Et profilbilde

Professor
Pål Roland { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Pål Roland", "tel": "Telephone: +47 51832944", "email": "pal.roland@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Room HG Q-347

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2020). Implementering af forbedringsprocesser i dagtilbud. Dafolo. ISBN 978-87-7160-807-6. 70 p.
 • Omdal, Heidi; Roland, Pål (2020). Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volume 28. Booklet 4. p. 568-581. DOI: 10.1080/1350293X.2020.1783929.
 • Roland, Pål (2020). Hvordan kan skolen lykkes med å implementere ny kunnskap om klasseromsinteraksjoner. In: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 132-151.
 • Solheim, Ksenia; Roland, Pål (2020). Læreres kollektive og individuelle utvikling av klasseromsinteraksjoner. In: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 166-182.
 • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål (2019). Innledning. In: Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. p. 13-18.
 • Roland, Pål (2019). Stress, stressmestring og klasseledelse. In: Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. p. 197-221.
 • Blossing, Ulf; Roland, Pål; Sølvik, Randi M. (2018). Capturing Sense-Made School Practice. The Activities of the Interviewer. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. p. 1-15. DOI: 10.1080/00313831.2018.1476404.
 • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Implementering av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205519107. 212 p.
 • Roland, Pål; Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Utfordringer, flyt og spenning i barnehagen. In: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58640-9. p. 173-191.
 • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger (2018). "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 139-156.
 • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teachers’ perceptions of their collective and individual learning regarding classroom interaction. Educational Research. ISSN 0013-1881. Volume 60. Booklet 4. p. 459-477. DOI: 10.1080/00131881.2018.1533790.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål (2018). Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 213-232.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Roland, Pål (2017). Mobbeatferd i barnehagen : temaforståelse - forebygging - tiltak. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202556129. 108 p.
 • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2016). Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. In: Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026015. p. 156-175.
 • Roland, Pål (2015). Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering?. In: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. p. 86-100.
 • Roland, Pål (2015). Hva er implementering?. In: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. p. 19-39.
 • Westergård, Elsa; Roland, Pål (2015). Ulike perspektiver på implementering. In: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. p. 14-18.
 • Roland, Pål (2014). Forebygging av aggresjon og mobbing i barnehagen. In: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0160-3. p. 466-479.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2013). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-44680-9. 219 p.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2011). Leiing i skuleomfattande tiltak. In: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. p. 147-168.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine (2011). De utfordrende barna - et systemrettet prosjekt med fokus på tidlig innsats. In: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. p. 125-146.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein; Veland, Jarmund (2010). The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. Volume 11. Booklet 4. p. 323-344. DOI: 10.1007/s10833-009-9118-x.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2007). Den vanskelege vidareføringa. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volume 72. Booklet 1. p. 42-45.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine (2007). Erfaringer fra "De utfordrende barna" "Never too early..." (Loeber & Farrington, 1999). Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volume 72. Booklet 4. p. 20-27.
 • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål (2019). Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. 226 p.
 • Roland, Pål; Westergård, Elsa (2015). Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. 192 p.
 • Roland, Pål (2014). Barnehage bok. Kompetanseløft i barnehagen. Være sammen. Bok. UiS. Universitetet i Stavanger. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. ISBN 978-82-93166-62-7. 160 p.
 • Roland, Pål (2012). Avhandling:Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-486-5. 373 p.
 • Roland, Pål (2012). Bok:Implementering, organisasjonsutvikling og teamutvikling. Vi vet hva vi vil. Universitetet i Stavanger, SAF. ISBN 978-82-93166-26-9. 65 p.
 • Roland, Pål (2011). Problematferd i skolen. Senter for Atferdsforskning. UiS. ISBN 978-82-7578-045-2. 42 p.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2011). Alle barn på jorden har den samme rett: Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid i barnehagen. Være Sammen og IdeHospitalet AS. ISBN 978-82-93166-19-1. 50 p.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2011). Kanskje er det du som gjør meg glad igjen: Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd. Være Sammen og IdeHospitalet AS. ISBN 978-82-93166-18-4. 50 p.
 • Roland, Pål (2010). Bok: Problematferd i skolen: Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd?. UiS. 27 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Auestad, Gaute; Roland, Pål; Solli, Elin (2006). Zero, SAFs program mot mobbing - Temahefte. Senter for atferdsforskning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger. 35 p.
 • Roland, Pål (2006). Mobbing sett fra mobberens perspektiv. UiS. 15 p.
 • Roland, Pål (2005). Inklusjon og atferdsproblemer Dr grads essay. UiS. 10 p.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove (2005). I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780292. 39 p.
 • Roland, Pål (2004). Dr gradsessay i innovasjonsarbeid i barnehage og skole. Zeroprogrammet mot mobbing vurdert som innovasjonsprogram. Kurs i dr.gradsprogrammet i spes ped: HiS. HiS , SV fakultet -sosialfag. 1 p.
