet gutt. [Newspaper]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bidrar i europeisk mobbeforskning. [Newspaper]; 2007-06-04.
 • Roland, Erling (2007). Den opprinnelige saken. [Newspaper]; 2007-11-27.
 • Roland, Erling (2007). Digital mobbing vil akselerere. [Newspaper]; 2007-12-03.
 • Roland, Erling (2007). Digital mobbing vil øke. [Newspaper]; 2007-12-04.
 • Roland, Erling (2007). Djupedal innkaller til krisemøte om mobbing. [Newspaper]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). Dårlige forbilder. [Newspaper]; 2007-09-20.
 • Roland, Erling (2007). Fjern mobbelån fra Mjunior - GP. [Newspaper]; 2007-06-01.
 • Roland, Erling (2007). God start. 2007-05-23.
 • Roland, Erling (2007). Halvparten av samene har blitt mobbet. [Newspaper]; 2007-11-24.
 • Roland, Erling (2007). Holdninger, verdier og elevsyn. 2007-05-09.
 • Roland, Erling (2007). Innkaller til krisemøte om mobbing. [Newspaper]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). Kamp mot mobbing. [Newspaper]; 2007-09-06.
 • Roland, Erling (2007). Kampen mot mobbing stanset. [Newspaper]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). Krever at mobbelåt fjernes. [Newspaper]; 2007-06-01.
 • Roland, Erling (2007). Lærere ut mot læreplanen. [Newspaper]; 2007-12-22.
 • Roland, Erling (2007). Mobber som foreldrene. [Newspaper]; 2007-10-16.
 • Roland, Erling (2007). Mobbing fra sjefen verst. [Newspaper]; 2007-01-17.
 • Roland, Erling (2007). Mobbing fra sjefen verst. [Newspaper]; 2007-01-11.
 • Roland, Erling (2007). Mobbing på SMS øker. [Newspaper]; 2007-09-12.
 • Roland, Erling (2007). Mobbing øker. [Newspaper]; 2007-06-04.
 • Roland, Erling (2007). Må fjerne mobbelån fra MGP jr mobbeeksperter hardt ut mot NRK. [Newspaper]; 2007-06-01.
 • Roland, Erling (2007). NRK må fjerne mobbelåt. [Newspaper]; 2007-06-01.
 • Roland, Erling (2007). Oppfordrer til mobbing. [Newspaper]; 2007-09-14.
 • Roland, Erling (2007). Oppspinn om mobilmobbing. [Newspaper]; 2007-11-27.
 • Roland, Erling (2007). Problematferd. 2007-11-06.
 • Roland, Erling (2007). Respekt - Klasseledelse. 2007-08-16.
 • Roland, Erling (2007). Respekt - Klasseledelse. 2007-09-25.
 • Roland, Erling (2007). Respekt - Klasseledelse. 2007-09-18.
 • Roland, Erling (2007). Respekt - Klasseledelse. 2007-08-17.
 • Roland, Erling (2007). Seksåringer SMS-mobber. [Newspaper]; 2007-11-22.
 • Roland, Erling (2007). Seksåringer mobber på SMS. [Newspaper]; 2007-11-26.
 • Roland, Erling (2007). Seksåringer mobber via mobilen. [Newspaper]; 2007-11-22.
 • Roland, Erling (2007). Sjekkar homse-mobbing blant barn. [Newspaper]; 2007-11-18.
 • Roland, Erling (2007). Sjuåringer driver teknomobbing. [Newspaper]; 2007-11-22.
 • Roland, Erling (2007). Slutter. [Newspaper]; 2007-05-10.
 • Roland, Erling (2007). Små barn mobber med tekstmeldinger. [Newspaper]; 2007-11-22.
 • Roland, Erling (2007). Snakk sammen, sier ekspert. [Newspaper]; 2007-04-19.
 • Roland, Erling (2007). Stavanger-ungdom synes det er mindre mobbing nå. [Newspaper]; 2007-09-09.
