Et profilbilde

Professor
Hilmar Rommetvedt { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Hilmar Rommetvedt", "tel": "", "email": "hilmar.rommetvedt@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Leknes, Einar; Rommetvedt, Hilmar; Ridderstrøm, Line (2019). Rogalandskommunene og kommunestrukturspørsmålet. NORCE Norwegian Research Centre AS. ISBN 978-82-8408-053-6. 78 p.
 • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. 102 p.
 • Rommetvedt, Hilmar (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0850-6. 101 p.
 • Bergsgard, Nils Asle; Houlihan, Barrie; Mangset, Per; Nødland, Svein Ingve; Rommetvedt, Hilmar (2012). 스포츠정책론: 안정과 변화의 비교분석. Elsevier. ISBN 978-89-6206-210-6. 300 p.
 • Rommetvedt, Hilmar (2012). Forskerblikk på politikk II. International Research Institute of Stavanger. 58 p.
 • Rommetvedt, Hilmar (2011). Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1108-1. 169 p.
 • Rommetvedt, Hilmar; Bergsgard, Nils Asle; Garcia, Beate Hennie; Allam, M. (2010). An international framework of good practice in research and delivery of the European Capital of Culture programme. International Research Institute of Stavanger. 44 p.
 • Berg, Christin; Rommetvedt, Hilmar (2009). Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad – slik innbyggerne ser det. International Research Institute of Stavanger. 79 p.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Rommetvedt, Hilmar; Langhelle, Oluf (2009). Trade Policy: National Interests and International Negotiations. International Research Institute of Stavanger. 82 p.
 • Langhelle, Oluf; Rommetvedt, Hilmar (2007). Negotiations and Voluntary Agreements: A feasible Instrument for Sustainable Development?. International Research Institute of Stavanger. 101 p.
 • Rommetvedt, Hilmar; Zajc, Drago; Langhelle, Oluf (2007). The Internationalization of National Parliaments: Norwegian Storting and Slovene Drzavni zbor. International Research Institute of Stavanger. 29 p.
 • Ståle, Opedal; Stigen, Inger Marie; Finstad, Nils; Gjernes, Trude; Hovik, Sissel; Lie, Terje; Rommetvedt, Hilmar (2005). Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005. En prosessevaluering. Sluttrapport. Samarbeidsrapport. NIBR- RF - NF. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISBN 82-7071-539-5.
 • Rommetvedt, Hilmar; Veggeland, Frode (2019). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking.
 • Nordang Uhre, Andreas; Rommetvedt, Hilmar (2017). The Pluralisation and Generalisation of Interests: Civil Associations in the Norwegian Drug- and Alcohol Policy Process. European Consortium for Political Research; 2017-04-25 - 2017-04-29.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Den "multifunksjonelle" kulturen.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Om valgkampen og valget til høsten. KåKå Kverulantkatedralen; 2017-05-10.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Scandinavian Corporatism in Decline. Universitetet i Stavanger; 2017-01-04 - 2017-01-06.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Skolevalg som stemningsbarometer sammenlignet med gjennomsnitt av meningsmålinger. ( Valget 2017 ).
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Storbritannia: Forvirrende kommentarer til valget.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Stortingsvalget 2017 - og så?. Stavanger Senior Høyre; 2017-10-02.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Valg, skolevalg og meningsmålinger.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Én stortingsrepresentant alene avgjør ikke.
 • Rommetvedt, Hilmar (2016). From corporatism to lobbyism: the case of Norway / Pluralisation and political communication: the generalisation of interests.. POLKOM Senter for studier av politisk kommunikasjon, UiO; 2016-03-10.
 • Rommetvedt, Hilmar (2016). Rogalandsbenken – i kryssilden mellom fylke og parti?. Statsviterforeningen i Rogaland; 2016-09-19.
 • Rommetvedt, Hilmar; Veggeland, Frode (2016). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads. ECPR Standing Group on Parliaments; 2016-06-30 - 2016-07-02.
 • Rommetvedt, Hilmar; Veggeland, Frode (2016). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and agents in Norwegian agricultural policy-making.. International Political Science Association; 2016-07-23 - 2016-07-28.
 • Rommetvedt, Hilmar (2015). Avhengige av lobbyister.
 • Rommetvedt, Hilmar (2015). The Norwegian Storting: A less predictable parliament.
 • Stigen, Inger Marie; Rommetvedt, Hilmar (2015). Patient choice and care integration in Norway.. Tampere University National Institute for Health and Welfare; 2015-03-25 - 2015-03-26.
 • Veggeland, Frode; Rommetvedt, Hilmar (2015). Who determine policy: voters, Parliament or the executive? The case of Norwegian agricultural policy. International Public Policy Association (IPPA); 2015-07-01 - 2015-07-04.
 • Leknes, Einar; Rommetvedt, Hilmar (2014). Kommunenes virksomhet er så mangslungen at det er umulig å finne en størrelse og en inndeling som er optimal.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Hagen styrte ARK, men hvem styrte Hagen?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Helsepolitisk pendelsving.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Lobbyistmaktens grenser. Hvordan kunne det bli et nei til OL til tross for organisasjonenes, lobbyistenes og PR-ekspertenes iherdige innsats for et ja?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Overdreven tro på helsereformer.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Sp-vandring mot venstre, hva nå?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Stortinget og lobbyistene..
 • Rommetvedt, Hilmar (2013). Per Borten 1913 - 2005.
 • Rommetvedt, Hilmar (2013). Sakene betyr mer enn lederne. FRPs utvikling i 40 år.
 • Rommetvedt, Hilmar (2012). Meningsmålinger og valg: Håp for sperregrense-partiene?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2012). Person, eller sak og situasjon? Frp og SVs velgeroppslutning under Carl I. Hagen og Kristin Halvorsen.
 • Rommetvedt, Hilmar (2012). SV i hardt vær – sakene betyr mest.
 • Opedal, Ståle; Rommetvedt, Hilmar; Stigen, Inger Marie; Vrangbæk, Karsten (2011). Negotiated Agreements in Danish and Norwegian Multi-level Health Care Systems. (konferansepaper). University of Amsterdam; 2011-11-11 - 2011-11-13.
 • Rommetvedt, Hilmar (2011). Valg utenom det vanlige.
 • Rommetvedt, Hilmar (2010). Statsvitenskap i Stavanger.
 • Berg, Christin; Rommetvedt, Hilmar (2009). Stavanger2008 besto testen.
 • Rommetvedt, Hilmar (2008). Regjeringsmakt eller -avmakt?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2008). Store forventninger til Stavanger 2008".
 • Rommetvedt, Hilmar (2008). Åpen port og åpent sinn..
 • Ståle, Opedal; Rommetvedt, Hilmar; Stigen, Inger Marie (2007). Comparing health care policy making: the role of politicians, professionals and patients. University of Helsinki; 2007-05-07 - 2007-05-12.
 • Rommetvedt, Hilmar (2006). Den stavangerske åpenheten.
 • Rommetvedt, Hilmar (2006). Frp + Høyre: Hvorfor så vanskelig?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2006). Kollisjoner i koalisjoner.