 • Roland, Pål (2004). Dr. gradsessay i vitenskapsteori:Batesons kommunikasjonsteori relatert til spesialpedagogikk. Dr. grads programmet i spes ped. HiS. HiS. SV - fakultetet. 10 p.
 • Roland, Pål (2004). Dr.grads essay i kvantitativ metode: En validitetsvurdering av artikkelen "Sosial support, negative life events and pupil misbehaviour among young Norwegian adolecents". Bru,Murberg,Stephens.Journal of adolescense. 2001.24. 715 - 727. SV- fakultetet. HiS. 12 p.
 • Gundersen, Marianne; Helgesen, Leif A.; Roland, Pål; Dahle, Else Åstein; Lind, Wencke Aamodt (2002). Studentaktive metoder - bruk av 3.års studenter i undervisningen av 1. års studenter : Alene er vi intet - sammen er vi alt. Høgskolen i Stavanger. 9 p.
 • Roland, Pål (1998). "Containing function" - et prosjekt knyttet til personalutvikling i Møllehagen skolesenter. Samarbeid med Rogalandsforskning. Rogaland Research. ISBN 8272209500. 40 p.
 • Roland, Pål (1996). Hovedfagoppgave: Sammenheng mellom antisosial atferd og spenningssøkning. HiS. 103 p.
 • Roland, Pål (2020). En oversikt over implementeringsvitenskap. UDIR; 2020-01-21.
 • Roland, Pål (2020). Hvordan utvikle en sterk innovasjon mot mobbing?. UDIR; 2020-01-28.
 • Roland, Pål (2020). Håndtering av mobbing og krenkelser. UDIR; 2020-01-21.
 • Roland, Pål (2020). Håndtering av mobbing og krenkelser. Temaforståelse og tiltak.. Utdanningsdirektoratet; 2020-01-21.
 • Roland, Pål (2020). Implementering av endringer i barnehagekonteksten. Sandnes kommune; 2020-01-10.
 • Roland, Pål (2020). Livsmestring i barnehage og skole. Bærum kommune; 2020-01-07.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie. Filiorum, Universitetet i Stavanger; 2019-10-17.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study.. EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Lunde, Svanaug; Roland, Pål (2019). Hvordan utvikle en intervensjon som omhandler forebygging av mobbing og krenkelser og utvikling av livsmestring i en barnehagekontekst?. Filiorum, UiS; 2019-10-16.
 • Roland, Pål (2019). Hva er suksessfaktorer i implementering av skolebaserte intervensjoner? Teoretiske perspektiver fra CIESL. Oslo. NUBU konferanse. Parallell sesjon. NUBU; 2019-09-13.
 • Roland, Pål (2019). Hvordan skape en sterk innovasjon på temaet mobbing? Implementeringsteori og eksempler fra CIESL. Key note foredrag.. NUBU; 2019-09-13.
 • Roland, Pål (2019). Innovasjon og kapasitetsbygging i organisasjonen. Ledere innen skole Fredrikstad. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet.. Fredrikstad kommune;
 • Roland, Pål (2019). Kollektiv kapasitetsbygging i organisasjonen.Teori og eksempler fra CIESL. UDIR samling Oslo.. Utdanningsditrektoratet; 2019-03-12.
 • Roland, Pål (2019). Phd kurs om " Policy implementation". Implementeringskvalitet og kritisk viktige faktorer i implementeringsarbeidet. Teori og eksempler fra CIESL.. Universitetet i Stavanger; 2019-02-14 - 2019-02-15.
 • Roland, Pål (2019). UDIR samling, Oslo. Innovasjon og implementering i barnehage og skole. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet.. Utdanningsdirektoratet; 2019-01-16.
 • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up.. 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Roland, Pål (2018). Bærum. Hvordan kan god klasseledelse forebygge mobbing og krenkelser?. Bærum kommune; 2018-08-14.
 • Roland, Pål (2018). Autoritativ rolle og håndtering av atferd. Ringerike.. Ringerike kommune; 2018-10-01.
 • Roland, Pål (2018). Autoritative voksne og håndtering av atferdsproblemer. Haugesund. Haugesund kommunen ov Være sammen prosjektet; 2018-10-17.
 • Roland, Pål (2018). God klasseledelse som forutsetning for håndtering av krevende klasser.. Haugesund kommune; 2018-06-05.
 • Roland, Pål (2018). God klasseledelse. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet.Lillestrøm. Skedsmo kommune; 2018-04-19.
 • Roland, Pål (2018). Håndtering av krevende atferd gjennom klasseledelse. Med bakgrunn fra CIESL prosjektet. Arendal. Arendal kommune; 2018-03-23.