 • Roland, Erling (2007). Store skoler er helt greitt. [Newspaper]; 2007-05-22.
 • Roland, Erling (2007). Talte for mer autoritet. [Newspaper]; 2007-09-20.
 • Roland, Erling (2007). Tilfeldig mobbing. [Newspaper]; 2007-05-21.
 • Roland, Erling (2007). Zero - når vil mobbingen ta slutt. [Radio]; 2007-05-05.
 • Roland, Erling; Størksen, Svein (2007). Zero. 2007-08-21.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling (2006). Zero - a Norwegian anti-bullying programme. 2006-11-29 - 2006-11-30.
 • Roland, Erling (2006). - Grov vold oftere. [Newspaper]; 2006-11-13.
 • Roland, Erling (2006). Eksporterer mobbeprogram. [Newspaper]; 2006-10-19.
 • Roland, Erling (2006). Eksporterer mobbeprogram. [Newspaper]; 2006-10-19.
 • Roland, Erling (2006). Eksporterer mobbeprogram til Latin-Amerika. [Newspaper]; 2006-10-18.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Newspaper]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Newspaper]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Newspaper]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Newspaper]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Newspaper]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Newspaper]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Newspaper]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Newspaper]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever skal få tydeligere lærere. [Newspaper]; 2006-04-06.
 • Roland, Erling (2006). Feil i mobbesak. [Newspaper]; 2006-05-26.
 • Roland, Erling (2006). Flere tusen barn gruer seg til skolestart. [Newspaper]; 2006-08-15.
 • Roland, Erling (2006). God klasseledelse og god skolestart. 2006-06-13.
 • Roland, Erling (2006). God start - klasseledelse. 2006-04-19.
 • Roland, Erling (2006). God start 1. kursdag Respekt. 2006-08-16.
 • Roland, Erling (2006). Har hjertet hos barna på bakerste benk. [Newspaper]; 2006-02-12.
 • Roland, Erling (2006). Håndtering av problematferd - del II Respekt kurs, 2. kursdag - del II. 2006-10-03.
 • Roland, Erling (2006). Håndtering av problematferd Kursdag 2 i Respekt-programmet. 2006-09-05.
 • Roland, Erling (2006). Håndtering av problematferd Respekt kurs 2. kursdag, del I. 2006-09-05.
 • Roland, Erling (2006). Klasseledelse. 2006-03-26.
 • Roland, Erling (2006). Klasseledelse. 2006-03-14.
 • Roland, Erling (2006). Klasseledelse Kursdag 3 i Respekt-programmet. 2006-11-17.
 • Roland, Erling (2006). Klasseledelse og atferdsvansker. 2006-08-15 - 2006-08-16.
 • Roland, Erling (2006). Klasseleiing og være en autorativ vaksen. 2006-11-21.
 • Roland, Erling (2006). Latin-Amerika får mobbehjelp. [Newspaper]; 2006-10-18.
 • Roland, Erling (2006). Norsk antimobbeprogram til Latin-Amerika. [Newspaper]; 2006-10-20.
 • Roland, Erling (2006). Norsk skole trenger mer disiplin. [Newspaper]; 2006-10-31.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Newspaper]; 2006-11-08.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Newspaper]; 2006-11-10.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Newspaper]; 2006-11-07.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Newspaper]; 2006-11-07.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Newspaper]; 2006-11-13.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Newspaper]; 2006-11-07.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Newspaper]; 2006-11-28.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Newspaper]; 2006-11-13.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Newspaper]; 2006-11-07.
 • Roland, Erling (2006). Professorkollegaer sliter med mobbekutt. [Newspaper]; 2006-05-21.
 • Roland, Erling (2006). Relasjonsbygging og klasseledelse. 2006-09-06.
 • Roland, Erling (2006). Skolebarn uten ferieplaner. [Newspaper]; 2006-06-24.
 • Roland, Erling (2006). Skolestart og Respekt-programmet. [Radio]; 2006-08-17.