 • Roland, Pål (2018). Implementering av mobbetemaet. Buskerud fylkesmannen.. Fylkesmannen i Buskerud; 2018-10-25.
 • Roland, Pål (2018). Klasseledelse som forebyggende mot negativ atferd. med bakgrunn i CIESL data. Hammerfest. Hammerfest kommune/ RSK Finnmark; 2018-04-05.
 • Roland, Pål (2018). Klasseledelse, relasjonsbygging og krav som middel til å forebygge mobbing og krenkelser.. UDIR; 2018-04-25.
 • Roland, Pål (2018). Klasseledelse: relasjonsbygging, organisering og læringsstøtte. Tysvær. Med bakgrunn i CIESL prosjektet.. Tysvær kommune; 2018-10-30.
 • Roland, Pål (2018). Kritiske steg i implementeringsprosessen i skole og barnehage. Oslo. Bruk ar CIESL teoretiske perspektiver.. Læringsmiljøsenteret.; 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • Roland, Pål (2018). Mobbing i barnehagen. Film på Nettside og youtube ( over 5000 treff i 2018). Læringsmiljøsenterets nettside og Youtube.. [Internet]; 2018-10-30.
 • Roland, Pål (2018). Stord: Hvordan skape autoritative miljøer i skole og barnehage. Om klasse og gruppeledelse. Teori fra CIESL prosjektet.. Stord kommune; 2018-11-02.
 • Roland, Pål (2018). Suksessfaktorer i klasseledelse. RSK Finnmark; 2018-08-29.
 • Roland, Pål (2018). Veiledning av organisasjoner fra PPT perspektiv. Skedsmo kommune; 2018-12-11.
 • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teachers' collective and individual learning in classroom interactions.. 2018-01-08 - 2018-01-12.
 • Roland, Pål (2017). CIESL - Implementering av klasseledelse i et organisasjonsperspektiv. Høgskolen i Innlandet. SEPU. Høgskolen i Volda; 2017-09-19 - 2017-09-20.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan arbeider vi med relasjoner i møtet med utfordrende atferd? Med bakgrunn i fra CIESL funn.. FLIS ( Forum for ledere i psykiatriske institusjoner); 2017-11-02.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan drive implementeringsprosesser på organisasjonsnivå? Med bakgrunn i CIESL resultater.. Lister kommunenettverk 10 kommuner;
 • Roland, Pål (2017). Hvordan forebygge mobbing gjennom god klasseledelse? Presentasjon av CIESL. Asker kommune; 2017-09-05.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen? Med tiltak. Empiri fra CIESL data.. Bærum kommune; 2017-11-24.
 • Roland, Pål (2017). Hvordan utvikle klasseledelse med kvalitet? CIESL som bakgrunn. Horten kommune; 2017-08-11.
 • Roland, Pål (2017). Implementering og kapasitetsbygging i egen organisasjon. Empiri fra CIESL.. Knutepunktprosjektet. 5 kommuner Sør.; 2017-11-23.
 • Roland, Pål (2017). Implementeringsteori, kapasitetsbygging og bærekraftig utvikling. Relatert til teorien i CIESL.. Haugalandsløftet ( 10 kommuner); 2017-08-28.
 • Roland, Pål (2017). Klasseledelse -ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL prosjektet. Frosta kommune; 2017-08-14.
 • Roland, Pål (2017). Klasseledelse. Ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL. Frogn kommune. Follo nettverrket; 2017-09-18.
 • Roland, Pål (2017). Klasseledelse: ulike perspektiver. Med CIESL som bakgrunnsteori. Sogndal kommune;
 • Roland, Pål (2017). Læreres relasjonsbygging i et organisasjonsperspektiv. Høgskolen i Innlandet. SEPU; 2017-09-19 - 2017-09-20.
 • Roland, Pål (2017). Mobbing og klasseledelse: ulike perspektiver. Presentere CIESL. Arendal kommune; 2017-08-31.
 • Roland, Pål (2017). Relasjoner, ledelse og implementering. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet.. Larvik kommune; 2017-12-06.
 • Roland, Pål (2017). Relasjonsbygging i barnehage og skole. Med bakgrunn i CIESL data.. Larvik kommune; 2017-12-05.
 • Roland, Pål (2017). Slik skal barnehagene jobbe mot mobbing. Aftenposten. [Newspaper]; 2017-11-06.
 • Roland, Pål (2017). Ulike perspektiver på klasseledelse. Presentasjon av CIESL. Bodø kommune; 2017-08-15.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth (2016). Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction.. ICSEI; 2016-01-06 - 2016-01-09.
 • Roland, Pål (2016). Betydningen av den autoritative voksenrollen i pedagogiske sammenhenger. Vektlegging av relasjonsbygging fra lærer til elev.. Fylkesmannen i Vest og Aust Agder;
 • Roland, Pål (2016). Forebygging av utfordrende atferd i klassen. Trondheim. Forståelse og tiltak.. Adresseavisa. [Newspaper]; 2016-08-11.
 • Roland, Pål (2016). Hva er god klasseledelse? Utfordringer i klasserommet.. Trondheim kommune ved ledelsen; 2016-08-10.
 • Roland, Pål (2016). Hvordan forstå og arbeide med mobbing i skolen? Haugesund. Fylkesmannen i Rogaland; 2016-11-03.
 • Roland, Pål (2016). Håndtering av klasseledelse med fokus mot utfordrende atferd.. Bergen kommune. V/ Alrek skole.; 2016-04-07 - 2016-04-08.
 • Roland, Pål (2016). Implementering av intervensjoner i barnehagen. Arendal. Ledere.. Arendal kommune; 2016-11-22.
 • Roland, Pål (2016). Implementering av rammeplanen i barnehagen. Stavanger kommune; 2016-11-09.
 • Roland, Pål (2016). Implementering, ledelse og skoleutvikling. Fylkesmannen i Vest og Aust Agder; 2016-06-15.
 • Roland, Pål (2016). Klasseledelse - ulike perspektiver. Eksempler fra CIESL prosjektet. UDIR; 2016-10-31 - 2016-11-01.
 • Roland, Pål (2016). Klasseledelse - relasjoner, organisering og læringsstøtte. Eksempler og teori fra CIESL. Knutepunkt Sørlandet (5 kommuner); 2016-10-12.
 • Roland, Pål (2016). Klasseledelse og utfordrende atferd. Implementering av klasseledelsesteori.. Høgskolen i Volda; 2016-04-18 - 2016-04-19.
 • Roland, Pål (2016). Ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage. Haugesund. Haugalandsløftet (10 kommuner); 2016-11-10 - 2017-11-10.
 • Roland, Pål (2016). Ledelse av kapasitetsbygging i skolen. Flekkefjord.. Lister sammenslutningen; 2016-12-08.
 • Roland, Pål (2016). Ledelse og implementering. Vennesla Teori og eksempler fra CIESL. Knutepunkt (5 kommuner på sørlandet); 2016-10-13.
 • Roland, Pål (2016). Mobbetemaet og kapasitetsbygging i organisasjonen. Oslo.. UDIR; 2016-11-04.
 • Roland, Pål (2016). Mobbing, forskning og nye forståelsesrammer. Ledere i skole, barnehage og PPT.. Fylkesmannen i Vestfold; 2016-12-09.
 • Roland, Pål (2016). Organisasjonsutvikling i skoler. Sandnes kommune fagstab; 2016-10-25.
 • Roland, Pål (2016). Relasjonsledelse i barnehagen Ålesund. Ledere i barnehager.. Fylkesmannen i Møre og Romsdal; 2016-10-27 - 2016-10-28.
 • Roland, Pål (2016). Ulike perspektiver på klasseledelse.. Udir; 2016-01-19.
 • Roland, Pål (2016). Ulike perspektiver på klasseledelse.. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-12.
 • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2016). CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo.. Atferdssenteret, UiO; 2016-11-16.
 • Roland, Pål; Westergård, Elsa (2016). Antologi om implementering.
 • Westergård, Elsa; Roland, Pål (2016). Still going strong-12 years after implementing the Respect program. The University of Glasgow; 2016-01-05 - 2016-01-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2015). CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat. Høgskolen i Telemark; 2015-11-27.
 • Roland, Pål (2015). Aggresjonsteori. Social information Processing model. Implementeringsteori. CIESL som eksempel.. PPT vestnorge; 2015-10-25.
 • Roland, Pål (2015). Alvorlige atferdsproblemer i skolen. Hvordan håndterer vi det?. Skolemøtet i Rogaland; 2015-11-13.
 • Roland, Pål (2015). Asker. Hvordan forstår vi og arbeider med utfordrende atferd i barnehagen?. Asker kommune; 2015-01-30.
 • Roland, Pål (2015). En oversikt over implementering: en implementeringsposter..
 • Roland, Pål (2015). Fokusgruppeintervju av lærere i CIESL.
 • Roland, Pål (2015). Hobøl. Hvordan forebygge og redusere mobbing i skolen?. Hobøl kommune; 2015-02-12.
 • Roland, Pål (2015). Hvordan arbeider vi for å skape god klasse/ gruppe ledelse? CIESL som eksempel på teoribase på dette temaet.. Gjesdal kommune; 2015-04-21.
 • Roland, Pål (2015). Hvordan kan vi forstå krevende atferd i barnehagen og sette inn gode tiltak?. Os Kommune; 2015-11-09.
 • Roland, Pål (2015). Hvordan kan vi skape kapasitetsbygging i barnehagen?. Fylkesmannen i Vestfold; 2015-04-25.