 • Roland, Erling (2006). Stavangerungdom mobbes på nett. [Newspaper]; 2006-11-11.
 • Roland, Erling (2006). The Zero anti-bullying program El programma "Zero". Contra el acoso. 2006-09-28 - 2006-09-30.
 • Roland, Erling (2006). The Zero program against Bullying. Universität Wien, Institut für Wirtschafspsychologie, Bildungspsychologie und Evaluation; 2006-04-27.
 • Roland, Erling (2006). To elever utvist etter grovt overfall - Skolen må være tydelig. [Newspaper]; 2006-08-24.
 • Roland, Erling (2006). UiS blir verdensledende på atferdsforskning. [Newspaper]; 2006-10-18.
 • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere (2006). Zero - Når vil mobbingen ta slutt?. [Radio]; 2006-09-30.
 • Roland, Erling (2005). Causes of School bullying. 2005-06-13.
 • Roland, Erling (2005). Dag Hareide på feil mobbespor.
 • Roland, Erling (2005). Dusjbilder havner på internett. [Newspaper]; 2005-05-21.
 • Roland, Erling (2005). Ekspertenes SMS-tips - Unge blir mer åpne av chatting. [Newspaper]; 2005-11-18.
 • Roland, Erling (2005). Færre mobber med mobil. [Newspaper]; 2005-04-26.
 • Roland, Erling (2005). Hver fjerde ungdom frykter mobilmobbing. [Newspaper]; 2005-04-26.
 • Roland, Erling (2005). I stadig yngre hender. [Radio]; 2005-04-25.
 • Roland, Erling (2005). Kameramobil er mobbeverktøy. [Newspaper]; 2005-04-25.
 • Roland, Erling (2005). Mobbes via mobiltelefon. [Radio]; 2005-04-25.
 • Roland, Erling (2005). Psykososialt arbeidsmiljø på sykehuset. SUS Medisinsk avdeling; 2005-01-05.
 • Roland, Erling (2005). Tar MMS-bilder i dusjen. [Newspaper]; 2005-04-26.
 • Roland, Erling (2005). The Norwegian Manifesto against Bullying School Bullying and Violence. Norwegian Resarch. 2005-04-16.
 • Roland, Erling (2005). The Zero- program against bullying The Zero program and what the teacher can or should do. 2005-10-05 - 2005-10-06.
 • Roland, Erling (2005). Violence in School. 2005-10-05 - 2005-10-06.
 • Roland, Erling; Idsøe, Thormod (2005). Presentation of research on Aggression and Bullying.
 • Roland, Erling (2003). Mobbing et økende problem. [Newspaper]; 2003-05-15.
 • Roland, Erling; Fandrem, Hildegunn (2003). Sosiale og emosjonelle vansker hos unge i ungdomskole/videregående skole - Funderinger over hva som er særpreget ved dagens oppvekstvilkår. 2003-03-25 - 2003-03-26.
 • Roland, Erling (2002). Mobbing gjennom mobiltelefon.
 • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling (2000). Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak.
 • Roland, Erling (2000). Improvements in Classroom Manangement: Impact on Bullying.
 • Roland, Erling (1998). Bullying in School: Three national innovations in Norwegian schools over a period of 15 years.
 • Roland, Erling (1996). Lærermobbing av elever.
 • Roland, Erling Georg (2018). Mobbing: Forebygging. NSLA. Stavanger.
 • Roland, Erling Georg (2018). Mobbing: avdekking. NSLA. Stavanger.
 • Roland, Erling Georg (2018). Mobbing: tiltak. NSLA. Stavanger.
 • Roland, Erling Georg (2018). Tiltak mot mobbing. Utdanningsdirektoratet. Oslo.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing: definisjon og drivkrefter. NSLA. Stavanger.
 • Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen (2017). Dialogfilm - Hva er mobbing. Læringsmiljøsenteret, UiS. http://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/hva-er-mobbing/dialogfilm-hva-er-mobbing-article122018-21204.html.