 • Roland, Pål (2015). Implementering med fokus på klasseledelse. Skien kommune - ledere. CIESL brukt som bakgrunns teori og eksemplifisering.. Skien kommune; 2015-09-25.
 • Roland, Pål (2015). Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner.. UDIR; 2015-12-01.
 • Roland, Pål (2015). Klasseledelse fra teori til praksis: utfordringer.. Rissa kommune, Sør Trøndelag; 2015-08-11.
 • Roland, Pål (2015). Klasseledelse relatert til læringsstøtte, inkludering og håndtering av utfordrende atferd. CIESL prosjektet brukt som bakgrunnsmateriale i foredraget.. Knutepunktprosjektet; 2015-09-02.
 • Roland, Pål (2015). Klasseledelse: utfordringer knyttet til læringsledelse. CIESL som teoribase.. Fylkesmannen i Buskerud; 2015-08-13.
 • Roland, Pål (2015). Kommunikasjons prosesser med bakgrunn i Mead og Bateson sine teorier.. Universitetet i Agder.; 2015-03-26.
 • Roland, Pål (2015). Lyngdal. Tidlig innsats, utfordrende atferds og autoritativ voksenrolle.. Fylkesmannen i Vest Agder; 2015-02-19.
 • Roland, Pål (2015). Med fokus på relasjonsarbeid i barnehagen. Positivt klima og perspektivtaking.. Tromsø kommune;
 • Roland, Pål (2015). Oslo. Hvordan kan vi skape god implementeringskvalitet i endringsprosesser?. Fylkesmannen i Oslo og Akershus; 2015-10-08.
 • Roland, Pål (2015). Oslo. Innovasjonsprosesser i pedagogiske organisasjoner.. Utdanningsforbundet; 2015-03-16.
 • Roland, Pål (2015). Spesialundervisning. Utagerende atferds og inkludering. Aftenposten. [Newspaper]; 2015-10-28.
 • Roland, Pål (2015). Stavanger kommune.Hvordan bygger vi inkluderende læringsmiljø i skolen? Kapasitetsbygging og inkludering.CIESL prosjektet som eksemplifisering.. Stavanger kommune; 2015-01-22.
 • Roland, Pål (2015). Tidlig innsats og autoritativ voksenrolle i barnehagen.. Drammen kommune; 2015-01-12.
 • Roland, Pål (2015). Tidlig intervensjon når det gjelder barn med utagerende atferd i skolen. Tiltakene må starte allerede i 1 klasse.. Adressa. Trondheim. [Newspaper]; 2015-12-09.
 • Roland, Pål (2015). Trondheim.Hvordan forebygge mobbing i skole og barnehage?. Faglig forum og Trondheim kommune; 2015-11-23 - 2015-11-24.
 • Roland, Pål (2015). Voss. Implementering og kapasitetsbygging i organisasjoner. For ledere i Voss kommune.. Voss kommune; 2015-02-06.
 • Roland, Pål (2014). Forebygging av mobbing med fokus på systemperspektivet. Stavanger. Stavanger kommune. Skolesjefen.; 2014-12-03.
 • Roland, Pål (2014). Forståelse og håndtering av utfordrende atferd. Asker kommune; 2014-08-13.
 • Roland, Pål (2014). Forståelse og håndtering av utfordrende atferd relatert til tidlig innsats. Skien kommune; 2014-04-22.
 • Roland, Pål (2014). Hvordan forebygge mobbing i skolen? Moss. Hobøl kommune/ Fylkesmannen i Akershus; 2014-04-08.
 • Roland, Pål (2014). Håndtering av utfordrende atferd i barnehagen. Asker kommune; 2014-02-03.
 • Roland, Pål (2014). Implementering og innovasjon i barnehagen. Oslo. UDIR; 2014-11-25 - 2015-11-25.
 • Roland, Pål (2014). Implementeringsprosesser og kapasitetsbygging. Molde. PPT ansatte. PPT; 2014-10-06 - 2014-10-07.
 • Roland, Pål (2014). Inkludering i barnehagen. Songedalen (Kristiansand). Songedalen kommune; 2014-11-21.
 • Roland, Pål (2014). Innovasjon, implementering og ledelse av endringsprosesser. Randaberg kommune; 2014-11-18.
 • Roland, Pål (2014). Kapsitetsbygging i barnehager. Drammen. Sundvollen. Drammen kommune - prosjektet Norges beste barnehage; 2014-03-19.
 • Roland, Pål (2014). Kommunikasjonsteori og autoritativ voksenrolle.Arendal. Være sammen. Første kurs med studiepoeng. Arendal kommune; 2014-08-26.
 • Roland, Pål (2014). Kompetanseløft i barnehagen - hvordan få det til? Bodø. PPT Nord - Norge; 2014-10-15 - 2015-10-15.
 • Roland, Pål (2014). Kompetanseløft i barnehagen. Haugesund. Haugalandsløftet. Haugalandsløftet; 2014-01-15.
 • Roland, Pål (2014). Krevende atferd i skolen. Haugesund. Haugesund kommune; 2014-06-06.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsarbeid. Utdanningsforbundet; 2014-04-01.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.Kapasitetsbygging. Tønsberg. Fylkesmannen i Vestfold.;
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsarbeid i skolen. Utdanningsforbundet; 2014-11-27.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsprosesser i barnehage og skole. Porsgrunn. Fylkemannen i Telemark; 2014-01-17.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsprosesser i pedagogiske kontekster. Vennesla. Knutepunkt Sørlandet (10 kommuner); 2014-09-25.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av endringsprosesser og kapasitetsbygging i barnehagen. Kristiansand. Universitetet i Agder. Universitetet i Agder; 2014-08-28.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse av innovasjoner i barnehagen. Stavanger. Stab barnehage Stavanger kommune; 2014-12-01.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sandnes Kort oversikt over CIESL.. Sandnes kommune. Skolesjefen og stab.; 2014-12-04.
 • Roland, Pål (2014). Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sola /Stavanger. Skolelederforbundet i Rogaland. Stavanger.; 2014-03-06 - 2014-03-07.
 • Roland, Pål (2014). Tidlig innsats i skole og barnehage. Strand kommune v oppvekstleder.; 2014-09-17.
 • Roland, Pål (2014). Tidlig insats og håndtering av utfordrende atferd. Bærum kommune; 2014-10-29.
 • Roland, Pål (2014). Utfordrende atferd - hvordan forstå og håndtere det i tidlig alder. FOS; 2014-10-24.
 • Roland, Pål (2014). Utfordrende atferd i barnehage og skole. Bamble kommune. Bamble kommune; 2014-08-11.
 • Roland, Pål (2014). Være sammen - et kompetanseløft for barnehagen. Farsund. Farsund kommune; 2014-01-21.
 • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen. Utdanningsdirektoratet og de nasjonale sentrene; 2013-09-09.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod (2013). Mobbebegrepet er viktig.
 • Roland, Pål (2013). Endringsledelse og organisasjonsutvikling i PPT. Møre og Romsdal Sammenslutningen PPT; 2013-12-03.
 • Roland, Pål (2013). Hva er aggresjonsteori, og hvordan kan vi anvende denne kunnskapen?. PPT midt Norge; 2013-04-24.
 • Roland, Pål (2013). Hådtering av utfordrende atferd med fokus på stress teori. Forun for oppvekst i Sunnhordaland; 2013-02-01.
 • Roland, Pål (2013). Håndtering av utfordrende atferd. Læringsmiljøsenteret uis; 2013-05-26 - 2013-05-27.
 • Roland, Pål (2013). Implementering og spredning av kompetanseprosjektet i barnehager: Være sammen. Fylkesmannen i Vest Agder; 2013-06-11.
 • Roland, Pål (2013). Organisasjonsutvikling i barnehage og skole. Haigalandsløftet;
 • Roland, Pål (2013). Organisasjonsutvikling og ledelse av endringer. Norsk kulturråd; 2013-04-04.
 • Roland, Pål (2013). Tidlig innsats med fokus på utfordrende atferd. Trondheim kommune;
 • Roland, Pål (2013). Tidlig innsats: Hvordan oppnå det i barnehager?. Stavanger kommune; 2013-01-02.
 • Roland, Pål (2013). To foredrag: 1. Tidlig innsats og utfordrende atferd. 2.Kommunikasjonsteori inspirert av Bateson. Skolemøtet i Rogaland; 2013-11-15.
 • Roland, Pål (2013). Utfordrende atferd i skolen - hvordan møte det som pedagog?. Utdanningsforbundet i Rogaland;
 • Roland, Pål (2013). Örganisasjonsutvikling og implementering i skole og barnehage. Kristiansand kommune; 2013-01-11.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2013). Tidlig innsats ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Atferdssenteret; 2013-10-19 - 2013-10-20.
 • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret. Utdanningsdirektoratet; 2013-06-03.
 • Byrkejdal - Sørby, Liv Jorunn; Roland, Pål (2012). Individuell og kollektiv håndtering av aggresjonsproblematikk i skolen.
 • Lindblom, Frode; Lindblom, Frode; Roland, Pål (2012). Lærte 550 om grensesetting. Fedrelandsvennen. [Newspaper]; 2012-10-22.
 • Roland, Pål (2012). Aggresjonsteori og autoritativ voksenrolle - individ og systemperspektivet. Grunnskolenettverket i Akershus; 2012-10-17 - 2012-10-18.
 • Roland, Pål (2012). Atferdsproblemer i barnehage og skole. Tidlig intervensjon.Vennesla. Vennesla kommune.; 2012-10-19.
 • Roland, Pål (2012). Håndtering av utfordrende atferd i tidlig alder. Forum for oppvekst i Sunnhordaland; 2012-02-03.
 • Roland, Pål (2012). Implementering og ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage. Kriastiansand kommune; 2012-12-07.
 • Roland, Pål (2012). Implementering og organisasjonslæring for skoleledere. 2012-09-28.
 • Roland, Pål (2012). Innovasjon og implementering i barnehager og skoler. Fylkesmannen i Vest Agder; 2012-05-03.
 • Roland, Pål (2012). Relasjonsbygging og grensesetting: autoritative voksne. BUFETAT; 2012-10-06 - 2012-10-07.
 • Roland, Pål (2012). Stressteori - hvordan forstå stress? SIP modellen - K. Dodge sin modell - presentasjon. Randaberg kommune; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Roland, Pål (2012). Tidlig innsats. Universitetet i stavanger, Senter for Atferdsforskning; 2012-10-25.
 • Roland, Pål (2012). Tidlig innsats - hva betyr det for barnehagen?. Tysvær kommune; 2012-02-01.
 • Roland, Pål (2012). Tidlig innsats i barnehagealder: om utfordrende atferd. Haugalandsløftet; 2012-03-29.
 • Roland, Pål (2011). Mobbing og systematisk arbeid. UDIR; 2011-02-02 - 2011-02-03.
 • Roland, Pål (2011). Tidlig intervensjon og implementering. Haugalandsløftet; 2011-08-30.
 • Roland, Pål (2011). Tidlig intervensjon: Begynn tidlig i barnehagen. Hel side i haugesund Avis. Haugesund Avis. [Newspaper]; 2011-08-31.
 • Roland, Pål (2010). Forebygging og håndtering av aggresjon. 2010-12-01.
 • Roland, Pål (2010). ICSEI konferanse, Kualalumpur. "Improving the capacity for authoritative teaching.". 2010-02-01 - 2010-02-09.
 • Roland, Pål (2010). KS - konferanse Sandnes. Tidlig innsats. 2010-01-27.
 • Roland, Pål (2010). Konferanse Sandefjord: Hva er reaktiv og proaktiv aggresjon?Forståelse og håndtering. 2010-09-11.
 • Roland, Pål (2010). Konferanse: Være sammen. Lyngdal. Krevende atferd i tidlig alder. 2010-11-27.
 • Roland, Pål (2010). Krevende atferd i tidlig alder. Konferanse Haugesund. 2010-03-04.
 • Roland, Pål (2010). Kristiansand: Hvordan forebygge og håndtere utfordrende atferd i tidlig alder? Implementering. 2010-08-25.
 • Roland, Pål (2010). Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbearbeid. 2010-05-25 - 2010-05-26.
 • Roland, Pål (2010). Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbeprogram. 2010-11-17 - 2010-11-18.
 • Roland, Pål (2010). Stavanger Aftenblad: Tidlig intervensjon i skolen. [Newspaper]; 2010-12-14.
 • Roland, Pål (2010). Stavanger Aftenblad:Hvordan få til tidlig innsats relatert til barn med alvorlige atferdsproblemer?. [Newspaper]; 2010-12-15.
 • Roland, Pål (2010). Strand kommune ,politikere og ledere: Hvordan få til tidlig intervensjon?. 2010-09-29.
 • Roland, Pål (2009). Bærum: Implementering av intervensjonsprogram. 2009-04-23.
 • Roland, Pål (2009). Connect Oslo: Problematferd i skolen. 2009-11-04.
 • Roland, Pål (2009). De Utfordrende Barna, Bryne: Stressteori-hvordan mestre stress?. 2009-06-05.
 • Roland, Pål (2009). De utfordrende barna Haugesund: Håndtering av atferdsproblemer i tidlig alder. 2009-02-02.
 • Roland, Pål (2009). Nasjonal konferanse SFO, Oslo: Håndtering av utfordrende atferd. 2009-11-12.
 • Roland, Pål (2009). Seminar Kunnskapsdepartementet :Tidlig innsats: De utfordrende barna. 2009-11-04.
 • Roland, Pål (2009). Skolemøtet i Rogaland: De utfordrende barna. 2009-11-13.
 • Roland, Pål (2009). UiS. Åpen fagdag: Hvordan bygge gode team i skolen?. 2009-11-25.
 • Roland, Pål (2009). Universitetet i Tromsø. Tidlig innsats: De utfordrende barna. Universitetet i Tromsø, Avd Medisin og helse.; 2009-01-26 - 2009-01-27.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine (2009). Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna".
 • Veland, Jarmund; Roland, Pål (2009). Forebygging av sosiale og emosjonelle problem i skolen. Time kommune; 2009-02-06.
 • Roland, Pål (2008). De utfordernde barna. Departementets nasjonale konferanse Stavanger. 2008-11-27 - 2008-11-28.
 • Roland, Pål (2008). De utfordrende barna. Høgskolen i Nesna. Høgskolen i Nesna. avd. Spesialpedagogikk.; 2008-01-28 - 2008-01-29.
 • Roland, Pål (2008). De utfordrende barna. Klepp. 2008-11-20.
 • Roland, Pål (2008). Hvordan få til tidlig intervensjon? Sola kommune. 2008-12-02.
 • Roland, Pål (2008). Innovasjon og implementering. Bergen Bufetat. 2008-05-28 - 2008-05-29.
 • Roland, Pål (2008). Kommunikasjonsprosesser i team. Sola. 2008-01-18.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. Connect Oslo. 2008-11-07.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. Hvordan kan lærere håndtere aggressiv atferd? Artikkel til Connect Oslo.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. Respektprogrammet i Trondheim. 2008-11-03.
 • Roland, Pål (2008). Problematferd i skolen. respektprogrammet i Sandnes. 2008-12-05.
 • Roland, Pål (2008). Reaktiv og proaktiv aggresjon i skolen. Forståelse og tiltak. Åpen fagdag UiS. 2008-11-26.
 • Roland, Pål (2008). Tverrfaglige utfordringer knyttet til tidlig intervensjon i forhold til krevende atferd. Utstein Kloster. 2008-12-10.
 • Roland, Pål (2008). problematferd i skolen. Respekt Rana. 2008-12-01.
 • Roland, Pål (2007). De utfordrende barna :kommunikasjon. Sandnes. 2007-02-16.
 • Roland, Pål (2007). De utfordrende barna. Utdanningskonferansen Haugesund. 2007-11-06 - 2007-11-07.
 • Roland, Pål (2007). Mestring av alvorlige atferdsproblem. Åpen fagdag, UiS. 2007-11-28.
 • Roland, Pål (2007). Mestring av problematferd.Ålborg. Kvadraturen videregående skole, Kristianssand; 2007-09-13 - 2007-09-14.
 • Roland, Pål (2007). Problematferd i skolen. Kurs Odda kommune. Odda Kommune; 2007-11-22.
 • Roland, Pål (2007). Respektprogrammet Stavanger Atferdsproblemer i skolen. 2007-11-16.
 • Roland, Pål (2007). Respektprogrammet Trondheim Atferdsproblemer i skolen. 2007-11-30.
 • Roland, Pål (2007). Respektprogrammet. Sandnes Problematferd i skolen. 2007-11-26.
 • Roland, Pål (2007). Uro i skolen - Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2007-12-17.
 • Roland, Pål (2006). Bergenskonferansen 2006: Vold kan bekjempes. Voksenrollen relatert til utfordrende atferd. Justis og politidepartementet. 2006-05-23 - 2006-05-24.
 • Roland, Pål (2006). Connect - Oslo: Problematferd. 2006-04-19.
 • Roland, Pål (2006). "Dei utfordrande borna" prosjektet: Mestring av krevende atferd. 2006-03-30.
 • Roland, Pål (2006). Framlegg Zeronettverket: Mobbing sett fra mobberens perspektiv. 2006-11-07 - 2006-11-08.
 • Roland, Pål (2006). Implementering i Zero. 2006-01-15.
 • Roland, Pål (2006). Lærerne skal bli bedre. [Newspaper]; 2006-04-25.
 • Roland, Pål (2006). Plandag i Moi: Mestring av problematferd. 2006-08-14.
 • Roland, Pål (2006). RESPEKT - programmet: Problematferd. 2006-09-26.
 • Roland, Pål (2006). RESPEKT - programmet: Problematferd og mobbing. 2006-09-12.
 • Roland, Pål (2006). Skolemøte i Stryn: mestring av problematferd. 2006-08-14 - 2006-08-15.
 • Roland, Pål (2006). Zeroprogrammet: Implementering og videreføring. 2006-09-15.
 • Roland, Pål (2006). Åpen fagdag 2006: Atferdsproblemer og spenningssøkning. 2006-11-29.
 • Harbin, Elisabeth; Roland, Pål (2005). "Ronny kalte eg et grisetryne" En kvalitativ studie av mobbere i ungdomsskolen. 2005-11-23.
 • Roland, Pål (2005). Sosialpedagogisk veiledning og teamarbeid i videregående skole. 2005-03-01.
 • Roland, Pål; Harbin, Elisabeth (2005). Mobberens selvforståelse. 2005-11-23.
 • Roland, Pål (2002). Atferdsproblemer i skolen. 2002-11-22.